Lớp 7 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1079

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyen Khanh Toan10 1 phút - 12 giây2017-01-07 12:19:26 1 Xem bài làm
2 Lương Duy Tiến10 1 phút - 22 giây2017-01-10 09:33:54 3 Xem bài làm
3 Nguyễn Minh Huy10 1 phút - 36 giây2016-11-27 16:22:56 2 Xem bài làm
4 Nguyễn Thị Thu Uyên10 1 phút - 59 giây2016-12-25 14:19:08 1 Xem bài làm
5 Trần Yến Nhi10 2 phút - 2 giây2016-12-13 19:44:03 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 5 giây2016-12-18 09:51:33 1 Xem bài làm
7 Lương Hữu Thành10 2 phút - 7 giây2016-11-26 20:37:17 1 Xem bài làm
8 A Lê Văn10 2 phút - 9 giây2016-12-30 18:58:37 1 Xem bài làm
9 Trần Ngọc Ba10 2 phút - 19 giây2016-12-26 08:40:52 1 Xem bài làm
10 lại tiến bình10 2 phút - 28 giây2017-01-09 21:45:16 1 Xem bài làm
11 Nguyen Viet Dat10 2 phút - 29 giây2017-01-05 13:55:40 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Đức Hiếu10 2 phút - 35 giây2016-12-09 14:12:06 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Ngọc Ly Na10 2 phút - 39 giây2016-12-17 20:11:53 1 Xem bài làm
14 Phạm nhat minh10 2 phút - 41 giây2016-12-15 05:32:12 1 Xem bài làm
15 Trần Ánh Dương10 2 phút - 50 giây2017-01-13 19:02:42 1 Xem bài làm
16 au duong li10 2 phút - 55 giây2017-01-08 20:29:11 1 Xem bài làm
17 Hotboy 200410 2 phút - 56 giây2017-01-12 20:07:29 1 Xem bài làm
18 Haruka_Ino10 3 phút - 10 giây2017-01-18 11:48:52 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Xuân Thông10 3 phút - 14 giây2016-12-24 19:29:57 1 Xem bài làm
20 ngo quang vinh10 3 phút - 14 giây2016-12-23 19:49:07 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Thị Thanh Lam10 3 phút - 14 giây2016-12-16 19:48:13 1 Xem bài làm
22 Tri Nguyenthong10 3 phút - 14 giây2016-12-10 20:35:43 1 Xem bài làm
23 Bí Mật KO được biết10 3 phút - 17 giây2016-12-20 22:06:37 1 Xem bài làm
24 Phú Quý Lê Tăng10 3 phút - 26 giây2016-12-04 16:35:09 1 Xem bài làm
25 Tô Phương Nhung10 3 phút - 29 giây2017-01-22 20:27:47 1 Xem bài làm
26 Trần Văn Nghiệp10 3 phút - 29 giây2017-01-05 15:02:01 1 Xem bài làm
27 Lê Thành Đạt10 3 phút - 29 giây2017-01-02 18:14:46 1 Xem bài làm
28 Trần Quốc Kiệt10 3 phút - 31 giây2017-01-06 12:42:42 1 Xem bài làm
29 Sherry10 3 phút - 35 giây2017-01-22 15:24:16 1 Xem bài làm
30 Đoàn Thị Thảo Ngân10 3 phút - 41 giây2016-12-20 18:55:00 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thị Minh Trúc10 3 phút - 48 giây2016-12-27 20:02:21 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Quỳnh Như10 3 phút - 49 giây2016-11-28 10:11:45 1 Xem bài làm
33 Hợp Lê Thị Bích10 3 phút - 51 giây2016-12-20 21:58:22 1 Xem bài làm
34 Lê Thị Minh tâm10 3 phút - 53 giây2017-01-09 16:46:40 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Lê Lâm Phúc10 3 phút - 54 giây2016-12-23 15:44:17 1 Xem bài làm
36 Trịnh Minh Hoàng10 3 phút - 57 giây2016-12-29 21:31:03 1 Xem bài làm
37 Lê Nguyễn Hoàng Mỹ Đình10 3 phút - 59 giây2016-11-27 10:28:21 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thị Phương Thảo10 4 phút - 0 giây2016-12-24 12:00:30 1 Xem bài làm
39 Trần Nguyễn Đức Tâm10 4 phút - 3 giây2016-11-26 07:42:44 1 Xem bài làm
40 Mai Văn Đông10 4 phút - 8 giây2017-01-04 21:20:19 1 Xem bài làm
41 Lưu Thiện Việt Cường10 4 phút - 14 giây2016-12-02 21:28:51 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thái Yến Nhi10 4 phút - 16 giây2016-12-27 19:06:32 1 Xem bài làm
43 Satou Kimikaze10 4 phút - 21 giây2016-12-28 21:53:50 1 Xem bài làm
44 cerberuschibi10 4 phút - 26 giây2016-11-22 13:02:30 1 Xem bài làm
45 Dương Ngọc Thắng10 4 phút - 27 giây2016-12-10 16:55:10 1 Xem bài làm
46 Lương Hữu Thành10 4 phút - 27 giây2016-11-25 20:51:04 1 Xem bài làm
47 Minh Nguyễn Cao10 4 phút - 30 giây2016-11-25 13:02:18 1 Xem bài làm
48 lê phát minh10 4 phút - 34 giây2017-01-15 14:34:12 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Tấn Dũng10 4 phút - 35 giây2016-12-23 22:29:32 1 Xem bài làm
50 Lý Thái Hoa10 4 phút - 35 giây2016-12-20 20:39:55 1 Xem bài làm