Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 6450

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Có Huất10 0 phút - 47 giây2018-01-02 14:29:45 1 Xem bài làm
2 Hạnh10 0 phút - 49 giây2017-04-10 19:22:06 1 Xem bài làm
3 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 49 giây2017-06-21 14:12:07 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 51 giây2017-12-31 13:50:45 1 Xem bài làm
5 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 53 giây2016-12-21 15:22:03 1 Xem bài làm
6 Kaito Kid10 0 phút - 53 giây2017-03-11 20:12:23 1 Xem bài làm
7 Trần Bảo Long10 0 phút - 54 giây2017-01-13 19:35:58 1 Xem bài làm
8 Hồ Tấn Minh Trung10 0 phút - 55 giây2017-01-08 08:07:16 1 Xem bài làm
9 Phạm Hồ Thanh Quang10 0 phút - 55 giây2017-05-16 23:31:11 1 Xem bài làm
10 Hoàng Nghĩa Toàn10 0 phút - 57 giây2017-01-19 22:34:17 1 Xem bài làm
11 Shank hair red10 0 phút - 58 giây2017-02-24 21:12:15 1 Xem bài làm
12 Như Quỳnh Nguyễn10 0 phút - 58 giây2017-04-18 10:41:58 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Huyền Nhi10 0 phút - 59 giây2017-11-19 15:49:45 1 Xem bài làm
14 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 0 giây2017-01-05 16:10:20 1 Xem bài làm
15 Bùi Anh Hào10 1 phút - 2 giây2017-01-10 08:51:26 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 2 giây2017-01-14 17:09:26 1 Xem bài làm
17 Dragonsvip10 1 phút - 2 giây2017-02-04 13:27:58 1 Xem bài làm
18 Lã Quốc Huy10 1 phút - 2 giây2017-04-21 17:41:26 1 Xem bài làm
19 bímậtnhé10 1 phút - 2 giây2017-04-27 21:00:09 1 Xem bài làm
20 luong tuyet huynh10 1 phút - 3 giây2016-12-27 12:02:41 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Minh Vũ10 1 phút - 3 giây2017-02-11 21:19:56 1 Xem bài làm
22 Keọ Ngọt10 1 phút - 3 giây2017-05-02 14:08:42 1 Xem bài làm
23 WE ARE THE WORLD10 1 phút - 4 giây2017-01-18 14:06:53 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Lương Vũ10 1 phút - 4 giây2017-02-06 11:55:55 1 Xem bài làm
25 Siêu nhân họ Đỗ10 1 phút - 4 giây2017-03-03 17:56:03 1 Xem bài làm
26 Hoàng Thị Hồng Nhung10 1 phút - 4 giây2017-05-24 13:28:33 1 Xem bài làm
27 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 5 giây2017-01-20 22:11:51 1 Xem bài làm
28 Minh Hiền10 1 phút - 5 giây2017-03-04 15:08:17 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 6 giây2017-01-14 12:06:42 1 Xem bài làm
30 hoàng nhật lâm10 1 phút - 6 giây2017-02-18 15:00:11 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Hoàng Anh Hào10 1 phút - 6 giây2017-02-20 17:00:26 1 Xem bài làm
32 Cristiano Ronaldo10 1 phút - 6 giây2017-04-09 09:31:48 1 Xem bài làm
33 Đặng Trần Thảo Vi10 1 phút - 7 giây2017-02-17 10:11:15 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 7 giây2017-04-18 10:24:30 1 Xem bài làm
35 Đỗ Công Tùng10 1 phút - 8 giây2017-01-03 13:59:15 1 Xem bài làm
36 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 8 giây2017-01-05 10:31:20 1 Xem bài làm
37 Pham Ngoc Hai10 1 phút - 9 giây2017-03-04 20:27:26 1 Xem bài làm
38 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 9 giây2016-12-22 18:19:48 1 Xem bài làm
39 le quang hieu10 1 phút - 9 giây2016-12-30 22:09:39 1 Xem bài làm
40 Faker10 1 phút - 9 giây2017-01-18 09:09:58 1 Xem bài làm
41 do hoang nguyen10 1 phút - 10 giây2017-01-03 22:05:31 1 Xem bài làm
42 Cự Giải Dễ Thương10 1 phút - 10 giây2017-01-04 09:31:43 1 Xem bài làm
43 Cự Giải Dễ Thương10 1 phút - 10 giây2017-01-04 09:38:09 1 Xem bài làm
44 buithuhuong10 1 phút - 10 giây2017-02-22 20:47:47 1 Xem bài làm
45 Vũ Thị Thu Hằng10 1 phút - 11 giây2017-03-22 20:43:53 1 Xem bài làm
46 Cô bé đáng yêu10 1 phút - 11 giây2016-12-27 23:12:09 1 Xem bài làm
47 Vũ Thùy Linh10 1 phút - 12 giây2016-12-30 22:42:26 1 Xem bài làm
48 faker10 1 phút - 12 giây2017-01-18 09:03:08 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Anh Huy10 1 phút - 12 giây2017-02-25 21:00:25 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Quốc Anh10 1 phút - 12 giây2017-05-20 19:50:19 1 Xem bài làm