Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 6558

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 42 giây2017-06-21 14:14:32 1 Xem bài làm
2 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 47 giây2016-11-25 21:02:38 1 Xem bài làm
3 Thần Tuần Long10 0 phút - 48 giây2016-11-25 20:54:54 1 Xem bài làm
4 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 49 giây2017-02-11 09:23:04 1 Xem bài làm
5 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 50 giây2016-11-25 21:00:44 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Quang Minh10 0 phút - 55 giây2017-01-14 17:34:23 1 Xem bài làm
7 Susu Family10 0 phút - 55 giây2018-01-27 20:06:14 1 Xem bài làm
8 Hạnh10 0 phút - 57 giây2016-12-21 11:33:03 1 Xem bài làm
9 huyenthoaichangbeo10 0 phút - 57 giây2017-03-14 21:29:00 1 Xem bài làm
10 Nobita Kun10 0 phút - 58 giây2017-02-04 10:45:27 1 Xem bài làm
11 Five centimeters per second10 0 phút - 58 giây2017-03-05 19:57:19 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Xuân Anh10 0 phút - 59 giây2017-12-28 23:54:13 1 Xem bài làm
13 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 0 giây2017-01-05 10:33:37 1 Xem bài làm
14 bingojeo10 1 phút - 0 giây2017-03-08 22:18:41 1 Xem bài làm
15 Cố Lên Nào Các Bạn10 1 phút - 0 giây2017-04-07 13:45:38 1 Xem bài làm
16 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 0 giây2016-12-21 15:19:18 1 Xem bài làm
17 Songoku10 1 phút - 1 giây2017-02-08 19:33:32 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 2 giây2018-01-01 13:28:13 1 Xem bài làm
19 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 3 giây2016-12-12 10:30:08 1 Xem bài làm
20 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 3 giây2016-12-28 19:31:40 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Minh Vũ10 1 phút - 3 giây2017-02-12 20:08:24 1 Xem bài làm
22 yêu một người ko phải bởi vì người ầy đặc biệt mà bởi vì người ấy đem lại cảm giác khó quên trong tim mình10 1 phút - 3 giây2018-05-21 21:55:57 1 Xem bài làm
23 Bùi Anh Hào10 1 phút - 3 giây2016-11-26 09:51:54 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Bá Tấn Sang10 1 phút - 4 giây2016-12-15 10:31:23 1 Xem bài làm
25 Phạm Hoàng10 1 phút - 5 giây2017-05-06 12:43:36 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Đình Toàn10 1 phút - 6 giây2017-11-05 18:35:58 1 Xem bài làm
27 Hậu Lê10 1 phút - 6 giây2016-11-29 08:57:03 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 6 giây2017-01-11 20:44:44 1 Xem bài làm
29 Phạm Kiều Trang10 1 phút - 6 giây2017-01-14 16:14:22 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Anh Huy10 1 phút - 6 giây2017-02-25 20:58:36 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 6 giây2017-03-19 08:49:43 1 Xem bài làm
32 Yuriko Azami10 1 phút - 6 giây2017-04-01 17:03:43 1 Xem bài làm
33 Ayuki Yuuki10 1 phút - 6 giây2016-11-25 20:05:13 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Văn Khởi10 1 phút - 7 giây2017-09-03 12:11:00 1 Xem bài làm
35 Băng Hải Tặc Death 410 1 phút - 7 giây2016-12-06 12:05:54 1 Xem bài làm
36 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 7 giây2016-12-18 12:09:13 1 Xem bài làm
37 Do Manh10 1 phút - 7 giây2016-12-31 13:06:09 1 Xem bài làm
38 Thắng Max Level10 1 phút - 7 giây2017-02-16 21:09:10 1 Xem bài làm
39 Vo Khanh Huyen10 1 phút - 7 giây2017-02-23 20:40:14 1 Xem bài làm
40 Vũ Quốc Việt10 1 phút - 7 giây2017-06-07 13:52:39 1 Xem bài làm
41 Phú Quý Lê Tăng10 1 phút - 9 giây2016-11-21 18:07:08 1 Xem bài làm
42 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 9 giây2016-11-24 10:51:30 1 Xem bài làm
43 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 9 giây2016-12-08 18:28:41 1 Xem bài làm
44 Lạnh Lùng Vô Đối10 1 phút - 9 giây2017-01-31 19:45:48 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 10 giây2017-12-31 13:52:15 1 Xem bài làm
46 Bùi Chí Hào10 1 phút - 10 giây2017-03-30 22:35:54 1 Xem bài làm
47 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 11 giây2016-12-17 19:19:16 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 11 giây2017-01-11 20:30:17 1 Xem bài làm
49 Duong Thi Minh10 1 phút - 11 giây2017-02-19 13:36:20 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 12 giây2017-01-20 11:30:14 1 Xem bài làm