Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1322

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Lưỡng10 1 phút - 14 giây2020-04-20 21:27:41 1 Xem bài làm
2 Vũ Huy Hoàng10 3 phút - 2 giây2021-02-07 15:04:49 1 Xem bài làm
3 Phạm Doãn Huy10 3 phút - 18 giây2017-01-02 15:03:18 1 Xem bài làm
4 Trương Minh Trọng10 3 phút - 38 giây2017-06-06 12:18:32 1 Xem bài làm
5 long đỗ văn10 3 phút - 41 giây2020-08-21 07:21:43 2 Xem bài làm
6 Bùi Chí Hào10 3 phút - 59 giây2017-03-07 18:16:23 1 Xem bài làm
7 Lê Mã Siêu10 3 phút - 59 giây2017-04-04 15:18:41 1 Xem bài làm
8 Thắng Nguyễn10 4 phút - 14 giây2017-03-22 20:57:37 1 Xem bài làm
9 DORAPAN10 4 phút - 14 giây2019-10-14 21:17:38 1 Xem bài làm
10 itsukashidou10 4 phút - 16 giây2017-01-15 14:29:44 1 Xem bài làm
11 Nguyen Thi Hong Thu10 5 phút - 20 giây2016-11-24 19:15:16 1 Xem bài làm
12 Đoàn Thái Bảo10 5 phút - 38 giây2017-08-19 14:01:18 1 Xem bài làm
13 Trần Văn Hà10 5 phút - 44 giây2020-05-04 16:40:39 1 Xem bài làm
14 Mạc Thu Hà10 5 phút - 56 giây2017-01-08 10:27:49 1 Xem bài làm
15 Vương Chí Thanh10 5 phút - 57 giây2018-08-01 23:59:24 1 Xem bài làm
16 Trần Trung Nguyên10 6 phút - 3 giây2018-07-17 15:12:18 1 Xem bài làm
17 Minh Thu10 6 phút - 5 giây2016-11-06 22:03:28 1 Xem bài làm
18 lonthinh10 6 phút - 14 giây2016-11-10 21:20:25 1 Xem bài làm
19 Trần Hoàng Long10 6 phút - 26 giây2020-04-18 15:25:41 1 Xem bài làm
20 chử mai10 6 phút - 32 giây2017-10-09 21:27:08 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Vũ Thắng10 6 phút - 32 giây2018-10-21 15:42:18 1 Xem bài làm
22 Mã Ngọc Hương Ánh10 6 phút - 36 giây2017-02-16 20:50:57 1 Xem bài làm
23 Trần Lê Khoa10 6 phút - 52 giây2019-09-20 19:30:04 1 Xem bài làm
24 JackGre10 6 phút - 56 giây2016-10-31 23:16:22 1 Xem bài làm
25 Châu Thị Mỹ Lệ10 7 phút - 7 giây2017-09-24 16:14:19 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Phạm Hoàng Linh10 7 phút - 13 giây2018-06-13 14:16:19 5 Xem bài làm
27 Hòa Vũ10 7 phút - 37 giây2018-01-15 20:57:22 1 Xem bài làm
28 supersayjan10 7 phút - 44 giây2016-11-06 21:39:36 1 Xem bài làm
29 Blossoms Cherry10 7 phút - 45 giây2016-12-31 11:29:57 1 Xem bài làm
30 Hoàng Minh Hoàng10 7 phút - 51 giây2017-09-08 21:15:30 1 Xem bài làm
31 dhfdfeef10 7 phút - 51 giây2017-10-27 19:50:05 1 Xem bài làm
32 Hỗn Thiên10 7 phút - 59 giây2016-12-24 21:06:31 1 Xem bài làm
33 Diệp Chi10 8 phút - 14 giây2020-05-31 19:44:30 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thành Luân10 8 phút - 19 giây2017-07-06 13:16:26 1 Xem bài làm
35 Hà Huy Thành10 8 phút - 19 giây2019-01-23 20:15:43 1 Xem bài làm
36 thang10 8 phút - 23 giây2016-11-22 20:57:48 1 Xem bài làm
37 tuấn anh khổng10 8 phút - 44 giây2017-04-19 22:31:10 1 Xem bài làm
38 Nhữ Thị Hà Thanh10 8 phút - 50 giây2016-12-07 21:56:31 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Thị Ngọc Anh10 8 phút - 54 giây2016-12-13 22:01:11 1 Xem bài làm
40 Quái Vật10 9 phút - 21 giây2018-09-18 21:58:37 1 Xem bài làm
41 Lê Khôi Nguyên10 9 phút - 25 giây2020-08-12 16:11:33 1 Xem bài làm
42 tran ngoc ngan ha10 9 phút - 41 giây2018-09-02 22:10:58 3 Xem bài làm
43 Trần Thùy Linh10 9 phút - 50 giây2017-03-04 21:13:07 1 Xem bài làm
44 Duyên Quỳnh10 10 phút - 47 giây2018-08-12 18:08:35 1 Xem bài làm
45 Bùi Thị Hà10 11 phút - 15 giây2017-01-31 20:24:46 1 Xem bài làm
46 Lê Hoàng Anh10 11 phút - 31 giây2017-10-04 16:34:47 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Thị Huệ10 12 phút - 24 giây2020-04-18 15:18:56 1 Xem bài làm
48 Nguyen Thi Phuong Anh10 12 phút - 27 giây2017-09-02 18:51:03 1 Xem bài làm
49 Nguyên Trương Hạnh10 13 phút - 1 giây2017-10-19 13:32:09 1 Xem bài làm
50 Lương Thị Thanh Hoài10 13 phút - 32 giây2016-12-20 20:36:31 1 Xem bài làm