Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1631

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Tô Minh Sơn10 1 phút - 46 giây2016-11-21 21:15:59 1 Xem bài làm
2 Trần Ánh Dương10 1 phút - 48 giây2017-01-22 20:31:10 1 Xem bài làm
3 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 51 giây2016-11-25 12:55:21 1 Xem bài làm
4 Trân Bình Minh10 1 phút - 52 giây2017-01-10 15:08:42 1 Xem bài làm
5 nguyentanphuc10 1 phút - 56 giây2017-01-06 19:47:14 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Minh Trí10 2 phút - 0 giây2017-01-15 20:52:01 1 Xem bài làm
7 huhu10 2 phút - 0 giây2017-01-10 21:10:44 1 Xem bài làm
8 do hoang nguyen10 2 phút - 5 giây2016-12-02 20:42:18 3 Xem bài làm
9 ichigo10 2 phút - 13 giây2017-01-17 20:35:53 1 Xem bài làm
10 NARUTO UZUMAKI10 2 phút - 17 giây2016-12-21 21:53:15 1 Xem bài làm
11 Vũ Như Mai10 2 phút - 23 giây2016-12-09 15:30:02 1 Xem bài làm
12 Trần Đức Vũ10 2 phút - 23 giây2016-12-09 08:08:22 1 Xem bài làm
13 Đoàn Thị Oanh10 2 phút - 26 giây2017-01-04 09:07:11 1 Xem bài làm
14 Nguyen Anh Tuan10 2 phút - 27 giây2016-12-05 20:00:21 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Thùy Dương10 2 phút - 28 giây2016-12-21 16:19:40 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Khánh Ngọc10 2 phút - 29 giây2016-12-27 08:40:33 1 Xem bài làm
17 Wendy Marvell10 2 phút - 34 giây2016-12-15 19:13:05 1 Xem bài làm
18 Châu10 2 phút - 36 giây2017-01-18 15:22:40 1 Xem bài làm
19 Kawako Hayari10 2 phút - 36 giây2017-01-02 15:47:22 1 Xem bài làm
20 Diêm Thị Hương Ly10 2 phút - 36 giây2016-12-29 14:49:42 1 Xem bài làm
21 phi tuan anh10 2 phút - 39 giây2017-01-04 18:04:20 1 Xem bài làm
22 Đặng Doãn Thanh Bình10 2 phút - 39 giây2016-12-21 19:43:53 1 Xem bài làm
23 hi hi10 2 phút - 41 giây2017-01-22 20:06:10 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Thùy Linh10 2 phút - 41 giây2017-01-13 21:14:26 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thu Duyên10 2 phút - 42 giây2016-12-27 19:23:44 1 Xem bài làm
26 Đỗ Uyển Đan10 2 phút - 44 giây2016-12-14 12:17:24 1 Xem bài làm
27 Hatake Kakashi10 2 phút - 44 giây2016-12-08 21:09:57 1 Xem bài làm
28 Đặc Công10 2 phút - 44 giây2016-12-07 20:39:42 1 Xem bài làm
29 luungoctuananh10 2 phút - 45 giây2016-12-29 20:55:34 1 Xem bài làm
30 Mizuno Ami10 2 phút - 45 giây2016-12-11 21:08:57 1 Xem bài làm
31 Xử Nữ Họ Nguyễn10 2 phút - 46 giây2016-11-29 12:34:54 1 Xem bài làm
32 Tell Me My Name10 2 phút - 47 giây2016-12-01 18:51:20 1 Xem bài làm
33 Ngo Hoang MInh10 2 phút - 54 giây2016-12-23 22:44:33 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Đức Doanh10 2 phút - 54 giây2017-01-19 19:41:21 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Khánh Huyền10 2 phút - 55 giây2017-01-16 19:19:08 1 Xem bài làm
36 Tran Tan Tai10 2 phút - 56 giây2016-12-05 20:46:15 1 Xem bài làm
37 Thuc Anh10 2 phút - 56 giây2016-11-30 09:06:26 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Quang Huy10 3 phút - 0 giây2016-11-28 21:14:39 1 Xem bài làm
39 duong tuán anh10 3 phút - 5 giây2016-12-14 21:18:53 1 Xem bài làm
40 JENNIFER WINGET KUMUD10 3 phút - 6 giây2016-12-13 19:37:55 1 Xem bài làm
41 LẠC TRÔI10 3 phút - 8 giây2017-01-20 21:21:40 1 Xem bài làm
42 Song Thư10 3 phút - 10 giây2016-12-18 21:34:33 1 Xem bài làm
43 Lương Tuyết Huỳnh10 3 phút - 11 giây2016-12-25 14:41:14 1 Xem bài làm
44 Lăng nhăng10 3 phút - 11 giây2016-11-28 20:14:59 1 Xem bài làm
45 Tran Thi Tuyet Mai10 3 phút - 14 giây2017-01-09 12:10:09 1 Xem bài làm
46 nguyen viet anh10 3 phút - 16 giây2016-11-23 21:11:38 1 Xem bài làm
47 Oanh Nguyễn10 3 phút - 17 giây2016-12-27 15:22:42 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Hoàng Minh10 3 phút - 18 giây2017-01-04 15:51:27 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Ngọc Ý10 3 phút - 19 giây2016-12-28 15:25:24 1 Xem bài làm
50 luu cong hoang long10 3 phút - 20 giây2016-11-21 21:11:26 1 Xem bài làm