Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5474

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đặng Công Thực10 0 phút - 31 giây2016-11-16 11:40:50 1 Xem bài làm
2 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 35 giây2016-10-26 20:35:58 1 Xem bài làm
3 huyenthoaichangbeo10 0 phút - 35 giây2017-03-14 21:30:52 1 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 37 giây2016-10-26 05:57:20 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 37 giây2016-11-13 18:44:24 1 Xem bài làm
6 Băng Gía10 0 phút - 39 giây2016-10-28 15:22:25 1 Xem bài làm
7 Hạnh10 0 phút - 39 giây2016-12-21 11:25:02 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 40 giây2016-10-26 12:15:54 1 Xem bài làm
9 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 40 giây2017-02-11 09:23:53 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 40 giây2017-12-31 13:53:16 1 Xem bài làm
11 Chu Bá Hiếu10 0 phút - 41 giây2017-02-07 15:46:49 1 Xem bài làm
12 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 41 giây2016-10-26 05:52:20 1 Xem bài làm
13 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 41 giây2016-10-26 05:58:39 1 Xem bài làm
14 nguyễn thị thu hương10 0 phút - 41 giây2016-11-07 20:34:30 1 Xem bài làm
15 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 42 giây2016-10-25 20:59:45 1 Xem bài làm
16 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 42 giây2016-10-26 05:55:45 1 Xem bài làm
17 Nobita Kun10 0 phút - 43 giây2017-02-04 10:47:54 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Đình Toàn10 0 phút - 43 giây2017-11-08 16:58:01 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Bá Tấn Sang10 0 phút - 44 giây2016-12-15 10:33:32 1 Xem bài làm
20 Kaito Kid10 0 phút - 44 giây2017-03-11 20:15:53 1 Xem bài làm
21 Lê Quang Miền10 0 phút - 44 giây2016-11-30 12:36:26 1 Xem bài làm
22 Lê Xuân Hải10 0 phút - 45 giây2016-11-26 16:21:09 1 Xem bài làm
23 tangsyphu10 0 phút - 45 giây2017-01-12 21:03:01 1 Xem bài làm
24 Songoku10 0 phút - 45 giây2017-02-15 17:11:26 1 Xem bài làm
25 Cô Bé Đáng Yêu10 0 phút - 46 giây2017-01-05 10:35:56 1 Xem bài làm
26 Naruto10 0 phút - 46 giây2017-02-02 15:04:53 1 Xem bài làm
27 Đỗ Duy Mạnh10 0 phút - 46 giây2016-11-28 11:04:31 1 Xem bài làm
28 Băng Hải Tặc Death 410 0 phút - 46 giây2016-12-06 12:10:34 1 Xem bài làm
29 Pham Khac Tuan10 0 phút - 47 giây2017-02-22 10:53:43 1 Xem bài làm
30 Đặng Thị Thuỳ Dương10 0 phút - 47 giây2017-03-06 20:02:34 1 Xem bài làm
31 Long_071110 0 phút - 47 giây2017-10-31 22:15:32 1 Xem bài làm
32 Hắc Long10 0 phút - 47 giây2016-10-25 21:04:15 1 Xem bài làm
33 Ayuki Yuuki10 0 phút - 47 giây2016-11-25 20:07:07 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Anh Khôi10 0 phút - 47 giây2017-01-03 15:42:58 1 Xem bài làm
35 Hồ Bảo Huy10 0 phút - 47 giây2017-01-31 21:47:15 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 0 phút - 48 giây2017-03-19 08:50:55 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Duy Tuấn Đạt10 0 phút - 49 giây2017-11-22 00:13:20 1 Xem bài làm
38 Trần Thị Mai Hương10 0 phút - 49 giây2016-12-03 11:38:24 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Thế Anh10 0 phút - 49 giây2016-12-15 13:14:08 1 Xem bài làm
40 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 49 giây2017-06-21 14:16:15 1 Xem bài làm
41 Triệu Mẫn10 0 phút - 50 giây2017-10-18 19:58:47 1 Xem bài làm
42 megurine luka10 0 phút - 50 giây2016-11-08 11:16:46 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Bá Mạnh Dũng10 0 phút - 50 giây2017-01-14 19:07:41 1 Xem bài làm
44 Phí Công Đức10 0 phút - 50 giây2017-01-18 21:04:07 1 Xem bài làm
45 Cố Lên Nào Các Bạn10 0 phút - 50 giây2017-04-13 15:31:27 1 Xem bài làm
46 Nhân mã dễ thương10 0 phút - 50 giây2017-06-09 23:17:09 1 Xem bài làm
47 Tao là bố mày10 0 phút - 51 giây2016-11-05 19:45:41 1 Xem bài làm
48 trần công lý10 0 phút - 51 giây2016-11-16 11:51:08 1 Xem bài làm
49 Trinh Duy10 0 phút - 51 giây2017-03-02 13:02:53 1 Xem bài làm
50 Bùi Minh Hiếu10 0 phút - 51 giây2017-03-12 22:01:58 1 Xem bài làm