Lớp 9 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1137

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Phạm Doãn Huy10 3 phút - 18 giây2017-01-02 15:03:18 1 Xem bài làm
2 Trương Minh Trọng10 3 phút - 38 giây2017-06-06 12:18:32 1 Xem bài làm
3 Bùi Chí Hào10 3 phút - 59 giây2017-03-07 18:16:23 1 Xem bài làm
4 Lê Mã Siêu10 3 phút - 59 giây2017-04-04 15:18:41 1 Xem bài làm
5 Thắng Nguyễn10 4 phút - 14 giây2017-03-22 20:57:37 1 Xem bài làm
6 DORAPAN10 4 phút - 14 giây2019-10-14 21:17:38 1 Xem bài làm
7 itsukashidou10 4 phút - 16 giây2017-01-15 14:29:44 1 Xem bài làm
8 Nguyen Thi Hong Thu10 5 phút - 20 giây2016-11-24 19:15:16 1 Xem bài làm
9 Đoàn Thái Bảo10 5 phút - 38 giây2017-08-19 14:01:18 1 Xem bài làm
10 Mạc Thu Hà10 5 phút - 56 giây2017-01-08 10:27:49 1 Xem bài làm
11 Vương Chí Thanh10 5 phút - 57 giây2018-08-01 23:59:24 1 Xem bài làm
12 Trần Trung Nguyên10 6 phút - 3 giây2018-07-17 15:12:18 1 Xem bài làm
13 Minh Thu10 6 phút - 5 giây2016-11-06 22:03:28 1 Xem bài làm
14 lonthinh10 6 phút - 14 giây2016-11-10 21:20:25 1 Xem bài làm
15 chử mai10 6 phút - 32 giây2017-10-09 21:27:08 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Vũ Thắng10 6 phút - 32 giây2018-10-21 15:42:18 1 Xem bài làm
17 Mã Ngọc Hương Ánh10 6 phút - 36 giây2017-02-16 20:50:57 1 Xem bài làm
18 Trần Lê Khoa10 6 phút - 52 giây2019-09-20 19:30:04 1 Xem bài làm
19 JackGre10 6 phút - 56 giây2016-10-31 23:16:22 1 Xem bài làm
20 Châu Thị Mỹ Lệ10 7 phút - 7 giây2017-09-24 16:14:19 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Phạm Hoàng Linh10 7 phút - 13 giây2018-06-13 14:16:19 5 Xem bài làm
22 Hòa Vũ10 7 phút - 37 giây2018-01-15 20:57:22 1 Xem bài làm
23 supersayjan10 7 phút - 44 giây2016-11-06 21:39:36 1 Xem bài làm
24 Blossoms Cherry10 7 phút - 45 giây2016-12-31 11:29:57 1 Xem bài làm
25 Hoàng Minh Hoàng10 7 phút - 51 giây2017-09-08 21:15:30 1 Xem bài làm
26 dhfdfeef10 7 phút - 51 giây2017-10-27 19:50:05 1 Xem bài làm
27 Hỗn Thiên10 7 phút - 59 giây2016-12-24 21:06:31 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Thành Luân10 8 phút - 19 giây2017-07-06 13:16:26 1 Xem bài làm
29 Hà Huy Thành10 8 phút - 19 giây2019-01-23 20:15:43 1 Xem bài làm
30 thang10 8 phút - 23 giây2016-11-22 20:57:48 1 Xem bài làm
31 tuấn anh khổng10 8 phút - 44 giây2017-04-19 22:31:10 1 Xem bài làm
32 Nhữ Thị Hà Thanh10 8 phút - 50 giây2016-12-07 21:56:31 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thị Ngọc Anh10 8 phút - 54 giây2016-12-13 22:01:11 1 Xem bài làm
34 Quái Vật10 9 phút - 21 giây2018-09-18 21:58:37 1 Xem bài làm
35 tran ngoc ngan ha10 9 phút - 41 giây2018-09-02 22:10:58 3 Xem bài làm
36 Trần Thùy Linh10 9 phút - 50 giây2017-03-04 21:13:07 1 Xem bài làm
37 Duyên Quỳnh10 10 phút - 47 giây2018-08-12 18:08:35 1 Xem bài làm
38 Bùi Thị Hà10 11 phút - 15 giây2017-01-31 20:24:46 1 Xem bài làm
39 Lê Hoàng Anh10 11 phút - 31 giây2017-10-04 16:34:47 1 Xem bài làm
40 Nguyen Thi Phuong Anh10 12 phút - 27 giây2017-09-02 18:51:03 1 Xem bài làm
41 Nguyên Trương Hạnh10 13 phút - 1 giây2017-10-19 13:32:09 1 Xem bài làm
42 Lương Thị Thanh Hoài10 13 phút - 32 giây2016-12-20 20:36:31 1 Xem bài làm
43 Phan Xuân Biên10 13 phút - 38 giây2017-08-25 21:38:22 1 Xem bài làm
44 Trần Phú Cường10 15 phút - 42 giây2019-07-04 11:13:18 1 Xem bài làm
45 Hoàng Thị Thương10 16 phút - 19 giây2017-01-08 17:36:17 1 Xem bài làm
46 Lê Thiện Phước10 16 phút - 56 giây2017-09-02 00:47:57 1 Xem bài làm
47 linh nguyen10 17 phút - 11 giây2016-12-03 22:35:41 1 Xem bài làm
48 đỗ thùy dung10 17 phút - 58 giây2018-07-25 15:50:38 1 Xem bài làm
49 Lee Min Ah10 18 phút - 0 giây2016-11-06 21:42:35 1 Xem bài làm
50 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 19 phút - 8 giây2019-08-18 22:22:18 1 Xem bài làm