Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1730

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 20 giây2017-01-05 12:15:44 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 31 giây2017-01-05 12:13:01 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 32 giây2017-01-05 12:05:50 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Minh Huy10 2 phút - 42 giây2016-11-22 20:28:09 5 Xem bài làm
5 nguyen van duyet10 2 phút - 49 giây2016-10-28 21:48:40 3 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 56 giây2016-12-18 09:55:29 1 Xem bài làm
7 Trịnh Thị Thúy Nga10 3 phút - 0 giây2016-12-23 20:51:02 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Tấn Dũng Đức10 3 phút - 12 giây2017-01-05 11:49:01 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Thu Uyên10 3 phút - 16 giây2016-12-25 14:15:47 1 Xem bài làm
10 chanhmuoidh10 3 phút - 18 giây2017-02-25 20:08:49 1 Xem bài làm
11 ori10 3 phút - 19 giây2018-12-31 09:42:37 2 Xem bài làm
12 chú mèo đáng yêu10 3 phút - 21 giây2017-02-26 19:58:39 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Tấn Dũng10 3 phút - 24 giây2017-01-05 11:28:12 1 Xem bài làm
14 Đoàn Yến Chi10 3 phút - 34 giây2017-02-25 17:04:37 2 Xem bài làm
15 A Văn Tèo10 3 phút - 40 giây2016-11-27 10:32:27 1 Xem bài làm
16 Thủy Thủ Mặt Trăng10 3 phút - 41 giây2016-10-27 20:24:14 1 Xem bài làm
17 Hạt Bụi Thiên Thần10 3 phút - 50 giây2020-04-04 14:41:52 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Ngọc Mai10 3 phút - 52 giây2017-01-05 21:14:56 1 Xem bài làm
19 Dinh Van Kien10 3 phút - 59 giây2016-11-07 22:00:38 1 Xem bài làm
20 Đào Xuân Hùng10 4 phút - 0 giây2017-06-24 08:09:45 1 Xem bài làm
21 Nhật Minh Đào10 4 phút - 2 giây2020-10-07 09:46:44 1 Xem bài làm
22 Ninh Thế Quang Nhật10 4 phút - 15 giây2017-02-18 18:59:51 1 Xem bài làm
23 Natsume10 4 phút - 17 giây2017-03-13 19:01:28 1 Xem bài làm
24 Nhók Me10 4 phút - 19 giây2016-10-28 19:31:27 1 Xem bài làm
25 Vô Danh10 4 phút - 21 giây2017-03-12 21:13:13 1 Xem bài làm
26 T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc)10 4 phút - 22 giây2020-02-13 11:38:39 1 Xem bài làm
27 Lê Thị Phương Anh10 4 phút - 26 giây2017-03-03 19:42:29 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Xuân Thông10 4 phút - 31 giây2016-12-24 19:35:39 1 Xem bài làm
29 Đoàn Đức Hiếu10 4 phút - 33 giây2016-11-04 19:45:40 1 Xem bài làm
30 loz10 4 phút - 34 giây2017-03-12 19:55:56 1 Xem bài làm
31 Trần Ngọc Ba10 4 phút - 37 giây2016-12-26 08:49:11 1 Xem bài làm
32 Phan Thị Hồng Thắm10 4 phút - 39 giây2017-07-03 08:25:51 1 Xem bài làm
33 Toàn Quyền Nguyễn10 4 phút - 43 giây2017-01-07 12:11:49 1 Xem bài làm
34 Tran Thi To Uyen10 4 phút - 45 giây2020-03-24 20:13:10 1 Xem bài làm
35 Trần Lâm Khánh Vy10 4 phút - 48 giây2017-01-31 09:47:41 1 Xem bài làm
36 Phan Thùy Linh10 4 phút - 50 giây2017-02-17 21:13:43 1 Xem bài làm
37 Thân Văn Tuyên10 4 phút - 50 giây2017-02-25 08:37:44 1 Xem bài làm
38 Đinh Văn Onepiece10 4 phút - 57 giây2016-11-07 21:47:20 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Nguyệt Hằng10 5 phút - 0 giây2017-01-05 21:29:36 1 Xem bài làm
40 Đoàn Phương Liên10 5 phút - 0 giây2019-03-23 18:27:40 1 Xem bài làm
41 Kumiko Amaya10 5 phút - 0 giây2016-12-22 13:57:04 1 Xem bài làm
42 Hotboy 200410 5 phút - 3 giây2017-01-12 20:04:16 1 Xem bài làm
43 trần thị thu thủy10 5 phút - 4 giây2016-10-28 18:24:35 1 Xem bài làm
44 Nguyen huu duc CR710 5 phút - 10 giây2016-12-25 21:58:48 1 Xem bài làm
45 Phạm Trung Kiên10 5 phút - 18 giây2016-10-30 10:07:03 1 Xem bài làm
46 Gin Chan10 5 phút - 22 giây2018-07-07 16:19:24 1 Xem bài làm
47 Bùi Tiến10 5 phút - 28 giây2020-04-19 20:10:42 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Nguyệt Hằng10 5 phút - 30 giây2017-01-02 16:10:45 1 Xem bài làm
49 Edogawa Conan10 5 phút - 30 giây2018-11-09 05:57:12 1 Xem bài làm
50 Truong Thi Thu Ha10 5 phút - 34 giây2016-11-19 20:12:47 1 Xem bài làm