Lớp 9 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 823

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 đinh hữu huy10 1 phút - 54 giây2016-12-12 16:31:39 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Đăng Khoa10 1 phút - 56 giây2016-12-17 22:07:53 1 Xem bài làm
3 Phan Anh Huy10 2 phút - 3 giây2016-12-16 21:13:17 1 Xem bài làm
4 Phan Xuân Biên10 2 phút - 9 giây2017-08-25 21:41:40 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên10 2 phút - 11 giây2017-11-19 20:31:41 7 Xem bài làm
6 Nguyễn Phương Thảo10 2 phút - 22 giây2017-02-25 18:54:40 1 Xem bài làm
7 Trần Nguyễn Quy10 2 phút - 37 giây2017-01-10 13:22:32 1 Xem bài làm
8 Thúy Nguyễn Thị Hồng10 2 phút - 47 giây2017-03-18 22:19:34 1 Xem bài làm
9 Đinh thị thu ngọc10 2 phút - 54 giây2018-11-01 22:36:22 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Việt Hoàng10 3 phút - 3 giây2017-02-15 15:13:42 1 Xem bài làm
11 Đỗ Thị Việt hoa10 3 phút - 5 giây2016-11-23 18:36:53 1 Xem bài làm
12 Nhok Sư Tử10 3 phút - 10 giây2017-02-23 15:57:11 1 Xem bài làm
13 Đỗ Thị Thu Hà10 3 phút - 18 giây2017-02-15 21:16:20 1 Xem bài làm
14 Lâm Duy Bảo10 3 phút - 18 giây2017-07-31 10:47:04 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Thị Yến Nhi10 3 phút - 18 giây2016-12-15 21:39:29 1 Xem bài làm
16 mien nam pham10 3 phút - 24 giây2017-03-22 21:18:54 1 Xem bài làm
17 do thi thuy10 3 phút - 40 giây2017-02-22 15:23:34 1 Xem bài làm
18 Nguyen quoc anh10 3 phút - 40 giây2017-11-23 20:21:17 1 Xem bài làm
19 chuthang10 3 phút - 42 giây2016-12-02 21:17:54 1 Xem bài làm
20 Blossoms Cherry10 3 phút - 55 giây2016-12-31 11:21:23 1 Xem bài làm
21 Lưu Trần Việt Cường10 3 phút - 56 giây2016-12-19 21:04:42 1 Xem bài làm
22 Cao Vương10 3 phút - 58 giây2016-11-28 21:42:31 1 Xem bài làm
23 Điệp Nguyễn10 3 phút - 58 giây2016-12-21 17:50:34 1 Xem bài làm
24 Trần Quang Huy10 4 phút - 0 giây2017-01-07 20:47:51 1 Xem bài làm
25 tonthuyquyen10 4 phút - 4 giây2017-05-02 19:57:16 1 Xem bài làm
26 Tuấn Phan Quang10 4 phút - 22 giây2016-12-17 21:51:40 1 Xem bài làm
27 Nguyen Thi Phuong Anh10 4 phút - 26 giây2017-09-03 21:48:28 1 Xem bài làm
28 Tạ Hoài Phượng10 4 phút - 44 giây2016-12-29 22:03:49 1 Xem bài làm
29 diệp kute10 5 phút - 5 giây2016-12-05 21:05:54 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Ngọc Trung Bội10 5 phút - 21 giây2017-05-25 09:34:34 1 Xem bài làm
31 Trương Minh Trọng10 5 phút - 37 giây2017-06-14 12:59:22 4 Xem bài làm
32 Không Có Tên10 6 phút - 8 giây2016-12-17 15:07:32 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Đặng Bảo Linh10 6 phút - 22 giây2018-11-18 08:44:01 1 Xem bài làm
34 A B C10 6 phút - 32 giây2018-11-14 20:34:17 1 Xem bài làm
35 haruneaira10 7 phút - 5 giây2017-03-26 14:21:05 1 Xem bài làm
36 Vương Chí Thanh10 9 phút - 41 giây2018-08-01 23:52:51 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Phạm Hoàng Linh10 25 phút - 26 giây2018-06-15 14:14:41 5 Xem bài làm
38 Phạm Doãn Huy9 1 phút - 31 giây2017-01-02 15:08:50 1 Xem bài làm
39 Vi Thị Thúy Kiều9 2 phút - 3 giây2017-03-15 16:14:45 1 Xem bài làm
40 Le Hong Phuc9 2 phút - 8 giây2018-06-07 09:38:42 1 Xem bài làm
41 chu van anh9 2 phút - 17 giây2016-12-15 20:41:06 1 Xem bài làm
42 BmL'ss TnT9 2 phút - 20 giây2017-01-14 23:02:19 1 Xem bài làm
43 Trần Trung Nguyên9 2 phút - 27 giây2018-07-17 14:50:41 1 Xem bài làm
44 Bích Quân Trần9 2 phút - 29 giây2017-11-13 23:19:08 1 Xem bài làm
45 Cô Bé Mùa Đông9 2 phút - 33 giây2017-01-18 16:18:50 1 Xem bài làm
46 nguyenkienquoc9 2 phút - 35 giây2017-06-19 09:22:03 1 Xem bài làm
47 Ly Ly9 2 phút - 36 giây2017-11-24 10:53:45 1 Xem bài làm
48 Lầy Văn Lội9 2 phút - 37 giây2016-12-02 18:06:45 1 Xem bài làm
49 Phạm Thu Thủy9 2 phút - 39 giây2016-12-01 21:34:33 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thế Hiển9 2 phút - 40 giây2016-12-30 21:43:02 1 Xem bài làm