Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2928

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 27 giây2017-01-31 16:38:56 1 Xem bài làm
2 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 37 giây2017-02-11 09:32:56 1 Xem bài làm
3 Lê Xuân Hải10 0 phút - 38 giây2016-11-14 10:57:19 5 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 42 giây2016-11-12 20:08:33 1 Xem bài làm
5 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 43 giây2016-11-12 20:18:03 1 Xem bài làm
6 cô bé nóng bỏng10 0 phút - 44 giây2016-11-07 20:43:34 1 Xem bài làm
7 Tran Tan Tai10 0 phút - 44 giây2016-12-11 20:35:57 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 45 giây2016-11-12 20:27:44 1 Xem bài làm
9 Triệu Mẫn10 0 phút - 45 giây2017-10-18 22:48:32 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Quang Minh10 0 phút - 47 giây2017-01-14 17:26:47 1 Xem bài làm
11 Công Chúa Mắt Hồng10 0 phút - 47 giây2017-03-10 10:29:36 1 Xem bài làm
12 Hạnh10 0 phút - 48 giây2017-04-11 11:52:58 1 Xem bài làm
13 Heshin Ca10 0 phút - 49 giây2017-02-02 20:31:33 1 Xem bài làm
14 Shank hair red10 0 phút - 49 giây2017-02-24 21:29:50 1 Xem bài làm
15 bingojeo10 0 phút - 49 giây2017-03-08 22:30:10 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Đình Toàn10 0 phút - 49 giây2017-11-08 17:02:15 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Anh Khôi10 0 phút - 49 giây2017-01-19 15:26:26 1 Xem bài làm
18 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 50 giây2016-11-12 20:23:43 1 Xem bài làm
19 huỳnh phạm hòa10 0 phút - 50 giây2017-01-25 10:14:26 1 Xem bài làm
20 Bùi Anh Hào10 0 phút - 51 giây2016-11-26 10:13:45 1 Xem bài làm
21 Đặng Thị Mai Linh10 0 phút - 51 giây2016-12-29 20:20:04 1 Xem bài làm
22 Mai Đức Dũng10 0 phút - 51 giây2017-02-13 21:54:16 1 Xem bài làm
23 do hoang nguyen10 0 phút - 51 giây2017-01-03 21:45:16 3 Xem bài làm
24 Nguyễn Hồng Thái10 0 phút - 52 giây2017-02-10 20:55:40 1 Xem bài làm
25 con người bao dung10 0 phút - 52 giây2016-11-07 12:25:33 1 Xem bài làm
26 Thần Tuần Long10 0 phút - 52 giây2016-11-12 20:15:08 1 Xem bài làm
27 Tsubasa10 0 phút - 52 giây2017-01-21 12:16:08 1 Xem bài làm
28 Trần Huy Hoàng10 0 phút - 53 giây2016-12-30 10:52:36 1 Xem bài làm
29 Tsunayoshi Sawada10 0 phút - 53 giây2017-02-01 20:25:06 1 Xem bài làm
30 Đặng Thị Thuỳ Dương10 0 phút - 53 giây2017-03-07 20:11:55 1 Xem bài làm
31 Minh Hang Ao dai10 0 phút - 53 giây2017-07-21 20:45:19 2 Xem bài làm
32 Nguyen Minh Dang10 0 phút - 54 giây2016-12-08 21:12:45 1 Xem bài làm
33 Đặng Quỳnh Như10 0 phút - 55 giây2017-01-15 20:32:35 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Mai Quỳnh Anh10 0 phút - 55 giây2017-02-27 20:49:57 1 Xem bài làm
35 Tran Quoc An10 0 phút - 56 giây2016-12-18 17:58:56 1 Xem bài làm
36 Mai Đức Dũng10 0 phút - 56 giây2017-03-03 14:59:09 1 Xem bài làm
37 Đàm Nguyễn Sơn10 0 phút - 57 giây2017-02-24 20:13:46 1 Xem bài làm
38 Khong Vu Minh Chau10 0 phút - 58 giây2017-03-01 10:22:54 1 Xem bài làm
39 Vũ Trần Minh Đức10 0 phút - 58 giây2017-07-19 10:59:39 1 Xem bài làm
40 Đoàn Phương Thảo10 0 phút - 58 giây2017-01-02 11:02:26 1 Xem bài làm
41 Dương Đức Hiếu10 0 phút - 58 giây2017-01-20 11:57:54 1 Xem bài làm
42 Tran Tan Tai10 0 phút - 59 giây2016-12-22 19:56:49 1 Xem bài làm
43 Sái Ngọc Duy10 0 phút - 59 giây2016-12-30 20:37:56 1 Xem bài làm
44 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 0 giây2016-11-29 21:43:50 1 Xem bài làm
45 Nguyen Minh Dang10 1 phút - 0 giây2016-12-20 20:24:36 1 Xem bài làm
46 sieusaiya goku10 1 phút - 1 giây2016-10-30 08:21:06 1 Xem bài làm
47 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 1 giây2016-12-13 09:45:51 1 Xem bài làm
48 Đỗ Anh Đức10 1 phút - 1 giây2017-02-10 12:08:31 1 Xem bài làm
49 Siêu nhân họ Đỗ10 1 phút - 2 giây2017-06-30 08:48:35 1 Xem bài làm
50 PHÚC10 1 phút - 2 giây2017-07-30 17:03:27 1 Xem bài làm