Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 884

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Dũng10 0 phút - 36 giây2018-08-02 08:41:55 1 Xem bài làm
2 vip boy10 0 phút - 59 giây2017-03-28 13:28:18 1 Xem bài làm
3 Tran Trung Thanh10 1 phút - 7 giây2017-02-05 11:03:46 1 Xem bài làm
4 Bùi Minh Thảoc10 1 phút - 22 giây2021-05-24 21:46:27 4 Xem bài làm
5 Ngọc Khánh10 1 phút - 27 giây2020-12-25 21:42:20 2 Xem bài làm
6 nguyễn thị thảo ngọc10 1 phút - 45 giây2016-11-27 21:28:22 1 Xem bài làm
7 Đoàn Hồng Cường10 1 phút - 58 giây2020-04-17 12:52:57 2 Xem bài làm
8 Trương Lê Khánh Linh10 2 phút - 10 giây2017-03-04 09:59:49 1 Xem bài làm
9 tran manh tri10 2 phút - 17 giây2016-12-10 13:18:59 1 Xem bài làm
10 Khánh10 2 phút - 27 giây2017-01-13 22:40:05 1 Xem bài làm
11 Mr siro10 2 phút - 35 giây2017-02-17 20:55:34 1 Xem bài làm
12 Phuongp pham10 2 phút - 48 giây2016-12-11 22:46:09 1 Xem bài làm
13 thekingofknight10 3 phút - 10 giây2016-11-30 19:24:29 1 Xem bài làm
14 nguyễn thị huyền10 3 phút - 46 giây2017-03-23 21:52:04 1 Xem bài làm
15 Minh Quân Hồ Tấn10 3 phút - 47 giây2016-12-04 17:53:06 1 Xem bài làm
16 Vo Thanh Anh10 3 phút - 47 giây2016-12-12 20:11:05 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Như Quỳnh10 4 phút - 3 giây2017-01-09 18:22:06 1 Xem bài làm
18 Lê Mạnh Hùng10 4 phút - 10 giây2016-12-08 20:23:46 1 Xem bài làm
19 Ninh Duy Phu10 4 phút - 21 giây2016-12-07 19:58:01 10 Xem bài làm
20 fdssd10 4 phút - 38 giây2016-12-24 13:27:07 1 Xem bài làm
21 Trần Thị Ngọc Trâm10 5 phút - 7 giây2017-01-12 21:28:34 1 Xem bài làm
22 motoyugi10 5 phút - 10 giây2018-02-11 09:40:52 1 Xem bài làm
23 Lê Duy Nam10 5 phút - 19 giây2017-07-04 08:15:25 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thanh Tú10 5 phút - 26 giây2021-02-27 13:18:51 1 Xem bài làm
25 Nghiêm Thị Thủy10 5 phút - 33 giây2021-02-26 16:52:37 1 Xem bài làm
26 hoàng văn bắc10 5 phút - 35 giây2016-11-30 16:06:30 1 Xem bài làm
27 Thức Vương10 5 phút - 45 giây2017-03-25 19:33:02 1 Xem bài làm
28 Do Hong Phuc10 6 phút - 7 giây2016-11-24 15:53:57 1 Xem bài làm
29 Phan Khánh Linh10 6 phút - 26 giây2016-11-25 15:48:35 1 Xem bài làm
30 Huy Nguyễn Đức10 6 phút - 46 giây2016-12-02 17:34:55 1 Xem bài làm
31 Hoàng Trần Quân10 7 phút - 29 giây2016-12-19 21:54:13 1 Xem bài làm
32 cerberuschibi10 7 phút - 37 giây2016-11-22 13:10:29 1 Xem bài làm
33 Lê Thị Hà Trang10 7 phút - 38 giây2017-03-30 19:56:00 1 Xem bài làm
34 Cao Khắc Đạt10 7 phút - 38 giây2017-04-03 22:41:19 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Văn Quân10 7 phút - 39 giây2016-12-02 00:14:29 1 Xem bài làm
36 Hoàng Minh công10 7 phút - 40 giây2016-12-17 08:10:23 1 Xem bài làm
37 Minh Hà10 7 phút - 50 giây2017-01-04 15:46:59 1 Xem bài làm
38 Đào Xuân Hùng10 7 phút - 50 giây2018-05-10 21:22:33 1 Xem bài làm
39 Thảo10 7 phút - 52 giây2016-12-19 19:21:10 1 Xem bài làm
40 VŨ KHÁNH LINH A10 8 phút - 6 giây2021-03-03 20:39:01 1 Xem bài làm
41 Trần Ngọc Linh10 8 phút - 8 giây2016-11-27 16:44:36 1 Xem bài làm
42 tran tuan anh10 8 phút - 10 giây2016-11-25 22:05:37 1 Xem bài làm
43 Hà Văn Minh10 8 phút - 35 giây2016-12-10 20:26:02 1 Xem bài làm
44 uzumaki naruto10 8 phút - 35 giây2016-12-13 22:25:46 1 Xem bài làm
45 Thân Văn Tuyên10 8 phút - 40 giây2017-02-24 10:54:45 1 Xem bài làm
46 LocVo10 9 phút - 18 giây2016-11-28 20:54:24 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Thị Hiền10 9 phút - 38 giây2016-12-11 12:37:33 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Ngọc Phương Anh10 9 phút - 47 giây2021-06-10 20:28:06 1 Xem bài làm
49 Vũ Phương Anh10 9 phút - 53 giây2020-01-14 20:41:16 1 Xem bài làm
50 Thu Thảo Đào10 9 phút - 54 giây2016-11-29 19:11:49 1 Xem bài làm