Lớp 7 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1451

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 hẢI MESSI10 0 phút - 44 giây2017-02-11 18:53:31 1 Xem bài làm
2 Phú Trọng Duy10 0 phút - 48 giây2017-02-09 19:41:31 1 Xem bài làm
3 hẢI MESSI10 0 phút - 51 giây2017-02-06 19:14:00 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Văn Trung10 0 phút - 51 giây2017-02-06 19:10:46 1 Xem bài làm
5 hai20047d10 0 phút - 57 giây2017-02-05 19:09:34 1 Xem bài làm
6 kẻ vô danh10 0 phút - 58 giây2017-03-09 19:12:09 1 Xem bài làm
7 hẢI MESSI10 0 phút - 58 giây2017-02-05 19:31:03 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Văn hẢI10 0 phút - 59 giây2017-02-03 20:13:57 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thế Duy10 0 phút - 59 giây2017-01-31 20:05:18 1 Xem bài làm
10 Nguyen Thi Bich Huong10 1 phút - 2 giây2017-01-31 20:02:46 7 Xem bài làm
11 hẢI MESSI10 1 phút - 4 giây2017-02-03 20:11:00 1 Xem bài làm
12 hai hieu hoc10 1 phút - 10 giây2017-02-03 20:07:59 1 Xem bài làm
13 Nguyen Khanh Toan10 1 phút - 12 giây2017-01-07 12:19:26 1 Xem bài làm
14 hai hieu hoc10 1 phút - 15 giây2017-02-03 20:04:41 1 Xem bài làm
15 Lương Duy Tiến10 1 phút - 22 giây2017-01-10 09:33:54 3 Xem bài làm
16 chú mèo đáng yêu10 1 phút - 28 giây2017-02-22 20:45:54 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Minh Huy10 1 phút - 36 giây2016-11-27 16:22:56 2 Xem bài làm
18 Minh Châu10 1 phút - 57 giây2017-02-09 21:12:24 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thị Thu Uyên10 1 phút - 59 giây2016-12-25 14:19:08 1 Xem bài làm
20 Trần Lâm Khánh Vy10 2 phút - 2 giây2017-02-04 08:22:19 1 Xem bài làm
21 Trần Yến Nhi10 2 phút - 2 giây2016-12-13 19:44:03 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 5 giây2016-12-18 09:51:33 1 Xem bài làm
23 Lương Hữu Thành10 2 phút - 7 giây2016-11-26 20:37:17 1 Xem bài làm
24 A Lê Văn10 2 phút - 9 giây2016-12-30 18:58:37 1 Xem bài làm
25 hai hieu hoc10 2 phút - 10 giây2017-02-02 19:04:38 1 Xem bài làm
26 cô gái bọ cạp10 2 phút - 18 giây2017-07-16 19:52:06 1 Xem bài làm
27 Trần Ngọc Ba10 2 phút - 19 giây2016-12-26 08:40:52 1 Xem bài làm
28 Dương Quân Hảo10 2 phút - 24 giây2017-02-02 12:38:38 1 Xem bài làm
29 lại tiến bình10 2 phút - 28 giây2017-01-09 21:45:16 1 Xem bài làm
30 Nguyen Viet Dat10 2 phút - 29 giây2017-01-05 13:55:40 1 Xem bài làm
31 Nguyễn xuân khải10 2 phút - 35 giây2017-03-22 19:38:59 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Đức Hiếu10 2 phút - 35 giây2016-12-09 14:12:06 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Ngọc Ly Na10 2 phút - 39 giây2016-12-17 20:11:53 1 Xem bài làm
34 Phạm nhat minh10 2 phút - 41 giây2016-12-15 05:32:12 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Phạm Minh Huy10 2 phút - 47 giây2017-03-07 19:55:32 7 Xem bài làm
36 Trần Ánh Dương10 2 phút - 50 giây2017-01-13 19:02:42 1 Xem bài làm
37 au duong li10 2 phút - 55 giây2017-01-08 20:29:11 1 Xem bài làm
38 Hotboy 200410 2 phút - 56 giây2017-01-12 20:07:29 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Hồng Nhung10 2 phút - 57 giây2017-01-26 09:25:01 1 Xem bài làm
40 Nguyễn xuân khải10 3 phút - 1 giây2017-03-21 21:01:37 1 Xem bài làm
41 forever young10 3 phút - 2 giây2017-04-19 12:26:30 1 Xem bài làm
42 Nữ Hoàng Băng Giá10 3 phút - 8 giây2017-03-25 20:58:18 1 Xem bài làm
43 Hiếu Nguyễn Phạm Đức10 3 phút - 9 giây2017-06-30 09:20:31 1 Xem bài làm
44 Haruka_Ino10 3 phút - 10 giây2017-01-18 11:48:52 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Minh Việt Hoàng10 3 phút - 10 giây2017-02-18 15:27:37 1 Xem bài làm
46 nhok cá tính10 3 phút - 12 giây2017-02-21 21:10:58 1 Xem bài làm
47 ahsnwuxnwixhs10 3 phút - 14 giây2017-03-14 21:44:58 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Xuân Thông10 3 phút - 14 giây2016-12-24 19:29:57 1 Xem bài làm
49 ngo quang vinh10 3 phút - 14 giây2016-12-23 19:49:07 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thị Thanh Lam10 3 phút - 14 giây2016-12-16 19:48:13 1 Xem bài làm