Lớp 7 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1106

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Minh Huy10 2 phút - 18 giây2017-02-27 10:23:06 1 Xem bài làm
2 Bùi Đình Thái10 2 phút - 34 giây2017-04-27 09:06:51 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 36 giây2016-12-31 20:11:00 1 Xem bài làm
4 Dương Quân Hảo10 2 phút - 44 giây2017-01-17 15:55:46 1 Xem bài làm
5 TUYET XUAN10 2 phút - 46 giây2018-08-09 20:34:26 2 Xem bài làm
6 Trần Huy Tâm10 2 phút - 50 giây2017-01-11 10:45:50 1 Xem bài làm
7 Phú Quý Lê Tăng10 2 phút - 51 giây2017-02-02 18:57:10 1 Xem bài làm
8 fdssd10 3 phút - 2 giây2016-12-25 10:58:42 1 Xem bài làm
9 Natsume10 3 phút - 11 giây2017-03-19 12:23:02 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thành Công10 3 phút - 14 giây2017-02-04 20:43:17 1 Xem bài làm
11 Kudo10 3 phút - 15 giây2016-12-26 06:53:47 1 Xem bài làm
12 Stephen Hawking10 3 phút - 19 giây2018-11-14 16:28:01 1 Xem bài làm
13 Hoàng Đức Minh10 3 phút - 35 giây2017-02-28 15:31:10 1 Xem bài làm
14 Anh Lê Đức10 3 phút - 36 giây2017-12-22 19:45:19 1 Xem bài làm
15 pham quang huy10 3 phút - 37 giây2017-02-09 16:22:11 1 Xem bài làm
16 Lê Đức Anh10 3 phút - 42 giây2017-12-25 18:45:21 1 Xem bài làm
17 Phạm Thiên Anh10 3 phút - 47 giây2017-07-26 10:09:36 1 Xem bài làm
18 Nguyen Viet Dat10 3 phút - 49 giây2017-01-05 13:51:59 1 Xem bài làm
19 ahsnwuxnwixhs10 3 phút - 49 giây2017-03-14 21:57:12 1 Xem bài làm
20 do huyen10 3 phút - 53 giây2017-01-02 21:25:28 1 Xem bài làm
21 Lương Hoàng Việt10 3 phút - 53 giây2017-02-18 11:57:40 1 Xem bài làm
22 ngo viet duc dai gai10 3 phút - 54 giây2017-02-17 10:38:27 1 Xem bài làm
23 Lê Thị Minh tâm10 3 phút - 55 giây2017-01-09 16:35:10 1 Xem bài làm
24 Hoang Dieu Anh10 3 phút - 56 giây2017-01-15 10:30:49 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Hồng Trang10 4 phút - 0 giây2017-03-08 21:46:31 1 Xem bài làm
26 Đặng Trọng Hưng10 4 phút - 2 giây2017-02-17 20:28:33 1 Xem bài làm
27 Trịnh Thị Thúy Nga10 4 phút - 6 giây2017-01-19 19:15:32 1 Xem bài làm
28 Nguyễn xuân khải10 4 phút - 8 giây2017-03-21 21:07:09 1 Xem bài làm
29 Phan Tien Thanh10 4 phút - 9 giây2017-02-09 19:45:45 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Duy Đạt10 4 phút - 9 giây2017-02-10 21:13:50 3 Xem bài làm
31 Minh Nguyễn Cao10 4 phút - 11 giây2017-04-06 16:52:19 1 Xem bài làm
32 Lương Hữu Thành10 4 phút - 11 giây2016-12-30 21:03:55 1 Xem bài làm
33 nhok cá tính10 4 phút - 11 giây2017-02-21 21:03:08 1 Xem bài làm
34 Đào Xuân Hùng10 4 phút - 19 giây2017-05-24 15:17:34 1 Xem bài làm
35 Linh Chi10 4 phút - 20 giây2018-04-26 20:37:24 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Thị Thanh Lam10 4 phút - 22 giây2016-12-25 12:36:36 1 Xem bài làm
37 Trần Khánh Chi10 4 phút - 25 giây2017-02-11 16:32:34 1 Xem bài làm
38 Thần Toán Học10 4 phút - 29 giây2017-01-19 16:36:11 1 Xem bài làm
39 HÙNG HÀ10 4 phút - 33 giây2017-02-18 13:32:17 1 Xem bài làm
40 Thân Thị Ngọc Diễm10 4 phút - 36 giây2017-02-15 09:37:35 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Linh Chi10 4 phút - 38 giây2018-01-16 22:39:42 1 Xem bài làm
42 ngô thị thương10 4 phút - 40 giây2017-01-17 15:48:13 1 Xem bài làm
43 Đỗ Phương Nam10 4 phút - 40 giây2017-05-04 19:44:47 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Thị Thanh Lam10 4 phút - 44 giây2016-12-23 19:53:02 1 Xem bài làm
45 Luyện Thành Long10 4 phút - 47 giây2016-12-23 22:09:27 1 Xem bài làm
46 fhfg10 4 phút - 49 giây2017-02-22 09:41:49 1 Xem bài làm
47 Toàn Đức10 4 phút - 50 giây2017-05-16 23:05:15 1 Xem bài làm
48 sdsddsdsdsd10 4 phút - 52 giây2016-12-27 19:30:27 1 Xem bài làm
49 Nguyễn xuân khải10 4 phút - 58 giây2017-03-22 19:46:07 1 Xem bài làm
50 long đỗ văn10 4 phút - 59 giây2018-08-06 10:32:58 6 Xem bài làm