Lớp 7 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1014

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Minh Huy10 2 phút - 18 giây2017-02-27 10:23:06 1 Xem bài làm
2 Bùi Đình Thái10 2 phút - 34 giây2017-04-27 09:06:51 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 36 giây2016-12-31 20:11:00 1 Xem bài làm
4 Dương Quân Hảo10 2 phút - 44 giây2017-01-17 15:55:46 1 Xem bài làm
5 Trần Huy Tâm10 2 phút - 50 giây2017-01-11 10:45:50 1 Xem bài làm
6 Phú Quý Lê Tăng10 2 phút - 51 giây2017-02-02 18:57:10 1 Xem bài làm
7 fdssd10 3 phút - 2 giây2016-12-25 10:58:42 1 Xem bài làm
8 Natsume10 3 phút - 11 giây2017-03-19 12:23:02 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thành Công10 3 phút - 14 giây2017-02-04 20:43:17 1 Xem bài làm
10 Kudo10 3 phút - 15 giây2016-12-26 06:53:47 1 Xem bài làm
11 Hoàng Đức Minh10 3 phút - 35 giây2017-02-28 15:31:10 1 Xem bài làm
12 pham quang huy10 3 phút - 37 giây2017-02-09 16:22:11 1 Xem bài làm
13 Phạm Thiên Anh10 3 phút - 47 giây2017-07-26 10:09:36 1 Xem bài làm
14 Nguyen Viet Dat10 3 phút - 49 giây2017-01-05 13:51:59 1 Xem bài làm
15 ahsnwuxnwixhs10 3 phút - 49 giây2017-03-14 21:57:12 1 Xem bài làm
16 do huyen10 3 phút - 53 giây2017-01-02 21:25:28 1 Xem bài làm
17 Lương Hoàng Việt10 3 phút - 53 giây2017-02-18 11:57:40 1 Xem bài làm
18 ngo viet duc dai gai10 3 phút - 54 giây2017-02-17 10:38:27 1 Xem bài làm
19 Lê Thị Minh tâm10 3 phút - 55 giây2017-01-09 16:35:10 1 Xem bài làm
20 Hoang Dieu Anh10 3 phút - 56 giây2017-01-15 10:30:49 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Hồng Trang10 4 phút - 0 giây2017-03-08 21:46:31 1 Xem bài làm
22 Đặng Trọng Hưng10 4 phút - 2 giây2017-02-17 20:28:33 1 Xem bài làm
23 Trịnh Thị Thúy Nga10 4 phút - 6 giây2017-01-19 19:15:32 1 Xem bài làm
24 Nguyễn xuân khải10 4 phút - 8 giây2017-03-21 21:07:09 1 Xem bài làm
25 Phan Tien Thanh10 4 phút - 9 giây2017-02-09 19:45:45 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Duy Đạt10 4 phút - 9 giây2017-02-10 21:13:50 3 Xem bài làm
27 Lương Hữu Thành10 4 phút - 11 giây2016-12-30 21:03:55 1 Xem bài làm
28 nhok cá tính10 4 phút - 11 giây2017-02-21 21:03:08 1 Xem bài làm
29 Minh Nguyễn Cao10 4 phút - 11 giây2017-04-06 16:52:19 1 Xem bài làm
30 Đào Xuân Hùng10 4 phút - 19 giây2017-05-24 15:17:34 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thị Thanh Lam10 4 phút - 22 giây2016-12-25 12:36:36 1 Xem bài làm
32 Trần Khánh Chi10 4 phút - 25 giây2017-02-11 16:32:34 1 Xem bài làm
33 Thần Toán Học10 4 phút - 29 giây2017-01-19 16:36:11 1 Xem bài làm
34 HÙNG HÀ10 4 phút - 33 giây2017-02-18 13:32:17 1 Xem bài làm
35 Thân Thị Ngọc Diễm10 4 phút - 36 giây2017-02-15 09:37:35 1 Xem bài làm
36 ngô thị thương10 4 phút - 40 giây2017-01-17 15:48:13 1 Xem bài làm
37 Đỗ Phương Nam10 4 phút - 40 giây2017-05-04 19:44:47 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thị Thanh Lam10 4 phút - 44 giây2016-12-23 19:53:02 1 Xem bài làm
39 Luyện Thành Long10 4 phút - 47 giây2016-12-23 22:09:27 1 Xem bài làm
40 fhfg10 4 phút - 49 giây2017-02-22 09:41:49 1 Xem bài làm
41 Toàn Đức10 4 phút - 50 giây2017-05-16 23:05:15 1 Xem bài làm
42 sdsddsdsdsd10 4 phút - 52 giây2016-12-27 19:30:27 1 Xem bài làm
43 Nguyễn xuân khải10 4 phút - 58 giây2017-03-22 19:46:07 1 Xem bài làm
44 Phạm Thị Hà Chi10 5 phút - 2 giây2017-04-16 15:48:40 1 Xem bài làm
45 Hotboy 200410 5 phút - 7 giây2017-01-12 20:12:51 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Lê Lâm Phúc10 5 phút - 7 giây2016-12-23 15:39:15 1 Xem bài làm
47 Edogawa Conan10 5 phút - 13 giây2017-03-13 19:07:10 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thị Thanh Lam10 5 phút - 22 giây2016-12-21 18:55:18 1 Xem bài làm
49 nguyễn kim kiên 2102200410 5 phút - 25 giây2017-02-02 18:40:06 1 Xem bài làm
50 lê kiều anh10 5 phút - 26 giây2017-01-15 20:08:03 1 Xem bài làm