Lớp 4 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2969

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 0 giây2017-03-06 08:26:49 1 Xem bài làm
2 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 3 giây2017-03-06 09:15:22 1 Xem bài làm
3 Trần Duy Khánh10 1 phút - 7 giây2017-03-06 11:25:25 9 Xem bài làm
4 Trần Quang Minh10 1 phút - 9 giây2017-04-03 21:19:35 1 Xem bài làm
5 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 9 giây2017-03-05 09:57:23 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Ngọc Triết10 1 phút - 16 giây2017-04-25 13:01:51 1 Xem bài làm
7 Đội Vệ Binh Dải Ngân Hà10 1 phút - 17 giây2017-05-03 12:06:44 1 Xem bài làm
8 lê khắc hưng10 1 phút - 19 giây2017-03-06 11:52:14 8 Xem bài làm
9 Beo hứng10 1 phút - 19 giây2017-04-26 12:47:16 1 Xem bài làm
10 Trần Ánh Dương10 1 phút - 23 giây2017-01-22 20:28:29 1 Xem bài làm
11 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 24 giây2017-02-01 20:43:30 1 Xem bài làm
12 Honekawa Suneo10 1 phút - 27 giây2017-05-03 11:07:56 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Mai Anh10 1 phút - 29 giây2017-03-25 18:58:07 1 Xem bài làm
14 VCTV210 1 phút - 29 giây2017-03-20 21:50:33 1 Xem bài làm
15 nhan sieu khung10 1 phút - 30 giây2017-02-18 07:51:02 1 Xem bài làm
16 Kaito Kid10 1 phút - 33 giây2017-03-12 08:38:16 1 Xem bài làm
17 xxxxxxx10 1 phút - 36 giây2017-02-25 19:42:36 1 Xem bài làm
18 Mai Đức Dũng10 1 phút - 37 giây2017-03-05 14:33:22 1 Xem bài làm
19 Lê Hoàng Dương10 1 phút - 38 giây2017-04-25 12:55:03 1 Xem bài làm
20 Siêu đạo chích Kaito Kid10 1 phút - 38 giây2017-03-30 20:09:00 1 Xem bài làm
21 vua mat sanh10 1 phút - 38 giây2017-02-15 15:46:59 1 Xem bài làm
22 phan thái dúc10 1 phút - 40 giây2017-02-20 19:58:05 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thùy Trang10 1 phút - 42 giây2017-03-20 16:22:20 1 Xem bài làm
24 Lê Thành Long10 1 phút - 44 giây2017-03-18 15:37:22 1 Xem bài làm
25 hi hi10 1 phút - 44 giây2017-01-22 20:08:56 1 Xem bài làm
26 Hà Minhn Đức10 1 phút - 45 giây2017-03-11 11:13:42 1 Xem bài làm
27 Trần Bình Minh10 1 phút - 45 giây2017-01-09 09:23:16 1 Xem bài làm
28 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 45 giây2017-01-03 12:25:34 1 Xem bài làm
29 Duong Nguyen Khanh10 1 phút - 48 giây2017-03-18 20:02:34 1 Xem bài làm
30 SASHUKE naruto10 1 phút - 48 giây2017-02-20 20:14:33 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thị Bảo Trâm10 1 phút - 49 giây2017-02-20 16:20:44 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thị Bảo Trâm10 1 phút - 51 giây2017-02-26 10:48:02 1 Xem bài làm
33 TRUONG XUAN HOANG TUNG10 1 phút - 51 giây2016-12-28 20:54:37 1 Xem bài làm
34 Lê Phương10 1 phút - 51 giây2017-05-02 19:35:13 1 Xem bài làm
35 Phạm Lê Công10 1 phút - 51 giây2017-03-11 16:59:47 1 Xem bài làm
36 Mạnhhm_178910 1 phút - 53 giây2017-01-09 12:47:23 3 Xem bài làm
37 Ngọc Anh Lê10 1 phút - 53 giây2017-02-24 13:05:47 1 Xem bài làm
38 Thiên Nhiên10 1 phút - 54 giây2017-04-03 10:01:55 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Minh Khánh10 1 phút - 54 giây2017-04-02 18:39:05 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thùy Trang10 1 phút - 54 giây2017-03-20 10:25:59 1 Xem bài làm
41 Đào Hải Long10 1 phút - 54 giây2017-03-17 21:20:16 1 Xem bài làm
42 Vũ Thị Kim Ngân10 1 phút - 54 giây2017-02-19 09:17:01 1 Xem bài làm
43 vuong ninh10 1 phút - 54 giây2017-01-12 19:59:21 1 Xem bài làm
44 Lãnh Địa Của Qủy10 1 phút - 55 giây2017-04-04 07:42:59 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thị Quỳnh Trang10 1 phút - 56 giây2017-04-25 12:59:46 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thị Minh Thư10 1 phút - 57 giây2017-01-08 19:04:05 4 Xem bài làm
47 Lê Nho Khoa10 1 phút - 57 giây2016-12-27 21:01:04 1 Xem bài làm
48 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 58 giây2016-12-27 21:16:12 1 Xem bài làm
49 Sakura Kinomoto10 1 phút - 59 giây2017-04-13 11:04:34 1 Xem bài làm
50 mathsgenius10 1 phút - 59 giây2017-04-01 18:35:00 1 Xem bài làm