Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3097 người đã làm bài

[{"z":2,"x":3,"y":0,"xy":30},{"z":3,"x":4,"y":6,"xy":46},{"so2":7,"so1":11,"idx":6},{"sType":0,"sIndex":4,"cIndex":14,"color":"#cf99cf"},{"k":6,"missed":3,"list":[4,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[5,6,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[5,6,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,7,9],"help":false},{"num2":4,"num1":28,"type":1},{"so2":4,"so1":28}]
["60","138",{"ans1":"11*7=77","ans2":"77"},"1",["24","42","48"],["30","36","48","54"],["35","42","56"],["14","49","63"],"7","7"]