Lớp 6 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4809

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Hiếu10 0 phút - 46 giây2017-03-20 21:07:11 1 Xem bài làm
2 Trần Đức Khang10 0 phút - 46 giây2018-07-24 22:25:28 1 Xem bài làm
3 Nguyen duc hiep10 0 phút - 49 giây2016-12-25 09:17:58 1 Xem bài làm
4 Trần Minh Phúc10 0 phút - 52 giây2018-06-11 21:08:03 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Đúc Hiệp10 0 phút - 54 giây2016-12-29 15:01:12 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Đức Hiệp10 0 phút - 58 giây2016-12-29 14:48:32 1 Xem bài làm
7 Nguyen Duc Hiep10 1 phút - 0 giây2016-12-25 09:27:08 1 Xem bài làm
8 nguyen duc hiep10 1 phút - 6 giây2016-12-25 19:11:31 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 6 giây2016-12-30 14:05:41 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 6 giây2016-12-30 14:08:02 1 Xem bài làm
11 unkalar10 1 phút - 6 giây2017-06-15 10:38:33 3 Xem bài làm
12 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 7 giây2016-12-29 14:38:16 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 12 giây2016-12-29 14:43:25 1 Xem bài làm
14 nguyen duc hiep10 1 phút - 14 giây2016-12-25 10:05:40 1 Xem bài làm
15 Nguyen Duc Hiep10 1 phút - 16 giây2017-01-21 10:36:46 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Tiến Hếu10 1 phút - 16 giây2017-03-20 20:09:49 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 19 giây2016-12-24 20:59:51 1 Xem bài làm
18 Đặng Quốc Vinh10 1 phút - 20 giây2017-03-10 21:00:21 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Bảo Ngân10 1 phút - 21 giây2017-01-27 21:39:29 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 21 giây2016-12-29 14:46:12 1 Xem bài làm
21 Trần Minh Phúc10 1 phút - 22 giây2018-06-10 10:01:21 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 23 giây2016-12-25 21:03:05 1 Xem bài làm
23 nguyen duc hiep10 1 phút - 26 giây2016-12-25 09:56:02 1 Xem bài làm
24 Shinichi68200510 1 phút - 26 giây2017-03-29 15:11:00 1 Xem bài làm
25 Trương Công Cảnh10 1 phút - 32 giây2017-02-06 21:00:29 1 Xem bài làm
26 Tô Minh Sơn10 1 phút - 33 giây2017-10-15 07:56:00 2 Xem bài làm
27 phạm nam anh10 1 phút - 33 giây2016-12-21 21:46:21 1 Xem bài làm
28 Đảo Rồng10 1 phút - 34 giây2017-04-02 20:45:25 1 Xem bài làm
29 phạm nam anh10 1 phút - 36 giây2016-12-21 21:49:02 1 Xem bài làm
30 Trần Tiến Trung10 1 phút - 37 giây2017-02-10 22:33:21 1 Xem bài làm
31 Trần Minh Phúc10 1 phút - 37 giây2018-06-06 21:19:24 1 Xem bài làm
32 do thi phuong anh10 1 phút - 38 giây2017-04-12 21:25:21 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 41 giây2016-12-24 20:51:31 1 Xem bài làm
34 sfgasdfbasdjbfhjabsd10 1 phút - 44 giây2016-12-25 20:57:49 1 Xem bài làm
35 Lê Thị Nhung Nguyệt10 1 phút - 46 giây2017-04-22 19:42:59 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Đức Thịnh10 1 phút - 47 giây2017-03-15 14:39:44 1 Xem bài làm
37 Trịnh Thùy Linh10 1 phút - 47 giây2018-04-23 21:24:40 1 Xem bài làm
38 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 48 giây2017-01-03 12:29:41 1 Xem bài làm
39 Lê Thị Như Quỳnh10 1 phút - 50 giây2017-03-08 20:11:52 1 Xem bài làm
40 Đỗ Trọng Thái Dương10 1 phút - 56 giây2017-05-10 16:53:55 1 Xem bài làm
41 Vũ Thùy Trâm10 2 phút - 0 giây2018-02-12 19:12:17 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Tiến Dũng10 2 phút - 1 giây2017-05-18 08:55:19 2 Xem bài làm
43 phạm nam anh10 2 phút - 2 giây2016-12-21 21:32:16 1 Xem bài làm
44 Hoshimiya Ichigo10 2 phút - 2 giây2017-02-03 21:25:43 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Xuân Mạnh10 2 phút - 3 giây2017-01-16 13:04:17 1 Xem bài làm
46 Lê Thị Diệu Thúy10 2 phút - 5 giây2017-01-26 21:21:51 1 Xem bài làm
47 phạm lê đạt nguyên10 2 phút - 5 giây2018-12-28 11:07:31 1 Xem bài làm
48 Vũ Thị Liễu10 2 phút - 7 giây2017-02-23 03:01:30 1 Xem bài làm
49 Kathryn Chandria Manuel Bernardo10 2 phút - 8 giây2017-03-27 19:51:59 1 Xem bài làm
50 đạt trần tiến10 2 phút - 11 giây2018-05-16 06:21:08 1 Xem bài làm