Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2667

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen hoang gia bao10 0 phút - 43 giây2017-06-29 08:52:03 2 Xem bài làm
2 Nguyen thi Mai10 0 phút - 44 giây2017-06-22 09:02:47 1 Xem bài làm
3 bingojeo10 1 phút - 20 giây2017-03-10 21:30:48 1 Xem bài làm
4 Duong Thanh Minh10 1 phút - 24 giây2017-06-03 21:35:40 1 Xem bài làm
5 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 29 giây2017-03-05 11:35:20 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Đình Toàn10 1 phút - 37 giây2017-11-14 14:09:12 1 Xem bài làm
7 kaitokid10 1 phút - 38 giây2017-04-07 14:12:52 1 Xem bài làm
8 Triệu Mẫn10 1 phút - 39 giây2017-11-05 12:25:14 1 Xem bài làm
9 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 40 giây2017-02-01 09:29:05 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Quỳnh Trang10 1 phút - 40 giây2017-04-27 13:00:49 1 Xem bài làm
11 aladin10 1 phút - 40 giây2017-08-05 08:14:50 1 Xem bài làm
12 Lê Hoàng Dương10 1 phút - 41 giây2017-04-27 13:07:06 1 Xem bài làm
13 thien020510 1 phút - 41 giây2017-08-14 08:04:06 1 Xem bài làm
14 subasa3610 1 phút - 42 giây2017-08-15 13:46:12 1 Xem bài làm
15 MatsukazeTenma10 1 phút - 43 giây2017-04-07 14:40:32 1 Xem bài làm
16 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 45 giây2017-02-01 20:37:21 1 Xem bài làm
17 Tô Minh Sơn10 1 phút - 46 giây2016-11-21 21:15:59 1 Xem bài làm
18 Lê Xuân Hải Đẹp Trai Thông Minh Học giỏi10 1 phút - 46 giây2017-12-17 20:47:18 2 Xem bài làm
19 Phan Anh Thư10 1 phút - 48 giây2017-01-28 19:19:17 1 Xem bài làm
20 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 51 giây2016-11-25 12:55:21 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 51 giây2017-02-15 13:00:44 1 Xem bài làm
22 Trân Bình Minh10 1 phút - 52 giây2017-01-10 15:08:42 1 Xem bài làm
23 Công chúa Jasmin10 1 phút - 53 giây2017-02-20 20:21:01 1 Xem bài làm
24 nguyentanphuc10 1 phút - 56 giây2017-01-06 19:47:14 1 Xem bài làm
25 Kaito Kid10 1 phút - 56 giây2017-03-10 21:24:52 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Minh Trí10 2 phút - 0 giây2017-01-15 20:52:01 1 Xem bài làm
27 huhu10 2 phút - 0 giây2017-01-10 21:10:44 1 Xem bài làm
28 Lã Hoàng Quế Đan10 2 phút - 1 giây2017-03-05 10:02:21 1 Xem bài làm
29 Phạm Lê Công10 2 phút - 1 giây2017-03-11 17:02:17 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Hoàng Huy10 2 phút - 4 giây2017-03-17 20:45:58 1 Xem bài làm
31 do hoang nguyen10 2 phút - 5 giây2016-12-02 20:42:18 3 Xem bài làm
32 cửu vĩ10 2 phút - 5 giây2017-02-12 14:00:24 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Văn Hạ10 2 phút - 5 giây2017-02-22 17:50:50 1 Xem bài làm
34 sieu nhan gao10 2 phút - 7 giây2017-02-18 13:50:45 1 Xem bài làm
35 nhan sieu khung10 2 phút - 12 giây2017-02-18 07:48:47 1 Xem bài làm
36 ichigo10 2 phút - 13 giây2017-01-17 20:35:53 1 Xem bài làm
37 go han abcd10 2 phút - 15 giây2017-02-15 16:17:22 1 Xem bài làm
38 Siêu đạo chích Kaito Kid10 2 phút - 16 giây2017-03-30 20:06:10 1 Xem bài làm
39 messi161110 2 phút - 17 giây2017-08-03 08:35:29 1 Xem bài làm
40 NARUTO UZUMAKI10 2 phút - 17 giây2016-12-21 21:53:15 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thị Bảo Trâm10 2 phút - 18 giây2017-03-06 09:08:57 1 Xem bài làm
42 Thái Khánh Linh10 2 phút - 21 giây2017-02-17 19:58:52 1 Xem bài làm
43 Trần Duy Khánh10 2 phút - 21 giây2017-03-12 14:26:14 3 Xem bài làm
44 Dương Đức Hải10 2 phút - 23 giây2017-02-01 16:10:16 1 Xem bài làm
45 sieu say gia10 2 phút - 23 giây2017-02-15 16:01:40 1 Xem bài làm
46 Trần Đức Vũ10 2 phút - 23 giây2016-12-09 08:08:22 1 Xem bài làm
47 Vũ Như Mai10 2 phút - 23 giây2016-12-09 15:30:02 1 Xem bài làm
48 lê thị ngọc anh10 2 phút - 24 giây2017-01-31 21:24:11 1 Xem bài làm
49 công chúa dễ thương be10 2 phút - 24 giây2017-03-20 08:46:47 1 Xem bài làm
50 Hoàng Thị Linh Hương10 2 phút - 25 giây2017-03-18 19:37:53 1 Xem bài làm