Lớp 9 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1095

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Phạm Doãn Huy10 3 phút - 18 giây2017-01-02 15:03:18 1 Xem bài làm
2 Trương Minh Trọng10 3 phút - 38 giây2017-06-06 12:18:32 1 Xem bài làm
3 Bùi Chí Hào10 3 phút - 59 giây2017-03-07 18:16:23 1 Xem bài làm
4 Lê Mã Siêu10 3 phút - 59 giây2017-04-04 15:18:41 1 Xem bài làm
5 Thắng Nguyễn10 4 phút - 14 giây2017-03-22 20:57:37 1 Xem bài làm
6 itsukashidou10 4 phút - 16 giây2017-01-15 14:29:44 1 Xem bài làm
7 Nguyen Thi Hong Thu10 5 phút - 20 giây2016-11-24 19:15:16 1 Xem bài làm
8 Đoàn Thái Bảo10 5 phút - 38 giây2017-08-19 14:01:18 1 Xem bài làm
9 Mạc Thu Hà10 5 phút - 56 giây2017-01-08 10:27:49 1 Xem bài làm
10 Vương Chí Thanh10 5 phút - 57 giây2018-08-01 23:59:24 1 Xem bài làm
11 Trần Trung Nguyên10 6 phút - 3 giây2018-07-17 15:12:18 1 Xem bài làm
12 Minh Thu10 6 phút - 5 giây2016-11-06 22:03:28 1 Xem bài làm
13 lonthinh10 6 phút - 14 giây2016-11-10 21:20:25 1 Xem bài làm
14 chử mai10 6 phút - 32 giây2017-10-09 21:27:08 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Vũ Thắng10 6 phút - 32 giây2018-10-21 15:42:18 1 Xem bài làm
16 Mã Ngọc Hương Ánh10 6 phút - 36 giây2017-02-16 20:50:57 1 Xem bài làm
17 JackGre10 6 phút - 56 giây2016-10-31 23:16:22 1 Xem bài làm
18 Châu Thị Mỹ Lệ10 7 phút - 7 giây2017-09-24 16:14:19 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Phạm Hoàng Linh10 7 phút - 13 giây2018-06-13 14:16:19 5 Xem bài làm
20 Hòa Vũ10 7 phút - 37 giây2018-01-15 20:57:22 1 Xem bài làm
21 supersayjan10 7 phút - 44 giây2016-11-06 21:39:36 1 Xem bài làm
22 Blossoms Cherry10 7 phút - 45 giây2016-12-31 11:29:57 1 Xem bài làm
23 Hoàng Minh Hoàng10 7 phút - 51 giây2017-09-08 21:15:30 1 Xem bài làm
24 dhfdfeef10 7 phút - 51 giây2017-10-27 19:50:05 1 Xem bài làm
25 Hỗn Thiên10 7 phút - 59 giây2016-12-24 21:06:31 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Thành Luân10 8 phút - 19 giây2017-07-06 13:16:26 1 Xem bài làm
27 thang10 8 phút - 23 giây2016-11-22 20:57:48 1 Xem bài làm
28 tuấn anh khổng10 8 phút - 44 giây2017-04-19 22:31:10 1 Xem bài làm
29 Nhữ Thị Hà Thanh10 8 phút - 50 giây2016-12-07 21:56:31 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Thị Ngọc Anh10 8 phút - 54 giây2016-12-13 22:01:11 1 Xem bài làm
31 Quái Vật10 9 phút - 21 giây2018-09-18 21:58:37 1 Xem bài làm
32 tran ngoc ngan ha10 9 phút - 41 giây2018-09-02 22:10:58 3 Xem bài làm
33 Trần Thùy Linh10 9 phút - 50 giây2017-03-04 21:13:07 1 Xem bài làm
34 Duyên Quỳnh10 10 phút - 47 giây2018-08-12 18:08:35 1 Xem bài làm
35 Bùi Thị Hà10 11 phút - 15 giây2017-01-31 20:24:46 1 Xem bài làm
36 Lê Hoàng Anh10 11 phút - 31 giây2017-10-04 16:34:47 1 Xem bài làm
37 Nguyen Thi Phuong Anh10 12 phút - 27 giây2017-09-02 18:51:03 1 Xem bài làm
38 Nguyên Trương Hạnh10 13 phút - 1 giây2017-10-19 13:32:09 1 Xem bài làm
39 Lương Thị Thanh Hoài10 13 phút - 32 giây2016-12-20 20:36:31 1 Xem bài làm
40 Phan Xuân Biên10 13 phút - 38 giây2017-08-25 21:38:22 1 Xem bài làm
41 Hoàng Thị Thương10 16 phút - 19 giây2017-01-08 17:36:17 1 Xem bài làm
42 Lê Thiện Phước10 16 phút - 56 giây2017-09-02 00:47:57 1 Xem bài làm
43 linh nguyen10 17 phút - 11 giây2016-12-03 22:35:41 1 Xem bài làm
44 đỗ thùy dung10 17 phút - 58 giây2018-07-25 15:50:38 1 Xem bài làm
45 Lee Min Ah10 18 phút - 0 giây2016-11-06 21:42:35 1 Xem bài làm
46 Vũ Linh Chi9 1 phút - 42 giây2017-07-07 08:42:48 1 Xem bài làm
47 Trung Diệp Linh9 2 phút - 36 giây2018-06-13 14:38:03 1 Xem bài làm
48 What The Fuck9 3 phút - 4 giây2017-01-06 08:50:34 1 Xem bài làm
49 Hoàng Thiện Phúc9 3 phút - 22 giây2018-05-20 16:40:40 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Đăng Việt Nhật9 3 phút - 23 giây2016-11-21 21:30:06 1 Xem bài làm