Lớp 6 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5529

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Hiêu10 0 phút - 33 giây2017-04-09 20:45:56 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Tiến Hiếu10 0 phút - 35 giây2017-04-06 20:29:34 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Tiến Hiếu10 0 phút - 46 giây2017-03-17 20:21:01 1 Xem bài làm
4 adsasxasasda10 0 phút - 48 giây2017-03-05 17:34:02 1 Xem bài làm
5 asdnaksdasda10 0 phút - 49 giây2017-03-19 16:12:14 1 Xem bài làm
6 ASDDDDDDDDDDD310 0 phút - 49 giây2017-03-15 19:12:50 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 50 giây2017-03-25 16:31:32 1 Xem bài làm
8 sdaasasda10 0 phút - 50 giây2017-03-23 19:07:45 1 Xem bài làm
9 asdasxasasfdasda10 0 phút - 50 giây2017-03-14 18:59:47 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Bảo Ngân10 0 phút - 51 giây2016-12-13 13:31:04 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Lan Anh10 0 phút - 52 giây2016-12-29 10:45:14 3 Xem bài làm
12 asxaxcafasdasa10 0 phút - 53 giây2017-03-01 18:23:03 1 Xem bài làm
13 Lê Châu Yến Vy10 0 phút - 54 giây2017-04-06 14:56:05 1 Xem bài làm
14 hgfchgchggh10 0 phút - 56 giây2017-03-24 19:00:02 1 Xem bài làm
15 dfdgxdfzfdzfsdfsfs10 0 phút - 57 giây2017-04-17 19:03:48 1 Xem bài làm
16 asdasaxaxasa10 0 phút - 57 giây2017-03-02 19:02:55 1 Xem bài làm
17 Anh Nguyễn10 0 phút - 57 giây2016-12-08 18:46:58 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 59 giây2017-03-30 14:27:20 1 Xem bài làm
19 sdasfsdczxczxcs10 1 phút - 2 giây2017-04-18 19:15:38 1 Xem bài làm
20 baodaolatrenhet10 1 phút - 2 giây2017-03-16 19:07:22 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Hữu Đức10 1 phút - 3 giây2017-03-19 19:47:48 10 Xem bài làm
22 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 4 giây2016-11-24 09:21:05 1 Xem bài làm
23 ASDDDDDDDDDDD10 1 phút - 4 giây2017-03-15 19:09:41 1 Xem bài làm
24 Lê Quang Miền10 1 phút - 4 giây2017-01-10 14:26:11 1 Xem bài làm
25 Trần Ánh Dương10 1 phút - 5 giây2017-01-13 20:08:12 1 Xem bài làm
26 Nguyen Cong Chuong10 1 phút - 6 giây2016-12-15 19:09:48 5 Xem bài làm
27 dasfagaa10 1 phút - 7 giây2016-11-28 19:49:29 1 Xem bài làm
28 Thánh Cứu Thế10 1 phút - 9 giây2017-01-11 18:38:28 1 Xem bài làm
29 alan walker10 1 phút - 10 giây2017-02-20 21:59:51 1 Xem bài làm
30 khong van biet10 1 phút - 10 giây2017-01-11 21:19:02 1 Xem bài làm
31 unkalar10 1 phút - 11 giây2017-06-15 10:20:43 1 Xem bài làm
32 Thinhdc6a510 1 phút - 11 giây2017-01-21 09:25:31 1 Xem bài làm
33 Phạm Việt Anh10 1 phút - 11 giây2017-01-15 11:19:07 1 Xem bài làm
34 Phạm Như Quỳnh10 1 phút - 12 giây2017-03-01 17:43:30 1 Xem bài làm
35 gsafdasđrgdst10 1 phút - 12 giây2016-12-13 17:07:57 1 Xem bài làm
36 asdfgasdfbafbasdhfhbh10 1 phút - 13 giây2016-12-19 20:45:44 1 Xem bài làm
37 jhadbasjkdbakjsd10 1 phút - 15 giây2017-04-09 17:07:28 1 Xem bài làm
38 dasaxxasa10 1 phút - 15 giây2017-03-12 16:49:33 1 Xem bài làm
39 Kaitou Kid10 1 phút - 15 giây2017-02-20 15:45:53 1 Xem bài làm
40 diagsdausdaaa10 1 phút - 16 giây2017-02-16 19:22:51 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thị Thu Hà10 1 phút - 16 giây2016-12-12 21:35:36 1 Xem bài làm
42 Võ Viết Bảo Châu10 1 phút - 18 giây2016-12-17 20:56:34 9 Xem bài làm
43 hung10 1 phút - 18 giây2016-12-25 21:00:34 7 Xem bài làm
44 Tạ Hoàng Quang Anh10 1 phút - 18 giây2016-11-29 21:13:25 1 Xem bài làm
45 Sơn Tùng MTP10 1 phút - 19 giây2017-01-18 20:49:00 1 Xem bài làm
46 Phan Hiếu Huy10 1 phút - 20 giây2017-01-18 20:28:34 1 Xem bài làm
47 phan anh tuyet10 1 phút - 21 giây2016-12-20 14:21:57 6 Xem bài làm
48 tran van thang10 1 phút - 23 giây2016-12-16 22:26:20 10 Xem bài làm
49 Bùi Đăng Minh10 1 phút - 23 giây2017-02-01 21:03:32 3 Xem bài làm
50 người nhện10 1 phút - 23 giây2017-03-03 14:06:59 1 Xem bài làm