Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 6519

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đặng Công Thực10 0 phút - 31 giây2016-11-16 11:40:50 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Văn Tiến10 0 phút - 33 giây2021-09-17 22:20:27 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 34 giây2018-06-15 19:44:38 1 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 35 giây2016-10-26 20:35:58 1 Xem bài làm
5 huyenthoaichangbeo10 0 phút - 35 giây2017-03-14 21:30:52 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 35 giây2018-06-19 14:42:09 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 37 giây2016-11-13 18:44:24 1 Xem bài làm
8 yêu một người ko phải bởi vì người ầy đặc biệt mà bởi vì người ấy đem lại cảm giác khó quên trong tim mình10 0 phút - 37 giây2018-05-21 21:59:59 1 Xem bài làm
9 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 37 giây2016-10-26 05:57:20 1 Xem bài làm
10 Băng Gía10 0 phút - 39 giây2016-10-28 15:22:25 1 Xem bài làm
11 Hạnh10 0 phút - 39 giây2016-12-21 11:25:02 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 40 giây2017-12-31 13:53:16 1 Xem bài làm
13 Trịnh Đức Minh10 0 phút - 40 giây2020-12-14 21:51:53 1 Xem bài làm
14 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 40 giây2016-10-26 12:15:54 1 Xem bài làm
15 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 40 giây2017-02-11 09:23:53 1 Xem bài làm
16 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 41 giây2016-10-26 05:52:20 1 Xem bài làm
17 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 41 giây2016-10-26 05:58:39 1 Xem bài làm
18 nguyễn thị thu hương10 0 phút - 41 giây2016-11-07 20:34:30 1 Xem bài làm
19 Chu Bá Hiếu10 0 phút - 41 giây2017-02-07 15:46:49 1 Xem bài làm
20 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 42 giây2016-10-25 20:59:45 1 Xem bài làm
21 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 42 giây2016-10-26 05:55:45 1 Xem bài làm
22 Nobita Kun10 0 phút - 43 giây2017-02-04 10:47:54 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Đình Toàn10 0 phút - 43 giây2017-11-08 16:58:01 1 Xem bài làm
24 Lê Quang Miền10 0 phút - 44 giây2016-11-30 12:36:26 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Bá Tấn Sang10 0 phút - 44 giây2016-12-15 10:33:32 1 Xem bài làm
26 Kaito Kid10 0 phút - 44 giây2017-03-11 20:15:53 1 Xem bài làm
27 Lê Xuân Hải10 0 phút - 45 giây2016-11-26 16:21:09 1 Xem bài làm
28 tangsyphu10 0 phút - 45 giây2017-01-12 21:03:01 1 Xem bài làm
29 Songoku10 0 phút - 45 giây2017-02-15 17:11:26 1 Xem bài làm
30 Naruto10 0 phút - 46 giây2017-02-02 15:04:53 1 Xem bài làm
31 Tô Minh Sơn10 0 phút - 46 giây2020-03-29 21:22:25 1 Xem bài làm
32 Đỗ Duy Mạnh10 0 phút - 46 giây2016-11-28 11:04:31 1 Xem bài làm
33 Băng Hải Tặc Death 410 0 phút - 46 giây2016-12-06 12:10:34 1 Xem bài làm
34 Cô Bé Đáng Yêu10 0 phút - 46 giây2017-01-05 10:35:56 1 Xem bài làm
35 Đặng Thị Thuỳ Dương10 0 phút - 47 giây2017-03-06 20:02:34 1 Xem bài làm
36 Long_071110 0 phút - 47 giây2017-10-31 22:15:32 1 Xem bài làm
37 Hắc Long10 0 phút - 47 giây2016-10-25 21:04:15 1 Xem bài làm
38 Ayuki Yuuki10 0 phút - 47 giây2016-11-25 20:07:07 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Anh Khôi10 0 phút - 47 giây2017-01-03 15:42:58 1 Xem bài làm
40 Hồ Bảo Huy10 0 phút - 47 giây2017-01-31 21:47:15 1 Xem bài làm
41 Pham Khac Tuan10 0 phút - 47 giây2017-02-22 10:53:43 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 0 phút - 48 giây2017-03-19 08:50:55 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Duy Tuấn Đạt10 0 phút - 49 giây2017-11-22 00:13:20 1 Xem bài làm
44 Trần Thị Mai Hương10 0 phút - 49 giây2016-12-03 11:38:24 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thế Anh10 0 phút - 49 giây2016-12-15 13:14:08 1 Xem bài làm
46 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 49 giây2017-06-21 14:16:15 1 Xem bài làm
47 Triệu Mẫn10 0 phút - 50 giây2017-10-18 19:58:47 1 Xem bài làm
48 megurine luka10 0 phút - 50 giây2016-11-08 11:16:46 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Bá Mạnh Dũng10 0 phút - 50 giây2017-01-14 19:07:41 1 Xem bài làm
50 Phí Công Đức10 0 phút - 50 giây2017-01-18 21:04:07 1 Xem bài làm