Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 849

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Dũng10 0 phút - 36 giây2018-08-02 08:41:55 1 Xem bài làm
2 vip boy10 0 phút - 59 giây2017-03-28 13:28:18 1 Xem bài làm
3 Tran Trung Thanh10 1 phút - 7 giây2017-02-05 11:03:46 1 Xem bài làm
4 nguyễn thị thảo ngọc10 1 phút - 45 giây2016-11-27 21:28:22 1 Xem bài làm
5 Đoàn Hồng Cường10 1 phút - 58 giây2020-04-17 12:52:57 2 Xem bài làm
6 Trương Lê Khánh Linh10 2 phút - 10 giây2017-03-04 09:59:49 1 Xem bài làm
7 tran manh tri10 2 phút - 17 giây2016-12-10 13:18:59 1 Xem bài làm
8 Khánh10 2 phút - 27 giây2017-01-13 22:40:05 1 Xem bài làm
9 Mr siro10 2 phút - 35 giây2017-02-17 20:55:34 1 Xem bài làm
10 Phuongp pham10 2 phút - 48 giây2016-12-11 22:46:09 1 Xem bài làm
11 thekingofknight10 3 phút - 10 giây2016-11-30 19:24:29 1 Xem bài làm
12 nguyễn thị huyền10 3 phút - 46 giây2017-03-23 21:52:04 1 Xem bài làm
13 Vo Thanh Anh10 3 phút - 47 giây2016-12-12 20:11:05 1 Xem bài làm
14 Minh Quân Hồ Tấn10 3 phút - 47 giây2016-12-04 17:53:06 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Như Quỳnh10 4 phút - 3 giây2017-01-09 18:22:06 1 Xem bài làm
16 Lê Mạnh Hùng10 4 phút - 10 giây2016-12-08 20:23:46 1 Xem bài làm
17 Ninh Duy Phu10 4 phút - 21 giây2016-12-07 19:58:01 10 Xem bài làm
18 fdssd10 4 phút - 38 giây2016-12-24 13:27:07 1 Xem bài làm
19 Trần Thị Ngọc Trâm10 5 phút - 7 giây2017-01-12 21:28:34 1 Xem bài làm
20 motoyugi10 5 phút - 10 giây2018-02-11 09:40:52 1 Xem bài làm
21 Lê Duy Nam10 5 phút - 19 giây2017-07-04 08:15:25 1 Xem bài làm
22 hoàng văn bắc10 5 phút - 35 giây2016-11-30 16:06:30 1 Xem bài làm
23 Thức Vương10 5 phút - 45 giây2017-03-25 19:33:02 1 Xem bài làm
24 Do Hong Phuc10 6 phút - 7 giây2016-11-24 15:53:57 1 Xem bài làm
25 Phan Khánh Linh10 6 phút - 26 giây2016-11-25 15:48:35 1 Xem bài làm
26 Huy Nguyễn Đức10 6 phút - 46 giây2016-12-02 17:34:55 1 Xem bài làm
27 Hoàng Trần Quân10 7 phút - 29 giây2016-12-19 21:54:13 1 Xem bài làm
28 cerberuschibi10 7 phút - 37 giây2016-11-22 13:10:29 1 Xem bài làm
29 Lê Thị Hà Trang10 7 phút - 38 giây2017-03-30 19:56:00 1 Xem bài làm
30 Cao Khắc Đạt10 7 phút - 38 giây2017-04-03 22:41:19 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Văn Quân10 7 phút - 39 giây2016-12-02 00:14:29 1 Xem bài làm
32 Hoàng Minh công10 7 phút - 40 giây2016-12-17 08:10:23 1 Xem bài làm
33 Minh Hà10 7 phút - 50 giây2017-01-04 15:46:59 1 Xem bài làm
34 Đào Xuân Hùng10 7 phút - 50 giây2018-05-10 21:22:33 1 Xem bài làm
35 Thảo10 7 phút - 52 giây2016-12-19 19:21:10 1 Xem bài làm
36 Trần Ngọc Linh10 8 phút - 8 giây2016-11-27 16:44:36 1 Xem bài làm
37 tran tuan anh10 8 phút - 10 giây2016-11-25 22:05:37 1 Xem bài làm
38 Hà Văn Minh10 8 phút - 35 giây2016-12-10 20:26:02 1 Xem bài làm
39 uzumaki naruto10 8 phút - 35 giây2016-12-13 22:25:46 1 Xem bài làm
40 Thân Văn Tuyên10 8 phút - 40 giây2017-02-24 10:54:45 1 Xem bài làm
41 LocVo10 9 phút - 18 giây2016-11-28 20:54:24 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Hiền10 9 phút - 38 giây2016-12-11 12:37:33 1 Xem bài làm
43 Vũ Phương Anh10 9 phút - 53 giây2020-01-14 20:41:16 1 Xem bài làm
44 Thu Thảo Đào10 9 phút - 54 giây2016-11-29 19:11:49 1 Xem bài làm
45 Huynh Thanh Xuan10 10 phút - 13 giây2016-11-27 10:03:53 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Duyên10 10 phút - 23 giây2019-06-21 11:28:09 1 Xem bài làm
47 Minh Nguyễn10 11 phút - 6 giây2016-12-31 19:41:18 1 Xem bài làm
48 đạt nguyễn tiến10 11 phút - 11 giây2016-11-28 18:53:42 1 Xem bài làm
49 Lâm Nhật Bảo Lam10 12 phút - 11 giây2016-11-24 07:58:07 1 Xem bài làm
50 huong danh10 12 phút - 20 giây2016-12-04 18:14:52 3 Xem bài làm