Lớp 8 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 817

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 doan chung10 2 phút - 56 giây2016-10-26 22:07:51 1 Xem bài làm
2 Khánh10 3 phút - 24 giây2017-01-13 22:37:12 1 Xem bài làm
3 Ly Ly10 3 phút - 57 giây2016-10-27 21:19:14 1 Xem bài làm
4 Đỗ Kim Lâm10 4 phút - 48 giây2017-06-16 15:01:19 1 Xem bài làm
5 Nguyen Quang Minh10 4 phút - 50 giây2016-11-16 19:39:39 1 Xem bài làm
6 Vo Thanh Anh10 4 phút - 54 giây2016-12-18 09:44:27 1 Xem bài làm
7 Nguyen quang minh10 5 phút - 13 giây2016-11-10 20:27:27 1 Xem bài làm
8 Ngọc Phạm Cherry10 5 phút - 58 giây2017-10-20 13:03:42 1 Xem bài làm
9 TFboys_Karry10 6 phút - 6 giây2016-11-01 21:10:32 1 Xem bài làm
10 Đào Xuân Hùng10 6 phút - 6 giây2018-05-10 21:14:11 1 Xem bài làm
11 Huy Nguyễn Đức10 6 phút - 10 giây2016-11-05 18:51:02 1 Xem bài làm
12 Vu Cong Thien10 6 phút - 13 giây2017-03-16 20:10:18 1 Xem bài làm
13 Nguyen quang minh10 6 phút - 15 giây2016-10-31 20:00:57 1 Xem bài làm
14 Anny Hoàng10 6 phút - 16 giây2017-03-17 20:54:16 1 Xem bài làm
15 Trần Duy Thanh10 6 phút - 19 giây2017-01-25 17:59:39 2 Xem bài làm
16 Thân Văn Tuyên10 6 phút - 33 giây2017-02-24 11:02:58 1 Xem bài làm
17 Nguyen quang minh10 6 phút - 39 giây2016-11-09 20:26:51 1 Xem bài làm
18 phạm minh tâm10 6 phút - 39 giây2016-11-12 17:19:46 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thị Ánh Chúc10 6 phút - 49 giây2017-03-05 21:37:37 1 Xem bài làm
20 Mr siro10 6 phút - 51 giây2017-02-17 20:46:13 1 Xem bài làm
21 Nguyen thi hong10 7 phút - 1 giây2017-01-05 15:15:40 1 Xem bài làm
22 Lê Ngọc Quí10 7 phút - 12 giây2019-10-29 18:18:52 2 Xem bài làm
23 LocVo10 7 phút - 16 giây2016-11-28 21:05:05 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt10 7 phút - 17 giây2016-11-07 07:46:03 1 Xem bài làm
25 Phúc Nguyễn Thị Thiên10 7 phút - 18 giây2016-10-30 16:13:05 1 Xem bài làm
26 Yuuki10 7 phút - 19 giây2016-11-03 19:44:43 1 Xem bài làm
27 Phạm minh thu10 7 phút - 27 giây2016-10-29 19:51:37 1 Xem bài làm
28 Trần Đức Long10 7 phút - 39 giây2017-02-01 21:15:22 1 Xem bài làm
29 Hoàng Thế Phúc10 7 phút - 45 giây2016-11-03 21:12:35 1 Xem bài làm
30 dang thanh dat10 7 phút - 53 giây2016-10-30 14:30:25 1 Xem bài làm
31 dinh cong10 7 phút - 53 giây2016-10-31 20:15:17 1 Xem bài làm
32 Nguyen Quang Minh10 7 phút - 57 giây2016-10-31 19:31:54 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Nhan Thùy Dương10 8 phút - 4 giây2017-01-07 17:18:49 1 Xem bài làm
34 TÔ TÚ QUYÊN10 8 phút - 16 giây2016-11-15 09:58:54 1 Xem bài làm
35 Xpt 1410 8 phút - 19 giây2016-12-16 13:20:00 1 Xem bài làm
36 Ngân Ngô10 8 phút - 35 giây2016-11-08 08:21:17 1 Xem bài làm
37 Ngô Minh Phương10 8 phút - 41 giây2017-08-22 10:09:44 1 Xem bài làm
38 Phạm Ánh Dương10 8 phút - 43 giây2016-11-27 21:44:30 1 Xem bài làm
39 Kanami Tatsukino Izuca10 8 phút - 54 giây2017-02-22 21:13:03 1 Xem bài làm
40 Viết Hùng Nguyễn10 9 phút - 0 giây2018-10-27 05:33:03 2 Xem bài làm
41 Dung Pham Ngoc10 9 phút - 8 giây2017-10-22 20:23:58 1 Xem bài làm
42 Bùi Thanh Dương10 9 phút - 36 giây2016-10-29 20:46:15 1 Xem bài làm
43 tran ngoc huyen10 9 phút - 44 giây2017-03-06 18:35:52 1 Xem bài làm
44 Minh Hà10 9 phút - 52 giây2017-01-04 15:57:26 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Tuấn Anh10 10 phút - 3 giây2016-12-20 22:49:51 1 Xem bài làm
46 Viet Hoang Dam10 10 phút - 11 giây2018-11-28 20:27:58 1 Xem bài làm
47 Pham Mai Chi10 10 phút - 16 giây2017-02-05 10:37:38 1 Xem bài làm
48 Lê Tuấn Sơn10 10 phút - 25 giây2018-02-17 23:13:17 1 Xem bài làm
49 Dương Hoàng Hiệp10 10 phút - 40 giây2016-11-20 10:11:54 1 Xem bài làm
50 Trịnh Hữu An10 10 phút - 46 giây2017-06-14 08:01:46 1 Xem bài làm