Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2847

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyen thi Mai10 0 phút - 44 giây2017-06-22 09:02:47 1 Xem bài làm
2 bingojeo10 1 phút - 20 giây2017-03-10 21:30:48 1 Xem bài làm
3 Duong Thanh Minh10 1 phút - 24 giây2017-06-03 21:35:40 1 Xem bài làm
4 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 29 giây2017-03-05 11:35:20 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Đình Toàn10 1 phút - 37 giây2017-11-14 14:09:12 1 Xem bài làm
6 kaitokid10 1 phút - 38 giây2017-04-07 14:12:52 1 Xem bài làm
7 Triệu Mẫn10 1 phút - 39 giây2017-11-05 12:25:14 1 Xem bài làm
8 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 40 giây2017-02-01 09:29:05 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Quỳnh Trang10 1 phút - 40 giây2017-04-27 13:00:49 1 Xem bài làm
10 aladin10 1 phút - 40 giây2017-08-05 08:14:50 1 Xem bài làm
11 Lê Hoàng Dương10 1 phút - 41 giây2017-04-27 13:07:06 1 Xem bài làm
12 thien020510 1 phút - 41 giây2017-08-14 08:04:06 1 Xem bài làm
13 subasa3610 1 phút - 42 giây2017-08-15 13:46:12 1 Xem bài làm
14 MatsukazeTenma10 1 phút - 43 giây2017-04-07 14:40:32 1 Xem bài làm
15 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 45 giây2017-02-01 20:37:21 1 Xem bài làm
16 ღღ♥_ Lê Xuân Hải + Lê Minh Hiển _ ♥ღღ10 1 phút - 46 giây2017-12-17 20:47:18 2 Xem bài làm
17 Phan Anh Thư10 1 phút - 48 giây2017-01-28 19:19:17 1 Xem bài làm
18 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 51 giây2016-11-25 12:55:21 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 51 giây2017-02-15 13:00:44 1 Xem bài làm
20 Trân Bình Minh10 1 phút - 52 giây2017-01-10 15:08:42 1 Xem bài làm
21 Công chúa Jasmin10 1 phút - 53 giây2017-02-20 20:21:01 1 Xem bài làm
22 nguyentanphuc10 1 phút - 56 giây2017-01-06 19:47:14 1 Xem bài làm
23 Kaito Kid10 1 phút - 56 giây2017-03-10 21:24:52 1 Xem bài làm
24 huhu10 2 phút - 0 giây2017-01-10 21:10:44 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Minh Trí10 2 phút - 0 giây2017-01-15 20:52:01 1 Xem bài làm
26 Phạm Lê Công10 2 phút - 1 giây2017-03-11 17:02:17 1 Xem bài làm
27 Lã Hoàng Quế Đan10 2 phút - 1 giây2017-03-05 10:02:21 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Hoàng Huy10 2 phút - 4 giây2017-03-17 20:45:58 1 Xem bài làm
29 cửu vĩ10 2 phút - 5 giây2017-02-12 14:00:24 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Văn Hạ10 2 phút - 5 giây2017-02-22 17:50:50 1 Xem bài làm
31 do hoang nguyen10 2 phút - 5 giây2016-12-02 20:42:18 3 Xem bài làm
32 sieu nhan gao10 2 phút - 7 giây2017-02-18 13:50:45 1 Xem bài làm
33 nhan sieu khung10 2 phút - 12 giây2017-02-18 07:48:47 1 Xem bài làm
34 ichigo10 2 phút - 13 giây2017-01-17 20:35:53 1 Xem bài làm
35 go han abcd10 2 phút - 15 giây2017-02-15 16:17:22 1 Xem bài làm
36 Siêu đạo chích Kaito Kid10 2 phút - 16 giây2017-03-30 20:06:10 1 Xem bài làm
37 Phạm Tuấn Dũng10 2 phút - 16 giây2021-10-07 12:56:19 1 Xem bài làm
38 NARUTO UZUMAKI10 2 phút - 17 giây2016-12-21 21:53:15 1 Xem bài làm
39 messi161110 2 phút - 17 giây2017-08-03 08:35:29 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Bảo Trâm10 2 phút - 18 giây2017-03-06 09:08:57 1 Xem bài làm
41 Thái Khánh Linh10 2 phút - 21 giây2017-02-17 19:58:52 1 Xem bài làm
42 Trần Duy Khánh10 2 phút - 21 giây2017-03-12 14:26:14 3 Xem bài làm
43 sieu say gia10 2 phút - 23 giây2017-02-15 16:01:40 1 Xem bài làm
44 Trần Đức Vũ10 2 phút - 23 giây2016-12-09 08:08:22 1 Xem bài làm
45 Vũ Như Mai10 2 phút - 23 giây2016-12-09 15:30:02 1 Xem bài làm
46 Dương Đức Hải10 2 phút - 23 giây2017-02-01 16:10:16 1 Xem bài làm
47 lê thị ngọc anh10 2 phút - 24 giây2017-01-31 21:24:11 1 Xem bài làm
48 công chúa dễ thương be10 2 phút - 24 giây2017-03-20 08:46:47 1 Xem bài làm
49 Hoàng Thị Linh Hương10 2 phút - 25 giây2017-03-18 19:37:53 1 Xem bài làm
50 super broly10 2 phút - 25 giây2017-08-10 14:12:32 1 Xem bài làm