Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Thần Tuần Long
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Rồng Mặt Xệ
10 điểm

Có 6557 người đã làm bài