Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1040

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Elias Bush10 1 phút - 45 giây2020-07-11 19:47:32 1 Xem bài làm
2 Phùng Trường Anh10 1 phút - 50 giây2020-05-12 18:06:58 1 Xem bài làm
3 đinh hữu huy10 1 phút - 54 giây2016-12-12 16:31:39 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Đăng Khoa10 1 phút - 56 giây2016-12-17 22:07:53 1 Xem bài làm
5 Phan Anh Huy10 2 phút - 3 giây2016-12-16 21:13:17 1 Xem bài làm
6 Phan Xuân Biên10 2 phút - 9 giây2017-08-25 21:41:40 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên10 2 phút - 11 giây2017-11-19 20:31:41 7 Xem bài làm
8 dinh10 2 phút - 14 giây2018-12-06 19:52:47 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Phương Thảo10 2 phút - 22 giây2017-02-25 18:54:40 1 Xem bài làm
10 Vũ Huy Hoàng10 2 phút - 22 giây2021-02-07 15:07:39 1 Xem bài làm
11 dang ha10 2 phút - 31 giây2020-01-27 15:23:57 2 Xem bài làm
12 Trần Nguyễn Quy10 2 phút - 37 giây2017-01-10 13:22:32 1 Xem bài làm
13 Phạm Thị Vi10 2 phút - 41 giây2021-06-06 22:45:48 1 Xem bài làm
14 Thúy Nguyễn Thị Hồng10 2 phút - 47 giây2017-03-18 22:19:34 1 Xem bài làm
15 Võ Hoàng Phúc Duy10 2 phút - 52 giây2021-06-23 17:07:51 1 Xem bài làm
16 Đinh thị thu ngọc10 2 phút - 54 giây2018-11-01 22:36:22 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Việt Hoàng10 3 phút - 3 giây2017-02-15 15:13:42 1 Xem bài làm
18 Đỗ Thị Việt hoa10 3 phút - 5 giây2016-11-23 18:36:53 1 Xem bài làm
19 Nhok Sư Tử10 3 phút - 10 giây2017-02-23 15:57:11 1 Xem bài làm
20 DƯƠNG VĂN TRUNG10 3 phút - 16 giây2021-06-11 16:43:47 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Thị Yến Nhi10 3 phút - 18 giây2016-12-15 21:39:29 1 Xem bài làm
22 Đỗ Thị Thu Hà10 3 phút - 18 giây2017-02-15 21:16:20 1 Xem bài làm
23 Lâm Duy Bảo10 3 phút - 18 giây2017-07-31 10:47:04 1 Xem bài làm
24 mien nam pham10 3 phút - 24 giây2017-03-22 21:18:54 1 Xem bài làm
25 Vũ Nguyễn10 3 phút - 32 giây2020-04-22 20:09:18 1 Xem bài làm
26 Nguyen quoc anh10 3 phút - 40 giây2017-11-23 20:21:17 1 Xem bài làm
27 do thi thuy10 3 phút - 40 giây2017-02-22 15:23:34 1 Xem bài làm
28 chuthang10 3 phút - 42 giây2016-12-02 21:17:54 1 Xem bài làm
29 Giáp Thị Thủy10 3 phút - 52 giây2021-05-26 01:19:43 1 Xem bài làm
30 Blossoms Cherry10 3 phút - 55 giây2016-12-31 11:21:23 1 Xem bài làm
31 Lưu Trần Việt Cường10 3 phút - 56 giây2016-12-19 21:04:42 1 Xem bài làm
32 Điệp Nguyễn10 3 phút - 58 giây2016-12-21 17:50:34 1 Xem bài làm
33 Cao Vương10 3 phút - 58 giây2016-11-28 21:42:31 1 Xem bài làm
34 Trần Quang Huy10 4 phút - 0 giây2017-01-07 20:47:51 1 Xem bài làm
35 tonthuyquyen10 4 phút - 4 giây2017-05-02 19:57:16 1 Xem bài làm
36 PQT Vlogs10 4 phút - 9 giây2020-08-15 16:58:14 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Dương Tuấn10 4 phút - 17 giây2021-02-20 09:22:57 1 Xem bài làm
38 Tuấn Phan Quang10 4 phút - 22 giây2016-12-17 21:51:40 1 Xem bài làm
39 Nguyen Thi Phuong Anh10 4 phút - 26 giây2017-09-03 21:48:28 1 Xem bài làm
40 Lê Tuấn Sơn10 4 phút - 38 giây2019-01-24 14:14:16 2 Xem bài làm
41 Tạ Hoài Phượng10 4 phút - 44 giây2016-12-29 22:03:49 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Mai Hằng10 4 phút - 49 giây2021-05-16 16:37:12 1 Xem bài làm
43 long đỗ văn10 4 phút - 50 giây2020-03-15 21:10:54 2 Xem bài làm
44 diệp kute10 5 phút - 5 giây2016-12-05 21:05:54 1 Xem bài làm
45 Trần Trịnh Thiên Tân10 5 phút - 11 giây2020-03-29 19:30:36 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Ngọc Trung Bội10 5 phút - 21 giây2017-05-25 09:34:34 1 Xem bài làm
47 Trương Minh Trọng10 5 phút - 37 giây2017-06-14 12:59:22 4 Xem bài làm
48 Không Có Tên10 6 phút - 8 giây2016-12-17 15:07:32 1 Xem bài làm
49 Trần Quang Mạnh10 6 phút - 11 giây2021-02-02 16:19:08 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Đặng Bảo Linh10 6 phút - 22 giây2018-11-18 08:44:01 1 Xem bài làm