Lớp 9 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 707

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 đinh hữu huy10 1 phút - 54 giây2016-12-12 16:31:39 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Đăng Khoa10 1 phút - 56 giây2016-12-17 22:07:53 1 Xem bài làm
3 Phan Anh Huy10 2 phút - 3 giây2016-12-16 21:13:17 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Phương Thảo10 2 phút - 22 giây2017-02-25 18:54:40 1 Xem bài làm
5 Trần Nguyễn Quy10 2 phút - 37 giây2017-01-10 13:22:32 1 Xem bài làm
6 Thúy Nguyễn Thị Hồng10 2 phút - 47 giây2017-03-18 22:19:34 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Việt Hoàng10 3 phút - 3 giây2017-02-15 15:13:42 1 Xem bài làm
8 Đỗ Thị Việt hoa10 3 phút - 5 giây2016-11-23 18:36:53 1 Xem bài làm
9 Nhok Sư Tử10 3 phút - 10 giây2017-02-23 15:57:11 1 Xem bài làm
10 Đỗ Thị Thu Hà10 3 phút - 18 giây2017-02-15 21:16:20 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Yến Nhi10 3 phút - 18 giây2016-12-15 21:39:29 1 Xem bài làm
12 mien nam pham10 3 phút - 24 giây2017-03-22 21:18:54 1 Xem bài làm
13 do thi thuy10 3 phút - 40 giây2017-02-22 15:23:34 1 Xem bài làm
14 chuthang10 3 phút - 42 giây2016-12-02 21:17:54 1 Xem bài làm
15 Blossoms Cherry10 3 phút - 55 giây2016-12-31 11:21:23 1 Xem bài làm
16 Lưu Trần Việt Cường10 3 phút - 56 giây2016-12-19 21:04:42 1 Xem bài làm
17 Điệp Nguyễn10 3 phút - 58 giây2016-12-21 17:50:34 1 Xem bài làm
18 Cao Vương10 3 phút - 58 giây2016-11-28 21:42:31 1 Xem bài làm
19 Trần Quang Huy10 4 phút - 0 giây2017-01-07 20:47:51 1 Xem bài làm
20 tonthuyquyen10 4 phút - 4 giây2017-05-02 19:57:16 1 Xem bài làm
21 Tuấn Phan Quang10 4 phút - 22 giây2016-12-17 21:51:40 1 Xem bài làm
22 Tạ Hoài Phượng10 4 phút - 44 giây2016-12-29 22:03:49 1 Xem bài làm
23 diệp kute10 5 phút - 5 giây2016-12-05 21:05:54 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Ngọc Trung Bội10 5 phút - 21 giây2017-05-25 09:34:34 1 Xem bài làm
25 Không Có Tên10 6 phút - 8 giây2016-12-17 15:07:32 1 Xem bài làm
26 haruneaira10 7 phút - 5 giây2017-03-26 14:21:05 1 Xem bài làm
27 Phạm Doãn Huy9 1 phút - 31 giây2017-01-02 15:08:50 1 Xem bài làm
28 Vi Thị Thúy Kiều9 2 phút - 3 giây2017-03-15 16:14:45 1 Xem bài làm
29 chu van anh9 2 phút - 17 giây2016-12-15 20:41:06 1 Xem bài làm
30 BmL'ss TnT9 2 phút - 20 giây2017-01-14 23:02:19 1 Xem bài làm
31 Cô Bé Mùa Đông9 2 phút - 33 giây2017-01-18 16:18:50 1 Xem bài làm
32 Lầy Văn Lội9 2 phút - 37 giây2016-12-02 18:06:45 1 Xem bài làm
33 Phạm Thu Thủy9 2 phút - 39 giây2016-12-01 21:34:33 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thế Hiển9 2 phút - 40 giây2016-12-30 21:43:02 1 Xem bài làm
35 Memeface Troller9 2 phút - 42 giây2017-03-21 21:47:55 1 Xem bài làm
36 Ha Quynh Trang9 2 phút - 46 giây2017-03-03 08:21:20 1 Xem bài làm
37 Robin Hood9 2 phút - 49 giây2017-05-20 23:24:57 1 Xem bài làm
38 Thu Trang9 2 phút - 54 giây2017-05-10 14:38:48 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Thanh Hà9 3 phút - 2 giây2016-12-02 23:15:49 1 Xem bài làm
40 trần tuấn phát9 3 phút - 5 giây2017-04-05 16:04:34 1 Xem bài làm
41 Lê Anh Minh9 3 phút - 5 giây2016-12-05 19:57:39 1 Xem bài làm
42 Phùng Thu Linh9 3 phút - 7 giây2017-04-03 09:45:44 1 Xem bài làm
43 itsukashidou9 3 phút - 13 giây2017-01-15 14:33:54 1 Xem bài làm
44 đỗ khánh linh9 3 phút - 16 giây2016-12-07 22:26:40 1 Xem bài làm
45 Nguyen phan tuong vy9 3 phút - 17 giây2017-01-05 10:44:11 1 Xem bài làm
46 Ko Có tên9 3 phút - 21 giây2017-03-29 20:53:24 1 Xem bài làm
47 Minh Trí Trương9 3 phút - 24 giây2017-01-31 12:14:23 1 Xem bài làm
48 lee sandy9 3 phút - 25 giây2017-01-21 21:16:05 1 Xem bài làm
49 Phan Quỳnh9 3 phút - 29 giây2016-12-01 22:17:33 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thị Minh Nguyệt9 3 phút - 30 giây2017-02-09 20:36:57 1 Xem bài làm