Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 6656

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 42 giây2017-06-21 14:14:32 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 42 giây2018-06-15 19:43:46 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 44 giây2018-06-19 14:41:15 1 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 47 giây2016-11-25 21:02:38 1 Xem bài làm
5 Thần Tuần Long10 0 phút - 48 giây2016-11-25 20:54:54 1 Xem bài làm
6 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 49 giây2017-02-11 09:23:04 1 Xem bài làm
7 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 50 giây2016-11-25 21:00:44 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Quang Minh10 0 phút - 55 giây2017-01-14 17:34:23 1 Xem bài làm
9 Susu Family10 0 phút - 55 giây2018-01-27 20:06:14 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 55 giây2018-06-13 17:47:57 1 Xem bài làm
11 Hạnh10 0 phút - 57 giây2016-12-21 11:33:03 1 Xem bài làm
12 huyenthoaichangbeo10 0 phút - 57 giây2017-03-14 21:29:00 1 Xem bài làm
13 Five centimeters per second10 0 phút - 58 giây2017-03-05 19:57:19 1 Xem bài làm
14 Nobita Kun10 0 phút - 58 giây2017-02-04 10:45:27 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Xuân Anh10 0 phút - 59 giây2017-12-28 23:54:13 1 Xem bài làm
16 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 0 giây2016-12-21 15:19:18 1 Xem bài làm
17 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 0 giây2017-01-05 10:33:37 1 Xem bài làm
18 bingojeo10 1 phút - 0 giây2017-03-08 22:18:41 1 Xem bài làm
19 Cố Lên Nào Các Bạn10 1 phút - 0 giây2017-04-07 13:45:38 1 Xem bài làm
20 Songoku10 1 phút - 1 giây2017-02-08 19:33:32 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 1 giây2018-06-13 12:04:57 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 2 giây2018-01-01 13:28:13 1 Xem bài làm
23 yêu một người ko phải bởi vì người ầy đặc biệt mà bởi vì người ấy đem lại cảm giác khó quên trong tim mình10 1 phút - 3 giây2018-05-21 21:55:57 1 Xem bài làm
24 naruto10 1 phút - 3 giây2018-07-09 21:43:45 1 Xem bài làm
25 Bùi Anh Hào10 1 phút - 3 giây2016-11-26 09:51:54 1 Xem bài làm
26 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 3 giây2016-12-12 10:30:08 1 Xem bài làm
27 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 3 giây2016-12-28 19:31:40 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Minh Vũ10 1 phút - 3 giây2017-02-12 20:08:24 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Bá Tấn Sang10 1 phút - 4 giây2016-12-15 10:31:23 1 Xem bài làm
30 Phạm Hoàng10 1 phút - 5 giây2017-05-06 12:43:36 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 6 giây2017-01-11 20:44:44 1 Xem bài làm
32 Phạm Kiều Trang10 1 phút - 6 giây2017-01-14 16:14:22 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Anh Huy10 1 phút - 6 giây2017-02-25 20:58:36 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 6 giây2017-03-19 08:49:43 1 Xem bài làm
35 Yuriko Azami10 1 phút - 6 giây2017-04-01 17:03:43 1 Xem bài làm
36 Ayuki Yuuki10 1 phút - 6 giây2016-11-25 20:05:13 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Đình Toàn10 1 phút - 6 giây2017-11-05 18:35:58 1 Xem bài làm
38 Hậu Lê10 1 phút - 6 giây2016-11-29 08:57:03 1 Xem bài làm
39 Hiếu Nguyễn Công10 1 phút - 7 giây2018-10-14 09:04:58 1 Xem bài làm
40 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 7 giây2016-12-18 12:09:13 1 Xem bài làm
41 Do Manh10 1 phút - 7 giây2016-12-31 13:06:09 1 Xem bài làm
42 Thắng Max Level10 1 phút - 7 giây2017-02-16 21:09:10 1 Xem bài làm
43 Vo Khanh Huyen10 1 phút - 7 giây2017-02-23 20:40:14 1 Xem bài làm
44 Vũ Quốc Việt10 1 phút - 7 giây2017-06-07 13:52:39 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Văn Khởi10 1 phút - 7 giây2017-09-03 12:11:00 1 Xem bài làm
46 Băng Hải Tặc Death 410 1 phút - 7 giây2016-12-06 12:05:54 1 Xem bài làm
47 Phú Quý Lê Tăng10 1 phút - 9 giây2016-11-21 18:07:08 1 Xem bài làm
48 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 9 giây2016-11-24 10:51:30 1 Xem bài làm
49 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 9 giây2016-12-08 18:28:41 1 Xem bài làm
50 Lạnh Lùng Vô Đối10 1 phút - 9 giây2017-01-31 19:45:48 1 Xem bài làm