Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2592

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen hoang gia bao10 0 phút - 43 giây2017-06-29 08:52:03 2 Xem bài làm
2 Nguyen thi Mai10 0 phút - 44 giây2017-06-22 09:02:47 1 Xem bài làm
3 bingojeo10 1 phút - 20 giây2017-03-10 21:30:48 1 Xem bài làm
4 Duong Thanh Minh10 1 phút - 24 giây2017-06-03 21:35:40 1 Xem bài làm
5 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 29 giây2017-03-05 11:35:20 1 Xem bài làm
6 kaitokid10 1 phút - 38 giây2017-04-07 14:12:52 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Thị Quỳnh Trang10 1 phút - 40 giây2017-04-27 13:00:49 1 Xem bài làm
8 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 40 giây2017-02-01 09:29:05 1 Xem bài làm
9 Lê Hoàng Dương10 1 phút - 41 giây2017-04-27 13:07:06 1 Xem bài làm
10 MatsukazeTenma10 1 phút - 43 giây2017-04-07 14:40:32 1 Xem bài làm
11 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 45 giây2017-02-01 20:37:21 1 Xem bài làm
12 Tô Minh Sơn10 1 phút - 46 giây2016-11-21 21:15:59 1 Xem bài làm
13 Phan Anh Thư10 1 phút - 48 giây2017-01-28 19:19:17 1 Xem bài làm
14 Trần Ánh Dương10 1 phút - 48 giây2017-01-22 20:31:10 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 51 giây2017-02-15 13:00:44 1 Xem bài làm
16 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 51 giây2016-11-25 12:55:21 1 Xem bài làm
17 Trân Bình Minh10 1 phút - 52 giây2017-01-10 15:08:42 1 Xem bài làm
18 Công chúa Jasmin10 1 phút - 53 giây2017-02-20 20:21:01 1 Xem bài làm
19 Kaito Kid10 1 phút - 56 giây2017-03-10 21:24:52 1 Xem bài làm
20 nguyentanphuc10 1 phút - 56 giây2017-01-06 19:47:14 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Minh Trí10 2 phút - 0 giây2017-01-15 20:52:01 1 Xem bài làm
22 huhu10 2 phút - 0 giây2017-01-10 21:10:44 1 Xem bài làm
23 Phạm Lê Công10 2 phút - 1 giây2017-03-11 17:02:17 1 Xem bài làm
24 Lã Hoàng Quế Đan10 2 phút - 1 giây2017-03-05 10:02:21 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Hoàng Huy10 2 phút - 4 giây2017-03-17 20:45:58 1 Xem bài làm
26 do hoang nguyen10 2 phút - 5 giây2016-12-02 20:42:18 3 Xem bài làm
27 Nguyễn Văn Hạ10 2 phút - 5 giây2017-02-22 17:50:50 1 Xem bài làm
28 cửu vĩ10 2 phút - 5 giây2017-02-12 14:00:24 1 Xem bài làm
29 sieu nhan gao10 2 phút - 7 giây2017-02-18 13:50:45 1 Xem bài làm
30 nhan sieu khung10 2 phút - 12 giây2017-02-18 07:48:47 1 Xem bài làm
31 ichigo10 2 phút - 13 giây2017-01-17 20:35:53 1 Xem bài làm
32 go han abcd10 2 phút - 15 giây2017-02-15 16:17:22 1 Xem bài làm
33 Siêu đạo chích Kaito Kid10 2 phút - 16 giây2017-03-30 20:06:10 1 Xem bài làm
34 NARUTO UZUMAKI10 2 phút - 17 giây2016-12-21 21:53:15 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thị Bảo Trâm10 2 phút - 18 giây2017-03-06 09:08:57 1 Xem bài làm
36 Trần Duy Khánh10 2 phút - 21 giây2017-03-12 14:26:14 3 Xem bài làm
37 Thái Khánh Linh10 2 phút - 21 giây2017-02-17 19:58:52 1 Xem bài làm
38 sieu say gia10 2 phút - 23 giây2017-02-15 16:01:40 1 Xem bài làm
39 Dương Đức Hải10 2 phút - 23 giây2017-02-01 16:10:16 1 Xem bài làm
40 Vũ Như Mai10 2 phút - 23 giây2016-12-09 15:30:02 1 Xem bài làm
41 Trần Đức Vũ10 2 phút - 23 giây2016-12-09 08:08:22 1 Xem bài làm
42 công chúa dễ thương be10 2 phút - 24 giây2017-03-20 08:46:47 1 Xem bài làm
43 lê thị ngọc anh10 2 phút - 24 giây2017-01-31 21:24:11 1 Xem bài làm
44 Hoàng Thị Linh Hương10 2 phút - 25 giây2017-03-18 19:37:53 1 Xem bài làm
45 phan văn việt10 2 phút - 26 giây2017-04-27 12:55:15 1 Xem bài làm
46 Đoàn Thị Oanh10 2 phút - 26 giây2017-01-04 09:07:11 1 Xem bài làm
47 steve gaming10 2 phút - 27 giây2017-02-22 08:25:44 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thùy Dương10 2 phút - 28 giây2016-12-21 16:19:40 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Khánh Ngọc10 2 phút - 29 giây2016-12-27 08:40:33 1 Xem bài làm
50 lê thị ngọc anh10 2 phút - 32 giây2017-01-31 12:37:33 1 Xem bài làm