Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 3098 người đã làm bài

[{"z":4,"x":1,"y":2,"xy":12},{"z":6,"x":3,"y":7,"xy":37},{"so2":7,"so1":11,"idx":2},{"sType":0,"sIndex":3,"cIndex":7,"color":"#fc9c00"},{"k":6,"missed":3,"list":[1,5,7],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[1,3,8],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[1,4,6,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,6,8],"help":false},{"num2":2,"num1":18,"type":1},{"so2":8,"so1":16}]
["48","222",{"ans1":"11 . 7 = 77","ans2":"77"},"1",["6","30","42"],["6","18","48"],["7","28","42","56"],["28","42","56"],"9","2"]