Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 915

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Dũng10 0 phút - 36 giây2018-08-02 08:41:55 1 Xem bài làm
2 vip boy10 0 phút - 59 giây2017-03-28 13:28:18 1 Xem bài làm
3 Tran Trung Thanh10 1 phút - 7 giây2017-02-05 11:03:46 1 Xem bài làm
4 Bùi Minh Thảoc10 1 phút - 22 giây2021-05-24 21:46:27 4 Xem bài làm
5 Lê Hồng Ngọc10 1 phút - 25 giây2021-07-30 20:41:19 4 Xem bài làm
6 Ngọc Khánh10 1 phút - 27 giây2020-12-25 21:42:20 2 Xem bài làm
7 nguyễn thị thảo ngọc10 1 phút - 45 giây2016-11-27 21:28:22 1 Xem bài làm
8 Đoàn Hồng Cường10 1 phút - 58 giây2020-04-17 12:52:57 2 Xem bài làm
9 Trương Lê Khánh Linh10 2 phút - 10 giây2017-03-04 09:59:49 1 Xem bài làm
10 tran manh tri10 2 phút - 17 giây2016-12-10 13:18:59 1 Xem bài làm
11 Khánh10 2 phút - 27 giây2017-01-13 22:40:05 1 Xem bài làm
12 Mr siro10 2 phút - 35 giây2017-02-17 20:55:34 1 Xem bài làm
13 Phuongp pham10 2 phút - 48 giây2016-12-11 22:46:09 1 Xem bài làm
14 thekingofknight10 3 phút - 10 giây2016-11-30 19:24:29 1 Xem bài làm
15 nguyễn thị huyền10 3 phút - 46 giây2017-03-23 21:52:04 1 Xem bài làm
16 Minh Quân Hồ Tấn10 3 phút - 47 giây2016-12-04 17:53:06 1 Xem bài làm
17 Vo Thanh Anh10 3 phút - 47 giây2016-12-12 20:11:05 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Như Quỳnh10 4 phút - 3 giây2017-01-09 18:22:06 1 Xem bài làm
19 Lê Mạnh Hùng10 4 phút - 10 giây2016-12-08 20:23:46 1 Xem bài làm
20 Ninh Duy Phu10 4 phút - 21 giây2016-12-07 19:58:01 10 Xem bài làm
21 fdssd10 4 phút - 38 giây2016-12-24 13:27:07 1 Xem bài làm
22 Trần Thị Ngọc Trâm10 5 phút - 7 giây2017-01-12 21:28:34 1 Xem bài làm
23 motoyugi10 5 phút - 10 giây2018-02-11 09:40:52 1 Xem bài làm
24 Lê Duy Nam10 5 phút - 19 giây2017-07-04 08:15:25 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thanh Tú10 5 phút - 26 giây2021-02-27 13:18:51 1 Xem bài làm
26 Nghiêm Thị Thủy10 5 phút - 33 giây2021-02-26 16:52:37 1 Xem bài làm
27 hoàng văn bắc10 5 phút - 35 giây2016-11-30 16:06:30 1 Xem bài làm
28 Thức Vương10 5 phút - 45 giây2017-03-25 19:33:02 1 Xem bài làm
29 Do Hong Phuc10 6 phút - 7 giây2016-11-24 15:53:57 1 Xem bài làm
30 Phan Khánh Linh10 6 phút - 26 giây2016-11-25 15:48:35 1 Xem bài làm
31 Huy Nguyễn Đức10 6 phút - 46 giây2016-12-02 17:34:55 1 Xem bài làm
32 Hoàng Trần Quân10 7 phút - 29 giây2016-12-19 21:54:13 1 Xem bài làm
33 cerberuschibi10 7 phút - 37 giây2016-11-22 13:10:29 1 Xem bài làm
34 Lê Thị Hà Trang10 7 phút - 38 giây2017-03-30 19:56:00 1 Xem bài làm
35 Cao Khắc Đạt10 7 phút - 38 giây2017-04-03 22:41:19 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Văn Quân10 7 phút - 39 giây2016-12-02 00:14:29 1 Xem bài làm
37 Hoàng Minh công10 7 phút - 40 giây2016-12-17 08:10:23 1 Xem bài làm
38 Minh Hà10 7 phút - 50 giây2017-01-04 15:46:59 1 Xem bài làm
39 Đào Xuân Hùng10 7 phút - 50 giây2018-05-10 21:22:33 1 Xem bài làm
40 Thảo10 7 phút - 52 giây2016-12-19 19:21:10 1 Xem bài làm
41 VŨ KHÁNH LINH A10 8 phút - 6 giây2021-03-03 20:39:01 1 Xem bài làm
42 Trần Ngọc Linh10 8 phút - 8 giây2016-11-27 16:44:36 1 Xem bài làm
43 tran tuan anh10 8 phút - 10 giây2016-11-25 22:05:37 1 Xem bài làm
44 Hà Văn Minh10 8 phút - 35 giây2016-12-10 20:26:02 1 Xem bài làm
45 uzumaki naruto10 8 phút - 35 giây2016-12-13 22:25:46 1 Xem bài làm
46 Thân Văn Tuyên10 8 phút - 40 giây2017-02-24 10:54:45 1 Xem bài làm
47 LocVo10 9 phút - 18 giây2016-11-28 20:54:24 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thị Hiền10 9 phút - 38 giây2016-12-11 12:37:33 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Ngọc Phương Anh10 9 phút - 47 giây2021-06-10 20:28:06 1 Xem bài làm
50 Vũ Phương Anh10 9 phút - 53 giây2020-01-14 20:41:16 1 Xem bài làm