Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4836

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Charmaine(Team Math is easy)10 0 phút - 35 giây2021-06-15 10:21:37 1 Xem bài làm
2 nguyễn thị phương anh10 1 phút - 2 giây2017-03-02 10:18:17 1 Xem bài làm
3 Songoku10 1 phút - 6 giây2017-03-02 08:04:29 1 Xem bài làm
4 nguyễn thị phương anh10 1 phút - 9 giây2017-03-02 10:15:25 1 Xem bài làm
5 hanh fc phương anh10 1 phút - 10 giây2017-03-02 10:08:51 6 Xem bài làm
6 poseidon10 1 phút - 10 giây2017-03-02 10:05:13 7 Xem bài làm
7 Đỗ Bá Lâm10 1 phút - 18 giây2017-05-03 19:14:15 1 Xem bài làm
8 luffy10 1 phút - 19 giây2017-03-02 10:02:46 1 Xem bài làm
9 tran van thang10 1 phút - 21 giây2017-01-10 11:25:26 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Bảo Tiên10 1 phút - 22 giây2017-04-02 17:25:59 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 23 giây2017-03-15 14:09:20 1 Xem bài làm
12 hanh phin no10 1 phút - 23 giây2017-02-25 08:10:52 5 Xem bài làm
13 hanh ka ka 12310 1 phút - 25 giây2017-02-24 15:18:56 1 Xem bài làm
14 hanh phin no 210 1 phút - 25 giây2017-02-24 15:34:04 1 Xem bài làm
15 Nguyen Bao Linh10 1 phút - 25 giây2017-01-01 10:41:04 1 Xem bài làm
16 hanh phin no 310 1 phút - 26 giây2017-02-24 15:28:57 1 Xem bài làm
17 Chúa tể của loài rồng10 1 phút - 27 giây2017-03-01 12:42:40 1 Xem bài làm
18 I Love A Person Not Love Me10 1 phút - 28 giây2017-02-23 20:59:36 1 Xem bài làm
19 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 34 giây2017-02-01 20:22:36 1 Xem bài làm
20 Trần Ngọc Ánh10 1 phút - 36 giây2017-03-25 19:44:06 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Đình Toàn10 1 phút - 36 giây2017-11-06 17:39:04 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 36 giây2018-06-16 23:42:20 1 Xem bài làm
23 L10 1 phút - 37 giây2017-02-06 18:06:57 1 Xem bài làm
24 Đỗ Nhật Minh10 1 phút - 38 giây2017-02-16 20:17:06 1 Xem bài làm
25 UNDERTAKER10 1 phút - 38 giây2017-03-03 11:00:20 1 Xem bài làm
26 khởi My10 1 phút - 39 giây2017-03-28 20:37:24 1 Xem bài làm
27 Dragon Ball Super10 1 phút - 41 giây2017-02-22 14:23:51 1 Xem bài làm
28 songoku10 1 phút - 41 giây2017-03-03 18:08:10 1 Xem bài làm
29 Đỗ Đường Hùng10 1 phút - 41 giây2017-03-08 19:26:34 1 Xem bài làm
30 Ng Đặng Thảo Vân10 1 phút - 41 giây2017-03-09 12:32:56 2 Xem bài làm
31 Agru Bui10 1 phút - 42 giây2016-12-30 10:30:41 4 Xem bài làm
32 SoNevable10 1 phút - 43 giây2017-03-15 11:57:40 1 Xem bài làm
33 tran van thang10 1 phút - 43 giây2017-01-09 10:46:46 1 Xem bài làm
34 Phan Bình Nguyên Lâm10 1 phút - 44 giây2017-01-23 19:02:01 1 Xem bài làm
35 Phí Phương Anh10 1 phút - 44 giây2017-03-31 16:52:14 1 Xem bài làm
36 Yuriko Azami10 1 phút - 44 giây2017-04-02 16:00:18 1 Xem bài làm
37 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 46 giây2016-12-23 17:46:41 1 Xem bài làm
38 UUTY10 1 phút - 46 giây2017-01-07 19:08:44 1 Xem bài làm
39 Kudo Shinichi10 1 phút - 47 giây2017-04-09 10:39:42 1 Xem bài làm
40 Đặng Đức Trí10 1 phút - 47 giây2017-02-08 10:08:23 1 Xem bài làm
41 tran van thang10 1 phút - 48 giây2017-01-09 10:29:32 1 Xem bài làm
42 Kim Tae Hee10 1 phút - 48 giây2017-01-21 20:01:32 1 Xem bài làm
43 Trần Duy Hưng10 1 phút - 48 giây2017-05-20 17:12:53 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 49 giây2017-04-22 09:27:55 1 Xem bài làm
45 Lê Phương10 1 phút - 50 giây2017-05-02 19:32:38 1 Xem bài làm
46 Đỗ Cao Thắng10 1 phút - 51 giây2017-01-13 15:19:17 1 Xem bài làm
47 Đàm Thành Vinh10 1 phút - 51 giây2017-03-13 20:10:46 1 Xem bài làm
48 broly ssj110 1 phút - 52 giây2017-02-15 09:43:43 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Việt Phương10 1 phút - 52 giây2017-03-30 20:30:18 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Hải Long10 1 phút - 53 giây2017-01-18 18:26:03 1 Xem bài làm