Lớp 8 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 543

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 doan chung10 2 phút - 56 giây2016-10-26 22:07:51 1 Xem bài làm
2 Khánh10 3 phút - 24 giây2017-01-13 22:37:12 1 Xem bài làm
3 Chu Ngọc Ngân Giang10 3 phút - 37 giây2016-11-01 20:58:33 1 Xem bài làm
4 Ly Ly10 3 phút - 57 giây2016-10-27 21:19:14 1 Xem bài làm
5 Nguyen Quang Minh10 4 phút - 50 giây2016-11-16 19:39:39 1 Xem bài làm
6 Vo Thanh Anh10 4 phút - 54 giây2016-12-18 09:44:27 1 Xem bài làm
7 Nguyen quang minh10 5 phút - 13 giây2016-11-10 20:27:27 1 Xem bài làm
8 TFboys_Karry10 6 phút - 6 giây2016-11-01 21:10:32 1 Xem bài làm
9 Huy Nguyễn Đức10 6 phút - 10 giây2016-11-05 18:51:02 1 Xem bài làm
10 Nguyen quang minh10 6 phút - 15 giây2016-10-31 20:00:57 1 Xem bài làm
11 Trần Duy Thanh10 6 phút - 19 giây2017-01-25 17:59:39 2 Xem bài làm
12 Thân Văn Tuyên10 6 phút - 33 giây2017-02-24 11:02:58 1 Xem bài làm
13 phạm minh tâm10 6 phút - 39 giây2016-11-12 17:19:46 1 Xem bài làm
14 Nguyen quang minh10 6 phút - 39 giây2016-11-09 20:26:51 1 Xem bài làm
15 Mr siro10 6 phút - 51 giây2017-02-17 20:46:13 1 Xem bài làm
16 Nguyen thi hong10 7 phút - 1 giây2017-01-05 15:15:40 1 Xem bài làm
17 LocVo10 7 phút - 16 giây2016-11-28 21:05:05 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt10 7 phút - 17 giây2016-11-07 07:46:03 1 Xem bài làm
19 Phúc Nguyễn Thị Thiên10 7 phút - 18 giây2016-10-30 16:13:05 1 Xem bài làm
20 Yuuki10 7 phút - 19 giây2016-11-03 19:44:43 1 Xem bài làm
21 Phạm minh thu10 7 phút - 27 giây2016-10-29 19:51:37 1 Xem bài làm
22 Trần Đức Long10 7 phút - 39 giây2017-02-01 21:15:22 1 Xem bài làm
23 Hoàng Thế Phúc10 7 phút - 45 giây2016-11-03 21:12:35 1 Xem bài làm
24 dinh cong10 7 phút - 53 giây2016-10-31 20:15:17 1 Xem bài làm
25 dang thanh dat10 7 phút - 53 giây2016-10-30 14:30:25 1 Xem bài làm
26 Nguyen Quang Minh10 7 phút - 57 giây2016-10-31 19:31:54 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Nhan Thùy Dương10 8 phút - 4 giây2017-01-07 17:18:49 1 Xem bài làm
28 TÔ TÚ QUYÊN10 8 phút - 16 giây2016-11-15 09:58:54 1 Xem bài làm
29 Xpt 1410 8 phút - 19 giây2016-12-16 13:20:00 1 Xem bài làm
30 Ngân Ngô10 8 phút - 35 giây2016-11-08 08:21:17 1 Xem bài làm
31 Phạm Ánh Dương10 8 phút - 43 giây2016-11-27 21:44:30 1 Xem bài làm
32 Kanami Tatsukino Izuca10 8 phút - 54 giây2017-02-22 21:13:03 1 Xem bài làm
33 Bùi Thanh Dương10 9 phút - 36 giây2016-10-29 20:46:15 1 Xem bài làm
34 Minh Hà10 9 phút - 52 giây2017-01-04 15:57:26 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Tuấn Anh10 10 phút - 3 giây2016-12-20 22:49:51 1 Xem bài làm
36 Pham Mai Chi10 10 phút - 16 giây2017-02-05 10:37:38 1 Xem bài làm
37 Dương Hoàng Hiệp10 10 phút - 40 giây2016-11-20 10:11:54 1 Xem bài làm
38 Kute _love 200310 12 phút - 36 giây2016-11-05 20:20:40 1 Xem bài làm
39 Le Thanh Long10 14 phút - 41 giây2016-11-08 19:10:57 1 Xem bài làm
40 Opimus Prime10 14 phút - 56 giây2016-11-05 16:23:39 1 Xem bài làm
41 Phạm Thúy Nga10 18 phút - 14 giây2016-11-24 20:49:38 1 Xem bài làm
42 Wang Jun Kai10 19 phút - 35 giây2016-11-01 20:52:50 3 Xem bài làm
43 Minh Quân Hồ Tấn9 4 phút - 43 giây2016-11-18 18:41:29 1 Xem bài làm
44 Đinh Trọng Chiến9 4 phút - 43 giây2016-11-03 15:10:17 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thị Thùy Linh9 4 phút - 55 giây2016-12-25 12:27:34 1 Xem bài làm
46 Hà Huy Tuấn Hùng9 5 phút - 2 giây2016-11-16 20:58:22 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Văn Lại9 5 phút - 27 giây2016-10-30 11:57:40 1 Xem bài làm
48 fdssd9 5 phút - 33 giây2016-12-24 13:34:48 1 Xem bài làm
49 Đào Lê Anh Thư9 5 phút - 42 giây2017-02-12 20:41:36 1 Xem bài làm
50 Nguyen quang minh9 5 phút - 51 giây2016-11-09 19:47:06 1 Xem bài làm