Lớp 8 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 665

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 doan chung10 2 phút - 56 giây2016-10-26 22:07:51 1 Xem bài làm
2 Khánh10 3 phút - 24 giây2017-01-13 22:37:12 1 Xem bài làm
3 Ly Ly10 3 phút - 57 giây2016-10-27 21:19:14 1 Xem bài làm
4 Đỗ Kim Lâm10 4 phút - 48 giây2017-06-16 15:01:19 1 Xem bài làm
5 Nguyen Quang Minh10 4 phút - 50 giây2016-11-16 19:39:39 1 Xem bài làm
6 Vo Thanh Anh10 4 phút - 54 giây2016-12-18 09:44:27 1 Xem bài làm
7 Nguyen quang minh10 5 phút - 13 giây2016-11-10 20:27:27 1 Xem bài làm
8 TFboys_Karry10 6 phút - 6 giây2016-11-01 21:10:32 1 Xem bài làm
9 Huy Nguyễn Đức10 6 phút - 10 giây2016-11-05 18:51:02 1 Xem bài làm
10 Vu Cong Thien10 6 phút - 13 giây2017-03-16 20:10:18 1 Xem bài làm
11 Nguyen quang minh10 6 phút - 15 giây2016-10-31 20:00:57 1 Xem bài làm
12 Anny Hoàng10 6 phút - 16 giây2017-03-17 20:54:16 1 Xem bài làm
13 Trần Duy Thanh10 6 phút - 19 giây2017-01-25 17:59:39 2 Xem bài làm
14 Thân Văn Tuyên10 6 phút - 33 giây2017-02-24 11:02:58 1 Xem bài làm
15 Nguyen quang minh10 6 phút - 39 giây2016-11-09 20:26:51 1 Xem bài làm
16 phạm minh tâm10 6 phút - 39 giây2016-11-12 17:19:46 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Thị Ánh Chúc10 6 phút - 49 giây2017-03-05 21:37:37 1 Xem bài làm
18 Mr siro10 6 phút - 51 giây2017-02-17 20:46:13 1 Xem bài làm
19 Nguyen thi hong10 7 phút - 1 giây2017-01-05 15:15:40 1 Xem bài làm
20 LocVo10 7 phút - 16 giây2016-11-28 21:05:05 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt10 7 phút - 17 giây2016-11-07 07:46:03 1 Xem bài làm
22 Phúc Nguyễn Thị Thiên10 7 phút - 18 giây2016-10-30 16:13:05 1 Xem bài làm
23 Yuuki10 7 phút - 19 giây2016-11-03 19:44:43 1 Xem bài làm
24 Phạm minh thu10 7 phút - 27 giây2016-10-29 19:51:37 1 Xem bài làm
25 Trần Đức Long10 7 phút - 39 giây2017-02-01 21:15:22 1 Xem bài làm
26 Hoàng Thế Phúc10 7 phút - 45 giây2016-11-03 21:12:35 1 Xem bài làm
27 dang thanh dat10 7 phút - 53 giây2016-10-30 14:30:25 1 Xem bài làm
28 dinh cong10 7 phút - 53 giây2016-10-31 20:15:17 1 Xem bài làm
29 Nguyen Quang Minh10 7 phút - 57 giây2016-10-31 19:31:54 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Nhan Thùy Dương10 8 phút - 4 giây2017-01-07 17:18:49 1 Xem bài làm
31 TÔ TÚ QUYÊN10 8 phút - 16 giây2016-11-15 09:58:54 1 Xem bài làm
32 Xpt 1410 8 phút - 19 giây2016-12-16 13:20:00 1 Xem bài làm
33 Ngân Ngô10 8 phút - 35 giây2016-11-08 08:21:17 1 Xem bài làm
34 Ngô Minh Phương10 8 phút - 41 giây2017-08-22 10:09:44 1 Xem bài làm
35 Phạm Ánh Dương10 8 phút - 43 giây2016-11-27 21:44:30 1 Xem bài làm
36 Kanami Tatsukino Izuca10 8 phút - 54 giây2017-02-22 21:13:03 1 Xem bài làm
37 Bùi Thanh Dương10 9 phút - 36 giây2016-10-29 20:46:15 1 Xem bài làm
38 tran ngoc huyen10 9 phút - 44 giây2017-03-06 18:35:52 1 Xem bài làm
39 Minh Hà10 9 phút - 52 giây2017-01-04 15:57:26 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Tuấn Anh10 10 phút - 3 giây2016-12-20 22:49:51 1 Xem bài làm
41 Pham Mai Chi10 10 phút - 16 giây2017-02-05 10:37:38 1 Xem bài làm
42 Dương Hoàng Hiệp10 10 phút - 40 giây2016-11-20 10:11:54 1 Xem bài làm
43 Trịnh Hữu An10 10 phút - 46 giây2017-06-14 08:01:46 1 Xem bài làm
44 Kute _love 200310 12 phút - 36 giây2016-11-05 20:20:40 1 Xem bài làm
45 Killer world10 13 phút - 34 giây2017-06-18 09:51:52 1 Xem bài làm
46 Le Thanh Long10 14 phút - 41 giây2016-11-08 19:10:57 1 Xem bài làm
47 Opimus Prime10 14 phút - 56 giây2016-11-05 16:23:39 1 Xem bài làm
48 Phạm Thúy Nga10 18 phút - 14 giây2016-11-24 20:49:38 1 Xem bài làm
49 Trần Nguyễn Đức Tâm10 20 phút - 0 giây2017-07-11 20:33:00 1 Xem bài làm
50 thanchet9 4 phút - 35 giây2017-04-23 20:28:01 1 Xem bài làm