Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4359

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 53 giây2016-12-21 15:22:03 1 Xem bài làm
2 Trần Bảo Long10 0 phút - 54 giây2017-01-13 19:35:58 1 Xem bài làm
3 Hồ Tấn Minh Trung10 0 phút - 55 giây2017-01-08 08:07:16 1 Xem bài làm
4 Hoàng Nghĩa Toàn10 0 phút - 57 giây2017-01-19 22:34:17 1 Xem bài làm
5 Shank hair red10 0 phút - 58 giây2017-02-24 21:12:15 1 Xem bài làm
6 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 0 giây2017-01-05 16:10:20 1 Xem bài làm
7 Dragonsvip10 1 phút - 2 giây2017-02-04 13:27:58 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 2 giây2017-01-14 17:09:26 1 Xem bài làm
9 Bùi Anh Hào10 1 phút - 2 giây2017-01-10 08:51:26 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Minh Vũ10 1 phút - 3 giây2017-02-11 21:19:56 1 Xem bài làm
11 luong tuyet huynh10 1 phút - 3 giây2016-12-27 12:02:41 1 Xem bài làm
12 WE ARE THE WORLD10 1 phút - 4 giây2017-01-18 14:06:53 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Lương Vũ10 1 phút - 4 giây2017-02-06 11:55:55 1 Xem bài làm
14 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 5 giây2017-01-20 22:11:51 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Hoàng Anh Hào10 1 phút - 6 giây2017-02-20 17:00:26 1 Xem bài làm
16 hoàng nhật lâm10 1 phút - 6 giây2017-02-18 15:00:11 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 6 giây2017-01-14 12:06:42 1 Xem bài làm
18 Đặng Trần Thảo Vi10 1 phút - 7 giây2017-02-17 10:11:15 1 Xem bài làm
19 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 8 giây2017-01-05 10:31:20 1 Xem bài làm
20 Đỗ Công Tùng10 1 phút - 8 giây2017-01-03 13:59:15 1 Xem bài làm
21 le quang hieu10 1 phút - 9 giây2016-12-30 22:09:39 1 Xem bài làm
22 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 9 giây2016-12-22 18:19:48 1 Xem bài làm
23 Faker10 1 phút - 9 giây2017-01-18 09:09:58 1 Xem bài làm
24 buithuhuong10 1 phút - 10 giây2017-02-22 20:47:47 1 Xem bài làm
25 Cự Giải Dễ Thương10 1 phút - 10 giây2017-01-04 09:38:09 1 Xem bài làm
26 Cự Giải Dễ Thương10 1 phút - 10 giây2017-01-04 09:31:43 1 Xem bài làm
27 do hoang nguyen10 1 phút - 10 giây2017-01-03 22:05:31 1 Xem bài làm
28 Cô bé đáng yêu10 1 phút - 11 giây2016-12-27 23:12:09 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Anh Huy10 1 phút - 12 giây2017-02-25 21:00:25 1 Xem bài làm
30 faker10 1 phút - 12 giây2017-01-18 09:03:08 1 Xem bài làm
31 Vũ Thùy Linh10 1 phút - 12 giây2016-12-30 22:42:26 1 Xem bài làm
32 Tống Xuân Hiệp10 1 phút - 13 giây2017-01-09 10:00:12 1 Xem bài làm
33 Song Tử Đáng Yêu10 1 phút - 13 giây2017-01-02 15:14:31 1 Xem bài làm
34 Đặng Thị Ý Nhi10 1 phút - 13 giây2017-01-30 10:08:16 1 Xem bài làm
35 Tsubasa10 1 phút - 13 giây2017-01-21 15:32:42 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Duy Trí Trung10 1 phút - 13 giây2017-01-13 19:57:08 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Văn Hạ10 1 phút - 14 giây2017-02-22 17:54:57 1 Xem bài làm
38 Trịnh Huyền Ngân10 1 phút - 14 giây2017-02-12 13:58:14 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Công Thành10 1 phút - 14 giây2017-01-18 21:02:33 1 Xem bài làm
40 faker10 1 phút - 14 giây2017-01-17 08:53:08 1 Xem bài làm
41 Phuong Chang Quoc10 1 phút - 14 giây2017-01-11 21:44:07 1 Xem bài làm
42 Đỗ Khôi Nguyên10 1 phút - 14 giây2017-01-06 21:35:08 1 Xem bài làm
43 Cự Giải Dễ Thương10 1 phút - 14 giây2017-01-04 07:56:01 1 Xem bài làm
44 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 14 giây2016-12-27 21:08:27 1 Xem bài làm
45 Hoàng Thị Linh Hương10 1 phút - 15 giây2017-02-20 16:36:56 1 Xem bài làm
46 Songoku10 1 phút - 15 giây2017-02-08 19:31:18 1 Xem bài làm
47 Quỳnh Nguyễn10 1 phút - 15 giây2017-01-13 14:24:49 1 Xem bài làm
48 Nguyen Bao Linh10 1 phút - 15 giây2017-01-01 10:43:39 1 Xem bài làm
49 Do Manh10 1 phút - 15 giây2016-12-28 16:32:19 1 Xem bài làm
50 Shinichi Kudo10 1 phút - 16 giây2017-01-15 12:16:41 1 Xem bài làm