Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3422

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Trọng Vũ Hùng10 0 phút - 59 giây2020-05-21 21:10:37 1 Xem bài làm
2 nguyendoanvinhquang10 1 phút - 2 giây2017-07-05 15:35:35 4 Xem bài làm
3 I Love A Person Not Love Me10 1 phút - 17 giây2017-02-23 20:57:22 1 Xem bài làm
4 WE ARE THE WORLD10 1 phút - 20 giây2017-01-19 13:04:28 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 24 giây2017-01-14 17:12:18 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thùy Linh10 1 phút - 24 giây2017-02-13 23:31:14 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Thành Vinh10 1 phút - 25 giây2020-04-08 13:26:08 1 Xem bài làm
8 hanh phin no10 1 phút - 26 giây2017-02-24 15:10:37 2 Xem bài làm
9 tran van thang10 1 phút - 28 giây2017-01-10 11:42:32 1 Xem bài làm
10 Kudo Shinichi10 1 phút - 28 giây2017-04-09 10:34:17 1 Xem bài làm
11 Phan Hoàng Chí Dũng10 1 phút - 28 giây2017-02-23 20:40:34 3 Xem bài làm
12 Dragon Ball Super10 1 phút - 30 giây2017-03-07 19:46:16 1 Xem bài làm
13 Abarai Renji10 1 phút - 31 giây2017-03-13 14:55:07 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 32 giây2017-02-13 14:33:51 1 Xem bài làm
15 diablo svip10 1 phút - 38 giây2017-02-17 10:08:52 1 Xem bài làm
16 dang eric bolasi10 1 phút - 40 giây2016-12-23 15:10:25 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Vũ Trung Kiên10 1 phút - 43 giây2017-03-01 13:08:50 1 Xem bài làm
18 Diệp Vấn10 1 phút - 44 giây2017-03-17 10:57:54 1 Xem bài làm
19 Lưu Đình Huy10 1 phút - 46 giây2017-03-30 15:27:28 1 Xem bài làm
20 phamvanquyettam10 1 phút - 46 giây2016-11-17 21:20:48 5 Xem bài làm
21 Bùi Đức Anh10 1 phút - 46 giây2017-02-13 10:17:55 1 Xem bài làm
22 Jungkook10 1 phút - 47 giây2017-03-05 09:02:20 1 Xem bài làm
23 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 49 giây2016-12-23 17:51:00 1 Xem bài làm
24 Đặng Bá Công10 1 phút - 49 giây2017-03-13 17:08:01 1 Xem bài làm
25 Plants vs Zombies 210 1 phút - 50 giây2017-03-13 17:16:59 1 Xem bài làm
26 Cristiano Ronaldo10 1 phút - 51 giây2017-02-16 20:39:18 1 Xem bài làm
27 Võ Hoàng Hải10 1 phút - 55 giây2016-12-17 15:55:03 1 Xem bài làm
28 Thân Phương Thảo10 1 phút - 56 giây2016-11-14 20:28:18 1 Xem bài làm
29 Trần Hoàng Tú10 1 phút - 56 giây2016-12-22 21:05:21 1 Xem bài làm
30 Thu Hiền10 1 phút - 59 giây2017-03-27 18:16:58 1 Xem bài làm
31 le viet phong10 2 phút - 0 giây2017-03-16 10:27:03 1 Xem bài làm
32 Thủ Lĩnh Thẻ Bài SAKURA10 2 phút - 1 giây2016-11-03 20:06:37 5 Xem bài làm
33 MA VĂN TIỆU10 2 phút - 1 giây2017-03-04 11:09:27 1 Xem bài làm
34 Lê Nguyễn Trường Thành10 2 phút - 2 giây2017-03-19 12:33:13 1 Xem bài làm
35 Phí Phương Anh10 2 phút - 2 giây2017-03-31 16:57:49 1 Xem bài làm
36 i love you10 2 phút - 4 giây2017-03-01 19:21:12 1 Xem bài làm
37 Anna Nguyễn10 2 phút - 6 giây2017-01-01 19:44:50 1 Xem bài làm
38 nguyễn hương giang10 2 phút - 6 giây2017-01-16 10:03:43 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Lăng Tuấn Kiệt10 2 phút - 6 giây2017-02-16 18:51:04 1 Xem bài làm
40 nguyenvukyphong10 2 phút - 11 giây2017-04-06 16:15:23 3 Xem bài làm
41 unkalar10 2 phút - 12 giây2017-01-25 10:55:43 1 Xem bài làm
42 Vũ Nam Hải10 2 phút - 12 giây2017-03-07 19:47:57 2 Xem bài làm
43 Phạm Quang Luân10 2 phút - 13 giây2016-12-13 06:15:26 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Hải Linh10 2 phút - 14 giây2017-02-03 05:50:07 1 Xem bài làm
45 Tống Minh Nghĩa10 2 phút - 17 giây2018-02-04 21:20:51 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Hải Yến10 2 phút - 17 giây2017-02-15 15:05:47 1 Xem bài làm
47 Đinh Thị Huyền Thu10 2 phút - 18 giây2016-12-03 10:50:18 1 Xem bài làm
48 Chó Con Kia10 2 phút - 18 giây2017-03-05 09:42:26 1 Xem bài làm
49 Kitaro Akari10 2 phút - 19 giây2017-03-17 21:54:33 1 Xem bài làm
50 DuyTan Tan10 2 phút - 20 giây2017-03-07 21:14:58 1 Xem bài làm