Lớp 8 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 786

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 vip boy10 0 phút - 59 giây2017-03-28 13:28:18 1 Xem bài làm
2 Tran Trung Thanh10 1 phút - 7 giây2017-02-05 11:03:46 1 Xem bài làm
3 nguyễn thị thảo ngọc10 1 phút - 45 giây2016-11-27 21:28:22 1 Xem bài làm
4 Trương Lê Khánh Linh10 2 phút - 10 giây2017-03-04 09:59:49 1 Xem bài làm
5 tran manh tri10 2 phút - 17 giây2016-12-10 13:18:59 1 Xem bài làm
6 Khánh10 2 phút - 27 giây2017-01-13 22:40:05 1 Xem bài làm
7 Mr siro10 2 phút - 35 giây2017-02-17 20:55:34 1 Xem bài làm
8 Phuongp pham10 2 phút - 48 giây2016-12-11 22:46:09 1 Xem bài làm
9 thekingofknight10 3 phút - 10 giây2016-11-30 19:24:29 1 Xem bài làm
10 nguyễn thị huyền10 3 phút - 46 giây2017-03-23 21:52:04 1 Xem bài làm
11 Minh Quân Hồ Tấn10 3 phút - 47 giây2016-12-04 17:53:06 1 Xem bài làm
12 Vo Thanh Anh10 3 phút - 47 giây2016-12-12 20:11:05 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Như Quỳnh10 4 phút - 3 giây2017-01-09 18:22:06 1 Xem bài làm
14 Lê Mạnh Hùng10 4 phút - 10 giây2016-12-08 20:23:46 1 Xem bài làm
15 Ninh Duy Phu10 4 phút - 21 giây2016-12-07 19:58:01 10 Xem bài làm
16 fdssd10 4 phút - 38 giây2016-12-24 13:27:07 1 Xem bài làm
17 Trần Thị Ngọc Trâm10 5 phút - 7 giây2017-01-12 21:28:34 1 Xem bài làm
18 motoyugi10 5 phút - 10 giây2018-02-11 09:40:52 1 Xem bài làm
19 Lê Duy Nam10 5 phút - 19 giây2017-07-04 08:15:25 1 Xem bài làm
20 hoàng văn bắc10 5 phút - 35 giây2016-11-30 16:06:30 1 Xem bài làm
21 Thức Vương10 5 phút - 45 giây2017-03-25 19:33:02 1 Xem bài làm
22 Do Hong Phuc10 6 phút - 7 giây2016-11-24 15:53:57 1 Xem bài làm
23 Phan Khánh Linh10 6 phút - 26 giây2016-11-25 15:48:35 1 Xem bài làm
24 Huy Nguyễn Đức10 6 phút - 46 giây2016-12-02 17:34:55 1 Xem bài làm
25 Hoàng Trần Quân10 7 phút - 29 giây2016-12-19 21:54:13 1 Xem bài làm
26 cerberuschibi10 7 phút - 37 giây2016-11-22 13:10:29 1 Xem bài làm
27 Lê Thị Hà Trang10 7 phút - 38 giây2017-03-30 19:56:00 1 Xem bài làm
28 Cao Khắc Đạt10 7 phút - 38 giây2017-04-03 22:41:19 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Văn Quân10 7 phút - 39 giây2016-12-02 00:14:29 1 Xem bài làm
30 Hoàng Minh công10 7 phút - 40 giây2016-12-17 08:10:23 1 Xem bài làm
31 Minh Hà10 7 phút - 50 giây2017-01-04 15:46:59 1 Xem bài làm
32 Đào Xuân Hùng10 7 phút - 50 giây2018-05-10 21:22:33 1 Xem bài làm
33 Thảo10 7 phút - 52 giây2016-12-19 19:21:10 1 Xem bài làm
34 Trần Ngọc Linh10 8 phút - 8 giây2016-11-27 16:44:36 1 Xem bài làm
35 tran tuan anh10 8 phút - 10 giây2016-11-25 22:05:37 1 Xem bài làm
36 Hà Văn Minh10 8 phút - 35 giây2016-12-10 20:26:02 1 Xem bài làm
37 uzumaki naruto10 8 phút - 35 giây2016-12-13 22:25:46 1 Xem bài làm
38 Thân Văn Tuyên10 8 phút - 40 giây2017-02-24 10:54:45 1 Xem bài làm
39 LocVo10 9 phút - 18 giây2016-11-28 20:54:24 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Hiền10 9 phút - 38 giây2016-12-11 12:37:33 1 Xem bài làm
41 Thu Thảo Đào10 9 phút - 54 giây2016-11-29 19:11:49 1 Xem bài làm
42 Huynh Thanh Xuan10 10 phút - 13 giây2016-11-27 10:03:53 1 Xem bài làm
43 Minh Nguyễn10 11 phút - 6 giây2016-12-31 19:41:18 1 Xem bài làm
44 đạt nguyễn tiến10 11 phút - 11 giây2016-11-28 18:53:42 1 Xem bài làm
45 Lâm Nhật Bảo Lam10 12 phút - 11 giây2016-11-24 07:58:07 1 Xem bài làm
46 huong danh10 12 phút - 20 giây2016-12-04 18:14:52 3 Xem bài làm
47 ĐỖ TUẤN HƯNG10 12 phút - 55 giây2018-06-16 15:48:39 2 Xem bài làm
48 Trần Phương Thùy10 13 phút - 54 giây2016-12-16 19:32:41 1 Xem bài làm
49 Hưng Hưng10 14 phút - 17 giây2016-12-14 20:22:21 1 Xem bài làm
50 Lê Văn Khánh10 17 phút - 23 giây2017-01-21 22:19:24 1 Xem bài làm