Lớp 6 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4331

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Hiếu10 0 phút - 46 giây2017-03-20 21:07:11 1 Xem bài làm
2 Nguyen duc hiep10 0 phút - 49 giây2016-12-25 09:17:58 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Đúc Hiệp10 0 phút - 54 giây2016-12-29 15:01:12 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Đức Hiệp10 0 phút - 58 giây2016-12-29 14:48:32 1 Xem bài làm
5 Nguyen Duc Hiep10 1 phút - 0 giây2016-12-25 09:27:08 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 6 giây2016-12-30 14:08:02 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 6 giây2016-12-30 14:05:41 1 Xem bài làm
8 nguyen duc hiep10 1 phút - 6 giây2016-12-25 19:11:31 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 7 giây2016-12-29 14:38:16 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 12 giây2016-12-29 14:43:25 1 Xem bài làm
11 nguyen duc hiep10 1 phút - 14 giây2016-12-25 10:05:40 1 Xem bài làm
12 Nguyen Duc Hiep10 1 phút - 16 giây2017-01-21 10:36:46 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Tiến Hếu10 1 phút - 16 giây2017-03-20 20:09:49 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 19 giây2016-12-24 20:59:51 1 Xem bài làm
15 Đặng Quốc Vinh10 1 phút - 20 giây2017-03-10 21:00:21 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Bảo Ngân10 1 phút - 21 giây2017-01-27 21:39:29 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 21 giây2016-12-29 14:46:12 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 23 giây2016-12-25 21:03:05 1 Xem bài làm
19 Shinichi68200510 1 phút - 26 giây2017-03-29 15:11:00 1 Xem bài làm
20 nguyen duc hiep10 1 phút - 26 giây2016-12-25 09:56:02 1 Xem bài làm
21 Trần Ánh Dương10 1 phút - 27 giây2017-01-13 20:06:49 1 Xem bài làm
22 Trương Công Cảnh10 1 phút - 32 giây2017-02-06 21:00:29 1 Xem bài làm
23 phạm nam anh10 1 phút - 33 giây2016-12-21 21:46:21 1 Xem bài làm
24 Đảo Rồng10 1 phút - 34 giây2017-04-02 20:45:25 1 Xem bài làm
25 phạm nam anh10 1 phút - 36 giây2016-12-21 21:49:02 1 Xem bài làm
26 Trần Tiến Trung10 1 phút - 37 giây2017-02-10 22:33:21 1 Xem bài làm
27 do thi phuong anh10 1 phút - 38 giây2017-04-12 21:25:21 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 41 giây2016-12-24 20:51:31 1 Xem bài làm
29 sfgasdfbasdjbfhjabsd10 1 phút - 44 giây2016-12-25 20:57:49 1 Xem bài làm
30 Lê Thị Nhung Nguyệt10 1 phút - 46 giây2017-04-22 19:42:59 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Đức Thịnh10 1 phút - 47 giây2017-03-15 14:39:44 1 Xem bài làm
32 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 48 giây2017-01-03 12:29:41 1 Xem bài làm
33 Lê Thị Như Quỳnh10 1 phút - 50 giây2017-03-08 20:11:52 1 Xem bài làm
34 Đỗ Trọng Thái Dương10 1 phút - 56 giây2017-05-10 16:53:55 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Tiến Dũng10 2 phút - 1 giây2017-05-18 08:55:19 2 Xem bài làm
36 Hoshimiya Ichigo10 2 phút - 2 giây2017-02-03 21:25:43 1 Xem bài làm
37 phạm nam anh10 2 phút - 2 giây2016-12-21 21:32:16 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Xuân Mạnh10 2 phút - 3 giây2017-01-16 13:04:17 1 Xem bài làm
39 Lê Thị Diệu Thúy10 2 phút - 5 giây2017-01-26 21:21:51 1 Xem bài làm
40 Vũ Thị Liễu10 2 phút - 7 giây2017-02-23 03:01:30 1 Xem bài làm
41 Kathryn Chandria Manuel Bernardo10 2 phút - 8 giây2017-03-27 19:51:59 1 Xem bài làm
42 Viet Hoang Dam10 2 phút - 14 giây2017-02-08 19:55:45 2 Xem bài làm
43 Phạm Việt Anh10 2 phút - 15 giây2017-01-15 11:21:31 1 Xem bài làm
44 hung10 2 phút - 15 giây2016-12-25 20:53:24 1 Xem bài làm
45 Bảo Châu Bùi10 2 phút - 15 giây2017-03-12 22:35:50 1 Xem bài làm
46 Duong Minh Hieu10 2 phút - 15 giây2017-02-14 12:40:55 1 Xem bài làm
47 gggg10 2 phút - 16 giây2017-01-21 19:44:30 1 Xem bài làm
48 Trương Thanh Nhân10 2 phút - 16 giây2017-01-05 14:19:52 1 Xem bài làm
49 Phạm Thị Ngọc Hà10 2 phút - 16 giây2016-12-25 21:07:05 1 Xem bài làm
50 Ngô Hữu Trí10 2 phút - 18 giây2017-01-01 10:59:30 1 Xem bài làm