Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 885

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 doan chung10 2 phút - 56 giây2016-10-26 22:07:51 1 Xem bài làm
2 Hoàng Kakarot10 3 phút - 8 giây2021-02-22 21:56:20 1 Xem bài làm
3 Khánh10 3 phút - 24 giây2017-01-13 22:37:12 1 Xem bài làm
4 Trần Quang Minh10 3 phút - 42 giây2020-04-21 15:53:59 1 Xem bài làm
5 Ly Ly10 3 phút - 57 giây2016-10-27 21:19:14 1 Xem bài làm
6 Lê Trường Chinh10 4 phút - 11 giây2020-04-29 15:55:12 1 Xem bài làm
7 One Punch Man10 4 phút - 23 giây2021-02-19 21:18:45 1 Xem bài làm
8 Đỗ Kim Lâm10 4 phút - 48 giây2017-06-16 15:01:19 1 Xem bài làm
9 Nguyen Quang Minh10 4 phút - 50 giây2016-11-16 19:39:39 1 Xem bài làm
10 Vo Thanh Anh10 4 phút - 54 giây2016-12-18 09:44:27 1 Xem bài làm
11 Nguyen quang minh10 5 phút - 13 giây2016-11-10 20:27:27 1 Xem bài làm
12 Đoàn Hồng Cường10 5 phút - 25 giây2020-04-17 11:18:59 1 Xem bài làm
13 Nguyen Tien Dung10 5 phút - 55 giây2020-04-08 08:17:58 1 Xem bài làm
14 Ngọc Phạm Cherry10 5 phút - 58 giây2017-10-20 13:03:42 1 Xem bài làm
15 TFboys_Karry10 6 phút - 6 giây2016-11-01 21:10:32 1 Xem bài làm
16 Đào Xuân Hùng10 6 phút - 6 giây2018-05-10 21:14:11 1 Xem bài làm
17 Huy Nguyễn Đức10 6 phút - 10 giây2016-11-05 18:51:02 1 Xem bài làm
18 Vu Cong Thien10 6 phút - 13 giây2017-03-16 20:10:18 1 Xem bài làm
19 Nguyen quang minh10 6 phút - 15 giây2016-10-31 20:00:57 1 Xem bài làm
20 Anny Hoàng10 6 phút - 16 giây2017-03-17 20:54:16 1 Xem bài làm
21 Trần Duy Thanh10 6 phút - 19 giây2017-01-25 17:59:39 2 Xem bài làm
22 Thân Văn Tuyên10 6 phút - 33 giây2017-02-24 11:02:58 1 Xem bài làm
23 Nguyen quang minh10 6 phút - 39 giây2016-11-09 20:26:51 1 Xem bài làm
24 phạm minh tâm10 6 phút - 39 giây2016-11-12 17:19:46 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thị Ánh Chúc10 6 phút - 49 giây2017-03-05 21:37:37 1 Xem bài làm
26 Mr siro10 6 phút - 51 giây2017-02-17 20:46:13 1 Xem bài làm
27 Nguyen thi hong10 7 phút - 1 giây2017-01-05 15:15:40 1 Xem bài làm
28 Ngọc Khánh10 7 phút - 4 giây2020-12-25 22:05:45 1 Xem bài làm
29 Lê Ngọc Quí10 7 phút - 12 giây2019-10-29 18:18:52 2 Xem bài làm
30 LocVo10 7 phút - 16 giây2016-11-28 21:05:05 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt10 7 phút - 17 giây2016-11-07 07:46:03 1 Xem bài làm
32 Phúc Nguyễn Thị Thiên10 7 phút - 18 giây2016-10-30 16:13:05 1 Xem bài làm
33 Yuuki10 7 phút - 19 giây2016-11-03 19:44:43 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Yến Nhi10 7 phút - 22 giây2021-02-27 08:55:42 1 Xem bài làm
35 Phạm minh thu10 7 phút - 27 giây2016-10-29 19:51:37 1 Xem bài làm
36 Trần Đức Long10 7 phút - 39 giây2017-02-01 21:15:22 1 Xem bài làm
37 Hoàng Thế Phúc10 7 phút - 45 giây2016-11-03 21:12:35 1 Xem bài làm
38 dang thanh dat10 7 phút - 53 giây2016-10-30 14:30:25 1 Xem bài làm
39 dinh cong10 7 phút - 53 giây2016-10-31 20:15:17 1 Xem bài làm
40 Nguyen Quang Minh10 7 phút - 57 giây2016-10-31 19:31:54 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Nhan Thùy Dương10 8 phút - 4 giây2017-01-07 17:18:49 1 Xem bài làm
42 TÔ TÚ QUYÊN10 8 phút - 16 giây2016-11-15 09:58:54 1 Xem bài làm
43 Xpt 1410 8 phút - 19 giây2016-12-16 13:20:00 1 Xem bài làm
44 Ngân Ngô10 8 phút - 35 giây2016-11-08 08:21:17 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thị Tường Vi10 8 phút - 39 giây2020-02-13 15:01:36 1 Xem bài làm
46 Ngô Minh Phương10 8 phút - 41 giây2017-08-22 10:09:44 1 Xem bài làm
47 Phạm Ánh Dương10 8 phút - 43 giây2016-11-27 21:44:30 1 Xem bài làm
48 Kanami Tatsukino Izuca10 8 phút - 54 giây2017-02-22 21:13:03 1 Xem bài làm
49 Viết Hùng Nguyễn10 9 phút - 0 giây2018-10-27 05:33:03 2 Xem bài làm
50 Dung Pham Ngoc10 9 phút - 8 giây2017-10-22 20:23:58 1 Xem bài làm