Lớp 9 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 890

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Phạm Doãn Huy10 3 phút - 18 giây2017-01-02 15:03:18 1 Xem bài làm
2 Trương Minh Trọng10 3 phút - 38 giây2017-06-06 12:18:32 1 Xem bài làm
3 Bùi Chí Hào10 3 phút - 59 giây2017-03-07 18:16:23 1 Xem bài làm
4 Lê Mã Siêu10 3 phút - 59 giây2017-04-04 15:18:41 1 Xem bài làm
5 Thắng Nguyễn10 4 phút - 14 giây2017-03-22 20:57:37 1 Xem bài làm
6 itsukashidou10 4 phút - 16 giây2017-01-15 14:29:44 1 Xem bài làm
7 Nguyen Thi Hong Thu10 5 phút - 20 giây2016-11-24 19:15:16 1 Xem bài làm
8 Đoàn Thái Bảo10 5 phút - 38 giây2017-08-19 14:01:18 1 Xem bài làm
9 Mạc Thu Hà10 5 phút - 56 giây2017-01-08 10:27:49 1 Xem bài làm
10 Minh Thu10 6 phút - 5 giây2016-11-06 22:03:28 1 Xem bài làm
11 lonthinh10 6 phút - 14 giây2016-11-10 21:20:25 1 Xem bài làm
12 Mã Ngọc Hương Ánh10 6 phút - 36 giây2017-02-16 20:50:57 1 Xem bài làm
13 JackGre10 6 phút - 56 giây2016-10-31 23:16:22 1 Xem bài làm
14 supersayjan10 7 phút - 44 giây2016-11-06 21:39:36 1 Xem bài làm
15 Blossoms Cherry10 7 phút - 45 giây2016-12-31 11:29:57 1 Xem bài làm
16 Hoàng Minh Hoàng10 7 phút - 51 giây2017-09-08 21:15:30 1 Xem bài làm
17 Hỗn Thiên10 7 phút - 59 giây2016-12-24 21:06:31 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thành Luân10 8 phút - 19 giây2017-07-06 13:16:26 1 Xem bài làm
19 thang10 8 phút - 23 giây2016-11-22 20:57:48 1 Xem bài làm
20 tuấn anh khổng10 8 phút - 44 giây2017-04-19 22:31:10 1 Xem bài làm
21 Nhữ Thị Hà Thanh10 8 phút - 50 giây2016-12-07 21:56:31 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thị Ngọc Anh10 8 phút - 54 giây2016-12-13 22:01:11 1 Xem bài làm
23 Trần Thùy Linh10 9 phút - 50 giây2017-03-04 21:13:07 1 Xem bài làm
24 Bùi Thị Hà10 11 phút - 15 giây2017-01-31 20:24:46 1 Xem bài làm
25 Nguyen Thi Phuong Anh10 12 phút - 27 giây2017-09-02 18:51:03 1 Xem bài làm
26 Lương Thị Thanh Hoài10 13 phút - 32 giây2016-12-20 20:36:31 1 Xem bài làm
27 Phan Xuân Biên10 13 phút - 38 giây2017-08-25 21:38:22 1 Xem bài làm
28 hoàng văn thuận10 14 phút - 23 giây2017-01-30 17:44:25 1 Xem bài làm
29 Hoàng Thị Thương10 16 phút - 19 giây2017-01-08 17:36:17 1 Xem bài làm
30 Lê Thiện Phước10 16 phút - 56 giây2017-09-02 00:47:57 1 Xem bài làm
31 linh nguyen10 17 phút - 11 giây2016-12-03 22:35:41 1 Xem bài làm
32 Lee Min Ah10 18 phút - 0 giây2016-11-06 21:42:35 1 Xem bài làm
33 Vũ Linh Chi9 1 phút - 42 giây2017-07-07 08:42:48 1 Xem bài làm
34 What The Fuck9 3 phút - 4 giây2017-01-06 08:50:34 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Đăng Việt Nhật9 3 phút - 23 giây2016-11-21 21:30:06 1 Xem bài làm
36 Phạm Doãn Huy9 3 phút - 34 giây2017-01-02 14:51:43 1 Xem bài làm
37 Hạnh Nguyên9 3 phút - 39 giây2016-10-28 20:18:18 1 Xem bài làm
38 tran manh tri9 3 phút - 39 giây2017-01-10 13:05:50 1 Xem bài làm
39 Phan Quỳnh9 4 phút - 7 giây2016-11-07 20:10:12 1 Xem bài làm
40 Phan Văn Hiếu9 4 phút - 19 giây2017-06-14 20:01:01 1 Xem bài làm
41 Thái Lâm9 4 phút - 20 giây2016-12-24 14:51:04 1 Xem bài làm
42 Cô Bé Mùa Đông9 4 phút - 40 giây2017-01-18 16:15:52 1 Xem bài làm
43 Trương Lam9 4 phút - 42 giây2017-02-25 15:53:12 1 Xem bài làm
44 chu van anh9 4 phút - 53 giây2016-12-15 20:38:09 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Hải Yến9 5 phút - 12 giây2016-11-16 20:54:34 1 Xem bài làm
46 đinh hữu huy9 5 phút - 15 giây2016-12-12 16:16:08 1 Xem bài làm
47 sdfzxczxczx9 5 phút - 16 giây2016-12-30 08:20:14 1 Xem bài làm
48 nguyen duc manh9 5 phút - 46 giây2016-11-09 21:23:33 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Thu Hoài9 5 phút - 59 giây2016-11-29 20:54:51 1 Xem bài làm
50 Trần Võ Mỹ Phúc9 6 phút - 27 giây2017-01-07 21:28:02 1 Xem bài làm