Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1789

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 hẢI MESSI10 0 phút - 44 giây2017-02-11 18:53:31 1 Xem bài làm
2 Phú Trọng Duy10 0 phút - 48 giây2017-02-09 19:41:31 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Văn Trung10 0 phút - 51 giây2017-02-06 19:10:46 1 Xem bài làm
4 hẢI MESSI10 0 phút - 51 giây2017-02-06 19:14:00 1 Xem bài làm
5 Hồ Khánh Vân10 0 phút - 53 giây2021-09-25 20:21:16 9 Xem bài làm
6 hai20047d10 0 phút - 57 giây2017-02-05 19:09:34 1 Xem bài làm
7 kẻ vô danh10 0 phút - 58 giây2017-03-09 19:12:09 1 Xem bài làm
8 hẢI MESSI10 0 phút - 58 giây2017-02-05 19:31:03 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thế Duy10 0 phút - 59 giây2017-01-31 20:05:18 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Văn hẢI10 0 phút - 59 giây2017-02-03 20:13:57 1 Xem bài làm
11 Phạm Minh Anh10 1 phút - 2 giây2017-08-04 09:04:50 1 Xem bài làm
12 Nguyen Thi Bich Huong10 1 phút - 2 giây2017-01-31 20:02:46 7 Xem bài làm
13 hẢI MESSI10 1 phút - 4 giây2017-02-03 20:11:00 1 Xem bài làm
14 hai hieu hoc10 1 phút - 10 giây2017-02-03 20:07:59 1 Xem bài làm
15 Phạm Minh Anh10 1 phút - 10 giây2017-08-07 09:06:30 1 Xem bài làm
16 Nguyen Khanh Toan10 1 phút - 12 giây2017-01-07 12:19:26 1 Xem bài làm
17 hai hieu hoc10 1 phút - 15 giây2017-02-03 20:04:41 1 Xem bài làm
18 Lương Duy Tiến10 1 phút - 22 giây2017-01-10 09:33:54 3 Xem bài làm
19 chú mèo đáng yêu10 1 phút - 28 giây2017-02-22 20:45:54 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Thị Thu Hương10 1 phút - 32 giây2021-08-07 08:57:52 1 Xem bài làm
21 Phạm Minh Anh10 1 phút - 33 giây2017-08-04 08:37:57 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Minh Huy10 1 phút - 36 giây2016-11-27 16:22:56 2 Xem bài làm
23 Minh Châu10 1 phút - 57 giây2017-02-09 21:12:24 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Thu Uyên10 1 phút - 59 giây2016-12-25 14:19:08 1 Xem bài làm
25 Trần Yến Nhi10 2 phút - 2 giây2016-12-13 19:44:03 1 Xem bài làm
26 Trần Lâm Khánh Vy10 2 phút - 2 giây2017-02-04 08:22:19 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 5 giây2016-12-18 09:51:33 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Thị Linh10 2 phút - 5 giây2020-04-06 08:34:12 1 Xem bài làm
29 Lương Hữu Thành10 2 phút - 7 giây2016-11-26 20:37:17 1 Xem bài làm
30 A Lê Văn10 2 phút - 9 giây2016-12-30 18:58:37 1 Xem bài làm
31 hai hieu hoc10 2 phút - 10 giây2017-02-02 19:04:38 1 Xem bài làm
32 cô gái bọ cạp10 2 phút - 18 giây2017-07-16 19:52:06 1 Xem bài làm
33 Trần Ngọc Ba10 2 phút - 19 giây2016-12-26 08:40:52 1 Xem bài làm
34 Dương Quân Hảo10 2 phút - 24 giây2017-02-02 12:38:38 1 Xem bài làm
35 lại tiến bình10 2 phút - 28 giây2017-01-09 21:45:16 1 Xem bài làm
36 Nguyen Viet Dat10 2 phút - 29 giây2017-01-05 13:55:40 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Đức Hiếu10 2 phút - 35 giây2016-12-09 14:12:06 1 Xem bài làm
38 Nguyễn xuân khải10 2 phút - 35 giây2017-03-22 19:38:59 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Ngọc Ly Na10 2 phút - 39 giây2016-12-17 20:11:53 1 Xem bài làm
40 Phạm nhat minh10 2 phút - 41 giây2016-12-15 05:32:12 1 Xem bài làm
41 Hạt Bụi Thiên Thần10 2 phút - 47 giây2020-04-04 14:33:09 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Phạm Minh Huy10 2 phút - 47 giây2017-03-07 19:55:32 7 Xem bài làm
43 Trần Quốc Huy10 2 phút - 48 giây2021-07-28 08:27:18 1 Xem bài làm
44 Nguyen Tuan Minh10 2 phút - 48 giây2021-09-15 15:44:11 1 Xem bài làm
45 Albert Einstein10 2 phút - 52 giây2019-01-14 16:18:13 1 Xem bài làm
46 au duong li10 2 phút - 55 giây2017-01-08 20:29:11 1 Xem bài làm
47 Hotboy 200410 2 phút - 56 giây2017-01-12 20:07:29 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Hồng Nhung10 2 phút - 57 giây2017-01-26 09:25:01 1 Xem bài làm
49 Nguyễn xuân khải10 3 phút - 1 giây2017-03-21 21:01:37 1 Xem bài làm
50 Khuất Thị Hồng Lan10 3 phút - 2 giây2020-07-29 21:38:12 2 Xem bài làm