Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2870

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Ngô Phương Thảo10 0 phút - 58 giây2017-10-24 21:19:49 5 Xem bài làm
2 Capheny Bản Quyền10 1 phút - 2 giây2017-11-20 13:53:43 1 Xem bài làm
3 Duong Thanh Minh10 1 phút - 3 giây2017-06-03 21:44:02 1 Xem bài làm
4 Lê Hoàng Dương10 1 phút - 4 giây2017-04-28 13:09:54 1 Xem bài làm
5 Beo hứng10 1 phút - 5 giây2017-04-28 13:07:52 1 Xem bài làm
6 phan thai duc10 1 phút - 8 giây2017-02-20 10:55:45 1 Xem bài làm
7 Nguyen thi Mai10 1 phút - 12 giây2017-06-20 09:10:16 4 Xem bài làm
8 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 13 giây2016-12-30 11:47:45 1 Xem bài làm
9 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 13 giây2017-02-23 20:43:48 1 Xem bài làm
10 Công chúa Jasmin10 1 phút - 17 giây2017-02-20 20:24:08 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 17 giây2017-03-19 09:07:42 1 Xem bài làm
12 nguyen duc nghich ngu10 1 phút - 18 giây2017-12-07 20:29:10 1 Xem bài làm
13 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 18 giây2017-02-01 20:38:58 1 Xem bài làm
14 Triệu Mẫn10 1 phút - 18 giây2017-11-05 12:26:48 1 Xem bài làm
15 nguyen ngoc son10 1 phút - 20 giây2016-11-17 20:53:33 1 Xem bài làm
16 jack10 1 phút - 21 giây2017-02-21 19:14:30 1 Xem bài làm
17 phan thi truong vi10 1 phút - 22 giây2017-01-24 13:43:33 1 Xem bài làm
18 huhu10 1 phút - 23 giây2017-01-11 12:04:50 1 Xem bài làm
19 Trần Duy Khánh10 1 phút - 23 giây2017-03-05 22:09:06 10 Xem bài làm
20 phan thai phat10 1 phút - 24 giây2017-02-19 20:38:19 1 Xem bài làm
21 vua mat do10 1 phút - 25 giây2017-02-16 19:38:24 1 Xem bài làm
22 phan van thieu10 1 phút - 25 giây2017-02-20 11:06:57 1 Xem bài làm
23 Đặng Quốc Vinh10 1 phút - 25 giây2017-03-04 20:43:30 1 Xem bài làm
24 Lãnh Địa Của Qủy10 1 phút - 27 giây2017-04-04 07:47:51 1 Xem bài làm
25 Ko có tên10 1 phút - 29 giây2016-10-31 20:47:13 1 Xem bài làm
26 thien020510 1 phút - 30 giây2017-08-14 08:01:36 1 Xem bài làm
27 PHAN DANG HUU DUC10 1 phút - 31 giây2016-11-06 21:20:08 1 Xem bài làm
28 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 31 giây2016-11-19 08:20:51 1 Xem bài làm
29 picolo10 1 phút - 31 giây2017-02-16 20:15:10 1 Xem bài làm
30 Ngo Hoang MInh10 1 phút - 33 giây2017-01-10 21:49:25 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thị Minh Thư10 1 phút - 35 giây2016-11-07 18:14:21 7 Xem bài làm
32 Nguyễn Ngọc Mai10 1 phút - 35 giây2016-11-02 21:31:35 1 Xem bài làm
33 hathanhdatmnm10 1 phút - 35 giây2017-09-03 14:30:55 1 Xem bài làm
34 vua mat tim sieu ding10 1 phút - 36 giây2017-02-19 20:20:29 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thiên Minh10 1 phút - 36 giây2021-02-25 09:59:53 1 Xem bài làm
36 do hoang nguyen10 1 phút - 36 giây2016-12-21 21:36:04 4 Xem bài làm
37 vua mat vang10 1 phút - 37 giây2017-02-19 20:07:02 1 Xem bài làm
38 mhrx3myi210 1 phút - 37 giây2017-03-16 19:48:57 1 Xem bài làm
39 Đỗ Thành Vinh10 1 phút - 37 giây2017-04-02 21:59:16 1 Xem bài làm
40 phan văn việt10 1 phút - 38 giây2017-04-28 13:04:11 1 Xem bài làm
41 phan thái dúc10 1 phút - 39 giây2017-02-20 19:51:10 1 Xem bài làm
42 Đỗ Hoàn Đức Anh10 1 phút - 39 giây2017-02-22 20:00:38 1 Xem bài làm
43 Thiên Nhiên10 1 phút - 40 giây2017-04-03 10:07:33 1 Xem bài làm
44 le thi ngoc anh10 1 phút - 41 giây2016-11-27 12:44:27 1 Xem bài làm
45 Le Thi Ngoc Anh10 1 phút - 41 giây2017-01-31 19:16:32 1 Xem bài làm
46 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 42 giây2016-11-07 11:57:17 1 Xem bài làm
47 jfhjdsjhd10 1 phút - 43 giây2017-01-06 15:28:26 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Quốc Toản10 1 phút - 45 giây2017-02-23 21:33:31 1 Xem bài làm
49 vua mat sanh10 1 phút - 46 giây2017-02-15 15:39:30 1 Xem bài làm
50 Phạm Trần Cường10 1 phút - 46 giây2017-04-12 18:10:48 1 Xem bài làm