Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2909

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 33 giây2017-01-31 16:44:26 4 Xem bài làm
2 Lê Xuân Hải10 0 phút - 58 giây2016-11-26 15:42:12 1 Xem bài làm
3 Mai Đức Dũng10 1 phút - 1 giây2017-03-03 14:56:39 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 2 giây2017-03-19 08:59:04 1 Xem bài làm
5 Hạnh10 1 phút - 3 giây2017-04-09 08:59:55 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 4 giây2017-01-18 21:17:02 1 Xem bài làm
7 hathanhdatmnm10 1 phút - 6 giây2017-09-15 09:17:06 1 Xem bài làm
8 akaishuichi10 1 phút - 7 giây2017-04-07 09:49:39 1 Xem bài làm
9 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 8 giây2016-12-03 18:19:42 1 Xem bài làm
10 Dương Quân Hảo10 1 phút - 9 giây2017-01-17 15:51:56 1 Xem bài làm
11 Lưu Ái Đan10 1 phút - 9 giây2017-04-14 20:25:57 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 11 giây2017-01-13 20:21:04 1 Xem bài làm
13 Trần Văn Mạnh10 1 phút - 12 giây2017-01-29 19:17:30 1 Xem bài làm
14 Bùi Anh Hào10 1 phút - 13 giây2016-11-26 10:11:58 1 Xem bài làm
15 Siêu đạo chích Kaito Kid10 1 phút - 14 giây2017-03-30 20:03:27 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Duy Hoàng10 1 phút - 15 giây2017-01-20 13:03:27 1 Xem bài làm
17 dung5bhg10 1 phút - 16 giây2017-02-17 15:22:18 1 Xem bài làm
18 Eira10 1 phút - 18 giây2017-07-16 10:06:24 1 Xem bài làm
19 Edogawaconan10 1 phút - 19 giây2017-04-07 10:09:43 1 Xem bài làm
20 MatsukazeTenma10 1 phút - 19 giây2017-04-07 14:23:19 1 Xem bài làm
21 Vũ Trần Minh Đức10 1 phút - 19 giây2017-07-19 10:58:23 1 Xem bài làm
22 thảo yến10 1 phút - 19 giây2016-12-01 19:08:50 1 Xem bài làm
23 lê văn uyên minh10 1 phút - 20 giây2016-11-29 21:16:55 1 Xem bài làm
24 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 20 giây2016-12-30 10:43:32 1 Xem bài làm
25 Heshin Ca10 1 phút - 23 giây2017-02-02 20:30:17 1 Xem bài làm
26 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 23 giây2016-11-25 12:53:08 1 Xem bài làm
27 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 23 giây2016-12-20 20:51:55 1 Xem bài làm
28 Aquarius10 1 phút - 24 giây2017-03-12 10:28:07 1 Xem bài làm
29 lương khánh đoan10 1 phút - 26 giây2017-03-16 20:14:38 1 Xem bài làm
30 Tiểu thư Bạch Hậu10 1 phút - 28 giây2017-01-14 20:45:03 1 Xem bài làm
31 phạm quang thanh10 1 phút - 28 giây2017-03-19 19:59:22 1 Xem bài làm
32 Kawako Hayari10 1 phút - 29 giây2017-01-02 10:48:35 1 Xem bài làm
33 Lê Đức Duy10 1 phút - 29 giây2017-02-04 15:25:21 1 Xem bài làm
34 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 29 giây2016-12-01 19:05:43 1 Xem bài làm
35 Dương Trường Nam10 1 phút - 30 giây2016-12-09 21:11:54 1 Xem bài làm
36 Tiểu Thư Cung Song Ngư10 1 phút - 30 giây2016-12-10 15:43:48 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Mai Quỳnh Anh10 1 phút - 30 giây2017-02-27 20:48:54 1 Xem bài làm
38 tran tien dat10 1 phút - 31 giây2016-12-30 13:27:29 1 Xem bài làm
39 Angel of the eternal light legend10 1 phút - 31 giây2017-03-06 18:38:38 1 Xem bài làm
40 Lê Hoàng Lâm10 1 phút - 31 giây2016-11-28 12:22:25 1 Xem bài làm
41 Cô bé đáng yêu10 1 phút - 31 giây2016-12-28 22:28:34 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Xuân Mạnh10 1 phút - 32 giây2017-01-14 10:55:46 1 Xem bài làm
43 bùi thị ngọc ánh10 1 phút - 33 giây2016-11-27 13:50:44 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Hoàng Huy10 1 phút - 34 giây2017-03-15 18:23:21 1 Xem bài làm
45 Nguyen Trinh Bao Ngoc10 1 phút - 35 giây2017-03-14 20:02:06 1 Xem bài làm
46 Hoàng Chí Thành10 1 phút - 35 giây2017-02-07 21:01:02 1 Xem bài làm
47 Đặng Quỳnh Như10 1 phút - 36 giây2017-01-15 20:31:23 1 Xem bài làm
48 Trần Thượng Dũng10 1 phút - 36 giây2017-01-17 19:30:37 1 Xem bài làm
49 cerberuschibi10 1 phút - 37 giây2016-12-12 19:40:36 1 Xem bài làm
50 PHÚC10 1 phút - 37 giây2017-01-31 10:33:38 1 Xem bài làm