Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1017

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 doan chung10 2 phút - 56 giây2016-10-26 22:07:51 1 Xem bài làm
2 Hoàng Kakarot10 3 phút - 8 giây2021-02-22 21:56:20 1 Xem bài làm
3 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG10 3 phút - 10 giây2021-06-27 16:22:02 1 Xem bài làm
4 Khánh10 3 phút - 24 giây2017-01-13 22:37:12 1 Xem bài làm
5 Trần Quang Minh10 3 phút - 42 giây2020-04-21 15:53:59 1 Xem bài làm
6 Ly Ly10 3 phút - 57 giây2016-10-27 21:19:14 1 Xem bài làm
7 Lê Trường Chinh10 4 phút - 11 giây2020-04-29 15:55:12 1 Xem bài làm
8 One Punch Man10 4 phút - 23 giây2021-02-19 21:18:45 1 Xem bài làm
9 Đỗ Kim Lâm10 4 phút - 48 giây2017-06-16 15:01:19 1 Xem bài làm
10 Nguyen Quang Minh10 4 phút - 50 giây2016-11-16 19:39:39 1 Xem bài làm
11 Vo Thanh Anh10 4 phút - 54 giây2016-12-18 09:44:27 1 Xem bài làm
12 Nguyen quang minh10 5 phút - 13 giây2016-11-10 20:27:27 1 Xem bài làm
13 Đoàn Hồng Cường10 5 phút - 25 giây2020-04-17 11:18:59 1 Xem bài làm
14 Nguyen Tien Dung10 5 phút - 55 giây2020-04-08 08:17:58 1 Xem bài làm
15 Ngọc Phạm Cherry10 5 phút - 58 giây2017-10-20 13:03:42 1 Xem bài làm
16 TFboys_Karry10 6 phút - 6 giây2016-11-01 21:10:32 1 Xem bài làm
17 Đào Xuân Hùng10 6 phút - 6 giây2018-05-10 21:14:11 1 Xem bài làm
18 Huy Nguyễn Đức10 6 phút - 10 giây2016-11-05 18:51:02 1 Xem bài làm
19 Vu Cong Thien10 6 phút - 13 giây2017-03-16 20:10:18 1 Xem bài làm
20 Nguyen quang minh10 6 phút - 15 giây2016-10-31 20:00:57 1 Xem bài làm
21 Anny Hoàng10 6 phút - 16 giây2017-03-17 20:54:16 1 Xem bài làm
22 Trần Duy Thanh10 6 phút - 19 giây2017-01-25 17:59:39 2 Xem bài làm
23 Thân Văn Tuyên10 6 phút - 33 giây2017-02-24 11:02:58 1 Xem bài làm
24 Nguyen quang minh10 6 phút - 39 giây2016-11-09 20:26:51 1 Xem bài làm
25 phạm minh tâm10 6 phút - 39 giây2016-11-12 17:19:46 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Thị Ánh Chúc10 6 phút - 49 giây2017-03-05 21:37:37 1 Xem bài làm
27 Mr siro10 6 phút - 51 giây2017-02-17 20:46:13 1 Xem bài làm
28 Bùi Minh Thảoc10 6 phút - 55 giây2021-05-22 17:23:10 1 Xem bài làm
29 Nguyen thi hong10 7 phút - 1 giây2017-01-05 15:15:40 1 Xem bài làm
30 Ngọc Khánh10 7 phút - 4 giây2020-12-25 22:05:45 1 Xem bài làm
31 Lê Ngọc Quí10 7 phút - 12 giây2019-10-29 18:18:52 2 Xem bài làm
32 LocVo10 7 phút - 16 giây2016-11-28 21:05:05 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt10 7 phút - 17 giây2016-11-07 07:46:03 1 Xem bài làm
34 Phúc Nguyễn Thị Thiên10 7 phút - 18 giây2016-10-30 16:13:05 1 Xem bài làm
35 Yuuki10 7 phút - 19 giây2016-11-03 19:44:43 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Yến Nhi10 7 phút - 22 giây2021-02-27 08:55:42 1 Xem bài làm
37 Phạm minh thu10 7 phút - 27 giây2016-10-29 19:51:37 1 Xem bài làm
38 Trần Đức Long10 7 phút - 39 giây2017-02-01 21:15:22 1 Xem bài làm
39 Hoàng Thế Phúc10 7 phút - 45 giây2016-11-03 21:12:35 1 Xem bài làm
40 dang thanh dat10 7 phút - 53 giây2016-10-30 14:30:25 1 Xem bài làm
41 dinh cong10 7 phút - 53 giây2016-10-31 20:15:17 1 Xem bài làm
42 Nguyen Quang Minh10 7 phút - 57 giây2016-10-31 19:31:54 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Nhan Thùy Dương10 8 phút - 4 giây2017-01-07 17:18:49 1 Xem bài làm
44 TÔ TÚ QUYÊN10 8 phút - 16 giây2016-11-15 09:58:54 1 Xem bài làm
45 Xpt 1410 8 phút - 19 giây2016-12-16 13:20:00 1 Xem bài làm
46 Ngân Ngô10 8 phút - 35 giây2016-11-08 08:21:17 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Thị Tường Vi10 8 phút - 39 giây2020-02-13 15:01:36 1 Xem bài làm
48 Ngô Minh Phương10 8 phút - 41 giây2017-08-22 10:09:44 1 Xem bài làm
49 Phạm Ánh Dương10 8 phút - 43 giây2016-11-27 21:44:30 1 Xem bài làm
50 Hoàng Việt Anh10 8 phút - 44 giây2021-10-24 15:53:44 1 Xem bài làm