Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4120

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 47 giây2016-11-25 21:02:38 1 Xem bài làm
2 Thần Tuần Long10 0 phút - 48 giây2016-11-25 20:54:54 1 Xem bài làm
3 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 50 giây2016-11-25 21:00:44 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Quang Minh10 0 phút - 55 giây2017-01-14 17:34:23 1 Xem bài làm
5 Hạnh10 0 phút - 57 giây2016-12-21 11:33:03 1 Xem bài làm
6 At the speed of light10 0 phút - 59 giây2016-11-23 19:58:25 1 Xem bài làm
7 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 0 giây2017-01-05 10:33:37 1 Xem bài làm
8 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 0 giây2016-12-21 15:19:18 1 Xem bài làm
9 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 3 giây2016-12-28 19:31:40 1 Xem bài làm
10 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 3 giây2016-12-12 10:30:08 1 Xem bài làm
11 Bùi Anh Hào10 1 phút - 3 giây2016-11-26 09:51:54 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Bá Tấn Sang10 1 phút - 4 giây2016-12-15 10:31:23 1 Xem bài làm
13 Phạm Kiều Trang10 1 phút - 6 giây2017-01-14 16:14:22 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 6 giây2017-01-11 20:44:44 1 Xem bài làm
15 Hậu Lê10 1 phút - 6 giây2016-11-29 08:57:03 1 Xem bài làm
16 Ayuki Yuuki10 1 phút - 6 giây2016-11-25 20:05:13 1 Xem bài làm
17 Do Manh10 1 phút - 7 giây2016-12-31 13:06:09 1 Xem bài làm
18 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 7 giây2016-12-18 12:09:13 1 Xem bài làm
19 Băng Hải Tặc Death 410 1 phút - 7 giây2016-12-06 12:05:54 1 Xem bài làm
20 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 9 giây2016-12-08 18:28:41 1 Xem bài làm
21 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 9 giây2016-11-24 10:51:30 1 Xem bài làm
22 Phú Quý Lê Tăng10 1 phút - 9 giây2016-11-21 18:07:08 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 11 giây2017-01-11 20:30:17 1 Xem bài làm
24 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 11 giây2016-12-17 19:19:16 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 12 giây2017-01-20 11:30:14 1 Xem bài làm
26 WE ARE THE WORLD10 1 phút - 12 giây2017-01-18 14:09:41 1 Xem bài làm
27 Trần Thành Đức10 1 phút - 12 giây2016-11-22 10:37:22 1 Xem bài làm
28 Đỗ Khôi Nguyên10 1 phút - 13 giây2017-01-06 21:36:58 1 Xem bài làm
29 Cự Giải Dễ Thương10 1 phút - 13 giây2017-01-04 07:58:38 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 13 giây2017-01-03 15:41:58 1 Xem bài làm
31 Trần Hà Quỳnh Như10 1 phút - 13 giây2016-12-03 09:49:02 1 Xem bài làm
32 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 14 giây2016-12-16 10:49:34 1 Xem bài làm
33 Bất Tử Điểu10 1 phút - 14 giây2016-12-04 18:50:55 1 Xem bài làm
34 Vũ Tiến Thành10 1 phút - 14 giây2017-01-20 05:46:13 1 Xem bài làm
35 Trần Văn Mạnh10 1 phút - 16 giây2017-01-15 15:46:33 1 Xem bài làm
36 Đỗ Công Tùng10 1 phút - 16 giây2017-01-03 14:00:40 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Quỳnh Anh10 1 phút - 16 giây2016-12-08 13:11:11 1 Xem bài làm
38 Thủ Lĩnh Thẻ Bài SAKURA10 1 phút - 17 giây2016-12-07 21:13:26 3 Xem bài làm
39 le thanh dat10 1 phút - 17 giây2017-01-13 19:46:09 1 Xem bài làm
40 Huy Vũ Quang10 1 phút - 18 giây2016-12-28 20:55:01 1 Xem bài làm
41 Hắc Long giáng thế10 1 phút - 18 giây2016-11-28 17:34:43 1 Xem bài làm
42 Cô Bé Vui Vẻ10 1 phút - 19 giây2017-01-02 10:38:34 1 Xem bài làm
43 Tran Quoc An10 1 phút - 19 giây2016-12-18 12:19:34 1 Xem bài làm
44 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 19 giây2016-12-17 19:11:28 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Duy Hoàng10 1 phút - 19 giây2017-01-20 12:47:06 1 Xem bài làm
46 DORAEMON10 1 phút - 20 giây2017-01-02 09:54:00 1 Xem bài làm
47 SONGOKU10 1 phút - 20 giây2017-01-01 10:10:08 1 Xem bài làm
48 duc6athl10 1 phút - 20 giây2016-12-31 18:03:36 1 Xem bài làm
49 Từ Đào Cẩm Tiên10 1 phút - 20 giây2016-12-19 11:28:56 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thế Anh10 1 phút - 20 giây2016-12-15 13:12:21 1 Xem bài làm