Lớp 7 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1131

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lê quỳnh phương Kha10 1 phút - 29 giây2019-01-18 20:59:37 2 Xem bài làm
2 Albert Einstein10 2 phút - 15 giây2019-02-13 17:16:40 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Minh Huy10 2 phút - 18 giây2017-02-27 10:23:06 1 Xem bài làm
4 Bùi Đình Thái10 2 phút - 34 giây2017-04-27 09:06:51 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 36 giây2016-12-31 20:11:00 1 Xem bài làm
6 Dương Quân Hảo10 2 phút - 44 giây2017-01-17 15:55:46 1 Xem bài làm
7 TUYET XUAN10 2 phút - 46 giây2018-08-09 20:34:26 2 Xem bài làm
8 Trần Huy Tâm10 2 phút - 50 giây2017-01-11 10:45:50 1 Xem bài làm
9 Phú Quý Lê Tăng10 2 phút - 51 giây2017-02-02 18:57:10 1 Xem bài làm
10 fdssd10 3 phút - 2 giây2016-12-25 10:58:42 1 Xem bài làm
11 Natsume10 3 phút - 11 giây2017-03-19 12:23:02 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thành Công10 3 phút - 14 giây2017-02-04 20:43:17 1 Xem bài làm
13 Kudo10 3 phút - 15 giây2016-12-26 06:53:47 1 Xem bài làm
14 Stephen Hawking10 3 phút - 19 giây2018-11-14 16:28:01 1 Xem bài làm
15 Hoàng Đức Minh10 3 phút - 35 giây2017-02-28 15:31:10 1 Xem bài làm
16 Anh Lê Đức10 3 phút - 36 giây2017-12-22 19:45:19 1 Xem bài làm
17 pham quang huy10 3 phút - 37 giây2017-02-09 16:22:11 1 Xem bài làm
18 Lê Đức Anh10 3 phút - 42 giây2017-12-25 18:45:21 1 Xem bài làm
19 Phạm Thiên Anh10 3 phút - 47 giây2017-07-26 10:09:36 1 Xem bài làm
20 Nguyen Viet Dat10 3 phút - 49 giây2017-01-05 13:51:59 1 Xem bài làm
21 ahsnwuxnwixhs10 3 phút - 49 giây2017-03-14 21:57:12 1 Xem bài làm
22 do huyen10 3 phút - 53 giây2017-01-02 21:25:28 1 Xem bài làm
23 Lương Hoàng Việt10 3 phút - 53 giây2017-02-18 11:57:40 1 Xem bài làm
24 ngo viet duc dai gai10 3 phút - 54 giây2017-02-17 10:38:27 1 Xem bài làm
25 Lê Thị Minh tâm10 3 phút - 55 giây2017-01-09 16:35:10 1 Xem bài làm
26 Hoang Dieu Anh10 3 phút - 56 giây2017-01-15 10:30:49 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Hồng Trang10 4 phút - 0 giây2017-03-08 21:46:31 1 Xem bài làm
28 Đặng Trọng Hưng10 4 phút - 2 giây2017-02-17 20:28:33 1 Xem bài làm
29 Trịnh Thị Thúy Nga10 4 phút - 6 giây2017-01-19 19:15:32 1 Xem bài làm
30 Nguyễn xuân khải10 4 phút - 8 giây2017-03-21 21:07:09 1 Xem bài làm
31 Phan Tien Thanh10 4 phút - 9 giây2017-02-09 19:45:45 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Duy Đạt10 4 phút - 9 giây2017-02-10 21:13:50 3 Xem bài làm
33 Lương Hữu Thành10 4 phút - 11 giây2016-12-30 21:03:55 1 Xem bài làm
34 nhok cá tính10 4 phút - 11 giây2017-02-21 21:03:08 1 Xem bài làm
35 Minh Nguyễn Cao10 4 phút - 11 giây2017-04-06 16:52:19 1 Xem bài làm
36 Đào Xuân Hùng10 4 phút - 19 giây2017-05-24 15:17:34 1 Xem bài làm
37 Linh Chi10 4 phút - 20 giây2018-04-26 20:37:24 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thị Thanh Lam10 4 phút - 22 giây2016-12-25 12:36:36 1 Xem bài làm
39 Trần Khánh Chi10 4 phút - 25 giây2017-02-11 16:32:34 1 Xem bài làm
40 Thần Toán Học10 4 phút - 29 giây2017-01-19 16:36:11 1 Xem bài làm
41 HÙNG HÀ10 4 phút - 33 giây2017-02-18 13:32:17 1 Xem bài làm
42 Thân Thị Ngọc Diễm10 4 phút - 36 giây2017-02-15 09:37:35 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Linh Chi10 4 phút - 38 giây2018-01-16 22:39:42 1 Xem bài làm
44 ngô thị thương10 4 phút - 40 giây2017-01-17 15:48:13 1 Xem bài làm
45 Đỗ Phương Nam10 4 phút - 40 giây2017-05-04 19:44:47 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thị Thanh Lam10 4 phút - 44 giây2016-12-23 19:53:02 1 Xem bài làm
47 Luyện Thành Long10 4 phút - 47 giây2016-12-23 22:09:27 1 Xem bài làm
48 fhfg10 4 phút - 49 giây2017-02-22 09:41:49 1 Xem bài làm
49 Toàn Đức10 4 phút - 50 giây2017-05-16 23:05:15 1 Xem bài làm
50 sdsddsdsdsd10 4 phút - 52 giây2016-12-27 19:30:27 1 Xem bài làm