Lớp 8 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 548

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lê quỳnh phương Kha10 0 phút - 56 giây2016-12-12 09:31:38 4 Xem bài làm
2 nguyễn thị thảo ngọc10 1 phút - 45 giây2016-11-27 21:28:22 1 Xem bài làm
3 tran manh tri10 2 phút - 17 giây2016-12-10 13:18:59 1 Xem bài làm
4 Khánh10 2 phút - 27 giây2017-01-13 22:40:05 1 Xem bài làm
5 Phuongp pham10 2 phút - 48 giây2016-12-11 22:46:09 1 Xem bài làm
6 thekingofknight10 3 phút - 10 giây2016-11-30 19:24:29 1 Xem bài làm
7 Vo Thanh Anh10 3 phút - 47 giây2016-12-12 20:11:05 1 Xem bài làm
8 Minh Quân Hồ Tấn10 3 phút - 47 giây2016-12-04 17:53:06 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Như Quỳnh10 4 phút - 3 giây2017-01-09 18:22:06 1 Xem bài làm
10 Lê Mạnh Hùng10 4 phút - 10 giây2016-12-08 20:23:46 1 Xem bài làm
11 Ninh Duy Phu10 4 phút - 21 giây2016-12-07 19:58:01 10 Xem bài làm
12 fdssd10 4 phút - 38 giây2016-12-24 13:27:07 1 Xem bài làm
13 Trần Thị Ngọc Trâm10 5 phút - 7 giây2017-01-12 21:28:34 1 Xem bài làm
14 hoàng văn bắc10 5 phút - 35 giây2016-11-30 16:06:30 1 Xem bài làm
15 Do Hong Phuc10 6 phút - 7 giây2016-11-24 15:53:57 1 Xem bài làm
16 Phan Khánh Linh10 6 phút - 26 giây2016-11-25 15:48:35 1 Xem bài làm
17 Huy Nguyễn Đức10 6 phút - 46 giây2016-12-02 17:34:55 1 Xem bài làm
18 Hoàng Trần Quân10 7 phút - 29 giây2016-12-19 21:54:13 1 Xem bài làm
19 cerberuschibi10 7 phút - 37 giây2016-11-22 13:10:29 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Văn Quân10 7 phút - 39 giây2016-12-02 00:14:29 1 Xem bài làm
21 Hoàng Minh công10 7 phút - 40 giây2016-12-17 08:10:23 1 Xem bài làm
22 Minh Hà10 7 phút - 50 giây2017-01-04 15:46:59 1 Xem bài làm
23 Thảo10 7 phút - 52 giây2016-12-19 19:21:10 1 Xem bài làm
24 Trần Ngọc Linh10 8 phút - 8 giây2016-11-27 16:44:36 1 Xem bài làm
25 tran tuan anh10 8 phút - 10 giây2016-11-25 22:05:37 1 Xem bài làm
26 uzumaki naruto10 8 phút - 35 giây2016-12-13 22:25:46 1 Xem bài làm
27 Hà Văn Minh10 8 phút - 35 giây2016-12-10 20:26:02 1 Xem bài làm
28 LocVo10 9 phút - 18 giây2016-11-28 20:54:24 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Hiền10 9 phút - 38 giây2016-12-11 12:37:33 1 Xem bài làm
30 Thu Thảo Đào10 9 phút - 54 giây2016-11-29 19:11:49 1 Xem bài làm
31 Huynh Thanh Xuan10 10 phút - 13 giây2016-11-27 10:03:53 1 Xem bài làm
32 Minh Nguyễn10 11 phút - 6 giây2016-12-31 19:41:18 1 Xem bài làm
33 đạt nguyễn tiến10 11 phút - 11 giây2016-11-28 18:53:42 1 Xem bài làm
34 Lâm Nhật Bảo Lam10 12 phút - 11 giây2016-11-24 07:58:07 1 Xem bài làm
35 huong danh10 12 phút - 20 giây2016-12-04 18:14:52 3 Xem bài làm
36 Trần Phương Thùy10 13 phút - 54 giây2016-12-16 19:32:41 1 Xem bài làm
37 Hưng Hưng10 14 phút - 17 giây2016-12-14 20:22:21 1 Xem bài làm
38 Lê Văn Khánh10 17 phút - 23 giây2017-01-21 22:19:24 1 Xem bài làm
39 Trần Thị Thùy Linh10 18 phút - 8 giây2016-11-30 20:18:14 1 Xem bài làm
40 Trần Như Thảo Sương9 0 phút - 39 giây2016-11-23 21:51:32 10 Xem bài làm
41 đặng thị mỹ9 0 phút - 43 giây2016-12-24 20:08:36 1 Xem bài làm
42 Ngô Hoàng Thanh Vân9 1 phút - 18 giây2016-11-21 21:15:04 1 Xem bài làm
43 La Nguyễn Khánh Như9 1 phút - 28 giây2016-12-01 21:45:25 1 Xem bài làm
44 Lê Phương Anh9 2 phút - 8 giây2016-12-18 16:00:34 1 Xem bài làm
45 nguyen thi thanh thuy9 2 phút - 28 giây2016-12-27 14:37:47 1 Xem bài làm
46 Hoàng Trần Quân9 3 phút - 24 giây2016-12-20 21:57:51 1 Xem bài làm
47 Bí Mật KO được biết9 3 phút - 26 giây2016-12-20 22:10:45 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thị Thùy Linh9 3 phút - 41 giây2016-12-25 12:21:28 1 Xem bài làm
49 Nguyen thi hong9 3 phút - 44 giây2017-01-05 15:19:50 1 Xem bài làm
50 Trung Hiếu Trần9 3 phút - 59 giây2016-12-10 21:27:22 1 Xem bài làm