Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2379

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 I Love A Person Not Love Me10 1 phút - 17 giây2017-02-23 20:57:22 1 Xem bài làm
2 WE ARE THE WORLD10 1 phút - 20 giây2017-01-19 13:04:28 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Thùy Linh10 1 phút - 24 giây2017-02-13 23:31:14 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 24 giây2017-01-14 17:12:18 1 Xem bài làm
5 hanh phin no10 1 phút - 26 giây2017-02-24 15:10:37 2 Xem bài làm
6 Phan Hoàng Chí Dũng10 1 phút - 28 giây2017-02-23 20:40:34 3 Xem bài làm
7 tran van thang10 1 phút - 28 giây2017-01-10 11:42:32 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 32 giây2017-02-13 14:33:51 1 Xem bài làm
9 diablo svip10 1 phút - 38 giây2017-02-17 10:08:52 1 Xem bài làm
10 dang eric bolasi10 1 phút - 40 giây2016-12-23 15:10:25 1 Xem bài làm
11 phamvanquyettam10 1 phút - 46 giây2016-11-17 21:20:48 5 Xem bài làm
12 Bùi Đức Anh10 1 phút - 46 giây2017-02-13 10:17:55 1 Xem bài làm
13 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 49 giây2016-12-23 17:51:00 1 Xem bài làm
14 Trần Ánh Dương10 1 phút - 50 giây2017-01-15 18:35:29 1 Xem bài làm
15 Cristiano Ronaldo10 1 phút - 51 giây2017-02-16 20:39:18 1 Xem bài làm
16 Võ Hoàng Hải10 1 phút - 55 giây2016-12-17 15:55:03 1 Xem bài làm
17 Trần Hoàng Tú10 1 phút - 56 giây2016-12-22 21:05:21 1 Xem bài làm
18 Thân Phương Thảo10 1 phút - 56 giây2016-11-14 20:28:18 1 Xem bài làm
19 Thủ Lĩnh Thẻ Bài SAKURA10 2 phút - 1 giây2016-11-03 20:06:37 5 Xem bài làm
20 Nguyễn Lăng Tuấn Kiệt10 2 phút - 6 giây2017-02-16 18:51:04 1 Xem bài làm
21 nguyễn hương giang10 2 phút - 6 giây2017-01-16 10:03:43 1 Xem bài làm
22 Anna Nguyễn10 2 phút - 6 giây2017-01-01 19:44:50 1 Xem bài làm
23 Ngô Việt Hà10 2 phút - 10 giây2017-02-18 20:34:01 1 Xem bài làm
24 unkalar10 2 phút - 12 giây2017-01-25 10:55:43 1 Xem bài làm
25 Phạm Quang Luân10 2 phút - 13 giây2016-12-13 06:15:26 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Hải Linh10 2 phút - 14 giây2017-02-03 05:50:07 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Hải Yến10 2 phút - 17 giây2017-02-15 15:05:47 1 Xem bài làm
28 Đinh Thị Huyền Thu10 2 phút - 18 giây2016-12-03 10:50:18 1 Xem bài làm
29 vuong hien duc10 2 phút - 20 giây2017-02-18 16:55:17 1 Xem bài làm
30 Edogawa Conan10 2 phút - 20 giây2016-11-04 17:10:21 1 Xem bài làm
31 steve gaming10 2 phút - 21 giây2017-02-14 10:03:11 1 Xem bài làm
32 Cô nàng vui vẻ10 2 phút - 22 giây2017-01-20 21:27:00 1 Xem bài làm
33 Naruto10 2 phút - 23 giây2017-02-10 17:03:18 1 Xem bài làm
34 mike captainer10 2 phút - 25 giây2017-02-16 15:09:01 1 Xem bài làm
35 Phùng Hiểu Phong10 2 phút - 26 giây2017-02-01 19:36:00 1 Xem bài làm
36 Coldly Prince10 2 phút - 27 giây2017-02-18 13:47:24 1 Xem bài làm
37 Tô Minh Sơn10 2 phút - 27 giây2016-11-16 22:11:50 1 Xem bài làm
38 Trần Đức Huy10 2 phút - 27 giây2016-11-10 20:24:13 1 Xem bài làm
39 Lê Thị Thanh Bình10 2 phút - 28 giây2017-02-19 14:18:03 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Hoàng Long10 2 phút - 30 giây2016-12-10 08:56:45 2 Xem bài làm
41 Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng10 2 phút - 31 giây2016-10-28 17:34:34 1 Xem bài làm
42 Phương Kudo10 2 phút - 33 giây2017-02-14 20:07:35 1 Xem bài làm
43 Phạm Lê Kim Khánh10 2 phút - 33 giây2016-12-18 17:01:43 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Văn Định10 2 phút - 35 giây2017-01-06 09:50:30 1 Xem bài làm
45 Han Minh Thanh10 2 phút - 37 giây2017-01-15 19:47:39 1 Xem bài làm
46 X Drake10 2 phút - 38 giây2017-02-21 18:53:31 1 Xem bài làm
47 Phung Dinh Dai Khanh10 2 phút - 38 giây2017-01-12 11:30:50 1 Xem bài làm
48 Dinh thi Huyen Thu10 2 phút - 38 giây2016-11-18 19:32:11 1 Xem bài làm
49 Tạ Nguyễn Minh Phương10 2 phút - 39 giây2017-02-16 15:02:09 1 Xem bài làm
50 Tô Nguyễn Quỳnh Anh10 2 phút - 41 giây2017-02-24 19:15:17 1 Xem bài làm