Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1253

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 20 giây2017-01-05 12:15:44 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 31 giây2017-01-05 12:13:01 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 32 giây2017-01-05 12:05:50 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Minh Huy10 2 phút - 42 giây2016-11-22 20:28:09 5 Xem bài làm
5 nguyen van duyet10 2 phút - 49 giây2016-10-28 21:48:40 3 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 56 giây2016-12-18 09:55:29 1 Xem bài làm
7 Trịnh Thị Thúy Nga10 3 phút - 0 giây2016-12-23 20:51:02 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Tấn Dũng Đức10 3 phút - 12 giây2017-01-05 11:49:01 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Thu Uyên10 3 phút - 16 giây2016-12-25 14:15:47 1 Xem bài làm
10 chanhmuoidh10 3 phút - 18 giây2017-02-25 20:08:49 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Tấn Dũng10 3 phút - 24 giây2017-01-05 11:28:12 1 Xem bài làm
12 Đoàn Yến Chi10 3 phút - 34 giây2017-02-25 17:04:37 2 Xem bài làm
13 A Văn Tèo10 3 phút - 40 giây2016-11-27 10:32:27 1 Xem bài làm
14 Thủy Thủ Mặt Trăng10 3 phút - 41 giây2016-10-27 20:24:14 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Ngọc Mai10 3 phút - 52 giây2017-01-05 21:14:56 1 Xem bài làm
16 Dinh Van Kien10 3 phút - 59 giây2016-11-07 22:00:38 1 Xem bài làm
17 Ninh Thế Quang Nhật10 4 phút - 15 giây2017-02-18 18:59:51 1 Xem bài làm
18 Nhók Me10 4 phút - 19 giây2016-10-28 19:31:27 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Xuân Thông10 4 phút - 31 giây2016-12-24 19:35:39 1 Xem bài làm
20 Đoàn Đức Hiếu10 4 phút - 33 giây2016-11-04 19:45:40 1 Xem bài làm
21 Trần Ngọc Ba10 4 phút - 37 giây2016-12-26 08:49:11 1 Xem bài làm
22 Toàn Quyền Nguyễn10 4 phút - 43 giây2017-01-07 12:11:49 1 Xem bài làm
23 Trần Lâm Khánh Vy10 4 phút - 48 giây2017-01-31 09:47:41 1 Xem bài làm
24 Thân Văn Tuyên10 4 phút - 50 giây2017-02-25 08:37:44 1 Xem bài làm
25 Phan Thùy Linh10 4 phút - 50 giây2017-02-17 21:13:43 1 Xem bài làm
26 Đinh Văn Onepiece10 4 phút - 57 giây2016-11-07 21:47:20 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Nguyệt Hằng10 5 phút - 0 giây2017-01-05 21:29:36 1 Xem bài làm
28 Kumiko Amaya10 5 phút - 0 giây2016-12-22 13:57:04 1 Xem bài làm
29 Hotboy 200410 5 phút - 3 giây2017-01-12 20:04:16 1 Xem bài làm
30 trần thị thu thủy10 5 phút - 4 giây2016-10-28 18:24:35 1 Xem bài làm
31 Nguyen huu duc CR710 5 phút - 10 giây2016-12-25 21:58:48 1 Xem bài làm
32 Phạm Trung Kiên10 5 phút - 18 giây2016-10-30 10:07:03 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Nguyệt Hằng10 5 phút - 30 giây2017-01-02 16:10:45 1 Xem bài làm
34 Truong Thi Thu Ha10 5 phút - 34 giây2016-11-19 20:12:47 1 Xem bài làm
35 Võ Nhất Phương10 5 phút - 49 giây2017-02-04 19:58:58 1 Xem bài làm
36 Võ Hoàng phong10 5 phút - 53 giây2016-12-27 09:52:29 1 Xem bài làm
37 Lê Ngọc Hướng10 5 phút - 54 giây2016-11-06 20:48:44 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thảo Nguyên10 5 phút - 55 giây2017-02-19 10:19:04 1 Xem bài làm
39 Lê Thành Đạt10 6 phút - 3 giây2017-01-02 19:35:38 1 Xem bài làm
40 Đinh Đức Hùng10 6 phút - 6 giây2017-01-28 10:34:54 1 Xem bài làm
41 Ngô Gia Vượng10 6 phút - 15 giây2017-01-27 13:44:02 1 Xem bài làm
42 Đặng Tiến Thắng10 6 phút - 32 giây2017-01-07 10:17:05 1 Xem bài làm
43 huynh thien quan10 6 phút - 33 giây2016-12-04 20:33:38 1 Xem bài làm
44 lê phát minh10 6 phút - 37 giây2016-10-27 17:05:49 1 Xem bài làm
45 Vũ Nhiếp Băng10 6 phút - 53 giây2016-12-25 10:40:42 1 Xem bài làm
46 Hồ Thị HẰNG10 7 phút - 1 giây2016-12-03 08:11:31 1 Xem bài làm
47 Trần Lan Anh10 7 phút - 4 giây2016-11-12 20:41:09 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thị Thanh Thảo10 7 phút - 5 giây2016-10-30 20:21:46 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Nguyệt Hằng10 7 phút - 18 giây2017-01-02 15:58:24 1 Xem bài làm
50 Đặng Đoàn Đức Hoàng10 7 phút - 23 giây2017-02-03 08:06:58 1 Xem bài làm