Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1253

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Lưỡng10 1 phút - 14 giây2020-04-20 21:27:41 1 Xem bài làm
2 Phạm Doãn Huy10 3 phút - 18 giây2017-01-02 15:03:18 1 Xem bài làm
3 Trương Minh Trọng10 3 phút - 38 giây2017-06-06 12:18:32 1 Xem bài làm
4 Bùi Chí Hào10 3 phút - 59 giây2017-03-07 18:16:23 1 Xem bài làm
5 Lê Mã Siêu10 3 phút - 59 giây2017-04-04 15:18:41 1 Xem bài làm
6 Thắng Nguyễn10 4 phút - 14 giây2017-03-22 20:57:37 1 Xem bài làm
7 DORAPAN10 4 phút - 14 giây2019-10-14 21:17:38 1 Xem bài làm
8 itsukashidou10 4 phút - 16 giây2017-01-15 14:29:44 1 Xem bài làm
9 Nguyen Thi Hong Thu10 5 phút - 20 giây2016-11-24 19:15:16 1 Xem bài làm
10 Đoàn Thái Bảo10 5 phút - 38 giây2017-08-19 14:01:18 1 Xem bài làm
11 Trần Văn Hà10 5 phút - 44 giây2020-05-04 16:40:39 1 Xem bài làm
12 Mạc Thu Hà10 5 phút - 56 giây2017-01-08 10:27:49 1 Xem bài làm
13 Vương Chí Thanh10 5 phút - 57 giây2018-08-01 23:59:24 1 Xem bài làm
14 Trần Trung Nguyên10 6 phút - 3 giây2018-07-17 15:12:18 1 Xem bài làm
15 Minh Thu10 6 phút - 5 giây2016-11-06 22:03:28 1 Xem bài làm
16 lonthinh10 6 phút - 14 giây2016-11-10 21:20:25 1 Xem bài làm
17 Trần Hoàng Long10 6 phút - 26 giây2020-04-18 15:25:41 1 Xem bài làm
18 chử mai10 6 phút - 32 giây2017-10-09 21:27:08 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Vũ Thắng10 6 phút - 32 giây2018-10-21 15:42:18 1 Xem bài làm
20 Mã Ngọc Hương Ánh10 6 phút - 36 giây2017-02-16 20:50:57 1 Xem bài làm
21 Trần Lê Khoa10 6 phút - 52 giây2019-09-20 19:30:04 1 Xem bài làm
22 JackGre10 6 phút - 56 giây2016-10-31 23:16:22 1 Xem bài làm
23 Châu Thị Mỹ Lệ10 7 phút - 7 giây2017-09-24 16:14:19 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Phạm Hoàng Linh10 7 phút - 13 giây2018-06-13 14:16:19 5 Xem bài làm
25 Hòa Vũ10 7 phút - 37 giây2018-01-15 20:57:22 1 Xem bài làm
26 supersayjan10 7 phút - 44 giây2016-11-06 21:39:36 1 Xem bài làm
27 Blossoms Cherry10 7 phút - 45 giây2016-12-31 11:29:57 1 Xem bài làm
28 Hoàng Minh Hoàng10 7 phút - 51 giây2017-09-08 21:15:30 1 Xem bài làm
29 dhfdfeef10 7 phút - 51 giây2017-10-27 19:50:05 1 Xem bài làm
30 Hỗn Thiên10 7 phút - 59 giây2016-12-24 21:06:31 1 Xem bài làm
31 Diệp Chi10 8 phút - 14 giây2020-05-31 19:44:30 1 Xem bài làm
32 Hà Huy Thành10 8 phút - 19 giây2019-01-23 20:15:43 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thành Luân10 8 phút - 19 giây2017-07-06 13:16:26 1 Xem bài làm
34 thang10 8 phút - 23 giây2016-11-22 20:57:48 1 Xem bài làm
35 tuấn anh khổng10 8 phút - 44 giây2017-04-19 22:31:10 1 Xem bài làm
36 Nhữ Thị Hà Thanh10 8 phút - 50 giây2016-12-07 21:56:31 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thị Ngọc Anh10 8 phút - 54 giây2016-12-13 22:01:11 1 Xem bài làm
38 Quái Vật10 9 phút - 21 giây2018-09-18 21:58:37 1 Xem bài làm
39 tran ngoc ngan ha10 9 phút - 41 giây2018-09-02 22:10:58 3 Xem bài làm
40 Trần Thùy Linh10 9 phút - 50 giây2017-03-04 21:13:07 1 Xem bài làm
41 Duyên Quỳnh10 10 phút - 47 giây2018-08-12 18:08:35 1 Xem bài làm
42 Bùi Thị Hà10 11 phút - 15 giây2017-01-31 20:24:46 1 Xem bài làm
43 Lê Hoàng Anh10 11 phút - 31 giây2017-10-04 16:34:47 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Thị Huệ10 12 phút - 24 giây2020-04-18 15:18:56 1 Xem bài làm
45 Nguyen Thi Phuong Anh10 12 phút - 27 giây2017-09-02 18:51:03 1 Xem bài làm
46 Nguyên Trương Hạnh10 13 phút - 1 giây2017-10-19 13:32:09 1 Xem bài làm
47 Lương Thị Thanh Hoài10 13 phút - 32 giây2016-12-20 20:36:31 1 Xem bài làm
48 Phan Xuân Biên10 13 phút - 38 giây2017-08-25 21:38:22 1 Xem bài làm
49 Trần Phú Cường10 15 phút - 42 giây2019-07-04 11:13:18 1 Xem bài làm
50 Hoàng Thị Thương10 16 phút - 19 giây2017-01-08 17:36:17 1 Xem bài làm