Lớp 3 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2882

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 7 giây2017-01-14 17:25:08 1 Xem bài làm
2 Lê Xuân Hải10 1 phút - 8 giây2017-02-06 09:22:27 4 Xem bài làm
3 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 10 giây2017-05-13 07:47:51 1 Xem bài làm
4 Trần Nhật Dương10 1 phút - 10 giây2017-01-25 20:38:10 1 Xem bài làm
5 Trần Kiêm Anh Tài10 1 phút - 11 giây2017-01-05 10:06:28 1 Xem bài làm
6 Thánh Cứu Thế10 1 phút - 14 giây2017-01-11 18:35:47 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 14 giây2017-01-03 15:47:06 1 Xem bài làm
8 kazuto kiriyaga10 1 phút - 16 giây2017-01-12 13:15:39 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Duy Thịnh10 1 phút - 17 giây2017-01-04 09:11:43 1 Xem bài làm
10 Doan Thanh phuong10 1 phút - 20 giây2017-03-20 20:14:44 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Duy Thịnh10 1 phút - 20 giây2017-01-12 20:35:03 1 Xem bài làm
12 Nguyen Bao Linh10 1 phút - 22 giây2016-12-31 21:55:55 1 Xem bài làm
13 Trần Nhật Dương10 1 phút - 22 giây2017-01-25 20:41:22 1 Xem bài làm
14 Nguyen Duy Thinh10 1 phút - 25 giây2017-01-04 09:07:24 1 Xem bài làm
15 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 25 giây2016-12-28 12:42:46 1 Xem bài làm
16 Nguyen Tho Quan10 1 phút - 25 giây2016-12-24 20:18:42 1 Xem bài làm
17 Kudoshinichi10 1 phút - 26 giây2017-04-07 09:17:20 1 Xem bài làm
18 akaishuichi10 1 phút - 28 giây2017-04-07 09:47:56 1 Xem bài làm
19 SONGOKU10 1 phút - 28 giây2017-01-08 14:12:31 1 Xem bài làm
20 Phạm Lê Công10 1 phút - 30 giây2017-03-11 16:50:57 1 Xem bài làm
21 Kawako Hayari10 1 phút - 32 giây2017-01-02 10:52:10 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 35 giây2017-04-19 08:59:18 1 Xem bài làm
23 Hoàng Thị Hồng Nhung10 1 phút - 35 giây2017-05-21 12:37:50 1 Xem bài làm
24 Huyền Trang Trần10 1 phút - 36 giây2017-04-09 09:14:31 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Văn Sinh10 1 phút - 36 giây2017-03-26 11:08:45 1 Xem bài làm
26 Trần Thanh Trường10 1 phút - 36 giây2016-12-28 09:32:16 1 Xem bài làm
27 Thi Toán Khơi Dậy Niềm Vui10 1 phút - 37 giây2017-03-18 14:11:34 1 Xem bài làm
28 Dragonsvip10 1 phút - 37 giây2017-02-22 13:38:49 1 Xem bài làm
29 phạm quang thanh10 1 phút - 38 giây2017-03-19 20:01:50 1 Xem bài làm
30 nguyễn danh bảo10 1 phút - 38 giây2017-03-05 20:08:00 1 Xem bài làm
31 do hoang nguyen10 1 phút - 38 giây2017-01-03 21:48:19 1 Xem bài làm
32 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 39 giây2017-01-08 14:07:33 1 Xem bài làm
33 BUI THI HOANG DIEP10 1 phút - 39 giây2017-01-08 07:55:52 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Hoàng Huy10 1 phút - 40 giây2017-05-07 23:07:02 1 Xem bài làm
35 messi and ronaldo10 1 phút - 40 giây2017-03-15 11:30:38 1 Xem bài làm
36 buithuhuong10 1 phút - 40 giây2017-02-16 19:58:33 1 Xem bài làm
37 Lê Thị Phương Anh10 1 phút - 41 giây2017-01-11 21:01:13 1 Xem bài làm
38 Lê Nho Khoa10 1 phút - 41 giây2016-12-27 20:45:18 1 Xem bài làm
39 Khong Vu Minh Chau10 1 phút - 42 giây2017-03-01 10:27:40 1 Xem bài làm
40 Vu Vu Vinh10 1 phút - 42 giây2017-01-07 16:21:15 1 Xem bài làm
41 Sakura Minayo10 1 phút - 43 giây2017-02-28 21:08:46 1 Xem bài làm
42 Lê Cao Mai Anh10 1 phút - 43 giây2017-01-08 10:22:43 1 Xem bài làm
43 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 43 giây2016-12-27 21:13:30 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Thị Minh Thư10 1 phút - 44 giây2017-01-09 10:20:41 3 Xem bài làm
45 Kurihara Yuri10 1 phút - 45 giây2017-04-16 16:13:10 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Mạnh Đức10 1 phút - 45 giây2016-12-22 21:55:06 1 Xem bài làm
47 Như Thúy Quỳnh10 1 phút - 46 giây2016-12-22 18:45:36 1 Xem bài làm
48 Đỗ Xuân Hoàng Khôi10 1 phút - 47 giây2017-03-06 12:59:43 1 Xem bài làm
49 Nữ Hoàng Disaben10 1 phút - 48 giây2017-02-20 21:34:17 1 Xem bài làm
50 Đỗ Khôi Nguyên10 1 phút - 48 giây2017-01-11 21:25:52 1 Xem bài làm