Lớp 4 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2043

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trương Xuân Hoàng Tùng10 1 phút - 3 giây2017-01-28 13:42:11 3 Xem bài làm
2 Trần Ánh Dương10 1 phút - 23 giây2017-01-22 20:28:29 1 Xem bài làm
3 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 24 giây2017-02-01 20:43:30 1 Xem bài làm
4 nhan sieu khung10 1 phút - 30 giây2017-02-18 07:51:02 1 Xem bài làm
5 Trần Duy Khánh10 1 phút - 31 giây2017-02-24 17:41:37 3 Xem bài làm
6 xxxxxxx10 1 phút - 36 giây2017-02-25 19:42:36 1 Xem bài làm
7 vua mat sanh10 1 phút - 38 giây2017-02-15 15:46:59 1 Xem bài làm
8 phan thái dúc10 1 phút - 40 giây2017-02-20 19:58:05 1 Xem bài làm
9 hi hi10 1 phút - 44 giây2017-01-22 20:08:56 1 Xem bài làm
10 Trần Bình Minh10 1 phút - 45 giây2017-01-09 09:23:16 1 Xem bài làm
11 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 45 giây2017-01-03 12:25:34 1 Xem bài làm
12 SASHUKE naruto10 1 phút - 48 giây2017-02-20 20:14:33 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Bảo Trâm10 1 phút - 49 giây2017-02-20 16:20:44 1 Xem bài làm
14 TRUONG XUAN HOANG TUNG10 1 phút - 51 giây2016-12-28 20:54:37 1 Xem bài làm
15 Mạnhhm_178910 1 phút - 53 giây2017-01-09 12:47:23 3 Xem bài làm
16 Ngọc Anh Lê10 1 phút - 53 giây2017-02-24 13:05:47 1 Xem bài làm
17 Vũ Thị Kim Ngân10 1 phút - 54 giây2017-02-19 09:17:01 1 Xem bài làm
18 vuong ninh10 1 phút - 54 giây2017-01-12 19:59:21 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thị Minh Thư10 1 phút - 57 giây2017-01-08 19:04:05 4 Xem bài làm
20 Lê Nho Khoa10 1 phút - 57 giây2016-12-27 21:01:04 1 Xem bài làm
21 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 58 giây2016-12-27 21:16:12 1 Xem bài làm
22 hoang dang khoa10 2 phút - 0 giây2017-01-20 17:11:35 1 Xem bài làm
23 nguyễn nhật nhân10 2 phút - 1 giây2016-12-28 08:14:38 4 Xem bài làm
24 Nguyễn Minh Trí10 2 phút - 1 giây2017-01-15 20:48:22 1 Xem bài làm
25 Nguyễn thị khánh hòa10 2 phút - 2 giây2016-12-22 17:08:26 1 Xem bài làm
26 Tường Vi10 2 phút - 5 giây2017-01-17 17:33:30 1 Xem bài làm
27 công chúa xinh xắn10 2 phút - 7 giây2017-01-09 15:53:15 3 Xem bài làm
28 Ngo Hoang MInh10 2 phút - 8 giây2016-12-25 09:35:22 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thanh Xuân10 2 phút - 9 giây2017-02-16 10:18:24 1 Xem bài làm
30 Võ Lê Hoàng Quốc10 2 phút - 10 giây2017-02-24 21:52:42 1 Xem bài làm
31 Phạm Thuỳ Linh10 2 phút - 13 giây2017-02-01 10:22:51 1 Xem bài làm
32 Trần Ngọc An10 2 phút - 15 giây2017-02-24 10:21:43 1 Xem bài làm
33 Đoàn Mạnh Hùng10 2 phút - 15 giây2017-02-18 13:11:01 1 Xem bài làm
34 avata10 2 phút - 16 giây2017-01-16 21:27:49 1 Xem bài làm
35 TRẦN NGUYỄN ĐỨC HÒA10 2 phút - 17 giây2016-12-27 10:33:24 1 Xem bài làm
36 Trà My xinh xắn10 2 phút - 19 giây2017-02-23 17:40:50 1 Xem bài làm
37 trịnh thanh mai10 2 phút - 20 giây2017-02-18 20:17:39 1 Xem bài làm
38 hathihanh10 2 phút - 21 giây2017-01-09 17:43:54 1 Xem bài làm
39 Lê Cao Mai Anh10 2 phút - 22 giây2017-01-13 21:50:32 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Ngọc Yến10 2 phút - 22 giây2017-01-01 19:13:24 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Anh Huy10 2 phút - 25 giây2017-02-16 10:26:38 1 Xem bài làm
42 bùi hữu việt anh10 2 phút - 30 giây2017-01-18 10:49:15 1 Xem bài làm
43 Trafalgar10 2 phút - 32 giây2016-12-26 16:16:11 1 Xem bài làm
44 Muốn Yêu Thì Phải Nói10 2 phút - 33 giây2017-01-14 15:54:24 1 Xem bài làm
45 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 34 giây2017-02-01 09:27:21 1 Xem bài làm
46 lê anh đức10 2 phút - 35 giây2017-02-16 17:47:40 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh10 2 phút - 37 giây2017-01-01 12:29:13 1 Xem bài làm
48 Cúc10 2 phút - 38 giây2017-02-26 09:04:19 1 Xem bài làm
49 LE THI khanh ly10 2 phút - 38 giây2017-01-12 11:14:16 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thùy Dương10 2 phút - 38 giây2016-12-26 08:47:24 1 Xem bài làm