Lớp 8 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 808

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Dũng10 0 phút - 36 giây2018-08-02 08:41:55 1 Xem bài làm
2 vip boy10 0 phút - 59 giây2017-03-28 13:28:18 1 Xem bài làm
3 Tran Trung Thanh10 1 phút - 7 giây2017-02-05 11:03:46 1 Xem bài làm
4 nguyễn thị thảo ngọc10 1 phút - 45 giây2016-11-27 21:28:22 1 Xem bài làm
5 Trương Lê Khánh Linh10 2 phút - 10 giây2017-03-04 09:59:49 1 Xem bài làm
6 tran manh tri10 2 phút - 17 giây2016-12-10 13:18:59 1 Xem bài làm
7 Khánh10 2 phút - 27 giây2017-01-13 22:40:05 1 Xem bài làm
8 Mr siro10 2 phút - 35 giây2017-02-17 20:55:34 1 Xem bài làm
9 Phuongp pham10 2 phút - 48 giây2016-12-11 22:46:09 1 Xem bài làm
10 thekingofknight10 3 phút - 10 giây2016-11-30 19:24:29 1 Xem bài làm
11 nguyễn thị huyền10 3 phút - 46 giây2017-03-23 21:52:04 1 Xem bài làm
12 Minh Quân Hồ Tấn10 3 phút - 47 giây2016-12-04 17:53:06 1 Xem bài làm
13 Vo Thanh Anh10 3 phút - 47 giây2016-12-12 20:11:05 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Như Quỳnh10 4 phút - 3 giây2017-01-09 18:22:06 1 Xem bài làm
15 Lê Mạnh Hùng10 4 phút - 10 giây2016-12-08 20:23:46 1 Xem bài làm
16 Ninh Duy Phu10 4 phút - 21 giây2016-12-07 19:58:01 10 Xem bài làm
17 fdssd10 4 phút - 38 giây2016-12-24 13:27:07 1 Xem bài làm
18 Trần Thị Ngọc Trâm10 5 phút - 7 giây2017-01-12 21:28:34 1 Xem bài làm
19 motoyugi10 5 phút - 10 giây2018-02-11 09:40:52 1 Xem bài làm
20 Lê Duy Nam10 5 phút - 19 giây2017-07-04 08:15:25 1 Xem bài làm
21 hoàng văn bắc10 5 phút - 35 giây2016-11-30 16:06:30 1 Xem bài làm
22 Thức Vương10 5 phút - 45 giây2017-03-25 19:33:02 1 Xem bài làm
23 Do Hong Phuc10 6 phút - 7 giây2016-11-24 15:53:57 1 Xem bài làm
24 Phan Khánh Linh10 6 phút - 26 giây2016-11-25 15:48:35 1 Xem bài làm
25 Huy Nguyễn Đức10 6 phút - 46 giây2016-12-02 17:34:55 1 Xem bài làm
26 Hoàng Trần Quân10 7 phút - 29 giây2016-12-19 21:54:13 1 Xem bài làm
27 cerberuschibi10 7 phút - 37 giây2016-11-22 13:10:29 1 Xem bài làm
28 Lê Thị Hà Trang10 7 phút - 38 giây2017-03-30 19:56:00 1 Xem bài làm
29 Cao Khắc Đạt10 7 phút - 38 giây2017-04-03 22:41:19 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Văn Quân10 7 phút - 39 giây2016-12-02 00:14:29 1 Xem bài làm
31 Hoàng Minh công10 7 phút - 40 giây2016-12-17 08:10:23 1 Xem bài làm
32 Đào Xuân Hùng10 7 phút - 50 giây2018-05-10 21:22:33 1 Xem bài làm
33 Minh Hà10 7 phút - 50 giây2017-01-04 15:46:59 1 Xem bài làm
34 Thảo10 7 phút - 52 giây2016-12-19 19:21:10 1 Xem bài làm
35 Trần Ngọc Linh10 8 phút - 8 giây2016-11-27 16:44:36 1 Xem bài làm
36 tran tuan anh10 8 phút - 10 giây2016-11-25 22:05:37 1 Xem bài làm
37 Hà Văn Minh10 8 phút - 35 giây2016-12-10 20:26:02 1 Xem bài làm
38 uzumaki naruto10 8 phút - 35 giây2016-12-13 22:25:46 1 Xem bài làm
39 Thân Văn Tuyên10 8 phút - 40 giây2017-02-24 10:54:45 1 Xem bài làm
40 LocVo10 9 phút - 18 giây2016-11-28 20:54:24 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thị Hiền10 9 phút - 38 giây2016-12-11 12:37:33 1 Xem bài làm
42 Vũ Phương Anh10 9 phút - 53 giây2020-01-14 20:41:16 1 Xem bài làm
43 Thu Thảo Đào10 9 phút - 54 giây2016-11-29 19:11:49 1 Xem bài làm
44 Huynh Thanh Xuan10 10 phút - 13 giây2016-11-27 10:03:53 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Duyên10 10 phút - 23 giây2019-06-21 11:28:09 1 Xem bài làm
46 Minh Nguyễn10 11 phút - 6 giây2016-12-31 19:41:18 1 Xem bài làm
47 đạt nguyễn tiến10 11 phút - 11 giây2016-11-28 18:53:42 1 Xem bài làm
48 Lâm Nhật Bảo Lam10 12 phút - 11 giây2016-11-24 07:58:07 1 Xem bài làm
49 huong danh10 12 phút - 20 giây2016-12-04 18:14:52 3 Xem bài làm
50 ĐỖ TUẤN HƯNG10 12 phút - 55 giây2018-06-16 15:48:39 2 Xem bài làm