Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3049

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 I Love A Person Not Love Me10 1 phút - 17 giây2017-02-23 20:57:22 1 Xem bài làm
2 WE ARE THE WORLD10 1 phút - 20 giây2017-01-19 13:04:28 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Thùy Linh10 1 phút - 24 giây2017-02-13 23:31:14 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 24 giây2017-01-14 17:12:18 1 Xem bài làm
5 hanh phin no10 1 phút - 26 giây2017-02-24 15:10:37 2 Xem bài làm
6 Phan Hoàng Chí Dũng10 1 phút - 28 giây2017-02-23 20:40:34 3 Xem bài làm
7 Kudo Shinichi10 1 phút - 28 giây2017-04-09 10:34:17 1 Xem bài làm
8 tran van thang10 1 phút - 28 giây2017-01-10 11:42:32 1 Xem bài làm
9 Dragon Ball Super10 1 phút - 30 giây2017-03-07 19:46:16 1 Xem bài làm
10 Abarai Renji10 1 phút - 31 giây2017-03-13 14:55:07 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 32 giây2017-02-13 14:33:51 1 Xem bài làm
12 diablo svip10 1 phút - 38 giây2017-02-17 10:08:52 1 Xem bài làm
13 dang eric bolasi10 1 phút - 40 giây2016-12-23 15:10:25 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Vũ Trung Kiên10 1 phút - 43 giây2017-03-01 13:08:50 1 Xem bài làm
15 Diệp Vấn10 1 phút - 44 giây2017-03-17 10:57:54 1 Xem bài làm
16 phamvanquyettam10 1 phút - 46 giây2016-11-17 21:20:48 5 Xem bài làm
17 Lưu Đình Huy10 1 phút - 46 giây2017-03-30 15:27:28 1 Xem bài làm
18 Bùi Đức Anh10 1 phút - 46 giây2017-02-13 10:17:55 1 Xem bài làm
19 Jungkook10 1 phút - 47 giây2017-03-05 09:02:20 1 Xem bài làm
20 Đặng Bá Công10 1 phút - 49 giây2017-03-13 17:08:01 1 Xem bài làm
21 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 49 giây2016-12-23 17:51:00 1 Xem bài làm
22 Trần Ánh Dương10 1 phút - 50 giây2017-01-15 18:35:29 1 Xem bài làm
23 Plants vs Zombies 210 1 phút - 50 giây2017-03-13 17:16:59 1 Xem bài làm
24 Cristiano Ronaldo10 1 phút - 51 giây2017-02-16 20:39:18 1 Xem bài làm
25 Võ Hoàng Hải10 1 phút - 55 giây2016-12-17 15:55:03 1 Xem bài làm
26 Trần Hoàng Tú10 1 phút - 56 giây2016-12-22 21:05:21 1 Xem bài làm
27 Thân Phương Thảo10 1 phút - 56 giây2016-11-14 20:28:18 1 Xem bài làm
28 Thu Hiền10 1 phút - 59 giây2017-03-27 18:16:58 1 Xem bài làm
29 le viet phong10 2 phút - 0 giây2017-03-16 10:27:03 1 Xem bài làm
30 Thủ Lĩnh Thẻ Bài SAKURA10 2 phút - 1 giây2016-11-03 20:06:37 5 Xem bài làm
31 MA VĂN TIỆU10 2 phút - 1 giây2017-03-04 11:09:27 1 Xem bài làm
32 Phí Phương Anh10 2 phút - 2 giây2017-03-31 16:57:49 1 Xem bài làm
33 Lê Nguyễn Trường Thành10 2 phút - 2 giây2017-03-19 12:33:13 1 Xem bài làm
34 i love you10 2 phút - 4 giây2017-03-01 19:21:12 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Lăng Tuấn Kiệt10 2 phút - 6 giây2017-02-16 18:51:04 1 Xem bài làm
36 nguyễn hương giang10 2 phút - 6 giây2017-01-16 10:03:43 1 Xem bài làm
37 Anna Nguyễn10 2 phút - 6 giây2017-01-01 19:44:50 1 Xem bài làm
38 nguyenvukyphong10 2 phút - 11 giây2017-04-06 16:15:23 3 Xem bài làm
39 Vũ Nam Hải10 2 phút - 12 giây2017-03-07 19:47:57 2 Xem bài làm
40 unkalar10 2 phút - 12 giây2017-01-25 10:55:43 1 Xem bài làm
41 Phạm Quang Luân10 2 phút - 13 giây2016-12-13 06:15:26 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Hải Linh10 2 phút - 14 giây2017-02-03 05:50:07 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Hải Yến10 2 phút - 17 giây2017-02-15 15:05:47 1 Xem bài làm
44 Đinh Thị Huyền Thu10 2 phút - 18 giây2016-12-03 10:50:18 1 Xem bài làm
45 Chó Con Kia10 2 phút - 18 giây2017-03-05 09:42:26 1 Xem bài làm
46 Kitaro Akari10 2 phút - 19 giây2017-03-17 21:54:33 1 Xem bài làm
47 DuyTan Tan10 2 phút - 20 giây2017-03-07 21:14:58 1 Xem bài làm
48 vuong hien duc10 2 phút - 20 giây2017-02-18 16:55:17 1 Xem bài làm
49 Edogawa Conan10 2 phút - 20 giây2016-11-04 17:10:21 1 Xem bài làm
50 steve gaming10 2 phút - 21 giây2017-02-14 10:03:11 1 Xem bài làm