Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4915

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Phan Hoàng Chí Dũng10 1 phút - 3 giây2017-02-23 20:42:52 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 6 giây2017-03-15 14:10:43 1 Xem bài làm
3 Kudo Shinichi10 1 phút - 9 giây2017-04-09 10:37:08 1 Xem bài làm
4 hoang duc phuc 200610 1 phút - 10 giây2017-04-02 19:55:26 1 Xem bài làm
5 hanh phin no10 1 phút - 11 giây2017-02-27 14:00:29 2 Xem bài làm
6 Đào Minh Tiến10 1 phút - 12 giây2016-12-09 13:31:47 1 Xem bài làm
7 tran van thang10 1 phút - 13 giây2017-01-10 11:29:55 1 Xem bài làm
8 Dương Phan Quang Bách10 1 phút - 14 giây2017-01-18 15:56:39 1 Xem bài làm
9 hanh ka ka 12310 1 phút - 15 giây2017-03-02 14:24:51 1 Xem bài làm
10 I Love A Person Not Love Me10 1 phút - 16 giây2017-02-23 20:55:51 1 Xem bài làm
11 nguyễn hương giang10 1 phút - 16 giây2017-01-16 15:02:47 4 Xem bài làm
12 Xuân Đức10 1 phút - 17 giây2017-01-17 11:41:13 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Bảo Tiên10 1 phút - 19 giây2017-04-02 17:22:47 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Hoàng Khôi10 1 phút - 20 giây2017-01-21 12:41:56 1 Xem bài làm
15 Đỗ Bá Lâm10 1 phút - 22 giây2017-05-06 12:25:34 1 Xem bài làm
16 Phí Phương Anh10 1 phút - 23 giây2017-03-31 16:54:29 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 26 giây2017-01-16 18:55:44 1 Xem bài làm
18 Dragon Ball Super10 1 phút - 27 giây2017-03-07 19:44:16 1 Xem bài làm
19 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 27 giây2016-11-24 11:01:20 1 Xem bài làm
20 Đoàn Gia Hiếu10 1 phút - 27 giây2017-03-02 14:30:04 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Đức Thắng10 1 phút - 29 giây2017-01-02 20:33:19 1 Xem bài làm
22 songoku10 1 phút - 30 giây2017-03-03 18:09:49 1 Xem bài làm
23 tuananh10 1 phút - 32 giây2017-03-27 21:13:42 1 Xem bài làm
24 khởi My10 1 phút - 32 giây2017-03-28 20:26:39 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Ngọc Duy Anh10 1 phút - 33 giây2017-03-19 20:50:39 9 Xem bài làm
26 Plants vs Zombies 210 1 phút - 34 giây2017-03-13 17:24:56 1 Xem bài làm
27 Đặng Bá Công10 1 phút - 34 giây2017-03-04 14:02:28 1 Xem bài làm
28 Đức Anh10 1 phút - 35 giây2016-12-20 21:55:40 1 Xem bài làm
29 ngu lam10 1 phút - 35 giây2017-04-01 10:09:07 1 Xem bài làm
30 dang eric bolasi10 1 phút - 37 giây2016-12-23 14:56:23 1 Xem bài làm
31 Vua Bài Ma Thuật LuânYugi10 1 phút - 38 giây2017-01-05 18:47:38 1 Xem bài làm
32 unkalar10 1 phút - 38 giây2017-01-29 16:31:03 2 Xem bài làm
33 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 39 giây2016-12-23 17:48:53 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Mạnh Cường10 1 phút - 39 giây2017-02-21 14:21:11 1 Xem bài làm
35 Diablo Svip10 1 phút - 39 giây2017-02-24 11:20:51 1 Xem bài làm
36 Trần Việt Anh10 1 phút - 40 giây2016-12-14 21:55:50 1 Xem bài làm
37 X Drake10 1 phút - 40 giây2017-02-20 20:58:22 1 Xem bài làm
38 Vu Thu Thuy10 1 phút - 41 giây2017-03-09 19:53:28 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Đình Hiếu10 1 phút - 41 giây2017-03-23 13:49:17 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Bá Thắng10 1 phút - 41 giây2017-02-12 18:58:57 1 Xem bài làm
41 Lione Messi10 1 phút - 41 giây2017-02-16 16:16:14 1 Xem bài làm
42 Phan Bình Nguyên Lâm10 1 phút - 42 giây2017-04-16 20:25:08 1 Xem bài làm
43 Diego Costa10 1 phút - 43 giây2017-01-20 18:29:30 1 Xem bài làm
44 MA VĂN TIỆU10 1 phút - 43 giây2017-03-04 14:13:49 1 Xem bài làm
45 Vũ Hương Giang10 1 phút - 43 giây2017-03-13 20:08:12 1 Xem bài làm
46 Đinh Hữu Trường giang10 1 phút - 44 giây2016-12-27 19:32:56 2 Xem bài làm
47 Chó Con Kia10 1 phút - 45 giây2017-03-05 09:36:14 1 Xem bài làm
48 Edogawa Conan10 1 phút - 45 giây2017-03-05 21:15:03 1 Xem bài làm
49 Trần Khởi My10 1 phút - 46 giây2017-02-16 16:51:31 1 Xem bài làm
50 Phạm Lê Công10 1 phút - 48 giây2017-03-11 14:53:37 1 Xem bài làm