Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3446

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Phan Hoàng Chí Dũng10 1 phút - 3 giây2017-02-23 20:42:52 1 Xem bài làm
2 Đào Minh Tiến10 1 phút - 12 giây2016-12-09 13:31:47 1 Xem bài làm
3 tran van thang10 1 phút - 13 giây2017-01-10 11:29:55 1 Xem bài làm
4 Dương Phan Quang Bách10 1 phút - 14 giây2017-01-18 15:56:39 1 Xem bài làm
5 nguyễn hương giang10 1 phút - 16 giây2017-01-16 15:02:47 4 Xem bài làm
6 I Love A Person Not Love Me10 1 phút - 16 giây2017-02-23 20:55:51 1 Xem bài làm
7 Xuân Đức10 1 phút - 17 giây2017-01-17 11:41:13 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Hoàng Khôi10 1 phút - 20 giây2017-01-21 12:41:56 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 26 giây2017-01-16 18:55:44 1 Xem bài làm
10 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 27 giây2016-11-24 11:01:20 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Đức Thắng10 1 phút - 29 giây2017-01-02 20:33:19 1 Xem bài làm
12 Tranminhhiep10 1 phút - 33 giây2017-01-24 15:00:31 1 Xem bài làm
13 hanh phin no10 1 phút - 34 giây2017-02-24 15:08:10 1 Xem bài làm
14 Đức Anh10 1 phút - 35 giây2016-12-20 21:55:40 1 Xem bài làm
15 dang eric bolasi10 1 phút - 37 giây2016-12-23 14:56:23 1 Xem bài làm
16 unkalar10 1 phút - 38 giây2017-01-29 16:31:03 2 Xem bài làm
17 Vua Bài Ma Thuật LuânYugi10 1 phút - 38 giây2017-01-05 18:47:38 1 Xem bài làm
18 Diablo Svip10 1 phút - 39 giây2017-02-24 11:20:51 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Mạnh Cường10 1 phút - 39 giây2017-02-21 14:21:11 1 Xem bài làm
20 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 39 giây2016-12-23 17:48:53 1 Xem bài làm
21 X Drake10 1 phút - 40 giây2017-02-20 20:58:22 1 Xem bài làm
22 Trần Việt Anh10 1 phút - 40 giây2016-12-14 21:55:50 1 Xem bài làm
23 Lione Messi10 1 phút - 41 giây2017-02-16 16:16:14 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Bá Thắng10 1 phút - 41 giây2017-02-12 18:58:57 1 Xem bài làm
25 Diego Costa10 1 phút - 43 giây2017-01-20 18:29:30 1 Xem bài làm
26 Đinh Hữu Trường giang10 1 phút - 44 giây2016-12-27 19:32:56 2 Xem bài làm
27 Trần Khởi My10 1 phút - 46 giây2017-02-16 16:51:31 1 Xem bài làm
28 Hoàng Kim Đại Long10 1 phút - 48 giây2017-01-19 18:39:29 1 Xem bài làm
29 Lê Tuấn Anh10 1 phút - 48 giây2017-01-17 22:11:17 1 Xem bài làm
30 tran van thang10 1 phút - 49 giây2017-01-09 10:49:04 1 Xem bài làm
31 Lê Nho Khoa10 1 phút - 51 giây2016-12-27 21:12:08 1 Xem bài làm
32 Phương Kudo10 1 phút - 52 giây2017-02-14 20:04:40 1 Xem bài làm
33 Trần Đức Huy10 1 phút - 52 giây2016-12-11 11:35:55 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Lăng Tuấn Kiệt10 1 phút - 52 giây2017-02-16 18:40:31 1 Xem bài làm
35 Mai Minh Tâm10 1 phút - 53 giây2017-01-15 19:52:45 1 Xem bài làm
36 Đặng Bùi Duy Hiến10 1 phút - 54 giây2016-12-10 05:48:17 3 Xem bài làm
37 sieu nhan10 1 phút - 54 giây2017-02-18 21:00:23 1 Xem bài làm
38 Hoàng Nguyễn Văn10 1 phút - 55 giây2017-02-15 12:44:35 1 Xem bài làm
39 Trần Nhật Dương10 1 phút - 55 giây2017-02-01 16:11:05 1 Xem bài làm
40 Kim Tae Hee10 1 phút - 55 giây2017-01-21 19:57:10 1 Xem bài làm
41 Đặng Lê Nhật Hưng10 1 phút - 56 giây2017-02-15 19:09:06 1 Xem bài làm
42 vutiendat10 1 phút - 56 giây2016-12-28 09:20:53 1 Xem bài làm
43 pham thuy anh10 1 phút - 56 giây2016-12-27 20:11:37 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Thu Hương10 1 phút - 57 giây2016-11-28 16:12:57 1 Xem bài làm
45 Dang Quang Huy10 1 phút - 57 giây2017-02-16 16:02:28 1 Xem bài làm
46 LƯU ĐÌNH HUY10 1 phút - 57 giây2017-02-11 21:18:10 1 Xem bài làm
47 Phan Bình Nguyên Lâm10 1 phút - 57 giây2017-01-23 19:13:47 1 Xem bài làm
48 le thanh dat10 1 phút - 57 giây2017-01-12 20:26:04 1 Xem bài làm
49 broly ssj110 1 phút - 58 giây2017-02-15 09:57:38 1 Xem bài làm
50 Anh Ứng Việt10 1 phút - 58 giây2016-12-19 19:26:33 1 Xem bài làm