Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1643

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 20 giây2017-01-05 12:15:44 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 31 giây2017-01-05 12:13:01 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 32 giây2017-01-05 12:05:50 1 Xem bài làm
4 long đỗ văn10 2 phút - 41 giây2018-08-08 10:25:31 9 Xem bài làm
5 Nguyễn Minh Huy10 2 phút - 42 giây2016-11-22 20:28:09 5 Xem bài làm
6 nguyen van duyet10 2 phút - 49 giây2016-10-28 21:48:40 3 Xem bài làm
7 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 56 giây2016-12-18 09:55:29 1 Xem bài làm
8 Trịnh Thị Thúy Nga10 3 phút - 0 giây2016-12-23 20:51:02 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Tấn Dũng Đức10 3 phút - 12 giây2017-01-05 11:49:01 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Thu Uyên10 3 phút - 16 giây2016-12-25 14:15:47 1 Xem bài làm
11 chanhmuoidh10 3 phút - 18 giây2017-02-25 20:08:49 1 Xem bài làm
12 ori10 3 phút - 19 giây2018-12-31 09:42:37 2 Xem bài làm
13 chú mèo đáng yêu10 3 phút - 21 giây2017-02-26 19:58:39 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Tấn Dũng10 3 phút - 24 giây2017-01-05 11:28:12 1 Xem bài làm
15 Đoàn Yến Chi10 3 phút - 34 giây2017-02-25 17:04:37 2 Xem bài làm
16 A Văn Tèo10 3 phút - 40 giây2016-11-27 10:32:27 1 Xem bài làm
17 Thủy Thủ Mặt Trăng10 3 phút - 41 giây2016-10-27 20:24:14 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Ngọc Mai10 3 phút - 52 giây2017-01-05 21:14:56 1 Xem bài làm
19 Dinh Van Kien10 3 phút - 59 giây2016-11-07 22:00:38 1 Xem bài làm
20 Đào Xuân Hùng10 4 phút - 0 giây2017-06-24 08:09:45 1 Xem bài làm
21 Ninh Thế Quang Nhật10 4 phút - 15 giây2017-02-18 18:59:51 1 Xem bài làm
22 Natsume10 4 phút - 17 giây2017-03-13 19:01:28 1 Xem bài làm
23 Nhók Me10 4 phút - 19 giây2016-10-28 19:31:27 1 Xem bài làm
24 Vô Danh10 4 phút - 21 giây2017-03-12 21:13:13 1 Xem bài làm
25 Lê Thị Phương Anh10 4 phút - 26 giây2017-03-03 19:42:29 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Xuân Thông10 4 phút - 31 giây2016-12-24 19:35:39 1 Xem bài làm
27 Đoàn Đức Hiếu10 4 phút - 33 giây2016-11-04 19:45:40 1 Xem bài làm
28 loz10 4 phút - 34 giây2017-03-12 19:55:56 1 Xem bài làm
29 Trần Ngọc Ba10 4 phút - 37 giây2016-12-26 08:49:11 1 Xem bài làm
30 Phan Thị Hồng Thắm10 4 phút - 39 giây2017-07-03 08:25:51 1 Xem bài làm
31 Toàn Quyền Nguyễn10 4 phút - 43 giây2017-01-07 12:11:49 1 Xem bài làm
32 Trần Lâm Khánh Vy10 4 phút - 48 giây2017-01-31 09:47:41 1 Xem bài làm
33 Phan Thùy Linh10 4 phút - 50 giây2017-02-17 21:13:43 1 Xem bài làm
34 Thân Văn Tuyên10 4 phút - 50 giây2017-02-25 08:37:44 1 Xem bài làm
35 Đinh Văn Onepiece10 4 phút - 57 giây2016-11-07 21:47:20 1 Xem bài làm
36 Kumiko Amaya10 5 phút - 0 giây2016-12-22 13:57:04 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Nguyệt Hằng10 5 phút - 0 giây2017-01-05 21:29:36 1 Xem bài làm
38 Đoàn Phương Liên10 5 phút - 0 giây2019-03-23 18:27:40 1 Xem bài làm
39 Hotboy 200410 5 phút - 3 giây2017-01-12 20:04:16 1 Xem bài làm
40 trần thị thu thủy10 5 phút - 4 giây2016-10-28 18:24:35 1 Xem bài làm
41 Nguyen huu duc CR710 5 phút - 10 giây2016-12-25 21:58:48 1 Xem bài làm
42 Phạm Trung Kiên10 5 phút - 18 giây2016-10-30 10:07:03 1 Xem bài làm
43 Gin Chan10 5 phút - 22 giây2018-07-07 16:19:24 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Nguyệt Hằng10 5 phút - 30 giây2017-01-02 16:10:45 1 Xem bài làm
45 kudo shinichi10 5 phút - 30 giây2018-11-09 05:57:12 1 Xem bài làm
46 Truong Thi Thu Ha10 5 phút - 34 giây2016-11-19 20:12:47 1 Xem bài làm
47 Võ Nhất Phương10 5 phút - 49 giây2017-02-04 19:58:58 1 Xem bài làm
48 Võ Hoàng phong10 5 phút - 53 giây2016-12-27 09:52:29 1 Xem bài làm
49 Lê Ngọc Hướng10 5 phút - 54 giây2016-11-06 20:48:44 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thảo Nguyên10 5 phút - 55 giây2017-02-19 10:19:04 1 Xem bài làm