Lớp 9 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 766

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 đinh hữu huy10 1 phút - 54 giây2016-12-12 16:31:39 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Đăng Khoa10 1 phút - 56 giây2016-12-17 22:07:53 1 Xem bài làm
3 Phan Anh Huy10 2 phút - 3 giây2016-12-16 21:13:17 1 Xem bài làm
4 Phan Xuân Biên10 2 phút - 9 giây2017-08-25 21:41:40 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Phương Thảo10 2 phút - 22 giây2017-02-25 18:54:40 1 Xem bài làm
6 Trần Nguyễn Quy10 2 phút - 37 giây2017-01-10 13:22:32 1 Xem bài làm
7 Thúy Nguyễn Thị Hồng10 2 phút - 47 giây2017-03-18 22:19:34 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Việt Hoàng10 3 phút - 3 giây2017-02-15 15:13:42 1 Xem bài làm
9 Đỗ Thị Việt hoa10 3 phút - 5 giây2016-11-23 18:36:53 1 Xem bài làm
10 Nhok Sư Tử10 3 phút - 10 giây2017-02-23 15:57:11 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Yến Nhi10 3 phút - 18 giây2016-12-15 21:39:29 1 Xem bài làm
12 Đỗ Thị Thu Hà10 3 phút - 18 giây2017-02-15 21:16:20 1 Xem bài làm
13 Lâm Duy Bảo10 3 phút - 18 giây2017-07-31 10:47:04 1 Xem bài làm
14 mien nam pham10 3 phút - 24 giây2017-03-22 21:18:54 1 Xem bài làm
15 do thi thuy10 3 phút - 40 giây2017-02-22 15:23:34 1 Xem bài làm
16 chuthang10 3 phút - 42 giây2016-12-02 21:17:54 1 Xem bài làm
17 Blossoms Cherry10 3 phút - 55 giây2016-12-31 11:21:23 1 Xem bài làm
18 Lưu Trần Việt Cường10 3 phút - 56 giây2016-12-19 21:04:42 1 Xem bài làm
19 Điệp Nguyễn10 3 phút - 58 giây2016-12-21 17:50:34 1 Xem bài làm
20 Cao Vương10 3 phút - 58 giây2016-11-28 21:42:31 1 Xem bài làm
21 Trần Quang Huy10 4 phút - 0 giây2017-01-07 20:47:51 1 Xem bài làm
22 tonthuyquyen10 4 phút - 4 giây2017-05-02 19:57:16 1 Xem bài làm
23 Tuấn Phan Quang10 4 phút - 22 giây2016-12-17 21:51:40 1 Xem bài làm
24 Nguyen Thi Phuong Anh10 4 phút - 26 giây2017-09-03 21:48:28 1 Xem bài làm
25 Tạ Hoài Phượng10 4 phút - 44 giây2016-12-29 22:03:49 1 Xem bài làm
26 diệp kute10 5 phút - 5 giây2016-12-05 21:05:54 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Ngọc Trung Bội10 5 phút - 21 giây2017-05-25 09:34:34 1 Xem bài làm
28 Trương Minh Trọng10 5 phút - 37 giây2017-06-14 12:59:22 4 Xem bài làm
29 Không Có Tên10 6 phút - 8 giây2016-12-17 15:07:32 1 Xem bài làm
30 haruneaira10 7 phút - 5 giây2017-03-26 14:21:05 1 Xem bài làm
31 Phạm Doãn Huy9 1 phút - 31 giây2017-01-02 15:08:50 1 Xem bài làm
32 Vi Thị Thúy Kiều9 2 phút - 3 giây2017-03-15 16:14:45 1 Xem bài làm
33 chu van anh9 2 phút - 17 giây2016-12-15 20:41:06 1 Xem bài làm
34 BmL'ss TnT9 2 phút - 20 giây2017-01-14 23:02:19 1 Xem bài làm
35 Bích Quân Trần9 2 phút - 29 giây2017-11-13 23:19:08 1 Xem bài làm
36 Cô Bé Mùa Đông9 2 phút - 33 giây2017-01-18 16:18:50 1 Xem bài làm
37 nguyenkienquoc9 2 phút - 35 giây2017-06-19 09:22:03 1 Xem bài làm
38 Lầy Văn Lội9 2 phút - 37 giây2016-12-02 18:06:45 1 Xem bài làm
39 Phạm Thu Thủy9 2 phút - 39 giây2016-12-01 21:34:33 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thế Hiển9 2 phút - 40 giây2016-12-30 21:43:02 1 Xem bài làm
41 Memeface Troller9 2 phút - 42 giây2017-03-21 21:47:55 1 Xem bài làm
42 Ha Quynh Trang9 2 phút - 46 giây2017-03-03 08:21:20 1 Xem bài làm
43 Robin Hood9 2 phút - 49 giây2017-05-20 23:24:57 1 Xem bài làm
44 Thu Trang9 2 phút - 54 giây2017-05-10 14:38:48 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thanh Hà9 3 phút - 2 giây2016-12-02 23:15:49 1 Xem bài làm
46 Lê Anh Minh9 3 phút - 5 giây2016-12-05 19:57:39 1 Xem bài làm
47 trần tuấn phát9 3 phút - 5 giây2017-04-05 16:04:34 1 Xem bài làm
48 Phùng Thu Linh9 3 phút - 7 giây2017-04-03 09:45:44 1 Xem bài làm
49 itsukashidou9 3 phút - 13 giây2017-01-15 14:33:54 1 Xem bài làm
50 đỗ khánh linh9 3 phút - 16 giây2016-12-07 22:26:40 1 Xem bài làm