Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1590

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 20 giây2017-01-05 12:15:44 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 31 giây2017-01-05 12:13:01 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 32 giây2017-01-05 12:05:50 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Minh Huy10 2 phút - 42 giây2016-11-22 20:28:09 5 Xem bài làm
5 nguyen van duyet10 2 phút - 49 giây2016-10-28 21:48:40 3 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 56 giây2016-12-18 09:55:29 1 Xem bài làm
7 Trịnh Thị Thúy Nga10 3 phút - 0 giây2016-12-23 20:51:02 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Tấn Dũng Đức10 3 phút - 12 giây2017-01-05 11:49:01 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Thu Uyên10 3 phút - 16 giây2016-12-25 14:15:47 1 Xem bài làm
10 chanhmuoidh10 3 phút - 18 giây2017-02-25 20:08:49 1 Xem bài làm
11 chú mèo đáng yêu10 3 phút - 21 giây2017-02-26 19:58:39 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Tấn Dũng10 3 phút - 24 giây2017-01-05 11:28:12 1 Xem bài làm
13 Đoàn Yến Chi10 3 phút - 34 giây2017-02-25 17:04:37 2 Xem bài làm
14 A Văn Tèo10 3 phút - 40 giây2016-11-27 10:32:27 1 Xem bài làm
15 Thủy Thủ Mặt Trăng10 3 phút - 41 giây2016-10-27 20:24:14 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Ngọc Mai10 3 phút - 52 giây2017-01-05 21:14:56 1 Xem bài làm
17 Dinh Van Kien10 3 phút - 59 giây2016-11-07 22:00:38 1 Xem bài làm
18 Đào Xuân Hùng10 4 phút - 0 giây2017-06-24 08:09:45 1 Xem bài làm
19 Ninh Thế Quang Nhật10 4 phút - 15 giây2017-02-18 18:59:51 1 Xem bài làm
20 Natsume10 4 phút - 17 giây2017-03-13 19:01:28 1 Xem bài làm
21 Nhók Me10 4 phút - 19 giây2016-10-28 19:31:27 1 Xem bài làm
22 Vô Danh10 4 phút - 21 giây2017-03-12 21:13:13 1 Xem bài làm
23 Lê Thị Phương Anh10 4 phút - 26 giây2017-03-03 19:42:29 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Xuân Thông10 4 phút - 31 giây2016-12-24 19:35:39 1 Xem bài làm
25 Đoàn Đức Hiếu10 4 phút - 33 giây2016-11-04 19:45:40 1 Xem bài làm
26 loz10 4 phút - 34 giây2017-03-12 19:55:56 1 Xem bài làm
27 Trần Ngọc Ba10 4 phút - 37 giây2016-12-26 08:49:11 1 Xem bài làm
28 Phan Thị Hồng Thắm10 4 phút - 39 giây2017-07-03 08:25:51 1 Xem bài làm
29 Toàn Quyền Nguyễn10 4 phút - 43 giây2017-01-07 12:11:49 1 Xem bài làm
30 Trần Lâm Khánh Vy10 4 phút - 48 giây2017-01-31 09:47:41 1 Xem bài làm
31 Phan Thùy Linh10 4 phút - 50 giây2017-02-17 21:13:43 1 Xem bài làm
32 Thân Văn Tuyên10 4 phút - 50 giây2017-02-25 08:37:44 1 Xem bài làm
33 Đinh Văn Onepiece10 4 phút - 57 giây2016-11-07 21:47:20 1 Xem bài làm
34 Kumiko Amaya10 5 phút - 0 giây2016-12-22 13:57:04 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Nguyệt Hằng10 5 phút - 0 giây2017-01-05 21:29:36 1 Xem bài làm
36 Hotboy 200410 5 phút - 3 giây2017-01-12 20:04:16 1 Xem bài làm
37 trần thị thu thủy10 5 phút - 4 giây2016-10-28 18:24:35 1 Xem bài làm
38 Nguyen huu duc CR710 5 phút - 10 giây2016-12-25 21:58:48 1 Xem bài làm
39 Phạm Trung Kiên10 5 phút - 18 giây2016-10-30 10:07:03 1 Xem bài làm
40 Gin Chan10 5 phút - 22 giây2018-07-07 16:19:24 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Nguyệt Hằng10 5 phút - 30 giây2017-01-02 16:10:45 1 Xem bài làm
42 Truong Thi Thu Ha10 5 phút - 34 giây2016-11-19 20:12:47 1 Xem bài làm
43 Võ Nhất Phương10 5 phút - 49 giây2017-02-04 19:58:58 1 Xem bài làm
44 Võ Hoàng phong10 5 phút - 53 giây2016-12-27 09:52:29 1 Xem bài làm
45 Lê Ngọc Hướng10 5 phút - 54 giây2016-11-06 20:48:44 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thảo Nguyên10 5 phút - 55 giây2017-02-19 10:19:04 1 Xem bài làm
47 Lê Thành Đạt10 6 phút - 3 giây2017-01-02 19:35:38 1 Xem bài làm
48 Đinh Đức Hùng10 6 phút - 6 giây2017-01-28 10:34:54 1 Xem bài làm
49 Phùng Thị Lan Anh10 6 phút - 8 giây2017-12-31 16:11:05 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Văn Hạ10 6 phút - 10 giây2017-03-04 12:37:51 1 Xem bài làm