Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1621

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 20 giây2017-01-05 12:15:44 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 31 giây2017-01-05 12:13:01 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 32 giây2017-01-05 12:05:50 1 Xem bài làm
4 long đỗ văn10 2 phút - 41 giây2018-08-08 10:25:31 9 Xem bài làm
5 Nguyễn Minh Huy10 2 phút - 42 giây2016-11-22 20:28:09 5 Xem bài làm
6 nguyen van duyet10 2 phút - 49 giây2016-10-28 21:48:40 3 Xem bài làm
7 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 56 giây2016-12-18 09:55:29 1 Xem bài làm
8 Trịnh Thị Thúy Nga10 3 phút - 0 giây2016-12-23 20:51:02 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Tấn Dũng Đức10 3 phút - 12 giây2017-01-05 11:49:01 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Thu Uyên10 3 phút - 16 giây2016-12-25 14:15:47 1 Xem bài làm
11 chanhmuoidh10 3 phút - 18 giây2017-02-25 20:08:49 1 Xem bài làm
12 chú mèo đáng yêu10 3 phút - 21 giây2017-02-26 19:58:39 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Tấn Dũng10 3 phút - 24 giây2017-01-05 11:28:12 1 Xem bài làm
14 Đoàn Yến Chi10 3 phút - 34 giây2017-02-25 17:04:37 2 Xem bài làm
15 A Văn Tèo10 3 phút - 40 giây2016-11-27 10:32:27 1 Xem bài làm
16 Thủy Thủ Mặt Trăng10 3 phút - 41 giây2016-10-27 20:24:14 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Ngọc Mai10 3 phút - 52 giây2017-01-05 21:14:56 1 Xem bài làm
18 Dinh Van Kien10 3 phút - 59 giây2016-11-07 22:00:38 1 Xem bài làm
19 Đào Xuân Hùng10 4 phút - 0 giây2017-06-24 08:09:45 1 Xem bài làm
20 Ninh Thế Quang Nhật10 4 phút - 15 giây2017-02-18 18:59:51 1 Xem bài làm
21 Natsume10 4 phút - 17 giây2017-03-13 19:01:28 1 Xem bài làm
22 Nhók Me10 4 phút - 19 giây2016-10-28 19:31:27 1 Xem bài làm
23 Vô Danh10 4 phút - 21 giây2017-03-12 21:13:13 1 Xem bài làm
24 Lê Thị Phương Anh10 4 phút - 26 giây2017-03-03 19:42:29 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Xuân Thông10 4 phút - 31 giây2016-12-24 19:35:39 1 Xem bài làm
26 Đoàn Đức Hiếu10 4 phút - 33 giây2016-11-04 19:45:40 1 Xem bài làm
27 loz10 4 phút - 34 giây2017-03-12 19:55:56 1 Xem bài làm
28 Trần Ngọc Ba10 4 phút - 37 giây2016-12-26 08:49:11 1 Xem bài làm
29 Phan Thị Hồng Thắm10 4 phút - 39 giây2017-07-03 08:25:51 1 Xem bài làm
30 Toàn Quyền Nguyễn10 4 phút - 43 giây2017-01-07 12:11:49 1 Xem bài làm
31 Trần Lâm Khánh Vy10 4 phút - 48 giây2017-01-31 09:47:41 1 Xem bài làm
32 Thân Văn Tuyên10 4 phút - 50 giây2017-02-25 08:37:44 1 Xem bài làm
33 Phan Thùy Linh10 4 phút - 50 giây2017-02-17 21:13:43 1 Xem bài làm
34 Đinh Văn Onepiece10 4 phút - 57 giây2016-11-07 21:47:20 1 Xem bài làm
35 Kumiko Amaya10 5 phút - 0 giây2016-12-22 13:57:04 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Nguyệt Hằng10 5 phút - 0 giây2017-01-05 21:29:36 1 Xem bài làm
37 Hotboy 200410 5 phút - 3 giây2017-01-12 20:04:16 1 Xem bài làm
38 trần thị thu thủy10 5 phút - 4 giây2016-10-28 18:24:35 1 Xem bài làm
39 Nguyen huu duc CR710 5 phút - 10 giây2016-12-25 21:58:48 1 Xem bài làm
40 Phạm Trung Kiên10 5 phút - 18 giây2016-10-30 10:07:03 1 Xem bài làm
41 Gin Chan10 5 phút - 22 giây2018-07-07 16:19:24 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Nguyệt Hằng10 5 phút - 30 giây2017-01-02 16:10:45 1 Xem bài làm
43 kudo shinichi10 5 phút - 30 giây2018-11-09 05:57:12 1 Xem bài làm
44 Truong Thi Thu Ha10 5 phút - 34 giây2016-11-19 20:12:47 1 Xem bài làm
45 Võ Nhất Phương10 5 phút - 49 giây2017-02-04 19:58:58 1 Xem bài làm
46 Võ Hoàng phong10 5 phút - 53 giây2016-12-27 09:52:29 1 Xem bài làm
47 Lê Ngọc Hướng10 5 phút - 54 giây2016-11-06 20:48:44 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thảo Nguyên10 5 phút - 55 giây2017-02-19 10:19:04 1 Xem bài làm
49 Lê Thành Đạt10 6 phút - 3 giây2017-01-02 19:35:38 1 Xem bài làm
50 Đinh Đức Hùng10 6 phút - 6 giây2017-01-28 10:34:54 1 Xem bài làm