Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 6764

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 40 giây2018-06-19 14:40:13 1 Xem bài làm
2 Tô Minh Sơn10 0 phút - 43 giây2020-03-29 21:20:02 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 44 giây2018-06-15 19:42:32 1 Xem bài làm
4 Có Huất10 0 phút - 47 giây2018-01-02 14:29:45 1 Xem bài làm
5 Hạnh10 0 phút - 49 giây2017-04-10 19:22:06 1 Xem bài làm
6 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 49 giây2017-06-21 14:12:07 1 Xem bài làm
7 Mỏi đầu10 0 phút - 49 giây2018-05-05 06:07:07 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 51 giây2017-12-31 13:50:45 1 Xem bài làm
9 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 53 giây2016-12-21 15:22:03 1 Xem bài làm
10 Kaito Kid10 0 phút - 53 giây2017-03-11 20:12:23 1 Xem bài làm
11 Trần Bảo Long10 0 phút - 54 giây2017-01-13 19:35:58 1 Xem bài làm
12 Vũ Ngọc Anh10 0 phút - 55 giây2018-08-20 21:38:12 1 Xem bài làm
13 Hồ Tấn Minh Trung10 0 phút - 55 giây2017-01-08 08:07:16 1 Xem bài làm
14 Phạm Hồ Thanh Quang10 0 phút - 55 giây2017-05-16 23:31:11 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 56 giây2018-06-13 17:49:16 1 Xem bài làm
16 Hoàng Nghĩa Toàn10 0 phút - 57 giây2017-01-19 22:34:17 1 Xem bài làm
17 Shank hair red10 0 phút - 58 giây2017-02-24 21:12:15 1 Xem bài làm
18 Như Quỳnh Nguyễn10 0 phút - 58 giây2017-04-18 10:41:58 1 Xem bài làm
19 naruto10 0 phút - 58 giây2018-07-09 21:45:02 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Huyền Nhi10 0 phút - 59 giây2017-11-19 15:49:45 1 Xem bài làm
21 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 0 giây2017-01-05 16:10:20 1 Xem bài làm
22 yêu một người ko phải bởi vì người ầy đặc biệt mà bởi vì người ấy đem lại cảm giác khó quên trong tim mình10 1 phút - 2 giây2018-05-22 22:04:05 1 Xem bài làm
23 Bùi Anh Hào10 1 phút - 2 giây2017-01-10 08:51:26 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 2 giây2017-01-14 17:09:26 1 Xem bài làm
25 Dragonsvip10 1 phút - 2 giây2017-02-04 13:27:58 1 Xem bài làm
26 Lã Quốc Huy10 1 phút - 2 giây2017-04-21 17:41:26 1 Xem bài làm
27 bímậtnhé10 1 phút - 2 giây2017-04-27 21:00:09 1 Xem bài làm
28 luong tuyet huynh10 1 phút - 3 giây2016-12-27 12:02:41 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Minh Vũ10 1 phút - 3 giây2017-02-11 21:19:56 1 Xem bài làm
30 Keọ Ngọt10 1 phút - 3 giây2017-05-02 14:08:42 1 Xem bài làm
31 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 4 giây2017-03-03 17:56:03 1 Xem bài làm
32 Hoàng Thị Hồng Nhung10 1 phút - 4 giây2017-05-24 13:28:33 1 Xem bài làm
33 WE ARE THE WORLD10 1 phút - 4 giây2017-01-18 14:06:53 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Lương Vũ10 1 phút - 4 giây2017-02-06 11:55:55 1 Xem bài làm
35 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 5 giây2017-01-20 22:11:51 1 Xem bài làm
36 Minh Hiền10 1 phút - 5 giây2017-03-04 15:08:17 1 Xem bài làm
37 Hiếu Nguyễn Công10 1 phút - 6 giây2018-10-12 14:51:20 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 6 giây2017-01-14 12:06:42 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Hoàng Anh Hào10 1 phút - 6 giây2017-02-20 17:00:26 1 Xem bài làm
40 Cristiano Ronaldo10 1 phút - 6 giây2017-04-09 09:31:48 1 Xem bài làm
41 Đặng Trần Thảo Vi10 1 phút - 7 giây2017-02-17 10:11:15 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 7 giây2017-04-18 10:24:30 1 Xem bài làm
43 Đỗ Công Tùng10 1 phút - 8 giây2017-01-03 13:59:15 1 Xem bài làm
44 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 8 giây2017-01-05 10:31:20 1 Xem bài làm
45 Lê Quang Hiệu10 1 phút - 9 giây2016-12-30 22:09:39 1 Xem bài làm
46 Faker10 1 phút - 9 giây2017-01-18 09:09:58 1 Xem bài làm
47 Pham Ngoc Hai10 1 phút - 9 giây2017-03-04 20:27:26 1 Xem bài làm
48 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 9 giây2016-12-22 18:19:48 1 Xem bài làm
49 buithuhuong10 1 phút - 10 giây2017-02-22 20:47:47 1 Xem bài làm
50 do hoang nguyen10 1 phút - 10 giây2017-01-03 22:05:31 1 Xem bài làm