Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1562

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 long đỗ văn10 0 phút - 18 giây2021-08-27 08:40:03 5 Xem bài làm
2 Nguyễn Tiến Lưỡng10 1 phút - 14 giây2020-04-20 21:27:41 1 Xem bài làm
3 Vũ Huy Hoàng10 3 phút - 2 giây2021-02-07 15:04:49 1 Xem bài làm
4 Bùi Hoàng Minh10 3 phút - 16 giây2021-10-08 22:04:27 2 Xem bài làm
5 Phạm Doãn Huy10 3 phút - 18 giây2017-01-02 15:03:18 1 Xem bài làm
6 Trương Minh Trọng10 3 phút - 38 giây2017-06-06 12:18:32 1 Xem bài làm
7 Lê Mã Siêu10 3 phút - 59 giây2017-04-04 15:18:41 1 Xem bài làm
8 Bùi Chí Hào10 3 phút - 59 giây2017-03-07 18:16:23 1 Xem bài làm
9 Thắng Nguyễn10 4 phút - 14 giây2017-03-22 20:57:37 1 Xem bài làm
10 DORAPAN10 4 phút - 14 giây2019-10-14 21:17:38 1 Xem bài làm
11 itsukashidou10 4 phút - 16 giây2017-01-15 14:29:44 1 Xem bài làm
12 Nguyen Thi Hong Thu10 5 phút - 20 giây2016-11-24 19:15:16 1 Xem bài làm
13 Đoàn Thái Bảo10 5 phút - 38 giây2017-08-19 14:01:18 1 Xem bài làm
14 Trần Văn Hà10 5 phút - 44 giây2020-05-04 16:40:39 1 Xem bài làm
15 Mạc Thu Hà10 5 phút - 56 giây2017-01-08 10:27:49 1 Xem bài làm
16 Vương Chí Thanh10 5 phút - 57 giây2018-08-01 23:59:24 1 Xem bài làm
17 Trần Trung Nguyên10 6 phút - 3 giây2018-07-17 15:12:18 1 Xem bài làm
18 Minh Thu10 6 phút - 5 giây2016-11-06 22:03:28 1 Xem bài làm
19 lonthinh10 6 phút - 14 giây2016-11-10 21:20:25 1 Xem bài làm
20 Hoàng Thị Quyên10 6 phút - 23 giây2021-09-27 17:48:05 1 Xem bài làm
21 Trần Hoàng Long10 6 phút - 26 giây2020-04-18 15:25:41 1 Xem bài làm
22 chử mai10 6 phút - 32 giây2017-10-09 21:27:08 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Vũ Thắng10 6 phút - 32 giây2018-10-21 15:42:18 1 Xem bài làm
24 Mã Ngọc Hương Ánh10 6 phút - 36 giây2017-02-16 20:50:57 1 Xem bài làm
25 Trần Lê Khoa10 6 phút - 52 giây2019-09-20 19:30:04 1 Xem bài làm
26 JackGre10 6 phút - 56 giây2016-10-31 23:16:22 1 Xem bài làm
27 Châu Thị Mỹ Lệ10 7 phút - 7 giây2017-09-24 16:14:19 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Phạm Hoàng Linh10 7 phút - 13 giây2018-06-13 14:16:19 5 Xem bài làm
29 Hòa Vũ10 7 phút - 37 giây2018-01-15 20:57:22 1 Xem bài làm
30 supersayjan10 7 phút - 44 giây2016-11-06 21:39:36 1 Xem bài làm
31 Blossoms Cherry10 7 phút - 45 giây2016-12-31 11:29:57 1 Xem bài làm
32 dhfdfeef10 7 phút - 51 giây2017-10-27 19:50:05 1 Xem bài làm
33 Hoàng Minh Hoàng10 7 phút - 51 giây2017-09-08 21:15:30 1 Xem bài làm
34 Hỗn Thiên10 7 phút - 59 giây2016-12-24 21:06:31 1 Xem bài làm
35 Giáp Thị Thủy10 8 phút - 2 giây2021-05-26 01:29:26 1 Xem bài làm
36 Diệp Chi10 8 phút - 14 giây2020-05-31 19:44:30 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thành Luân10 8 phút - 19 giây2017-07-06 13:16:26 1 Xem bài làm
38 Hà Huy Thành10 8 phút - 19 giây2019-01-23 20:15:43 1 Xem bài làm
39 thang10 8 phút - 23 giây2016-11-22 20:57:48 1 Xem bài làm
40 tuấn anh khổng10 8 phút - 44 giây2017-04-19 22:31:10 1 Xem bài làm
41 Nhữ Thị Hà Thanh10 8 phút - 50 giây2016-12-07 21:56:31 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Ngọc Anh10 8 phút - 54 giây2016-12-13 22:01:11 1 Xem bài làm
43 Quái Vật10 9 phút - 21 giây2018-09-18 21:58:37 1 Xem bài làm
44 Lê Khôi Nguyên10 9 phút - 25 giây2020-08-12 16:11:33 1 Xem bài làm
45 tran ngoc ngan ha10 9 phút - 41 giây2018-09-02 22:10:58 3 Xem bài làm
46 Trần Thùy Linh10 9 phút - 50 giây2017-03-04 21:13:07 1 Xem bài làm
47 Duyên Quỳnh10 10 phút - 47 giây2018-08-12 18:08:35 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Minh Nghĩa10 10 phút - 54 giây2021-09-19 15:48:07 1 Xem bài làm
49 Bùi Thị Hà10 11 phút - 15 giây2017-01-31 20:24:46 1 Xem bài làm
50 Nguyen Cam Duong10 11 phút - 27 giây2021-06-30 16:56:17 1 Xem bài làm