Lớp 7 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1601

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 hẢI MESSI10 0 phút - 44 giây2017-02-11 18:53:31 1 Xem bài làm
2 Phú Trọng Duy10 0 phút - 48 giây2017-02-09 19:41:31 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Văn Trung10 0 phút - 51 giây2017-02-06 19:10:46 1 Xem bài làm
4 hẢI MESSI10 0 phút - 51 giây2017-02-06 19:14:00 1 Xem bài làm
5 hai20047d10 0 phút - 57 giây2017-02-05 19:09:34 1 Xem bài làm
6 hẢI MESSI10 0 phút - 58 giây2017-02-05 19:31:03 1 Xem bài làm
7 kẻ vô danh10 0 phút - 58 giây2017-03-09 19:12:09 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thế Duy10 0 phút - 59 giây2017-01-31 20:05:18 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Văn hẢI10 0 phút - 59 giây2017-02-03 20:13:57 1 Xem bài làm
10 Phạm Minh Anh10 1 phút - 2 giây2017-08-04 09:04:50 1 Xem bài làm
11 Nguyen Thi Bich Huong10 1 phút - 2 giây2017-01-31 20:02:46 7 Xem bài làm
12 hẢI MESSI10 1 phút - 4 giây2017-02-03 20:11:00 1 Xem bài làm
13 Phạm Minh Anh10 1 phút - 10 giây2017-08-07 09:06:30 1 Xem bài làm
14 hai hieu hoc10 1 phút - 10 giây2017-02-03 20:07:59 1 Xem bài làm
15 Nguyen Khanh Toan10 1 phút - 12 giây2017-01-07 12:19:26 1 Xem bài làm
16 hai hieu hoc10 1 phút - 15 giây2017-02-03 20:04:41 1 Xem bài làm
17 Lương Duy Tiến10 1 phút - 22 giây2017-01-10 09:33:54 3 Xem bài làm
18 chú mèo đáng yêu10 1 phút - 28 giây2017-02-22 20:45:54 1 Xem bài làm
19 Phạm Minh Anh10 1 phút - 33 giây2017-08-04 08:37:57 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Minh Huy10 1 phút - 36 giây2016-11-27 16:22:56 2 Xem bài làm
21 Minh Châu10 1 phút - 57 giây2017-02-09 21:12:24 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thị Thu Uyên10 1 phút - 59 giây2016-12-25 14:19:08 1 Xem bài làm
23 Trần Yến Nhi10 2 phút - 2 giây2016-12-13 19:44:03 1 Xem bài làm
24 Trần Lâm Khánh Vy10 2 phút - 2 giây2017-02-04 08:22:19 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 5 giây2016-12-18 09:51:33 1 Xem bài làm
26 Lương Hữu Thành10 2 phút - 7 giây2016-11-26 20:37:17 1 Xem bài làm
27 A Lê Văn10 2 phút - 9 giây2016-12-30 18:58:37 1 Xem bài làm
28 hai hieu hoc10 2 phút - 10 giây2017-02-02 19:04:38 1 Xem bài làm
29 cô gái bọ cạp10 2 phút - 18 giây2017-07-16 19:52:06 1 Xem bài làm
30 Trần Ngọc Ba10 2 phút - 19 giây2016-12-26 08:40:52 1 Xem bài làm
31 Dương Quân Hảo10 2 phút - 24 giây2017-02-02 12:38:38 1 Xem bài làm
32 lại tiến bình10 2 phút - 28 giây2017-01-09 21:45:16 1 Xem bài làm
33 Nguyen Viet Dat10 2 phút - 29 giây2017-01-05 13:55:40 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Đức Hiếu10 2 phút - 35 giây2016-12-09 14:12:06 1 Xem bài làm
35 Nguyễn xuân khải10 2 phút - 35 giây2017-03-22 19:38:59 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Ngọc Ly Na10 2 phút - 39 giây2016-12-17 20:11:53 1 Xem bài làm
37 Phạm nhat minh10 2 phút - 41 giây2016-12-15 05:32:12 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Phạm Minh Huy10 2 phút - 47 giây2017-03-07 19:55:32 7 Xem bài làm
39 Albert Einstein10 2 phút - 52 giây2019-01-14 16:18:13 1 Xem bài làm
40 au duong li10 2 phút - 55 giây2017-01-08 20:29:11 1 Xem bài làm
41 Hotboy 200410 2 phút - 56 giây2017-01-12 20:07:29 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Hồng Nhung10 2 phút - 57 giây2017-01-26 09:25:01 1 Xem bài làm
43 Nguyễn xuân khải10 3 phút - 1 giây2017-03-21 21:01:37 1 Xem bài làm
44 Nữ Hoàng Băng Giá10 3 phút - 8 giây2017-03-25 20:58:18 1 Xem bài làm
45 Hiếu Nguyễn Phạm Đức10 3 phút - 9 giây2017-06-30 09:20:31 1 Xem bài làm
46 Haruka_Ino10 3 phút - 10 giây2017-01-18 11:48:52 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Minh Việt Hoàng10 3 phút - 10 giây2017-02-18 15:27:37 1 Xem bài làm
48 nhok cá tính10 3 phút - 12 giây2017-02-21 21:10:58 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Xuân Thông10 3 phút - 14 giây2016-12-24 19:29:57 1 Xem bài làm
50 ahsnwuxnwixhs10 3 phút - 14 giây2017-03-14 21:44:58 1 Xem bài làm