Lớp 3 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2943

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 7 giây2017-01-14 17:25:08 1 Xem bài làm
2 Lê Xuân Hải10 1 phút - 8 giây2017-02-06 09:22:27 4 Xem bài làm
3 Trần Nhật Dương10 1 phút - 10 giây2017-01-25 20:38:10 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 10 giây2017-05-13 07:47:51 1 Xem bài làm
5 Trần Kiêm Anh Tài10 1 phút - 11 giây2017-01-05 10:06:28 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 14 giây2017-01-03 15:47:06 1 Xem bài làm
7 Thánh Cứu Thế10 1 phút - 14 giây2017-01-11 18:35:47 1 Xem bài làm
8 kazuto kiriyaga10 1 phút - 16 giây2017-01-12 13:15:39 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Duy Thịnh10 1 phút - 17 giây2017-01-04 09:11:43 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Duy Thịnh10 1 phút - 20 giây2017-01-12 20:35:03 1 Xem bài làm
11 Doan Thanh phuong10 1 phút - 20 giây2017-03-20 20:14:44 1 Xem bài làm
12 Nguyen Bao Linh10 1 phút - 22 giây2016-12-31 21:55:55 1 Xem bài làm
13 Trần Nhật Dương10 1 phút - 22 giây2017-01-25 20:41:22 1 Xem bài làm
14 hathanhdatmnm10 1 phút - 23 giây2017-09-15 09:20:29 1 Xem bài làm
15 Nguyen Tho Quan10 1 phút - 25 giây2016-12-24 20:18:42 1 Xem bài làm
16 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 25 giây2016-12-28 12:42:46 1 Xem bài làm
17 Nguyen Duy Thinh10 1 phút - 25 giây2017-01-04 09:07:24 1 Xem bài làm
18 Kudoshinichi10 1 phút - 26 giây2017-04-07 09:17:20 1 Xem bài làm
19 akaishuichi10 1 phút - 28 giây2017-04-07 09:47:56 1 Xem bài làm
20 SONGOKU10 1 phút - 28 giây2017-01-08 14:12:31 1 Xem bài làm
21 kieu the bao10 1 phút - 29 giây2017-10-26 20:04:48 1 Xem bài làm
22 Phạm Lê Công10 1 phút - 30 giây2017-03-11 16:50:57 1 Xem bài làm
23 Kawako Hayari10 1 phút - 32 giây2017-01-02 10:52:10 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 35 giây2017-04-19 08:59:18 1 Xem bài làm
25 Hoàng Thị Hồng Nhung10 1 phút - 35 giây2017-05-21 12:37:50 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Văn Sinh10 1 phút - 36 giây2017-03-26 11:08:45 1 Xem bài làm
27 Huyền Trang Trần10 1 phút - 36 giây2017-04-09 09:14:31 1 Xem bài làm
28 phan thi anh hong10 1 phút - 36 giây2017-10-28 19:12:58 1 Xem bài làm
29 Trần Thanh Trường10 1 phút - 36 giây2016-12-28 09:32:16 1 Xem bài làm
30 Dragonsvip10 1 phút - 37 giây2017-02-22 13:38:49 1 Xem bài làm
31 Thi Toán Khơi Dậy Niềm Vui10 1 phút - 37 giây2017-03-18 14:11:34 1 Xem bài làm
32 nguyễn danh bảo10 1 phút - 38 giây2017-03-05 20:08:00 1 Xem bài làm
33 phạm quang thanh10 1 phút - 38 giây2017-03-19 20:01:50 1 Xem bài làm
34 do hoang nguyen10 1 phút - 38 giây2017-01-03 21:48:19 1 Xem bài làm
35 BUI THI HOANG DIEP10 1 phút - 39 giây2017-01-08 07:55:52 1 Xem bài làm
36 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 39 giây2017-01-08 14:07:33 1 Xem bài làm
37 buithuhuong10 1 phút - 40 giây2017-02-16 19:58:33 1 Xem bài làm
38 messi and ronaldo10 1 phút - 40 giây2017-03-15 11:30:38 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Hoàng Huy10 1 phút - 40 giây2017-05-07 23:07:02 1 Xem bài làm
40 Lê Nho Khoa10 1 phút - 41 giây2016-12-27 20:45:18 1 Xem bài làm
41 Lê Thị Phương Anh10 1 phút - 41 giây2017-01-11 21:01:13 1 Xem bài làm
42 ha huy hoang10 1 phút - 41 giây2017-09-14 15:44:13 1 Xem bài làm
43 Vu Vu Vinh10 1 phút - 42 giây2017-01-07 16:21:15 1 Xem bài làm
44 Khong Vu Minh Chau10 1 phút - 42 giây2017-03-01 10:27:40 1 Xem bài làm
45 Lê Cao Mai Anh10 1 phút - 43 giây2017-01-08 10:22:43 1 Xem bài làm
46 Sakura Minayo10 1 phút - 43 giây2017-02-28 21:08:46 1 Xem bài làm
47 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 43 giây2016-12-27 21:13:30 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thị Minh Thư10 1 phút - 44 giây2017-01-09 10:20:41 3 Xem bài làm
49 Nguyễn Mạnh Đức10 1 phút - 45 giây2016-12-22 21:55:06 1 Xem bài làm
50 Kurihara Yuri10 1 phút - 45 giây2017-04-16 16:13:10 1 Xem bài làm