Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2020

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trương Xuân Hoàng Tùng10 0 phút - 47 giây2017-01-28 17:23:40 6 Xem bài làm
2 phan thai duc10 1 phút - 8 giây2017-02-20 10:55:45 1 Xem bài làm
3 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 13 giây2017-02-23 20:43:48 1 Xem bài làm
4 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 13 giây2016-12-30 11:47:45 1 Xem bài làm
5 Công chúa Jasmin10 1 phút - 17 giây2017-02-20 20:24:08 1 Xem bài làm
6 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 18 giây2017-02-01 20:38:58 1 Xem bài làm
7 nguyen ngoc son10 1 phút - 20 giây2016-11-17 20:53:33 1 Xem bài làm
8 jack10 1 phút - 21 giây2017-02-21 19:14:30 1 Xem bài làm
9 phan thi truong vi10 1 phút - 22 giây2017-01-24 13:43:33 1 Xem bài làm
10 huhu10 1 phút - 23 giây2017-01-11 12:04:50 1 Xem bài làm
11 phan thai phat10 1 phút - 24 giây2017-02-19 20:38:19 1 Xem bài làm
12 vua mat do10 1 phút - 25 giây2017-02-16 19:38:24 1 Xem bài làm
13 phan van thieu10 1 phút - 25 giây2017-02-20 11:06:57 1 Xem bài làm
14 Trần Duy Khánh10 1 phút - 29 giây2017-02-24 15:17:14 5 Xem bài làm
15 Ko có tên10 1 phút - 29 giây2016-10-31 20:47:13 1 Xem bài làm
16 picolo10 1 phút - 31 giây2017-02-16 20:15:10 1 Xem bài làm
17 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 31 giây2016-11-19 08:20:51 1 Xem bài làm
18 PHAN DANG HUU DUC10 1 phút - 31 giây2016-11-06 21:20:08 1 Xem bài làm
19 Ngo Hoang MInh10 1 phút - 33 giây2017-01-10 21:49:25 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Thị Minh Thư10 1 phút - 35 giây2016-11-07 18:14:21 7 Xem bài làm
21 Nguyễn Ngọc Mai10 1 phút - 35 giây2016-11-02 21:31:35 1 Xem bài làm
22 vua mat tim sieu ding10 1 phút - 36 giây2017-02-19 20:20:29 1 Xem bài làm
23 do hoang nguyen10 1 phút - 36 giây2016-12-21 21:36:04 4 Xem bài làm
24 vua mat vang10 1 phút - 37 giây2017-02-19 20:07:02 1 Xem bài làm
25 Đỗ Hoàn Đức Anh10 1 phút - 39 giây2017-02-22 20:00:38 1 Xem bài làm
26 phan thái dúc10 1 phút - 39 giây2017-02-20 19:51:10 1 Xem bài làm
27 Le Thi Ngoc Anh10 1 phút - 41 giây2017-01-31 19:16:32 1 Xem bài làm
28 le thi ngoc anh10 1 phút - 41 giây2016-11-27 12:44:27 1 Xem bài làm
29 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 42 giây2016-11-07 11:57:17 1 Xem bài làm
30 jfhjdsjhd10 1 phút - 43 giây2017-01-06 15:28:26 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Quốc Toản10 1 phút - 45 giây2017-02-23 21:33:31 1 Xem bài làm
32 vegeto10 1 phút - 46 giây2017-02-04 20:57:23 1 Xem bài làm
33 Le Thi Ngoc Anh10 1 phút - 46 giây2016-11-20 08:01:13 1 Xem bài làm
34 vua mat sanh10 1 phút - 46 giây2017-02-15 15:39:30 1 Xem bài làm
35 Trần Bình Minh10 1 phút - 46 giây2017-02-09 16:32:09 1 Xem bài làm
36 chin kai do10 1 phút - 48 giây2017-02-02 14:29:32 1 Xem bài làm
37 Tiểu thư Bạch Hậu10 1 phút - 48 giây2017-01-14 21:00:06 1 Xem bài làm
38 nguyen duy khanh10 1 phút - 49 giây2017-02-25 22:08:27 1 Xem bài làm
39 Le Thi Ngoc Anh10 1 phút - 49 giây2017-01-30 10:12:41 1 Xem bài làm
40 le thi ngoc anh10 1 phút - 50 giây2016-11-22 20:32:45 1 Xem bài làm
41 TRUONG XUAN HOANG TUNG10 1 phút - 51 giây2016-12-29 17:27:41 1 Xem bài làm
42 songuku10 1 phút - 52 giây2017-01-23 14:03:28 1 Xem bài làm
43 nguyễn việt đức10 1 phút - 53 giây2017-02-09 08:35:05 1 Xem bài làm
44 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 54 giây2017-01-06 20:53:17 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Tuấn Hưng10 1 phút - 56 giây2017-02-25 09:11:32 1 Xem bài làm
46 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 56 giây2017-02-01 09:31:09 1 Xem bài làm
47 ichigo10 1 phút - 56 giây2017-01-17 20:32:27 1 Xem bài làm
48 Lê Cao Mai Anh10 1 phút - 56 giây2017-01-14 22:07:22 1 Xem bài làm
49 apolo10 1 phút - 58 giây2017-02-16 20:31:07 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Khánh Linh10 1 phút - 58 giây2017-02-05 09:08:01 1 Xem bài làm