Lớp 9 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1026

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Phạm Doãn Huy10 3 phút - 18 giây2017-01-02 15:03:18 1 Xem bài làm
2 Trương Minh Trọng10 3 phút - 38 giây2017-06-06 12:18:32 1 Xem bài làm
3 Bùi Chí Hào10 3 phút - 59 giây2017-03-07 18:16:23 1 Xem bài làm
4 Lê Mã Siêu10 3 phút - 59 giây2017-04-04 15:18:41 1 Xem bài làm
5 Thắng Nguyễn10 4 phút - 14 giây2017-03-22 20:57:37 1 Xem bài làm
6 itsukashidou10 4 phút - 16 giây2017-01-15 14:29:44 1 Xem bài làm
7 Nguyen Thi Hong Thu10 5 phút - 20 giây2016-11-24 19:15:16 1 Xem bài làm
8 Đoàn Thái Bảo10 5 phút - 38 giây2017-08-19 14:01:18 1 Xem bài làm
9 Mạc Thu Hà10 5 phút - 56 giây2017-01-08 10:27:49 1 Xem bài làm
10 Trần Trung Nguyên10 6 phút - 3 giây2018-07-17 15:12:18 1 Xem bài làm
11 Minh Thu10 6 phút - 5 giây2016-11-06 22:03:28 1 Xem bài làm
12 lonthinh10 6 phút - 14 giây2016-11-10 21:20:25 1 Xem bài làm
13 chử mai10 6 phút - 32 giây2017-10-09 21:27:08 1 Xem bài làm
14 Mã Ngọc Hương Ánh10 6 phút - 36 giây2017-02-16 20:50:57 1 Xem bài làm
15 JackGre10 6 phút - 56 giây2016-10-31 23:16:22 1 Xem bài làm
16 Châu Thị Mỹ Lệ10 7 phút - 7 giây2017-09-24 16:14:19 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Phạm Hoàng Linh10 7 phút - 13 giây2018-06-13 14:16:19 5 Xem bài làm
18 Hòa Vũ10 7 phút - 37 giây2018-01-15 20:57:22 1 Xem bài làm
19 supersayjan10 7 phút - 44 giây2016-11-06 21:39:36 1 Xem bài làm
20 Blossoms Cherry10 7 phút - 45 giây2016-12-31 11:29:57 1 Xem bài làm
21 Hoàng Minh Hoàng10 7 phút - 51 giây2017-09-08 21:15:30 1 Xem bài làm
22 dhfdfeef10 7 phút - 51 giây2017-10-27 19:50:05 1 Xem bài làm
23 Hỗn Thiên10 7 phút - 59 giây2016-12-24 21:06:31 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thành Luân10 8 phút - 19 giây2017-07-06 13:16:26 1 Xem bài làm
25 thang10 8 phút - 23 giây2016-11-22 20:57:48 1 Xem bài làm
26 tuấn anh khổng10 8 phút - 44 giây2017-04-19 22:31:10 1 Xem bài làm
27 Nhữ Thị Hà Thanh10 8 phút - 50 giây2016-12-07 21:56:31 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Thị Ngọc Anh10 8 phút - 54 giây2016-12-13 22:01:11 1 Xem bài làm
29 Trần Thùy Linh10 9 phút - 50 giây2017-03-04 21:13:07 1 Xem bài làm
30 Bùi Thị Hà10 11 phút - 15 giây2017-01-31 20:24:46 1 Xem bài làm
31 Lê Hoàng Anh10 11 phút - 31 giây2017-10-04 16:34:47 1 Xem bài làm
32 Nguyen Thi Phuong Anh10 12 phút - 27 giây2017-09-02 18:51:03 1 Xem bài làm
33 Nguyên Trương Hạnh10 13 phút - 1 giây2017-10-19 13:32:09 1 Xem bài làm
34 Lương Thị Thanh Hoài10 13 phút - 32 giây2016-12-20 20:36:31 1 Xem bài làm
35 Phan Xuân Biên10 13 phút - 38 giây2017-08-25 21:38:22 1 Xem bài làm
36 Hoàng Thị Thương10 16 phút - 19 giây2017-01-08 17:36:17 1 Xem bài làm
37 Lê Thiện Phước10 16 phút - 56 giây2017-09-02 00:47:57 1 Xem bài làm
38 linh nguyen10 17 phút - 11 giây2016-12-03 22:35:41 1 Xem bài làm
39 Lee Min Ah10 18 phút - 0 giây2016-11-06 21:42:35 1 Xem bài làm
40 Vũ Linh Chi9 1 phút - 42 giây2017-07-07 08:42:48 1 Xem bài làm
41 Trung Diệp Linh9 2 phút - 36 giây2018-06-13 14:38:03 1 Xem bài làm
42 What The Fuck9 3 phút - 4 giây2017-01-06 08:50:34 1 Xem bài làm
43 Hoàng Thiện Phúc9 3 phút - 22 giây2018-05-20 16:40:40 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Đăng Việt Nhật9 3 phút - 23 giây2016-11-21 21:30:06 1 Xem bài làm
45 Phạm Doãn Huy9 3 phút - 34 giây2017-01-02 14:51:43 1 Xem bài làm
46 Hạnh Nguyên9 3 phút - 39 giây2016-10-28 20:18:18 1 Xem bài làm
47 tran manh tri9 3 phút - 39 giây2017-01-10 13:05:50 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Đại Nghĩa9 4 phút - 3 giây2017-11-19 18:23:22 1 Xem bài làm
49 Phan Quỳnh9 4 phút - 7 giây2016-11-07 20:10:12 1 Xem bài làm
50 Phan Văn Hiếu9 4 phút - 19 giây2017-06-14 20:01:01 1 Xem bài làm