Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3766

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đặng Công Thực10 0 phút - 31 giây2016-11-16 11:40:50 1 Xem bài làm
2 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 35 giây2016-10-26 20:35:58 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 37 giây2016-11-13 18:44:24 1 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 37 giây2016-10-26 05:57:20 1 Xem bài làm
5 Hạnh10 0 phút - 39 giây2016-12-21 11:25:02 1 Xem bài làm
6 Băng Gía10 0 phút - 39 giây2016-10-28 15:22:25 1 Xem bài làm
7 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 40 giây2016-10-26 12:15:54 1 Xem bài làm
8 nguyễn thị thu hương10 0 phút - 41 giây2016-11-07 20:34:30 1 Xem bài làm
9 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 41 giây2016-10-26 05:58:39 1 Xem bài làm
10 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 41 giây2016-10-26 05:52:20 1 Xem bài làm
11 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 42 giây2016-10-26 05:55:45 1 Xem bài làm
12 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 42 giây2016-10-25 20:59:45 1 Xem bài làm
13 At the speed of light10 0 phút - 43 giây2016-11-23 19:59:44 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Bá Tấn Sang10 0 phút - 44 giây2016-12-15 10:33:32 1 Xem bài làm
15 Lê Quang Miền10 0 phút - 44 giây2016-11-30 12:36:26 1 Xem bài làm
16 tangsyphu10 0 phút - 45 giây2017-01-12 21:03:01 1 Xem bài làm
17 Lê Xuân Hải10 0 phút - 45 giây2016-11-26 16:21:09 1 Xem bài làm
18 Cô Bé Đáng Yêu10 0 phút - 46 giây2017-01-05 10:35:56 1 Xem bài làm
19 Băng Hải Tặc Death 410 0 phút - 46 giây2016-12-06 12:10:34 1 Xem bài làm
20 Đỗ Duy Mạnh10 0 phút - 46 giây2016-11-28 11:04:31 1 Xem bài làm
21 Ayuki Yuuki10 0 phút - 47 giây2016-11-25 20:07:07 1 Xem bài làm
22 Hắc Long10 0 phút - 47 giây2016-10-25 21:04:15 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Anh Khôi10 0 phút - 47 giây2017-01-03 15:42:58 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thế Anh10 0 phút - 49 giây2016-12-15 13:14:08 1 Xem bài làm
25 Trần Thị Mai Hương10 0 phút - 49 giây2016-12-03 11:38:24 1 Xem bài làm
26 Phí Công Đức10 0 phút - 50 giây2017-01-18 21:04:07 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Bá Mạnh Dũng10 0 phút - 50 giây2017-01-14 19:07:41 1 Xem bài làm
28 megurine luka10 0 phút - 50 giây2016-11-08 11:16:46 1 Xem bài làm
29 trần công lý10 0 phút - 51 giây2016-11-16 11:51:08 1 Xem bài làm
30 Tao là bố mày10 0 phút - 51 giây2016-11-05 19:45:41 1 Xem bài làm
31 Vũ Thùy Linh10 0 phút - 53 giây2016-10-26 20:25:46 5 Xem bài làm
32 Phạm Quang Chính10 0 phút - 53 giây2016-12-18 16:07:54 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Quỳnh Anh10 0 phút - 54 giây2016-12-08 12:58:44 1 Xem bài làm
34 nguyen tan phong10 0 phút - 54 giây2017-01-17 13:04:55 1 Xem bài làm
35 Luan Truong Cong Tan10 0 phút - 54 giây2016-12-15 21:17:29 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Quỳnh Anh10 0 phút - 54 giây2016-12-08 13:13:52 1 Xem bài làm
37 WE ARE THE WORLD10 0 phút - 55 giây2017-01-18 14:11:47 1 Xem bài làm
38 Trần Lâm Thiên Hương10 0 phút - 55 giây2016-12-12 10:32:27 1 Xem bài làm
39 Bất Tử Điểu10 0 phút - 55 giây2016-12-04 18:53:13 1 Xem bài làm
40 Bùi Anh Hào10 0 phút - 55 giây2016-11-10 14:59:21 1 Xem bài làm
41 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 55 giây2016-10-25 20:58:24 1 Xem bài làm
42 do hoang nguyen10 0 phút - 56 giây2017-01-03 22:00:09 2 Xem bài làm
43 Đoàn Thu Hà10 0 phút - 57 giây2017-01-06 07:57:36 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Thu Hà10 0 phút - 57 giây2017-01-05 19:24:03 1 Xem bài làm
45 Trần Ánh Dương10 0 phút - 57 giây2017-01-13 20:04:30 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thị Thúy Ngân10 0 phút - 58 giây2016-12-11 19:47:45 3 Xem bài làm
47 Vũ Tiến Thành10 0 phút - 58 giây2017-01-20 05:43:48 1 Xem bài làm
48 Lê Nho Khoa10 0 phút - 58 giây2016-12-27 20:39:50 1 Xem bài làm
49 Hậu Lê10 0 phút - 58 giây2016-11-28 20:00:23 1 Xem bài làm
50 Hot Girl Ayame10 0 phút - 58 giây2016-11-18 21:00:04 1 Xem bài làm