Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2874

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 33 giây2017-01-31 16:44:26 4 Xem bài làm
2 Lê Xuân Hải10 0 phút - 58 giây2016-11-26 15:42:12 1 Xem bài làm
3 Mai Đức Dũng10 1 phút - 1 giây2017-03-03 14:56:39 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 2 giây2017-03-19 08:59:04 1 Xem bài làm
5 Hạnh10 1 phút - 3 giây2017-04-09 08:59:55 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 4 giây2017-01-18 21:17:02 1 Xem bài làm
7 akaishuichi10 1 phút - 7 giây2017-04-07 09:49:39 1 Xem bài làm
8 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 8 giây2016-12-03 18:19:42 1 Xem bài làm
9 Lưu Ái Đan10 1 phút - 9 giây2017-04-14 20:25:57 1 Xem bài làm
10 Dương Quân Hảo10 1 phút - 9 giây2017-01-17 15:51:56 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 11 giây2017-01-13 20:21:04 1 Xem bài làm
12 Trần Văn Mạnh10 1 phút - 12 giây2017-01-29 19:17:30 1 Xem bài làm
13 Bùi Anh Hào10 1 phút - 13 giây2016-11-26 10:11:58 1 Xem bài làm
14 Siêu đạo chích Kaito Kid10 1 phút - 14 giây2017-03-30 20:03:27 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Duy Hoàng10 1 phút - 15 giây2017-01-20 13:03:27 1 Xem bài làm
16 dung5bhg10 1 phút - 16 giây2017-02-17 15:22:18 1 Xem bài làm
17 MatsukazeTenma10 1 phút - 19 giây2017-04-07 14:23:19 1 Xem bài làm
18 Edogawaconan10 1 phút - 19 giây2017-04-07 10:09:43 1 Xem bài làm
19 thảo yến10 1 phút - 19 giây2016-12-01 19:08:50 1 Xem bài làm
20 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 20 giây2016-12-30 10:43:32 1 Xem bài làm
21 lê văn uyên minh10 1 phút - 20 giây2016-11-29 21:16:55 1 Xem bài làm
22 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 23 giây2016-11-25 12:53:08 1 Xem bài làm
23 Heshin Ca10 1 phút - 23 giây2017-02-02 20:30:17 1 Xem bài làm
24 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 23 giây2016-12-20 20:51:55 1 Xem bài làm
25 Aquarius10 1 phút - 24 giây2017-03-12 10:28:07 1 Xem bài làm
26 lương khánh đoan10 1 phút - 26 giây2017-03-16 20:14:38 1 Xem bài làm
27 phạm quang thanh10 1 phút - 28 giây2017-03-19 19:59:22 1 Xem bài làm
28 Tiểu thư Bạch Hậu10 1 phút - 28 giây2017-01-14 20:45:03 1 Xem bài làm
29 Lê Đức Duy10 1 phút - 29 giây2017-02-04 15:25:21 1 Xem bài làm
30 Kawako Hayari10 1 phút - 29 giây2017-01-02 10:48:35 1 Xem bài làm
31 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 29 giây2016-12-01 19:05:43 1 Xem bài làm
32 Tiểu Thư Cung Song Ngư10 1 phút - 30 giây2016-12-10 15:43:48 1 Xem bài làm
33 Dương Trường Nam10 1 phút - 30 giây2016-12-09 21:11:54 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Mai Quỳnh Anh10 1 phút - 30 giây2017-02-27 20:48:54 1 Xem bài làm
35 thiên thần sức mạnh quyền năng trí tuệ10 1 phút - 31 giây2017-03-06 18:38:38 1 Xem bài làm
36 tran tien dat10 1 phút - 31 giây2016-12-30 13:27:29 1 Xem bài làm
37 Cô bé đáng yêu10 1 phút - 31 giây2016-12-28 22:28:34 1 Xem bài làm
38 Lê Hoàng Lâm10 1 phút - 31 giây2016-11-28 12:22:25 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Xuân Mạnh10 1 phút - 32 giây2017-01-14 10:55:46 1 Xem bài làm
40 bùi thị ngọc ánh10 1 phút - 33 giây2016-11-27 13:50:44 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Hoàng Huy10 1 phút - 34 giây2017-03-15 18:23:21 1 Xem bài làm
42 Nguyen Trinh Bao Ngoc10 1 phút - 35 giây2017-03-14 20:02:06 1 Xem bài làm
43 Hoàng Chí Thành10 1 phút - 35 giây2017-02-07 21:01:02 1 Xem bài làm
44 Đặng Quỳnh Như10 1 phút - 36 giây2017-01-15 20:31:23 1 Xem bài làm
45 Trần Thượng Dũng10 1 phút - 36 giây2017-01-17 19:30:37 1 Xem bài làm
46 edogawaconan150610 1 phút - 37 giây2017-04-23 16:32:43 1 Xem bài làm
47 PHÚC10 1 phút - 37 giây2017-01-31 10:33:38 1 Xem bài làm
48 cerberuschibi10 1 phút - 37 giây2016-12-12 19:40:36 1 Xem bài làm
49 Kudoshinichi10 1 phút - 39 giây2017-04-07 09:14:25 1 Xem bài làm
50 Hoàng Thị Linh Hương10 1 phút - 39 giây2017-03-18 19:39:40 1 Xem bài làm