Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5482

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đặng Công Thực10 0 phút - 31 giây2016-11-16 11:40:50 1 Xem bài làm
2 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 35 giây2016-10-26 20:35:58 1 Xem bài làm
3 huyenthoaichangbeo10 0 phút - 35 giây2017-03-14 21:30:52 1 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 37 giây2016-10-26 05:57:20 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 37 giây2016-11-13 18:44:24 1 Xem bài làm
6 yêu một người ko phải bởi vì người ầy đặc biệt mà bởi vì người ấy đem lại cảm giác khó quên trong tim mình10 0 phút - 37 giây2018-05-21 21:59:59 1 Xem bài làm
7 Hạnh10 0 phút - 39 giây2016-12-21 11:25:02 1 Xem bài làm
8 Băng Gía10 0 phút - 39 giây2016-10-28 15:22:25 1 Xem bài làm
9 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 40 giây2016-10-26 12:15:54 1 Xem bài làm
10 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 40 giây2017-02-11 09:23:53 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 40 giây2017-12-31 13:53:16 1 Xem bài làm
12 nguyễn thị thu hương10 0 phút - 41 giây2016-11-07 20:34:30 1 Xem bài làm
13 Chu Bá Hiếu10 0 phút - 41 giây2017-02-07 15:46:49 1 Xem bài làm
14 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 41 giây2016-10-26 05:52:20 1 Xem bài làm
15 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 41 giây2016-10-26 05:58:39 1 Xem bài làm
16 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 42 giây2016-10-25 20:59:45 1 Xem bài làm
17 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 42 giây2016-10-26 05:55:45 1 Xem bài làm
18 Nobita Kun10 0 phút - 43 giây2017-02-04 10:47:54 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Đình Toàn10 0 phút - 43 giây2017-11-08 16:58:01 1 Xem bài làm
20 Lê Quang Miền10 0 phút - 44 giây2016-11-30 12:36:26 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Bá Tấn Sang10 0 phút - 44 giây2016-12-15 10:33:32 1 Xem bài làm
22 Kaito Kid10 0 phút - 44 giây2017-03-11 20:15:53 1 Xem bài làm
23 Lê Xuân Hải10 0 phút - 45 giây2016-11-26 16:21:09 1 Xem bài làm
24 tangsyphu10 0 phút - 45 giây2017-01-12 21:03:01 1 Xem bài làm
25 Songoku10 0 phút - 45 giây2017-02-15 17:11:26 1 Xem bài làm
26 Băng Hải Tặc Death 410 0 phút - 46 giây2016-12-06 12:10:34 1 Xem bài làm
27 Cô Bé Đáng Yêu10 0 phút - 46 giây2017-01-05 10:35:56 1 Xem bài làm
28 Naruto10 0 phút - 46 giây2017-02-02 15:04:53 1 Xem bài làm
29 Đỗ Duy Mạnh10 0 phút - 46 giây2016-11-28 11:04:31 1 Xem bài làm
30 Hồ Bảo Huy10 0 phút - 47 giây2017-01-31 21:47:15 1 Xem bài làm
31 Pham Khac Tuan10 0 phút - 47 giây2017-02-22 10:53:43 1 Xem bài làm
32 Đặng Thị Thuỳ Dương10 0 phút - 47 giây2017-03-06 20:02:34 1 Xem bài làm
33 Long_071110 0 phút - 47 giây2017-10-31 22:15:32 1 Xem bài làm
34 Hắc Long10 0 phút - 47 giây2016-10-25 21:04:15 1 Xem bài làm
35 Ayuki Yuuki10 0 phút - 47 giây2016-11-25 20:07:07 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Anh Khôi10 0 phút - 47 giây2017-01-03 15:42:58 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 0 phút - 48 giây2017-03-19 08:50:55 1 Xem bài làm
38 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 49 giây2017-06-21 14:16:15 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Duy Tuấn Đạt10 0 phút - 49 giây2017-11-22 00:13:20 1 Xem bài làm
40 Trần Thị Mai Hương10 0 phút - 49 giây2016-12-03 11:38:24 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thế Anh10 0 phút - 49 giây2016-12-15 13:14:08 1 Xem bài làm
42 Nhân mã dễ thương10 0 phút - 50 giây2017-06-09 23:17:09 1 Xem bài làm
43 Triệu Mẫn10 0 phút - 50 giây2017-10-18 19:58:47 1 Xem bài làm
44 megurine luka10 0 phút - 50 giây2016-11-08 11:16:46 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Bá Mạnh Dũng10 0 phút - 50 giây2017-01-14 19:07:41 1 Xem bài làm
46 Phí Công Đức10 0 phút - 50 giây2017-01-18 21:04:07 1 Xem bài làm
47 Cố Lên Nào Các Bạn10 0 phút - 50 giây2017-04-13 15:31:27 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 51 giây2017-11-29 07:34:03 1 Xem bài làm
49 Tao là bố mày10 0 phút - 51 giây2016-11-05 19:45:41 1 Xem bài làm
50 trần công lý10 0 phút - 51 giây2016-11-16 11:51:08 1 Xem bài làm