Lớp 9 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 871

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 đinh hữu huy10 1 phút - 54 giây2016-12-12 16:31:39 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Đăng Khoa10 1 phút - 56 giây2016-12-17 22:07:53 1 Xem bài làm
3 Phan Anh Huy10 2 phút - 3 giây2016-12-16 21:13:17 1 Xem bài làm
4 Phan Xuân Biên10 2 phút - 9 giây2017-08-25 21:41:40 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên10 2 phút - 11 giây2017-11-19 20:31:41 7 Xem bài làm
6 dinh10 2 phút - 14 giây2018-12-06 19:52:47 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Phương Thảo10 2 phút - 22 giây2017-02-25 18:54:40 1 Xem bài làm
8 Trần Nguyễn Quy10 2 phút - 37 giây2017-01-10 13:22:32 1 Xem bài làm
9 Thúy Nguyễn Thị Hồng10 2 phút - 47 giây2017-03-18 22:19:34 1 Xem bài làm
10 Đinh thị thu ngọc10 2 phút - 54 giây2018-11-01 22:36:22 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Việt Hoàng10 3 phút - 3 giây2017-02-15 15:13:42 1 Xem bài làm
12 Đỗ Thị Việt hoa10 3 phút - 5 giây2016-11-23 18:36:53 1 Xem bài làm
13 Nhok Sư Tử10 3 phút - 10 giây2017-02-23 15:57:11 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thị Yến Nhi10 3 phút - 18 giây2016-12-15 21:39:29 1 Xem bài làm
15 Đỗ Thị Thu Hà10 3 phút - 18 giây2017-02-15 21:16:20 1 Xem bài làm
16 Lâm Duy Bảo10 3 phút - 18 giây2017-07-31 10:47:04 1 Xem bài làm
17 mien nam pham10 3 phút - 24 giây2017-03-22 21:18:54 1 Xem bài làm
18 do thi thuy10 3 phút - 40 giây2017-02-22 15:23:34 1 Xem bài làm
19 Nguyen quoc anh10 3 phút - 40 giây2017-11-23 20:21:17 1 Xem bài làm
20 chuthang10 3 phút - 42 giây2016-12-02 21:17:54 1 Xem bài làm
21 Blossoms Cherry10 3 phút - 55 giây2016-12-31 11:21:23 1 Xem bài làm
22 Lưu Trần Việt Cường10 3 phút - 56 giây2016-12-19 21:04:42 1 Xem bài làm
23 Cao Vương10 3 phút - 58 giây2016-11-28 21:42:31 1 Xem bài làm
24 Điệp Nguyễn10 3 phút - 58 giây2016-12-21 17:50:34 1 Xem bài làm
25 Trần Quang Huy10 4 phút - 0 giây2017-01-07 20:47:51 1 Xem bài làm
26 tonthuyquyen10 4 phút - 4 giây2017-05-02 19:57:16 1 Xem bài làm
27 Tuấn Phan Quang10 4 phút - 22 giây2016-12-17 21:51:40 1 Xem bài làm
28 Nguyen Thi Phuong Anh10 4 phút - 26 giây2017-09-03 21:48:28 1 Xem bài làm
29 Lê Tuấn Sơn10 4 phút - 38 giây2019-01-24 14:14:16 2 Xem bài làm
30 Tạ Hoài Phượng10 4 phút - 44 giây2016-12-29 22:03:49 1 Xem bài làm
31 diệp kute10 5 phút - 5 giây2016-12-05 21:05:54 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Ngọc Trung Bội10 5 phút - 21 giây2017-05-25 09:34:34 1 Xem bài làm
33 Trương Minh Trọng10 5 phút - 37 giây2017-06-14 12:59:22 4 Xem bài làm
34 Không Có Tên10 6 phút - 8 giây2016-12-17 15:07:32 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Đặng Bảo Linh10 6 phút - 22 giây2018-11-18 08:44:01 1 Xem bài làm
36 A B C10 6 phút - 32 giây2018-11-14 20:34:17 1 Xem bài làm
37 haruneaira10 7 phút - 5 giây2017-03-26 14:21:05 1 Xem bài làm
38 Vương Chí Thanh10 9 phút - 41 giây2018-08-01 23:52:51 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Phạm Hoàng Linh10 25 phút - 26 giây2018-06-15 14:14:41 5 Xem bài làm
40 Phạm Doãn Huy9 1 phút - 31 giây2017-01-02 15:08:50 1 Xem bài làm
41 đinh dũng9 1 phút - 54 giây2018-12-17 20:04:28 1 Xem bài làm
42 Vi Thị Thúy Kiều9 2 phút - 3 giây2017-03-15 16:14:45 1 Xem bài làm
43 Le Hong Phuc9 2 phút - 8 giây2018-06-07 09:38:42 1 Xem bài làm
44 dinh9 2 phút - 8 giây2018-12-04 19:56:57 1 Xem bài làm
45 đinh dũng9 2 phút - 10 giây2018-12-09 18:57:05 1 Xem bài làm
46 chu van anh9 2 phút - 17 giây2016-12-15 20:41:06 1 Xem bài làm
47 BmL'ss TnT9 2 phút - 20 giây2017-01-14 23:02:19 1 Xem bài làm
48 Trần Trung Nguyên9 2 phút - 27 giây2018-07-17 14:50:41 1 Xem bài làm
49 Bích Quân Trần9 2 phút - 29 giây2017-11-13 23:19:08 1 Xem bài làm
50 dinh9 2 phút - 30 giây2018-12-04 19:45:51 1 Xem bài làm