Lớp 8 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 735

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 vip boy10 0 phút - 59 giây2017-03-28 13:28:18 1 Xem bài làm
2 Tran Trung Thanh10 1 phút - 7 giây2017-02-05 11:03:46 1 Xem bài làm
3 nguyễn thị thảo ngọc10 1 phút - 45 giây2016-11-27 21:28:22 1 Xem bài làm
4 Trương Lê Khánh Linh10 2 phút - 10 giây2017-03-04 09:59:49 1 Xem bài làm
5 tran manh tri10 2 phút - 17 giây2016-12-10 13:18:59 1 Xem bài làm
6 Khánh10 2 phút - 27 giây2017-01-13 22:40:05 1 Xem bài làm
7 Mr siro10 2 phút - 35 giây2017-02-17 20:55:34 1 Xem bài làm
8 Phuongp pham10 2 phút - 48 giây2016-12-11 22:46:09 1 Xem bài làm
9 thekingofknight10 3 phút - 10 giây2016-11-30 19:24:29 1 Xem bài làm
10 nguyễn thị huyền10 3 phút - 46 giây2017-03-23 21:52:04 1 Xem bài làm
11 Vo Thanh Anh10 3 phút - 47 giây2016-12-12 20:11:05 1 Xem bài làm
12 Minh Quân Hồ Tấn10 3 phút - 47 giây2016-12-04 17:53:06 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Như Quỳnh10 4 phút - 3 giây2017-01-09 18:22:06 1 Xem bài làm
14 Lê Mạnh Hùng10 4 phút - 10 giây2016-12-08 20:23:46 1 Xem bài làm
15 Ninh Duy Phu10 4 phút - 21 giây2016-12-07 19:58:01 10 Xem bài làm
16 fdssd10 4 phút - 38 giây2016-12-24 13:27:07 1 Xem bài làm
17 Trần Thị Ngọc Trâm10 5 phút - 7 giây2017-01-12 21:28:34 1 Xem bài làm
18 hoàng văn bắc10 5 phút - 35 giây2016-11-30 16:06:30 1 Xem bài làm
19 Thức Vương10 5 phút - 45 giây2017-03-25 19:33:02 1 Xem bài làm
20 Do Hong Phuc10 6 phút - 7 giây2016-11-24 15:53:57 1 Xem bài làm
21 Phan Khánh Linh10 6 phút - 26 giây2016-11-25 15:48:35 1 Xem bài làm
22 Huy Nguyễn Đức10 6 phút - 46 giây2016-12-02 17:34:55 1 Xem bài làm
23 Hoàng Trần Quân10 7 phút - 29 giây2016-12-19 21:54:13 1 Xem bài làm
24 cerberuschibi10 7 phút - 37 giây2016-11-22 13:10:29 1 Xem bài làm
25 Cao Khắc Đạt10 7 phút - 38 giây2017-04-03 22:41:19 1 Xem bài làm
26 Lê Thị Hà Trang10 7 phút - 38 giây2017-03-30 19:56:00 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Văn Quân10 7 phút - 39 giây2016-12-02 00:14:29 1 Xem bài làm
28 Hoàng Minh công10 7 phút - 40 giây2016-12-17 08:10:23 1 Xem bài làm
29 Minh Hà10 7 phút - 50 giây2017-01-04 15:46:59 1 Xem bài làm
30 Thảo10 7 phút - 52 giây2016-12-19 19:21:10 1 Xem bài làm
31 Trần Ngọc Linh10 8 phút - 8 giây2016-11-27 16:44:36 1 Xem bài làm
32 tran tuan anh10 8 phút - 10 giây2016-11-25 22:05:37 1 Xem bài làm
33 Hà Văn Minh10 8 phút - 35 giây2016-12-10 20:26:02 1 Xem bài làm
34 uzumaki naruto10 8 phút - 35 giây2016-12-13 22:25:46 1 Xem bài làm
35 Thân Văn Tuyên10 8 phút - 40 giây2017-02-24 10:54:45 1 Xem bài làm
36 LocVo10 9 phút - 18 giây2016-11-28 20:54:24 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thị Hiền10 9 phút - 38 giây2016-12-11 12:37:33 1 Xem bài làm
38 Thu Thảo Đào10 9 phút - 54 giây2016-11-29 19:11:49 1 Xem bài làm
39 Huynh Thanh Xuan10 10 phút - 13 giây2016-11-27 10:03:53 1 Xem bài làm
40 Minh Nguyễn10 11 phút - 6 giây2016-12-31 19:41:18 1 Xem bài làm
41 đạt nguyễn tiến10 11 phút - 11 giây2016-11-28 18:53:42 1 Xem bài làm
42 Lâm Nhật Bảo Lam10 12 phút - 11 giây2016-11-24 07:58:07 1 Xem bài làm
43 huong danh10 12 phút - 20 giây2016-12-04 18:14:52 3 Xem bài làm
44 Trần Phương Thùy10 13 phút - 54 giây2016-12-16 19:32:41 1 Xem bài làm
45 Hưng Hưng10 14 phút - 17 giây2016-12-14 20:22:21 1 Xem bài làm
46 Lê Văn Khánh10 17 phút - 23 giây2017-01-21 22:19:24 1 Xem bài làm
47 Trần Thị Thùy Linh10 18 phút - 8 giây2016-11-30 20:18:14 1 Xem bài làm
48 Trần Như Thảo Sương9 0 phút - 39 giây2016-11-23 21:51:32 10 Xem bài làm
49 đặng thị mỹ9 0 phút - 43 giây2016-12-24 20:08:36 1 Xem bài làm
50 Lê Thi Thanh Tâm9 0 phút - 44 giây2017-02-12 15:03:00 1 Xem bài làm