Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 18461

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Cô gái bí mật10 0 phút - 22 giây2016-12-24 21:42:13 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Minh Hằng10 0 phút - 23 giây2017-03-29 14:56:54 1 Xem bài làm
3 Vũ Bá Quân10 0 phút - 23 giây2017-04-03 19:39:43 1 Xem bài làm
4 megurine luka10 0 phút - 24 giây2016-12-24 21:44:30 1 Xem bài làm
5 Natsu Dragneel10 0 phút - 24 giây2017-01-05 22:23:52 1 Xem bài làm
6 Huỳnh Nguyên Phát10 0 phút - 25 giây2017-02-12 14:59:44 1 Xem bài làm
7 chiến thần lữ bố10 0 phút - 25 giây2017-03-06 09:45:09 1 Xem bài làm
8 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 25 giây2017-06-16 15:47:54 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Trang10 0 phút - 25 giây2018-06-12 18:20:48 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 25 giây2018-06-15 11:37:39 1 Xem bài làm
11 Huyền Anh Cancer10 0 phút - 25 giây2017-01-21 20:42:39 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 25 giây2018-06-17 15:59:00 1 Xem bài làm
13 Con Gái Không Dễ Bắt Lạt Đâu10 0 phút - 25 giây2017-02-01 20:52:16 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 26 giây2018-06-16 15:19:22 1 Xem bài làm
15 Công Chúa Lạnh Lùng10 0 phút - 26 giây2017-01-20 20:33:29 1 Xem bài làm
16 365 Daband10 0 phút - 26 giây2017-01-21 20:40:17 1 Xem bài làm
17 _o0o_Sự Trả Thù Của Bóng Tối_o0o_10 0 phút - 26 giây2017-02-27 12:34:27 1 Xem bài làm
18 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 26 giây2017-06-24 14:48:09 1 Xem bài làm
19 Jack Hammer Gold10 0 phút - 26 giây2017-07-10 10:11:37 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Thị Trang10 0 phút - 26 giây2018-06-10 21:43:38 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 27 giây2018-06-10 16:48:37 1 Xem bài làm
22 Bạn Không Nên Biết10 0 phút - 27 giây2017-01-22 12:56:27 1 Xem bài làm
23 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2016-12-22 13:56:11 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 27 giây2018-06-14 18:00:43 1 Xem bài làm
25 Happy New Year10 0 phút - 27 giây2017-01-22 20:43:58 1 Xem bài làm
26 Trần Quang Đại10 0 phút - 27 giây2016-12-23 21:21:30 1 Xem bài làm
27 phuing hoang lua10 0 phút - 27 giây2017-02-20 07:25:49 1 Xem bài làm
28 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 27 giây2016-12-26 12:52:16 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 27 giây2017-03-25 20:11:33 1 Xem bài làm
30 Chihaya Kisaragi10 0 phút - 27 giây2017-01-16 10:59:25 1 Xem bài làm
31 Knight Light10 0 phút - 27 giây2017-04-29 12:02:49 1 Xem bài làm
32 You Be My Forever10 0 phút - 27 giây2017-01-21 20:34:50 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Lý Quang Vinh10 0 phút - 27 giây2017-10-15 16:18:37 1 Xem bài làm
34 Cô Gái Vô Tình10 0 phút - 27 giây2017-01-22 12:46:12 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 28 giây2017-12-28 15:00:17 1 Xem bài làm
36 Lê Huyền Anh10 0 phút - 28 giây2017-02-01 21:28:16 1 Xem bài làm
37 Vì Sao10 0 phút - 28 giây2017-01-22 20:26:38 1 Xem bài làm
38 Trần Tiến Đạt10 0 phút - 28 giây2017-04-04 09:30:54 2 Xem bài làm
39 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 0 phút - 28 giây2017-05-06 10:13:06 1 Xem bài làm
40 I Love You10 0 phút - 28 giây2017-01-22 20:29:42 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Hải Long10 0 phút - 28 giây2017-01-15 14:40:07 6 Xem bài làm
42 Nguyễn Hữu Anh10 0 phút - 28 giây2016-12-23 21:25:20 1 Xem bài làm
43 Dũng Lương Trí10 0 phút - 28 giây2017-08-16 09:12:31 1 Xem bài làm
44 Cô Gái Vô Cảm10 0 phút - 28 giây2017-01-22 20:40:37 1 Xem bài làm
45 Phạm Ánh Dương10 0 phút - 28 giây2016-12-23 21:34:14 1 Xem bài làm
46 AK 47 Lego10 0 phút - 28 giây2017-09-17 07:24:09 1 Xem bài làm
47 Buông Tay10 0 phút - 28 giây2017-01-22 20:48:49 1 Xem bài làm
48 Phạm Ánh Dương10 0 phút - 28 giây2016-12-24 21:41:24 1 Xem bài làm
49 Noog Loong10 0 phút - 28 giây2017-10-07 18:46:55 1 Xem bài làm
50 Selfie Chuyện Tình Lọ Lem10 0 phút - 28 giây2017-01-30 21:10:34 1 Xem bài làm