Lớp 9 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 569

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 đinh hữu huy10 1 phút - 54 giây2016-12-12 16:31:39 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Đăng Khoa10 1 phút - 56 giây2016-12-17 22:07:53 1 Xem bài làm
3 Phan Anh Huy10 2 phút - 3 giây2016-12-16 21:13:17 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Phương Thảo10 2 phút - 22 giây2017-02-25 18:54:40 1 Xem bài làm
5 Trần Nguyễn Quy10 2 phút - 37 giây2017-01-10 13:22:32 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Việt Hoàng10 3 phút - 3 giây2017-02-15 15:13:42 1 Xem bài làm
7 Đỗ Thị Việt hoa10 3 phút - 5 giây2016-11-23 18:36:53 1 Xem bài làm
8 Nhok Sư Tử10 3 phút - 10 giây2017-02-23 15:57:11 1 Xem bài làm
9 Đỗ Thị Thu Hà10 3 phút - 18 giây2017-02-15 21:16:20 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Yến Nhi10 3 phút - 18 giây2016-12-15 21:39:29 1 Xem bài làm
11 do thi thuy10 3 phút - 40 giây2017-02-22 15:23:34 1 Xem bài làm
12 chuthang10 3 phút - 42 giây2016-12-02 21:17:54 1 Xem bài làm
13 Blossoms Cherry10 3 phút - 55 giây2016-12-31 11:21:23 1 Xem bài làm
14 Lưu Trần Việt Cường10 3 phút - 56 giây2016-12-19 21:04:42 1 Xem bài làm
15 Điệp Nguyễn10 3 phút - 58 giây2016-12-21 17:50:34 1 Xem bài làm
16 Cao Vương10 3 phút - 58 giây2016-11-28 21:42:31 1 Xem bài làm
17 Trần Quang Huy10 4 phút - 0 giây2017-01-07 20:47:51 1 Xem bài làm
18 Tuấn Phan Quang10 4 phút - 22 giây2016-12-17 21:51:40 1 Xem bài làm
19 Tạ Hoài Phượng10 4 phút - 44 giây2016-12-29 22:03:49 1 Xem bài làm
20 diệp kute10 5 phút - 5 giây2016-12-05 21:05:54 1 Xem bài làm
21 Không Có Tên10 6 phút - 8 giây2016-12-17 15:07:32 1 Xem bài làm
22 Phạm Doãn Huy9 1 phút - 31 giây2017-01-02 15:08:50 1 Xem bài làm
23 chu van anh9 2 phút - 17 giây2016-12-15 20:41:06 1 Xem bài làm
24 BmL'ss TnT9 2 phút - 20 giây2017-01-14 23:02:19 1 Xem bài làm
25 Cô Bé Mùa Đông9 2 phút - 33 giây2017-01-18 16:18:50 1 Xem bài làm
26 Lầy Văn Lội9 2 phút - 37 giây2016-12-02 18:06:45 1 Xem bài làm
27 Phạm Thu Thủy9 2 phút - 39 giây2016-12-01 21:34:33 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Thế Hiển9 2 phút - 40 giây2016-12-30 21:43:02 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thanh Hà9 3 phút - 2 giây2016-12-02 23:15:49 1 Xem bài làm
30 Lê Anh Minh9 3 phút - 5 giây2016-12-05 19:57:39 1 Xem bài làm
31 itsukashidou9 3 phút - 13 giây2017-01-15 14:33:54 1 Xem bài làm
32 đỗ khánh linh9 3 phút - 16 giây2016-12-07 22:26:40 1 Xem bài làm
33 Nguyen phan tuong vy9 3 phút - 17 giây2017-01-05 10:44:11 1 Xem bài làm
34 Minh Trí Trương9 3 phút - 24 giây2017-01-31 12:14:23 1 Xem bài làm
35 lee sandy9 3 phút - 25 giây2017-01-21 21:16:05 1 Xem bài làm
36 Phan Quỳnh9 3 phút - 29 giây2016-12-01 22:17:33 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thị Minh Nguyệt9 3 phút - 30 giây2017-02-09 20:36:57 1 Xem bài làm
38 Hoa Nguyễn Thị9 3 phút - 30 giây2016-12-29 13:19:31 1 Xem bài làm
39 Tăng Văn Minh9 3 phút - 48 giây2017-01-15 14:32:11 1 Xem bài làm
40 linh nguyen9 3 phút - 50 giây2016-12-03 22:40:19 1 Xem bài làm
41 Đào Thị Kiều Trang9 3 phút - 54 giây2017-01-19 21:25:39 1 Xem bài làm
42 ninh hải long9 4 phút - 3 giây2016-12-21 19:55:06 1 Xem bài làm
43 Quảng Cao Phan9 4 phút - 5 giây2017-01-18 21:06:32 1 Xem bài làm
44 Lâm Ngọc Thảo Vy9 4 phút - 5 giây2016-12-17 22:05:11 1 Xem bài làm
45 nguyễn thị ngọc ánh9 4 phút - 7 giây2017-02-23 22:05:12 1 Xem bài làm
46 đặng thị loan9 4 phút - 13 giây2017-01-01 13:25:50 1 Xem bài làm
47 ngoc hjh ha9 4 phút - 16 giây2016-12-16 20:45:01 1 Xem bài làm
48 dang thanh dat9 4 phút - 17 giây2016-11-22 20:32:01 1 Xem bài làm
49 Đỗ Phương Thảo9 4 phút - 18 giây2016-12-26 20:53:12 1 Xem bài làm
50 vũ hồng thúy9 4 phút - 24 giây2016-11-30 22:52:42 1 Xem bài làm