Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4445

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyễn thị phương anh10 1 phút - 2 giây2017-03-02 10:18:17 1 Xem bài làm
2 Songoku10 1 phút - 6 giây2017-03-02 08:04:29 1 Xem bài làm
3 nguyễn thị phương anh10 1 phút - 9 giây2017-03-02 10:15:25 1 Xem bài làm
4 poseidon10 1 phút - 10 giây2017-03-02 10:05:13 7 Xem bài làm
5 hanh fc phương anh10 1 phút - 10 giây2017-03-02 10:08:51 6 Xem bài làm
6 Đỗ Bá Lâm10 1 phút - 18 giây2017-05-03 19:14:15 1 Xem bài làm
7 luffy10 1 phút - 19 giây2017-03-02 10:02:46 1 Xem bài làm
8 tran van thang10 1 phút - 21 giây2017-01-10 11:25:26 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Bảo Tiên10 1 phút - 22 giây2017-04-02 17:25:59 1 Xem bài làm
10 hanh phin no10 1 phút - 23 giây2017-02-25 08:10:52 5 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 23 giây2017-03-15 14:09:20 1 Xem bài làm
12 Nguyen Bao Linh10 1 phút - 25 giây2017-01-01 10:41:04 1 Xem bài làm
13 hanh phin no 210 1 phút - 25 giây2017-02-24 15:34:04 1 Xem bài làm
14 hanh ka ka 12310 1 phút - 25 giây2017-02-24 15:18:56 1 Xem bài làm
15 hanh phin no 310 1 phút - 26 giây2017-02-24 15:28:57 1 Xem bài làm
16 Chúa tể của loài rồng10 1 phút - 27 giây2017-03-01 12:42:40 1 Xem bài làm
17 I Love A Person Not Love Me10 1 phút - 28 giây2017-02-23 20:59:36 1 Xem bài làm
18 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 34 giây2017-02-01 20:22:36 1 Xem bài làm
19 Trần Ngọc Ánh10 1 phút - 36 giây2017-03-25 19:44:06 1 Xem bài làm
20 L10 1 phút - 37 giây2017-02-06 18:06:57 1 Xem bài làm
21 UNDERTAKER10 1 phút - 38 giây2017-03-03 11:00:20 1 Xem bài làm
22 Đỗ Nhật Minh10 1 phút - 38 giây2017-02-16 20:17:06 1 Xem bài làm
23 khởi My10 1 phút - 39 giây2017-03-28 20:37:24 1 Xem bài làm
24 Ng Đặng Thảo Vân10 1 phút - 41 giây2017-03-09 12:32:56 2 Xem bài làm
25 Đỗ Đường Hùng10 1 phút - 41 giây2017-03-08 19:26:34 1 Xem bài làm
26 songoku10 1 phút - 41 giây2017-03-03 18:08:10 1 Xem bài làm
27 Dragon Ball Super10 1 phút - 41 giây2017-02-22 14:23:51 1 Xem bài làm
28 Agru Bui10 1 phút - 42 giây2016-12-30 10:30:41 4 Xem bài làm
29 SoNevable10 1 phút - 43 giây2017-03-15 11:57:40 1 Xem bài làm
30 tran van thang10 1 phút - 43 giây2017-01-09 10:46:46 1 Xem bài làm
31 Yuriko Azami10 1 phút - 44 giây2017-04-02 16:00:18 1 Xem bài làm
32 Phí Phương Anh10 1 phút - 44 giây2017-03-31 16:52:14 1 Xem bài làm
33 Phan Bình Nguyên Lâm10 1 phút - 44 giây2017-01-23 19:02:01 1 Xem bài làm
34 UUTY10 1 phút - 46 giây2017-01-07 19:08:44 1 Xem bài làm
35 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 46 giây2016-12-23 17:46:41 1 Xem bài làm
36 Kudo Shinichi10 1 phút - 47 giây2017-04-09 10:39:42 1 Xem bài làm
37 Đặng Đức Trí10 1 phút - 47 giây2017-02-08 10:08:23 1 Xem bài làm
38 Trần Duy Hưng10 1 phút - 48 giây2017-05-20 17:12:53 1 Xem bài làm
39 Kim Tae Hee10 1 phút - 48 giây2017-01-21 20:01:32 1 Xem bài làm
40 tran van thang10 1 phút - 48 giây2017-01-09 10:29:32 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 49 giây2017-04-22 09:27:55 1 Xem bài làm
42 Lê Phương10 1 phút - 50 giây2017-05-02 19:32:38 1 Xem bài làm
43 Đàm Thành Vinh10 1 phút - 51 giây2017-03-13 20:10:46 1 Xem bài làm
44 Đỗ Cao Thắng10 1 phút - 51 giây2017-01-13 15:19:17 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Việt Phương10 1 phút - 52 giây2017-03-30 20:30:18 1 Xem bài làm
46 broly ssj110 1 phút - 52 giây2017-02-15 09:43:43 1 Xem bài làm
47 Tiêu Viêm10 1 phút - 53 giây2017-02-05 18:09:04 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Hải Long10 1 phút - 53 giây2017-01-18 18:26:03 1 Xem bài làm
49 nguyễn hương giang10 1 phút - 56 giây2017-01-16 15:05:29 3 Xem bài làm
50 Nữ Hoàng Disaben10 1 phút - 56 giây2017-02-20 21:26:51 1 Xem bài làm