Lớp 9 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

đinh hữu huy
10 điểm
Nguyễn Đăng Khoa
10 điểm
Phan Anh Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Thảo
10 điểm
Trần Nguyễn Quy
10 điểm

Có 707 người đã làm bài