Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3207

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyendoanvinhquang10 1 phút - 2 giây2017-07-05 15:35:35 4 Xem bài làm
2 I Love A Person Not Love Me10 1 phút - 17 giây2017-02-23 20:57:22 1 Xem bài làm
3 WE ARE THE WORLD10 1 phút - 20 giây2017-01-19 13:04:28 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 24 giây2017-01-14 17:12:18 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Thùy Linh10 1 phút - 24 giây2017-02-13 23:31:14 1 Xem bài làm
6 hanh phin no10 1 phút - 26 giây2017-02-24 15:10:37 2 Xem bài làm
7 Kudo Shinichi10 1 phút - 28 giây2017-04-09 10:34:17 1 Xem bài làm
8 Phan Hoàng Chí Dũng10 1 phút - 28 giây2017-02-23 20:40:34 3 Xem bài làm
9 tran van thang10 1 phút - 28 giây2017-01-10 11:42:32 1 Xem bài làm
10 Dragon Ball Super10 1 phút - 30 giây2017-03-07 19:46:16 1 Xem bài làm
11 Abarai Renji10 1 phút - 31 giây2017-03-13 14:55:07 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 32 giây2017-02-13 14:33:51 1 Xem bài làm
13 diablo svip10 1 phút - 38 giây2017-02-17 10:08:52 1 Xem bài làm
14 Đinh Sáng10 1 phút - 39 giây2018-07-16 21:35:05 4 Xem bài làm
15 dang eric bolasi10 1 phút - 40 giây2016-12-23 15:10:25 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Vũ Trung Kiên10 1 phút - 43 giây2017-03-01 13:08:50 1 Xem bài làm
17 Diệp Vấn10 1 phút - 44 giây2017-03-17 10:57:54 1 Xem bài làm
18 phamvanquyettam10 1 phút - 46 giây2016-11-17 21:20:48 5 Xem bài làm
19 Bùi Đức Anh10 1 phút - 46 giây2017-02-13 10:17:55 1 Xem bài làm
20 Lưu Đình Huy10 1 phút - 46 giây2017-03-30 15:27:28 1 Xem bài làm
21 Jungkook10 1 phút - 47 giây2017-03-05 09:02:20 1 Xem bài làm
22 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 49 giây2016-12-23 17:51:00 1 Xem bài làm
23 Đặng Bá Công10 1 phút - 49 giây2017-03-13 17:08:01 1 Xem bài làm
24 Plants vs Zombies 210 1 phút - 50 giây2017-03-13 17:16:59 1 Xem bài làm
25 Cristiano Ronaldo10 1 phút - 51 giây2017-02-16 20:39:18 1 Xem bài làm
26 Võ Hoàng Hải10 1 phút - 55 giây2016-12-17 15:55:03 1 Xem bài làm
27 Thân Phương Thảo10 1 phút - 56 giây2016-11-14 20:28:18 1 Xem bài làm
28 Trần Hoàng Tú10 1 phút - 56 giây2016-12-22 21:05:21 1 Xem bài làm
29 Thu Hiền10 1 phút - 59 giây2017-03-27 18:16:58 1 Xem bài làm
30 le viet phong10 2 phút - 0 giây2017-03-16 10:27:03 1 Xem bài làm
31 MA VĂN TIỆU10 2 phút - 1 giây2017-03-04 11:09:27 1 Xem bài làm
32 Thủ Lĩnh Thẻ Bài SAKURA10 2 phút - 1 giây2016-11-03 20:06:37 5 Xem bài làm
33 Lê Nguyễn Trường Thành10 2 phút - 2 giây2017-03-19 12:33:13 1 Xem bài làm
34 Phí Phương Anh10 2 phút - 2 giây2017-03-31 16:57:49 1 Xem bài làm
35 i love you10 2 phút - 4 giây2017-03-01 19:21:12 1 Xem bài làm
36 Anna Nguyễn10 2 phút - 6 giây2017-01-01 19:44:50 1 Xem bài làm
37 nguyễn hương giang10 2 phút - 6 giây2017-01-16 10:03:43 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Lăng Tuấn Kiệt10 2 phút - 6 giây2017-02-16 18:51:04 1 Xem bài làm
39 nguyenvukyphong10 2 phút - 11 giây2017-04-06 16:15:23 3 Xem bài làm
40 unkalar10 2 phút - 12 giây2017-01-25 10:55:43 1 Xem bài làm
41 Vũ Nam Hải10 2 phút - 12 giây2017-03-07 19:47:57 2 Xem bài làm
42 Phạm Quang Luân10 2 phút - 13 giây2016-12-13 06:15:26 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Hải Linh10 2 phút - 14 giây2017-02-03 05:50:07 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Hải Yến10 2 phút - 17 giây2017-02-15 15:05:47 1 Xem bài làm
45 tong minh nghia10 2 phút - 17 giây2018-02-04 21:20:51 1 Xem bài làm
46 Đinh Thị Huyền Thu10 2 phút - 18 giây2016-12-03 10:50:18 1 Xem bài làm
47 Chó Con Kia10 2 phút - 18 giây2017-03-05 09:42:26 1 Xem bài làm
48 Kitaro Akari10 2 phút - 19 giây2017-03-17 21:54:33 1 Xem bài làm
49 Edogawa Conan10 2 phút - 20 giây2016-11-04 17:10:21 1 Xem bài làm
50 vuong hien duc10 2 phút - 20 giây2017-02-18 16:55:17 1 Xem bài làm