Lớp 9 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1004

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Phạm Doãn Huy10 3 phút - 18 giây2017-01-02 15:03:18 1 Xem bài làm
2 Trương Minh Trọng10 3 phút - 38 giây2017-06-06 12:18:32 1 Xem bài làm
3 Bùi Chí Hào10 3 phút - 59 giây2017-03-07 18:16:23 1 Xem bài làm
4 Lê Mã Siêu10 3 phút - 59 giây2017-04-04 15:18:41 1 Xem bài làm
5 Thắng Nguyễn10 4 phút - 14 giây2017-03-22 20:57:37 1 Xem bài làm
6 itsukashidou10 4 phút - 16 giây2017-01-15 14:29:44 1 Xem bài làm
7 Nguyen Thi Hong Thu10 5 phút - 20 giây2016-11-24 19:15:16 1 Xem bài làm
8 Đoàn Thái Bảo10 5 phút - 38 giây2017-08-19 14:01:18 1 Xem bài làm
9 Mạc Thu Hà10 5 phút - 56 giây2017-01-08 10:27:49 1 Xem bài làm
10 Minh Thu10 6 phút - 5 giây2016-11-06 22:03:28 1 Xem bài làm
11 lonthinh10 6 phút - 14 giây2016-11-10 21:20:25 1 Xem bài làm
12 chử mai10 6 phút - 32 giây2017-10-09 21:27:08 1 Xem bài làm
13 Mã Ngọc Hương Ánh10 6 phút - 36 giây2017-02-16 20:50:57 1 Xem bài làm
14 JackGre10 6 phút - 56 giây2016-10-31 23:16:22 1 Xem bài làm
15 Châu Thị Mỹ Lệ10 7 phút - 7 giây2017-09-24 16:14:19 1 Xem bài làm
16 Hòa Vũ10 7 phút - 37 giây2018-01-15 20:57:22 1 Xem bài làm
17 supersayjan10 7 phút - 44 giây2016-11-06 21:39:36 1 Xem bài làm
18 Blossoms Cherry10 7 phút - 45 giây2016-12-31 11:29:57 1 Xem bài làm
19 dhfdfeef10 7 phút - 51 giây2017-10-27 19:50:05 1 Xem bài làm
20 Hoàng Minh Hoàng10 7 phút - 51 giây2017-09-08 21:15:30 1 Xem bài làm
21 Hỗn Thiên10 7 phút - 59 giây2016-12-24 21:06:31 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thành Luân10 8 phút - 19 giây2017-07-06 13:16:26 1 Xem bài làm
23 thang10 8 phút - 23 giây2016-11-22 20:57:48 1 Xem bài làm
24 tuấn anh khổng10 8 phút - 44 giây2017-04-19 22:31:10 1 Xem bài làm
25 Nhữ Thị Hà Thanh10 8 phút - 50 giây2016-12-07 21:56:31 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Thị Ngọc Anh10 8 phút - 54 giây2016-12-13 22:01:11 1 Xem bài làm
27 Trần Thùy Linh10 9 phút - 50 giây2017-03-04 21:13:07 1 Xem bài làm
28 Bùi Thị Hà10 11 phút - 15 giây2017-01-31 20:24:46 1 Xem bài làm
29 Lê Hoàng Anh10 11 phút - 31 giây2017-10-04 16:34:47 1 Xem bài làm
30 Nguyen Thi Phuong Anh10 12 phút - 27 giây2017-09-02 18:51:03 1 Xem bài làm
31 Nguyên Trương Hạnh10 13 phút - 1 giây2017-10-19 13:32:09 1 Xem bài làm
32 Lương Thị Thanh Hoài10 13 phút - 32 giây2016-12-20 20:36:31 1 Xem bài làm
33 Phan Xuân Biên10 13 phút - 38 giây2017-08-25 21:38:22 1 Xem bài làm
34 Hoàng Thị Thương10 16 phút - 19 giây2017-01-08 17:36:17 1 Xem bài làm
35 Lê Thiện Phước10 16 phút - 56 giây2017-09-02 00:47:57 1 Xem bài làm
36 linh nguyen10 17 phút - 11 giây2016-12-03 22:35:41 1 Xem bài làm
37 Lee Min Ah10 18 phút - 0 giây2016-11-06 21:42:35 1 Xem bài làm
38 Vũ Linh Chi9 1 phút - 42 giây2017-07-07 08:42:48 1 Xem bài làm
39 What The Fuck9 3 phút - 4 giây2017-01-06 08:50:34 1 Xem bài làm
40 Hoàng Thiện Phúc9 3 phút - 22 giây2018-05-20 16:40:40 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Đăng Việt Nhật9 3 phút - 23 giây2016-11-21 21:30:06 1 Xem bài làm
42 Phạm Doãn Huy9 3 phút - 34 giây2017-01-02 14:51:43 1 Xem bài làm
43 Hạnh Nguyên9 3 phút - 39 giây2016-10-28 20:18:18 1 Xem bài làm
44 tran manh tri9 3 phút - 39 giây2017-01-10 13:05:50 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Đại Nghĩa9 4 phút - 3 giây2017-11-19 18:23:22 1 Xem bài làm
46 Phan Quỳnh9 4 phút - 7 giây2016-11-07 20:10:12 1 Xem bài làm
47 Phan Văn Hiếu9 4 phút - 19 giây2017-06-14 20:01:01 1 Xem bài làm
48 Thái Lâm9 4 phút - 20 giây2016-12-24 14:51:04 1 Xem bài làm
49 lê đức thắng9 4 phút - 38 giây2017-12-21 17:43:17 1 Xem bài làm
50 Cô Bé Mùa Đông9 4 phút - 40 giây2017-01-18 16:15:52 1 Xem bài làm