Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2233

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 33 giây2017-01-31 16:44:26 4 Xem bài làm
2 Lê Xuân Hải10 0 phút - 58 giây2016-11-26 15:42:12 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 4 giây2017-01-18 21:17:02 1 Xem bài làm
4 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 8 giây2016-12-03 18:19:42 1 Xem bài làm
5 Dương Quân Hảo10 1 phút - 9 giây2017-01-17 15:51:56 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 11 giây2017-01-13 20:21:04 1 Xem bài làm
7 Trần Văn Mạnh10 1 phút - 12 giây2017-01-29 19:17:30 1 Xem bài làm
8 Bùi Anh Hào10 1 phút - 13 giây2016-11-26 10:11:58 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Duy Hoàng10 1 phút - 15 giây2017-01-20 13:03:27 1 Xem bài làm
10 dung5bhg10 1 phút - 16 giây2017-02-17 15:22:18 1 Xem bài làm
11 thảo yến10 1 phút - 19 giây2016-12-01 19:08:50 1 Xem bài làm
12 lê văn uyên minh10 1 phút - 20 giây2016-11-29 21:16:55 1 Xem bài làm
13 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 20 giây2016-12-30 10:43:32 1 Xem bài làm
14 Heshin Ca10 1 phút - 23 giây2017-02-02 20:30:17 1 Xem bài làm
15 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 23 giây2016-12-20 20:51:55 1 Xem bài làm
16 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 23 giây2016-11-25 12:53:08 1 Xem bài làm
17 Tiểu thư Bạch Hậu10 1 phút - 28 giây2017-01-14 20:45:03 1 Xem bài làm
18 Lê Đức Duy10 1 phút - 29 giây2017-02-04 15:25:21 1 Xem bài làm
19 Kawako Hayari10 1 phút - 29 giây2017-01-02 10:48:35 1 Xem bài làm
20 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 29 giây2016-12-01 19:05:43 1 Xem bài làm
21 Tiểu Thư Cung Song Ngư10 1 phút - 30 giây2016-12-10 15:43:48 1 Xem bài làm
22 Dương Trường Nam10 1 phút - 30 giây2016-12-09 21:11:54 1 Xem bài làm
23 tran tien dat10 1 phút - 31 giây2016-12-30 13:27:29 1 Xem bài làm
24 Cô bé đáng yêu10 1 phút - 31 giây2016-12-28 22:28:34 1 Xem bài làm
25 Lê Hoàng Lâm10 1 phút - 31 giây2016-11-28 12:22:25 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Xuân Mạnh10 1 phút - 32 giây2017-01-14 10:55:46 1 Xem bài làm
27 bùi thị ngọc ánh10 1 phút - 33 giây2016-11-27 13:50:44 1 Xem bài làm
28 Hoàng Chí Thành10 1 phút - 35 giây2017-02-07 21:01:02 1 Xem bài làm
29 Trần Thượng Dũng10 1 phút - 36 giây2017-01-17 19:30:37 1 Xem bài làm
30 Đặng Quỳnh Như10 1 phút - 36 giây2017-01-15 20:31:23 1 Xem bài làm
31 PHÚC10 1 phút - 37 giây2017-01-31 10:33:38 1 Xem bài làm
32 duc6athl10 1 phút - 37 giây2016-12-31 21:48:21 1 Xem bài làm
33 cerberuschibi10 1 phút - 37 giây2016-12-12 19:40:36 1 Xem bài làm
34 Honoka Tamarai10 1 phút - 39 giây2017-02-03 14:14:21 1 Xem bài làm
35 tôi thích hoa hồng10 1 phút - 40 giây2017-02-16 19:59:36 1 Xem bài làm
36 Đỗ Anh Đức10 1 phút - 40 giây2017-02-10 12:00:35 1 Xem bài làm
37 BUI THI HOANG DIEP10 1 phút - 40 giây2017-01-08 07:54:09 1 Xem bài làm
38 Chu Thị Mỹ Duyên10 1 phút - 40 giây2016-11-22 17:54:51 1 Xem bài làm
39 Mai Đức Dũng10 1 phút - 42 giây2017-02-13 21:52:49 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Quốc Phương10 1 phút - 42 giây2017-01-08 21:20:06 1 Xem bài làm
41 Đào Hải Long10 1 phút - 43 giây2017-01-19 19:30:03 1 Xem bài làm
42 Vũ Ngọc Anh10 1 phút - 45 giây2017-02-10 18:15:14 1 Xem bài làm
43 GPSgaming10 1 phút - 46 giây2016-12-07 17:14:36 1 Xem bài làm
44 Quyết Tâm Chiến Thắng10 1 phút - 47 giây2016-12-22 21:39:45 1 Xem bài làm
45 Lương Thị Thanh Hoài10 1 phút - 47 giây2017-02-14 20:10:30 1 Xem bài làm
46 Chu Tuấn Kiệt10 1 phút - 48 giây2017-02-20 20:04:37 1 Xem bài làm
47 Công chúa Sophia10 1 phút - 48 giây2016-12-29 16:03:52 1 Xem bài làm
48 Yonna10 1 phút - 48 giây2016-12-14 19:09:20 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Đặng Phương Nhi10 1 phút - 49 giây2017-02-18 13:43:45 1 Xem bài làm
50 ngô thị diệu linh10 1 phút - 49 giây2017-01-24 20:38:12 1 Xem bài làm