Lớp 3 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1436

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 7 giây2017-01-14 17:25:08 1 Xem bài làm
2 Trần Kiêm Anh Tài10 1 phút - 11 giây2017-01-05 10:06:28 1 Xem bài làm
3 Nguyen Bao Anh10 1 phút - 11 giây2017-01-01 17:10:01 1 Xem bài làm
4 Thánh Cứu Thế10 1 phút - 14 giây2017-01-11 18:35:47 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 14 giây2017-01-03 15:47:06 1 Xem bài làm
6 kazuto kiriyaga10 1 phút - 16 giây2017-01-12 13:15:39 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Duy Thịnh10 1 phút - 17 giây2017-01-04 09:11:43 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Duy Thịnh10 1 phút - 20 giây2017-01-12 20:35:03 1 Xem bài làm
9 Nguyen Bao Linh10 1 phút - 22 giây2016-12-31 21:55:55 1 Xem bài làm
10 Nguyen Duy Thinh10 1 phút - 25 giây2017-01-04 09:07:24 1 Xem bài làm
11 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 25 giây2016-12-28 12:42:46 1 Xem bài làm
12 Nguyen Tho Quan10 1 phút - 25 giây2016-12-24 20:18:42 1 Xem bài làm
13 SONGOKU10 1 phút - 28 giây2017-01-08 14:12:31 1 Xem bài làm
14 Kawako Hayari10 1 phút - 32 giây2017-01-02 10:52:10 1 Xem bài làm
15 Trần Thanh Trường10 1 phút - 36 giây2016-12-28 09:32:16 1 Xem bài làm
16 do hoang nguyen10 1 phút - 38 giây2017-01-03 21:48:19 1 Xem bài làm
17 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 39 giây2017-01-08 14:07:33 1 Xem bài làm
18 BUI THI HOANG DIEP10 1 phút - 39 giây2017-01-08 07:55:52 1 Xem bài làm
19 Lê Thị Phương Anh10 1 phút - 41 giây2017-01-11 21:01:13 1 Xem bài làm
20 Lê Nho Khoa10 1 phút - 41 giây2016-12-27 20:45:18 1 Xem bài làm
21 Vu Vu Vinh10 1 phút - 42 giây2017-01-07 16:21:15 1 Xem bài làm
22 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 43 giây2016-12-27 21:13:30 1 Xem bài làm
23 Lê Cao Mai Anh10 1 phút - 43 giây2017-01-08 10:22:43 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Minh Thư10 1 phút - 44 giây2017-01-09 10:20:41 3 Xem bài làm
25 Nguyễn Mạnh Đức10 1 phút - 45 giây2016-12-22 21:55:06 1 Xem bài làm
26 Như Thúy Quỳnh10 1 phút - 46 giây2016-12-22 18:45:36 1 Xem bài làm
27 Đỗ Khôi Nguyên10 1 phút - 48 giây2017-01-11 21:25:52 1 Xem bài làm
28 Wendy Thảo10 1 phút - 48 giây2017-01-10 20:47:06 1 Xem bài làm
29 Phạm Thị Thùy Trang10 1 phút - 48 giây2016-12-28 22:35:20 1 Xem bài làm
30 Nguyen ngoc viet quang10 1 phút - 49 giây2016-12-27 07:31:12 1 Xem bài làm
31 baby gril10 1 phút - 54 giây2017-01-06 11:49:49 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thị Thùy Linh10 1 phút - 57 giây2017-01-13 21:03:13 1 Xem bài làm
33 Trần Hà Quỳnh Như10 1 phút - 57 giây2017-01-06 20:27:07 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Duy Thịnh10 1 phút - 57 giây2017-01-23 10:55:27 1 Xem bài làm
35 nguyen thu phuong10 1 phút - 58 giây2017-01-01 19:53:20 1 Xem bài làm
36 Phạm Thị Hương Giang10 1 phút - 59 giây2017-01-16 20:27:28 3 Xem bài làm
37 Hoàng Thị Thanh Tâm10 2 phút - 1 giây2016-12-26 05:17:05 1 Xem bài làm
38 Tạ Bùi Vân Anh10 2 phút - 2 giây2017-01-03 22:09:43 1 Xem bài làm
39 Vũ Thu Hòa10 2 phút - 6 giây2017-01-17 20:18:41 1 Xem bài làm
40 tran nhan duyen10 2 phút - 6 giây2016-12-22 18:09:07 1 Xem bài làm
41 Trường Phan10 2 phút - 11 giây2016-12-22 16:12:25 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Thu Phương10 2 phút - 13 giây2017-01-11 12:16:16 1 Xem bài làm
43 nguyen truong manh quan10 2 phút - 13 giây2016-12-25 19:01:11 1 Xem bài làm
44 nguyen canh be10 2 phút - 14 giây2016-12-25 15:39:06 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Yến Nhi10 2 phút - 14 giây2017-01-04 12:13:31 1 Xem bài làm
46 Do Khanh Huyen10 2 phút - 15 giây2016-12-29 21:16:50 1 Xem bài làm
47 Tiểu thư Bạch Hậu10 2 phút - 16 giây2017-01-14 20:33:04 1 Xem bài làm
48 Lê Hiểu Tuyên10 2 phút - 16 giây2017-01-10 16:41:11 1 Xem bài làm
49 cao thi phuong danh10 2 phút - 17 giây2017-01-03 16:35:46 1 Xem bài làm
50 Vũ Xuân Huy10 2 phút - 18 giây2017-01-10 20:07:52 1 Xem bài làm