Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2656

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen hoang gia bao10 0 phút - 43 giây2017-06-29 08:52:03 2 Xem bài làm
2 Nguyen thi Mai10 0 phút - 44 giây2017-06-22 09:02:47 1 Xem bài làm
3 bingojeo10 1 phút - 20 giây2017-03-10 21:30:48 1 Xem bài làm
4 Duong Thanh Minh10 1 phút - 24 giây2017-06-03 21:35:40 1 Xem bài làm
5 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 29 giây2017-03-05 11:35:20 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Đình Toàn10 1 phút - 37 giây2017-11-14 14:09:12 1 Xem bài làm
7 kaitokid10 1 phút - 38 giây2017-04-07 14:12:52 1 Xem bài làm
8 Triệu Mẫn10 1 phút - 39 giây2017-11-05 12:25:14 1 Xem bài làm
9 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 40 giây2017-02-01 09:29:05 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Quỳnh Trang10 1 phút - 40 giây2017-04-27 13:00:49 1 Xem bài làm
11 aladin10 1 phút - 40 giây2017-08-05 08:14:50 1 Xem bài làm
12 Lê Hoàng Dương10 1 phút - 41 giây2017-04-27 13:07:06 1 Xem bài làm
13 thien020510 1 phút - 41 giây2017-08-14 08:04:06 1 Xem bài làm
14 subasa3610 1 phút - 42 giây2017-08-15 13:46:12 1 Xem bài làm
15 MatsukazeTenma10 1 phút - 43 giây2017-04-07 14:40:32 1 Xem bài làm
16 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 45 giây2017-02-01 20:37:21 1 Xem bài làm
17 Tô Minh Sơn10 1 phút - 46 giây2016-11-21 21:15:59 1 Xem bài làm
18 Lê Xuân Hải Đẹp Trai Thông Minh Học giỏi10 1 phút - 46 giây2017-12-17 20:47:18 2 Xem bài làm
19 Phan Anh Thư10 1 phút - 48 giây2017-01-28 19:19:17 1 Xem bài làm
20 Trần Ánh Dương10 1 phút - 48 giây2017-01-22 20:31:10 1 Xem bài làm
21 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 51 giây2016-11-25 12:55:21 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 51 giây2017-02-15 13:00:44 1 Xem bài làm
23 Trân Bình Minh10 1 phút - 52 giây2017-01-10 15:08:42 1 Xem bài làm
24 Công chúa Jasmin10 1 phút - 53 giây2017-02-20 20:21:01 1 Xem bài làm
25 nguyentanphuc10 1 phút - 56 giây2017-01-06 19:47:14 1 Xem bài làm
26 Kaito Kid10 1 phút - 56 giây2017-03-10 21:24:52 1 Xem bài làm
27 huhu10 2 phút - 0 giây2017-01-10 21:10:44 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Minh Trí10 2 phút - 0 giây2017-01-15 20:52:01 1 Xem bài làm
29 Lã Hoàng Quế Đan10 2 phút - 1 giây2017-03-05 10:02:21 1 Xem bài làm
30 Phạm Lê Công10 2 phút - 1 giây2017-03-11 17:02:17 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Hoàng Huy10 2 phút - 4 giây2017-03-17 20:45:58 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Văn Hạ10 2 phút - 5 giây2017-02-22 17:50:50 1 Xem bài làm
33 do hoang nguyen10 2 phút - 5 giây2016-12-02 20:42:18 3 Xem bài làm
34 cửu vĩ10 2 phút - 5 giây2017-02-12 14:00:24 1 Xem bài làm
35 sieu nhan gao10 2 phút - 7 giây2017-02-18 13:50:45 1 Xem bài làm
36 nhan sieu khung10 2 phút - 12 giây2017-02-18 07:48:47 1 Xem bài làm
37 ichigo10 2 phút - 13 giây2017-01-17 20:35:53 1 Xem bài làm
38 go han abcd10 2 phút - 15 giây2017-02-15 16:17:22 1 Xem bài làm
39 Siêu đạo chích Kaito Kid10 2 phút - 16 giây2017-03-30 20:06:10 1 Xem bài làm
40 NARUTO UZUMAKI10 2 phút - 17 giây2016-12-21 21:53:15 1 Xem bài làm
41 messi161110 2 phút - 17 giây2017-08-03 08:35:29 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Bảo Trâm10 2 phút - 18 giây2017-03-06 09:08:57 1 Xem bài làm
43 Thái Khánh Linh10 2 phút - 21 giây2017-02-17 19:58:52 1 Xem bài làm
44 Trần Duy Khánh10 2 phút - 21 giây2017-03-12 14:26:14 3 Xem bài làm
45 Vũ Như Mai10 2 phút - 23 giây2016-12-09 15:30:02 1 Xem bài làm
46 Dương Đức Hải10 2 phút - 23 giây2017-02-01 16:10:16 1 Xem bài làm
47 sieu say gia10 2 phút - 23 giây2017-02-15 16:01:40 1 Xem bài làm
48 Trần Đức Vũ10 2 phút - 23 giây2016-12-09 08:08:22 1 Xem bài làm
49 lê thị ngọc anh10 2 phút - 24 giây2017-01-31 21:24:11 1 Xem bài làm
50 công chúa dễ thương be10 2 phút - 24 giây2017-03-20 08:46:47 1 Xem bài làm