Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 6435

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 42 giây2017-06-21 14:14:32 1 Xem bài làm
2 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 47 giây2016-11-25 21:02:38 1 Xem bài làm
3 Thần Tuần Long10 0 phút - 48 giây2016-11-25 20:54:54 1 Xem bài làm
4 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 49 giây2017-02-11 09:23:04 1 Xem bài làm
5 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 50 giây2016-11-25 21:00:44 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Quang Minh10 0 phút - 55 giây2017-01-14 17:34:23 1 Xem bài làm
7 huyenthoaichangbeo10 0 phút - 57 giây2017-03-14 21:29:00 1 Xem bài làm
8 Hạnh10 0 phút - 57 giây2016-12-21 11:33:03 1 Xem bài làm
9 Five centimeters per second10 0 phút - 58 giây2017-03-05 19:57:19 1 Xem bài làm
10 Nobita Kun10 0 phút - 58 giây2017-02-04 10:45:27 1 Xem bài làm
11 At the speed of light10 0 phút - 59 giây2016-11-23 19:58:25 1 Xem bài làm
12 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 0 giây2016-12-21 15:19:18 1 Xem bài làm
13 Cố Lên Nào Các Bạn10 1 phút - 0 giây2017-04-07 13:45:38 1 Xem bài làm
14 bingojeo10 1 phút - 0 giây2017-03-08 22:18:41 1 Xem bài làm
15 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 0 giây2017-01-05 10:33:37 1 Xem bài làm
16 Songoku10 1 phút - 1 giây2017-02-08 19:33:32 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Minh Vũ10 1 phút - 3 giây2017-02-12 20:08:24 1 Xem bài làm
18 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 3 giây2016-12-28 19:31:40 1 Xem bài làm
19 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 3 giây2016-12-12 10:30:08 1 Xem bài làm
20 Bùi Anh Hào10 1 phút - 3 giây2016-11-26 09:51:54 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Bá Tấn Sang10 1 phút - 4 giây2016-12-15 10:31:23 1 Xem bài làm
22 Phạm Hoàng10 1 phút - 5 giây2017-05-06 12:43:36 1 Xem bài làm
23 Yuriko Azami10 1 phút - 6 giây2017-04-01 17:03:43 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 6 giây2017-03-19 08:49:43 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Anh Huy10 1 phút - 6 giây2017-02-25 20:58:36 1 Xem bài làm
26 Phạm Kiều Trang10 1 phút - 6 giây2017-01-14 16:14:22 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 6 giây2017-01-11 20:44:44 1 Xem bài làm
28 Hậu Lê10 1 phút - 6 giây2016-11-29 08:57:03 1 Xem bài làm
29 Ayuki Yuuki10 1 phút - 6 giây2016-11-25 20:05:13 1 Xem bài làm
30 Thắng Max Level10 1 phút - 7 giây2017-02-16 21:09:10 1 Xem bài làm
31 Do Manh10 1 phút - 7 giây2016-12-31 13:06:09 1 Xem bài làm
32 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 7 giây2016-12-18 12:09:13 1 Xem bài làm
33 Băng Hải Tặc Death 410 1 phút - 7 giây2016-12-06 12:05:54 1 Xem bài làm
34 Vũ Quốc Việt10 1 phút - 7 giây2017-06-07 13:52:39 1 Xem bài làm
35 Vo Khanh Huyen10 1 phút - 7 giây2017-02-23 20:40:14 1 Xem bài làm
36 Lạnh Lùng Vô Đối10 1 phút - 9 giây2017-01-31 19:45:48 1 Xem bài làm
37 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 9 giây2016-12-08 18:28:41 1 Xem bài làm
38 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 9 giây2016-11-24 10:51:30 1 Xem bài làm
39 Phú Quý Lê Tăng10 1 phút - 9 giây2016-11-21 18:07:08 1 Xem bài làm
40 Bùi Chí Hào10 1 phút - 10 giây2017-03-30 22:35:54 1 Xem bài làm
41 Duong Thi Minh10 1 phút - 11 giây2017-02-19 13:36:20 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 11 giây2017-01-11 20:30:17 1 Xem bài làm
43 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 11 giây2016-12-17 19:19:16 1 Xem bài làm
44 Trần Thành Đức10 1 phút - 12 giây2016-11-22 10:37:22 1 Xem bài làm
45 Vũ Trần Minh Đức10 1 phút - 12 giây2017-07-19 10:19:46 1 Xem bài làm
46 hoàng nhật lâm10 1 phút - 12 giây2017-03-14 21:59:23 1 Xem bài làm
47 Trần Nhật Dương10 1 phút - 12 giây2017-01-25 09:46:22 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 12 giây2017-01-20 11:30:14 1 Xem bài làm
49 WE ARE THE WORLD10 1 phút - 12 giây2017-01-18 14:09:41 1 Xem bài làm
50 Siêu nhân họ Đỗ10 1 phút - 13 giây2017-03-03 17:53:03 1 Xem bài làm