Lớp 9 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

Phạm Doãn Huy
10 điểm
Trương Minh Trọng
10 điểm
Bùi Chí Hào
10 điểm
Lê Mã Siêu
10 điểm
Thắng Nguyễn
10 điểm

Có 1137 người đã làm bài