Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 17694

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Gía10 0 phút - 24 giây2016-11-23 12:41:20 1 Xem bài làm
2 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 24 giây2016-11-23 18:23:46 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 25 giây2016-11-22 14:31:56 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 25 giây2016-11-23 12:15:22 1 Xem bài làm
5 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 25 giây2016-11-23 12:32:00 1 Xem bài làm
6 nguyen duc vu10 0 phút - 25 giây2016-12-03 19:11:07 1 Xem bài làm
7 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 26 giây2016-11-22 14:26:09 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 26 giây2016-11-22 14:27:34 1 Xem bài làm
9 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 26 giây2016-12-23 17:24:06 1 Xem bài làm
10 Hắc Long10 0 phút - 26 giây2016-11-22 14:22:27 1 Xem bài làm
11 AK 47 Lego10 0 phút - 27 giây2017-09-17 07:30:56 1 Xem bài làm
12 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2017-06-15 16:15:06 1 Xem bài làm
13 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2017-06-16 15:48:58 1 Xem bài làm
14 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2017-06-24 14:48:52 1 Xem bài làm
15 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:18:04 1 Xem bài làm
16 Thần Tuần Long10 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:20:15 1 Xem bài làm
17 Tuần Long10 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:23:42 1 Xem bài làm
18 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:29:21 1 Xem bài làm
19 Trần Tiến Đạt10 0 phút - 28 giây2017-03-16 09:50:28 1 Xem bài làm
20 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 29 giây2016-11-22 14:30:52 1 Xem bài làm
21 Phạm xuân hiếu10 0 phút - 29 giây2017-02-27 07:18:57 1 Xem bài làm
22 lang tu hao hoa10 0 phút - 30 giây2017-02-20 07:18:17 1 Xem bài làm
23 kudo shinichi and mori ran10 0 phút - 30 giây2017-03-06 22:36:20 1 Xem bài làm
24 Bạch Dương Cá Tính10 0 phút - 30 giây2017-03-07 19:21:55 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 30 giây2017-03-25 20:15:02 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 30 giây2017-10-22 15:59:36 1 Xem bài làm
27 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 31 giây2016-12-20 16:59:59 1 Xem bài làm
28 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 31 giây2016-12-21 12:56:39 1 Xem bài làm
29 phuing hoang lua10 0 phút - 31 giây2017-02-23 09:38:07 1 Xem bài làm
30 Lục sVip10 0 phút - 32 giây2017-02-26 09:01:13 1 Xem bài làm
31 người bí ẩn 210 0 phút - 32 giây2017-02-27 07:23:11 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 32 giây2017-12-28 14:59:19 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Hương Quỳnh10 0 phút - 32 giây2016-11-22 12:43:32 1 Xem bài làm
34 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 32 giây2017-02-11 09:17:18 1 Xem bài làm
35 Lục sVip10 0 phút - 32 giây2017-02-24 11:36:45 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 33 giây2017-12-06 07:29:57 1 Xem bài làm
37 phan văn đức10 0 phút - 33 giây2017-02-22 10:02:18 1 Xem bài làm
38 Lucy Heartfilia10 0 phút - 33 giây2017-12-06 10:02:05 1 Xem bài làm
39 Minh Hiền10 0 phút - 33 giây2017-03-04 15:00:49 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 33 giây2018-01-01 11:08:56 1 Xem bài làm
41 chiến thần lữ bố10 0 phút - 33 giây2017-03-06 09:45:52 1 Xem bài làm
42 cancerxinhdep10 0 phút - 33 giây2016-11-22 12:42:40 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 33 giây2017-03-15 13:12:17 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Hương Quỳnh10 0 phút - 33 giây2016-11-22 12:49:04 1 Xem bài làm
45 Jack Hammer Gold10 0 phút - 33 giây2017-07-10 10:12:40 1 Xem bài làm
46 Hoang Tuan Phi10 0 phút - 33 giây2016-11-23 13:37:20 1 Xem bài làm
47 Phạm Nguyễn Hoàng Anh10 0 phút - 33 giây2017-11-16 21:21:49 1 Xem bài làm
48 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 33 giây2016-12-22 13:57:00 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 34 giây2017-11-22 07:16:28 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 34 giây2017-11-29 07:12:20 1 Xem bài làm