Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 6299

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Hạnh10 0 phút - 49 giây2017-04-10 19:22:06 1 Xem bài làm
2 Kaito Kid10 0 phút - 53 giây2017-03-11 20:12:23 1 Xem bài làm
3 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 53 giây2016-12-21 15:22:03 1 Xem bài làm
4 Trần Bảo Long10 0 phút - 54 giây2017-01-13 19:35:58 1 Xem bài làm
5 Phạm Hồ Thanh Quang10 0 phút - 55 giây2017-05-16 23:31:11 1 Xem bài làm
6 Hồ Tấn Minh Trung10 0 phút - 55 giây2017-01-08 08:07:16 1 Xem bài làm
7 Hoàng Nghĩa Toàn10 0 phút - 57 giây2017-01-19 22:34:17 1 Xem bài làm
8 Như Quỳnh Nguyễn10 0 phút - 58 giây2017-04-18 10:41:58 1 Xem bài làm
9 Shank hair red10 0 phút - 58 giây2017-02-24 21:12:15 1 Xem bài làm
10 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 0 giây2017-01-05 16:10:20 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 2 giây2017-01-14 17:09:26 1 Xem bài làm
12 Bùi Anh Hào10 1 phút - 2 giây2017-01-10 08:51:26 1 Xem bài làm
13 bímậtnhé10 1 phút - 2 giây2017-04-27 21:00:09 1 Xem bài làm
14 Lã Quốc Huy10 1 phút - 2 giây2017-04-21 17:41:26 1 Xem bài làm
15 Dragonsvip10 1 phút - 2 giây2017-02-04 13:27:58 1 Xem bài làm
16 Keọ Ngọt10 1 phút - 3 giây2017-05-02 14:08:42 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Minh Vũ10 1 phút - 3 giây2017-02-11 21:19:56 1 Xem bài làm
18 luong tuyet huynh10 1 phút - 3 giây2016-12-27 12:02:41 1 Xem bài làm
19 Hoàng Thị Hồng Nhung10 1 phút - 4 giây2017-05-24 13:28:33 1 Xem bài làm
20 Siêu nhân họ Đỗ10 1 phút - 4 giây2017-03-03 17:56:03 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Lương Vũ10 1 phút - 4 giây2017-02-06 11:55:55 1 Xem bài làm
22 WE ARE THE WORLD10 1 phút - 4 giây2017-01-18 14:06:53 1 Xem bài làm
23 Minh Hiền10 1 phút - 5 giây2017-03-04 15:08:17 1 Xem bài làm
24 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 5 giây2017-01-20 22:11:51 1 Xem bài làm
25 Dương Hoàng Anh Văn10 1 phút - 6 giây2017-05-15 15:47:17 1 Xem bài làm
26 Cristiano Ronaldo10 1 phút - 6 giây2017-04-09 09:31:48 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Hoàng Anh Hào10 1 phút - 6 giây2017-02-20 17:00:26 1 Xem bài làm
28 hoàng nhật lâm10 1 phút - 6 giây2017-02-18 15:00:11 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 6 giây2017-01-14 12:06:42 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 7 giây2017-04-18 10:24:30 1 Xem bài làm
31 Đặng Trần Thảo Vi10 1 phút - 7 giây2017-02-17 10:11:15 1 Xem bài làm
32 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 8 giây2017-01-05 10:31:20 1 Xem bài làm
33 Đỗ Công Tùng10 1 phút - 8 giây2017-01-03 13:59:15 1 Xem bài làm
34 Pham Ngoc Hai10 1 phút - 9 giây2017-03-04 20:27:26 1 Xem bài làm
35 Faker10 1 phút - 9 giây2017-01-18 09:09:58 1 Xem bài làm
36 le quang hieu10 1 phút - 9 giây2016-12-30 22:09:39 1 Xem bài làm
37 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 9 giây2016-12-22 18:19:48 1 Xem bài làm
38 buithuhuong10 1 phút - 10 giây2017-02-22 20:47:47 1 Xem bài làm
39 Cự Giải Dễ Thương10 1 phút - 10 giây2017-01-04 09:38:09 1 Xem bài làm
40 Cự Giải Dễ Thương10 1 phút - 10 giây2017-01-04 09:31:43 1 Xem bài làm
41 do hoang nguyen10 1 phút - 10 giây2017-01-03 22:05:31 1 Xem bài làm
42 Vũ Thị Thu Hằng10 1 phút - 11 giây2017-03-22 20:43:53 1 Xem bài làm
43 Cô bé đáng yêu10 1 phút - 11 giây2016-12-27 23:12:09 1 Xem bài làm
44 Vũ Thùy Linh10 1 phút - 12 giây2016-12-30 22:42:26 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Quốc Anh10 1 phút - 12 giây2017-05-20 19:50:19 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Anh Huy10 1 phút - 12 giây2017-02-25 21:00:25 1 Xem bài làm
47 faker10 1 phút - 12 giây2017-01-18 09:03:08 1 Xem bài làm
48 We AnyMore10 1 phút - 13 giây2017-03-11 14:31:48 1 Xem bài làm
49 Đặng Thị Ý Nhi10 1 phút - 13 giây2017-01-30 10:08:16 1 Xem bài làm
50 Tsubasa10 1 phút - 13 giây2017-01-21 15:32:42 1 Xem bài làm