Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2197

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 tran van thang10 1 phút - 21 giây2017-01-10 11:25:26 1 Xem bài làm
2 Nguyen Bao Linh10 1 phút - 25 giây2017-01-01 10:41:04 1 Xem bài làm
3 Agru Bui10 1 phút - 42 giây2016-12-30 10:30:41 4 Xem bài làm
4 Tranminhhiep10 1 phút - 43 giây2017-01-18 10:55:50 1 Xem bài làm
5 tran van thang10 1 phút - 43 giây2017-01-09 10:46:46 1 Xem bài làm
6 UUTY10 1 phút - 46 giây2017-01-07 19:08:44 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 46 giây2016-12-23 17:46:41 1 Xem bài làm
8 Kim Tae Hee10 1 phút - 48 giây2017-01-21 20:01:32 1 Xem bài làm
9 tran van thang10 1 phút - 48 giây2017-01-09 10:29:32 1 Xem bài làm
10 Ngô Minh Đức10 1 phút - 50 giây2016-12-23 20:42:45 1 Xem bài làm
11 Đỗ Cao Thắng10 1 phút - 51 giây2017-01-13 15:19:17 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Hải Long10 1 phút - 53 giây2017-01-18 18:26:03 1 Xem bài làm
13 nguyễn hương giang10 1 phút - 56 giây2017-01-16 15:05:29 3 Xem bài làm
14 Diego Costa10 1 phút - 56 giây2017-01-20 18:27:33 1 Xem bài làm
15 Vua Bài Ma Thuật LuânYugi10 1 phút - 56 giây2017-01-05 18:45:39 1 Xem bài làm
16 Trần Hoàng Tú10 1 phút - 57 giây2016-12-22 20:53:55 1 Xem bài làm
17 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 58 giây2017-01-03 12:27:44 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Đức Thắng10 2 phút - 1 giây2017-01-02 20:31:22 1 Xem bài làm
19 Lê Hoàng Lâm10 2 phút - 4 giây2016-12-24 14:39:35 1 Xem bài làm
20 phamvanquyettam10 2 phút - 5 giây2017-01-02 19:44:31 3 Xem bài làm
21 Hoang Phuc An10 2 phút - 6 giây2016-12-29 19:33:00 1 Xem bài làm
22 Nguyen Bao Tran10 2 phút - 6 giây2016-12-23 17:22:05 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Duy Hoàng10 2 phút - 6 giây2017-01-21 20:35:43 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Quang Huy10 2 phút - 9 giây2017-01-11 17:13:58 1 Xem bài làm
25 kazuto kiriyaga10 2 phút - 9 giây2016-12-25 16:19:46 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Hoàng Khôi10 2 phút - 12 giây2017-01-21 12:39:21 1 Xem bài làm
27 Đặng Thị Thuỳ Dương10 2 phút - 12 giây2017-01-04 20:40:02 1 Xem bài làm
28 DannySiv10 2 phút - 12 giây2016-12-22 08:54:21 1 Xem bài làm
29 Lê Tuấn Anh10 2 phút - 13 giây2017-01-17 22:07:28 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Khắc Hiếu10 2 phút - 14 giây2017-01-11 07:12:50 1 Xem bài làm
31 BaDaoTrenTungHatGao Official10 2 phút - 14 giây2017-01-10 21:01:51 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thanh Huyền10 2 phút - 19 giây2017-01-14 15:43:38 1 Xem bài làm
33 Bùi Thị Kim Ngân10 2 phút - 19 giây2017-01-05 20:25:51 1 Xem bài làm
34 Barbie xinh đẹp10 2 phút - 20 giây2017-01-09 20:40:49 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thành Trung10 2 phút - 26 giây2017-01-09 21:09:22 1 Xem bài làm
36 nguyễn thị thùy dương10 2 phút - 27 giây2017-01-22 12:51:55 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Minh Trí10 2 phút - 28 giây2017-01-15 20:55:01 1 Xem bài làm
38 le duc anh10 2 phút - 28 giây2016-12-27 17:11:55 1 Xem bài làm
39 Dinh Huy Sang10 2 phút - 29 giây2017-01-21 17:03:36 1 Xem bài làm
40 Lionel Messi10 2 phút - 29 giây2017-01-20 17:40:50 1 Xem bài làm
41 tran van thang10 2 phút - 29 giây2017-01-09 10:18:58 1 Xem bài làm
42 Dinh Huy Sang10 2 phút - 30 giây2017-01-21 15:06:04 1 Xem bài làm
43 Đỗ Danh Toàn10 2 phút - 30 giây2017-01-15 12:15:18 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Đức Hiền10 2 phút - 30 giây2017-01-09 12:42:36 1 Xem bài làm
45 Đoàn Thị Oanh10 2 phút - 32 giây2016-12-29 07:50:09 1 Xem bài làm
46 Trần Xuân Trường10 2 phút - 33 giây2016-12-22 20:44:49 1 Xem bài làm
47 Thủ Lĩnh Thẻ Bài SAKURA10 2 phút - 34 giây2017-01-19 21:39:29 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Nhật Linh10 2 phút - 34 giây2017-01-19 20:01:45 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Quang Mạnh10 2 phút - 37 giây2017-01-11 07:24:13 1 Xem bài làm
50 Anna Nguyễn10 2 phút - 37 giây2016-12-30 10:15:08 1 Xem bài làm