Lớp 9 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 781

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 đinh hữu huy10 1 phút - 54 giây2016-12-12 16:31:39 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Đăng Khoa10 1 phút - 56 giây2016-12-17 22:07:53 1 Xem bài làm
3 Phan Anh Huy10 2 phút - 3 giây2016-12-16 21:13:17 1 Xem bài làm
4 Phan Xuân Biên10 2 phút - 9 giây2017-08-25 21:41:40 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên10 2 phút - 11 giây2017-11-19 20:31:41 7 Xem bài làm
6 Nguyễn Phương Thảo10 2 phút - 22 giây2017-02-25 18:54:40 1 Xem bài làm
7 Trần Nguyễn Quy10 2 phút - 37 giây2017-01-10 13:22:32 1 Xem bài làm
8 Thúy Nguyễn Thị Hồng10 2 phút - 47 giây2017-03-18 22:19:34 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Việt Hoàng10 3 phút - 3 giây2017-02-15 15:13:42 1 Xem bài làm
10 Đỗ Thị Việt hoa10 3 phút - 5 giây2016-11-23 18:36:53 1 Xem bài làm
11 Nhok Sư Tử10 3 phút - 10 giây2017-02-23 15:57:11 1 Xem bài làm
12 Lâm Duy Bảo10 3 phút - 18 giây2017-07-31 10:47:04 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Yến Nhi10 3 phút - 18 giây2016-12-15 21:39:29 1 Xem bài làm
14 Đỗ Thị Thu Hà10 3 phút - 18 giây2017-02-15 21:16:20 1 Xem bài làm
15 mien nam pham10 3 phút - 24 giây2017-03-22 21:18:54 1 Xem bài làm
16 do thi thuy10 3 phút - 40 giây2017-02-22 15:23:34 1 Xem bài làm
17 Nguyen quoc anh10 3 phút - 40 giây2017-11-23 20:21:17 1 Xem bài làm
18 chuthang10 3 phút - 42 giây2016-12-02 21:17:54 1 Xem bài làm
19 Blossoms Cherry10 3 phút - 55 giây2016-12-31 11:21:23 1 Xem bài làm
20 Lưu Trần Việt Cường10 3 phút - 56 giây2016-12-19 21:04:42 1 Xem bài làm
21 Cao Vương10 3 phút - 58 giây2016-11-28 21:42:31 1 Xem bài làm
22 Điệp Nguyễn10 3 phút - 58 giây2016-12-21 17:50:34 1 Xem bài làm
23 Trần Quang Huy10 4 phút - 0 giây2017-01-07 20:47:51 1 Xem bài làm
24 tonthuyquyen10 4 phút - 4 giây2017-05-02 19:57:16 1 Xem bài làm
25 Tuấn Phan Quang10 4 phút - 22 giây2016-12-17 21:51:40 1 Xem bài làm
26 Nguyen Thi Phuong Anh10 4 phút - 26 giây2017-09-03 21:48:28 1 Xem bài làm
27 Tạ Hoài Phượng10 4 phút - 44 giây2016-12-29 22:03:49 1 Xem bài làm
28 diệp kute10 5 phút - 5 giây2016-12-05 21:05:54 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Ngọc Trung Bội10 5 phút - 21 giây2017-05-25 09:34:34 1 Xem bài làm
30 Trương Minh Trọng10 5 phút - 37 giây2017-06-14 12:59:22 4 Xem bài làm
31 Không Có Tên10 6 phút - 8 giây2016-12-17 15:07:32 1 Xem bài làm
32 haruneaira10 7 phút - 5 giây2017-03-26 14:21:05 1 Xem bài làm
33 Phạm Doãn Huy9 1 phút - 31 giây2017-01-02 15:08:50 1 Xem bài làm
34 Vi Thị Thúy Kiều9 2 phút - 3 giây2017-03-15 16:14:45 1 Xem bài làm
35 chu van anh9 2 phút - 17 giây2016-12-15 20:41:06 1 Xem bài làm
36 BmL'ss TnT9 2 phút - 20 giây2017-01-14 23:02:19 1 Xem bài làm
37 Bích Quân Trần9 2 phút - 29 giây2017-11-13 23:19:08 1 Xem bài làm
38 Cô Bé Mùa Đông9 2 phút - 33 giây2017-01-18 16:18:50 1 Xem bài làm
39 nguyenkienquoc9 2 phút - 35 giây2017-06-19 09:22:03 1 Xem bài làm
40 Ly Ly9 2 phút - 36 giây2017-11-24 10:53:45 1 Xem bài làm
41 Lầy Văn Lội9 2 phút - 37 giây2016-12-02 18:06:45 1 Xem bài làm
42 Phạm Thu Thủy9 2 phút - 39 giây2016-12-01 21:34:33 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thế Hiển9 2 phút - 40 giây2016-12-30 21:43:02 1 Xem bài làm
44 Memeface Troller9 2 phút - 42 giây2017-03-21 21:47:55 1 Xem bài làm
45 Ha Quynh Trang9 2 phút - 46 giây2017-03-03 08:21:20 1 Xem bài làm
46 Robin Hood9 2 phút - 49 giây2017-05-20 23:24:57 1 Xem bài làm
47 Thu Trang9 2 phút - 54 giây2017-05-10 14:38:48 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thanh Hà9 3 phút - 2 giây2016-12-02 23:15:49 1 Xem bài làm
49 Lê Anh Minh9 3 phút - 5 giây2016-12-05 19:57:39 1 Xem bài làm
50 trần tuấn phát9 3 phút - 5 giây2017-04-05 16:04:34 1 Xem bài làm