Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5387

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đặng Công Thực10 0 phút - 31 giây2016-11-16 11:40:50 1 Xem bài làm
2 huyenthoaichangbeo10 0 phút - 35 giây2017-03-14 21:30:52 1 Xem bài làm
3 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 35 giây2016-10-26 20:35:58 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 37 giây2016-11-13 18:44:24 1 Xem bài làm
5 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 37 giây2016-10-26 05:57:20 1 Xem bài làm
6 Hạnh10 0 phút - 39 giây2016-12-21 11:25:02 1 Xem bài làm
7 Băng Gía10 0 phút - 39 giây2016-10-28 15:22:25 1 Xem bài làm
8 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 40 giây2017-02-11 09:23:53 1 Xem bài làm
9 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 40 giây2016-10-26 12:15:54 1 Xem bài làm
10 nguyễn thị thu hương10 0 phút - 41 giây2016-11-07 20:34:30 1 Xem bài làm
11 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 41 giây2016-10-26 05:58:39 1 Xem bài làm
12 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 41 giây2016-10-26 05:52:20 1 Xem bài làm
13 Chu Bá Hiếu10 0 phút - 41 giây2017-02-07 15:46:49 1 Xem bài làm
14 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 42 giây2016-10-26 05:55:45 1 Xem bài làm
15 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 42 giây2016-10-25 20:59:45 1 Xem bài làm
16 Nobita Kun10 0 phút - 43 giây2017-02-04 10:47:54 1 Xem bài làm
17 At the speed of light10 0 phút - 43 giây2016-11-23 19:59:44 1 Xem bài làm
18 Kaito Kid10 0 phút - 44 giây2017-03-11 20:15:53 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Bá Tấn Sang10 0 phút - 44 giây2016-12-15 10:33:32 1 Xem bài làm
20 Lê Quang Miền10 0 phút - 44 giây2016-11-30 12:36:26 1 Xem bài làm
21 tangsyphu10 0 phút - 45 giây2017-01-12 21:03:01 1 Xem bài làm
22 Lê Xuân Hải10 0 phút - 45 giây2016-11-26 16:21:09 1 Xem bài làm
23 Songoku10 0 phút - 45 giây2017-02-15 17:11:26 1 Xem bài làm
24 Naruto10 0 phút - 46 giây2017-02-02 15:04:53 1 Xem bài làm
25 Cô Bé Đáng Yêu10 0 phút - 46 giây2017-01-05 10:35:56 1 Xem bài làm
26 Băng Hải Tặc Death 410 0 phút - 46 giây2016-12-06 12:10:34 1 Xem bài làm
27 Đỗ Duy Mạnh10 0 phút - 46 giây2016-11-28 11:04:31 1 Xem bài làm
28 Đặng Thị Thuỳ Dương10 0 phút - 47 giây2017-03-06 20:02:34 1 Xem bài làm
29 Pham Khac Tuan10 0 phút - 47 giây2017-02-22 10:53:43 1 Xem bài làm
30 Hồ Bảo Huy10 0 phút - 47 giây2017-01-31 21:47:15 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Anh Khôi10 0 phút - 47 giây2017-01-03 15:42:58 1 Xem bài làm
32 Ayuki Yuuki10 0 phút - 47 giây2016-11-25 20:07:07 1 Xem bài làm
33 Hắc Long10 0 phút - 47 giây2016-10-25 21:04:15 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 0 phút - 48 giây2017-03-19 08:50:55 1 Xem bài làm
35 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 49 giây2017-06-21 14:16:15 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Thế Anh10 0 phút - 49 giây2016-12-15 13:14:08 1 Xem bài làm
37 Trần Thị Mai Hương10 0 phút - 49 giây2016-12-03 11:38:24 1 Xem bài làm
38 Nhân mã dễ thương10 0 phút - 50 giây2017-06-09 23:17:09 1 Xem bài làm
39 Cố Lên Nào Các Bạn10 0 phút - 50 giây2017-04-13 15:31:27 1 Xem bài làm
40 Phí Công Đức10 0 phút - 50 giây2017-01-18 21:04:07 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Bá Mạnh Dũng10 0 phút - 50 giây2017-01-14 19:07:41 1 Xem bài làm
42 megurine luka10 0 phút - 50 giây2016-11-08 11:16:46 1 Xem bài làm
43 trần công lý10 0 phút - 51 giây2016-11-16 11:51:08 1 Xem bài làm
44 Tao là bố mày10 0 phút - 51 giây2016-11-05 19:45:41 1 Xem bài làm
45 Bùi Minh Hiếu10 0 phút - 51 giây2017-03-12 22:01:58 1 Xem bài làm
46 Trinh Duy10 0 phút - 51 giây2017-03-02 13:02:53 1 Xem bài làm
47 Phạm Hoàng10 0 phút - 52 giây2017-05-06 12:41:58 1 Xem bài làm
48 Vũ Thùy Linh10 0 phút - 53 giây2016-10-26 20:25:46 5 Xem bài làm
49 Keo Bong10 0 phút - 53 giây2017-03-05 10:48:39 1 Xem bài làm
50 Đỗ Bùi Việt Hoàng10 0 phút - 53 giây2017-02-19 16:51:23 1 Xem bài làm