Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 18360

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Gía10 0 phút - 24 giây2016-11-23 12:41:20 1 Xem bài làm
2 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 24 giây2016-11-23 18:23:46 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 25 giây2016-11-22 14:31:56 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 25 giây2016-11-23 12:15:22 1 Xem bài làm
5 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 25 giây2016-11-23 12:32:00 1 Xem bài làm
6 nguyen duc vu10 0 phút - 25 giây2016-12-03 19:11:07 1 Xem bài làm
7 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 26 giây2016-11-22 14:26:09 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 26 giây2016-11-22 14:27:34 1 Xem bài làm
9 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 26 giây2016-12-23 17:24:06 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Trang10 0 phút - 26 giây2018-06-13 11:49:23 1 Xem bài làm
11 Hắc Long10 0 phút - 26 giây2016-11-22 14:22:27 1 Xem bài làm
12 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2017-06-24 14:48:52 1 Xem bài làm
13 AK 47 Lego10 0 phút - 27 giây2017-09-17 07:30:56 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thị Trang10 0 phút - 27 giây2018-06-12 11:20:06 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 27 giây2018-06-17 15:58:08 1 Xem bài làm
16 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2017-06-15 16:15:06 1 Xem bài làm
17 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2017-06-16 15:48:58 1 Xem bài làm
18 Tuần Long10 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:23:42 1 Xem bài làm
19 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:29:21 1 Xem bài làm
20 Trần Tiến Đạt10 0 phút - 28 giây2017-03-16 09:50:28 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 28 giây2018-06-10 16:49:54 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 28 giây2018-06-11 17:30:21 1 Xem bài làm
23 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:18:04 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Trang10 0 phút - 28 giây2018-06-12 18:21:31 1 Xem bài làm
25 Thần Tuần Long10 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:20:15 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 28 giây2018-06-16 15:20:22 1 Xem bài làm
27 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 29 giây2016-11-22 14:30:52 1 Xem bài làm
28 Phạm xuân hiếu10 0 phút - 29 giây2017-02-27 07:18:57 1 Xem bài làm
29 Vũ Minh Nghĩa10 0 phút - 29 giây2018-05-27 21:46:25 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Thị Trang10 0 phút - 29 giây2018-06-10 21:44:24 1 Xem bài làm
31 Bạch Dương Cá Tính10 0 phút - 30 giây2017-03-07 19:21:55 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 30 giây2017-03-25 20:15:02 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 30 giây2017-10-22 15:59:36 1 Xem bài làm
34 lang tu hao hoa10 0 phút - 30 giây2017-02-20 07:18:17 1 Xem bài làm
35 kudo shinichi and mori ran10 0 phút - 30 giây2017-03-06 22:36:20 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 31 giây2018-06-14 18:06:55 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 31 giây2018-06-15 11:36:09 1 Xem bài làm
38 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 31 giây2016-12-20 16:59:59 1 Xem bài làm
39 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 31 giây2016-12-21 12:56:39 1 Xem bài làm
40 phuing hoang lua10 0 phút - 31 giây2017-02-23 09:38:07 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 31 giây2018-02-01 07:27:14 1 Xem bài làm
42 người bí ẩn 210 0 phút - 32 giây2017-02-27 07:23:11 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 32 giây2017-12-28 14:59:19 1 Xem bài làm
44 Dũng Lương Trí10 0 phút - 32 giây2018-05-13 21:20:12 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Hương Quỳnh10 0 phút - 32 giây2016-11-22 12:43:32 1 Xem bài làm
46 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 32 giây2017-02-11 09:17:18 1 Xem bài làm
47 Lục sVip10 0 phút - 32 giây2017-02-24 11:36:45 1 Xem bài làm
48 Lục sVip10 0 phút - 32 giây2017-02-26 09:01:13 1 Xem bài làm
49 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 33 giây2016-12-22 13:57:00 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 33 giây2017-12-06 07:29:57 1 Xem bài làm