Lớp 6 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3716

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Bảo Ngân10 0 phút - 51 giây2016-12-13 13:31:04 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thị Lan Anh10 0 phút - 52 giây2016-12-29 10:45:14 3 Xem bài làm
3 Anh Nguyễn10 0 phút - 57 giây2016-12-08 18:46:58 1 Xem bài làm
4 Lê Quang Miền10 1 phút - 4 giây2017-01-10 14:26:11 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 4 giây2016-11-24 09:21:05 1 Xem bài làm
6 Trần Ánh Dương10 1 phút - 5 giây2017-01-13 20:08:12 1 Xem bài làm
7 Nguyen Cong Chuong10 1 phút - 6 giây2016-12-15 19:09:48 5 Xem bài làm
8 dasfagaa10 1 phút - 7 giây2016-11-28 19:49:29 1 Xem bài làm
9 Thánh Cứu Thế10 1 phút - 9 giây2017-01-11 18:38:28 1 Xem bài làm
10 khong van biet10 1 phút - 10 giây2017-01-11 21:19:02 1 Xem bài làm
11 Thinhdc6a510 1 phút - 11 giây2017-01-21 09:25:31 1 Xem bài làm
12 Phạm Việt Anh10 1 phút - 11 giây2017-01-15 11:19:07 1 Xem bài làm
13 gsafdasđrgdst10 1 phút - 12 giây2016-12-13 17:07:57 1 Xem bài làm
14 asdfgasdfbafbasdhfhbh10 1 phút - 13 giây2016-12-19 20:45:44 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Thị Thu Hà10 1 phút - 16 giây2016-12-12 21:35:36 1 Xem bài làm
16 Võ Viết Bảo Châu10 1 phút - 18 giây2016-12-17 20:56:34 9 Xem bài làm
17 hung10 1 phút - 18 giây2016-12-25 21:00:34 7 Xem bài làm
18 Tạ Hoàng Quang Anh10 1 phút - 18 giây2016-11-29 21:13:25 1 Xem bài làm
19 Sơn Tùng MTP10 1 phút - 19 giây2017-01-18 20:49:00 1 Xem bài làm
20 Phan Hiếu Huy10 1 phút - 20 giây2017-01-18 20:28:34 1 Xem bài làm
21 phan anh tuyet10 1 phút - 21 giây2016-12-20 14:21:57 6 Xem bài làm
22 tran van thang10 1 phút - 23 giây2016-12-16 22:26:20 10 Xem bài làm
23 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 24 giây2016-11-25 12:48:34 1 Xem bài làm
24 Đức Anh10 1 phút - 26 giây2016-12-18 22:43:14 1 Xem bài làm
25 fghnshdjfgbsdfhgbhsbhb10 1 phút - 27 giây2016-12-09 21:16:27 1 Xem bài làm
26 Nguyen Duc Hiep10 1 phút - 30 giây2016-12-04 12:13:36 1 Xem bài làm
27 Trần Nguyễn Đức Tâm10 1 phút - 30 giây2016-11-26 07:44:45 1 Xem bài làm
28 Lê Minh Đạt10 1 phút - 32 giây2017-01-01 11:07:54 1 Xem bài làm
29 Lưu Quang Dũng10 1 phút - 33 giây2016-12-16 21:36:06 1 Xem bài làm
30 daaaaaaaasaaaaa10 1 phút - 33 giây2016-11-29 19:35:31 1 Xem bài làm
31 Bui Danh10 1 phút - 34 giây2016-12-31 20:48:43 1 Xem bài làm
32 Apink10 1 phút - 34 giây2016-12-12 15:12:07 1 Xem bài làm
33 Lưu Nguyễn Thùy Dung10 1 phút - 35 giây2017-01-06 07:41:09 1 Xem bài làm
34 Ko có tên10 1 phút - 36 giây2016-12-05 21:32:34 1 Xem bài làm
35 Trần Nguyễn Khải Luân10 1 phút - 37 giây2016-12-16 19:31:53 3 Xem bài làm
36 Phú Quý Lê Tăng10 1 phút - 38 giây2016-11-23 21:28:34 1 Xem bài làm
37 Lori Yagami10 1 phút - 39 giây2016-12-16 20:39:46 1 Xem bài làm
38 A slowly turtle10 1 phút - 40 giây2017-01-05 15:04:55 1 Xem bài làm
39 Lưu Khánh Linh10 1 phút - 40 giây2016-12-03 18:41:24 1 Xem bài làm
40 Hoàng Thành Đạt10 1 phút - 41 giây2016-12-06 19:43:20 1 Xem bài làm
41 sdfgbsdbsdfjgbsjhh10 1 phút - 42 giây2016-12-01 21:28:33 1 Xem bài làm
42 Lê Quang Miền10 1 phút - 42 giây2016-11-27 08:15:21 1 Xem bài làm
43 Dương Lê Minh10 1 phút - 45 giây2017-01-09 16:51:27 1 Xem bài làm
44 dasdafafafafaf10 1 phút - 45 giây2016-12-12 20:10:58 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Khánh Huyền10 1 phút - 46 giây2017-01-20 18:16:43 1 Xem bài làm
46 Apink10 1 phút - 46 giây2016-12-12 15:17:12 1 Xem bài làm
47 nguyễn phương thảo10 1 phút - 47 giây2017-01-13 21:36:22 1 Xem bài làm
48 le thanh dat10 1 phút - 47 giây2017-01-12 20:17:55 1 Xem bài làm
49 nguyenduytin77710 1 phút - 47 giây2016-11-30 18:43:02 1 Xem bài làm
50 Hà Mạnh Trí10 1 phút - 48 giây2017-01-13 21:30:35 1 Xem bài làm