Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5432

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đặng Công Thực10 0 phút - 31 giây2016-11-16 11:40:50 1 Xem bài làm
2 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 35 giây2016-10-26 20:35:58 1 Xem bài làm
3 huyenthoaichangbeo10 0 phút - 35 giây2017-03-14 21:30:52 1 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 37 giây2016-10-26 05:57:20 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 37 giây2016-11-13 18:44:24 1 Xem bài làm
6 Băng Gía10 0 phút - 39 giây2016-10-28 15:22:25 1 Xem bài làm
7 Hạnh10 0 phút - 39 giây2016-12-21 11:25:02 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 40 giây2016-10-26 12:15:54 1 Xem bài làm
9 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 40 giây2017-02-11 09:23:53 1 Xem bài làm
10 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 41 giây2016-10-26 05:52:20 1 Xem bài làm
11 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 41 giây2016-10-26 05:58:39 1 Xem bài làm
12 nguyễn thị thu hương10 0 phút - 41 giây2016-11-07 20:34:30 1 Xem bài làm
13 Chu Bá Hiếu10 0 phút - 41 giây2017-02-07 15:46:49 1 Xem bài làm
14 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 42 giây2016-10-25 20:59:45 1 Xem bài làm
15 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 42 giây2016-10-26 05:55:45 1 Xem bài làm
16 Nobita Kun10 0 phút - 43 giây2017-02-04 10:47:54 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Đình Toàn10 0 phút - 43 giây2017-11-08 16:58:01 1 Xem bài làm
18 Kaito Kid10 0 phút - 44 giây2017-03-11 20:15:53 1 Xem bài làm
19 Lê Quang Miền10 0 phút - 44 giây2016-11-30 12:36:26 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Bá Tấn Sang10 0 phút - 44 giây2016-12-15 10:33:32 1 Xem bài làm
21 Lê Xuân Hải10 0 phút - 45 giây2016-11-26 16:21:09 1 Xem bài làm
22 tangsyphu10 0 phút - 45 giây2017-01-12 21:03:01 1 Xem bài làm
23 Songoku10 0 phút - 45 giây2017-02-15 17:11:26 1 Xem bài làm
24 Naruto10 0 phút - 46 giây2017-02-02 15:04:53 1 Xem bài làm
25 Đỗ Duy Mạnh10 0 phút - 46 giây2016-11-28 11:04:31 1 Xem bài làm
26 Băng Hải Tặc Death 410 0 phút - 46 giây2016-12-06 12:10:34 1 Xem bài làm
27 Cô Bé Đáng Yêu10 0 phút - 46 giây2017-01-05 10:35:56 1 Xem bài làm
28 Đặng Thị Thuỳ Dương10 0 phút - 47 giây2017-03-06 20:02:34 1 Xem bài làm
29 Long_071110 0 phút - 47 giây2017-10-31 22:15:32 1 Xem bài làm
30 Hắc Long10 0 phút - 47 giây2016-10-25 21:04:15 1 Xem bài làm
31 Ayuki Yuuki10 0 phút - 47 giây2016-11-25 20:07:07 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Anh Khôi10 0 phút - 47 giây2017-01-03 15:42:58 1 Xem bài làm
33 Hồ Bảo Huy10 0 phút - 47 giây2017-01-31 21:47:15 1 Xem bài làm
34 Pham Khac Tuan10 0 phút - 47 giây2017-02-22 10:53:43 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 0 phút - 48 giây2017-03-19 08:50:55 1 Xem bài làm
36 Trần Thị Mai Hương10 0 phút - 49 giây2016-12-03 11:38:24 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thế Anh10 0 phút - 49 giây2016-12-15 13:14:08 1 Xem bài làm
38 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 49 giây2017-06-21 14:16:15 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Bá Mạnh Dũng10 0 phút - 50 giây2017-01-14 19:07:41 1 Xem bài làm
40 Phí Công Đức10 0 phút - 50 giây2017-01-18 21:04:07 1 Xem bài làm
41 Cố Lên Nào Các Bạn10 0 phút - 50 giây2017-04-13 15:31:27 1 Xem bài làm
42 Nhân mã dễ thương10 0 phút - 50 giây2017-06-09 23:17:09 1 Xem bài làm
43 Triệu Mẫn10 0 phút - 50 giây2017-10-18 19:58:47 1 Xem bài làm
44 megurine luka10 0 phút - 50 giây2016-11-08 11:16:46 1 Xem bài làm
45 trần công lý10 0 phút - 51 giây2016-11-16 11:51:08 1 Xem bài làm
46 Trinh Duy10 0 phút - 51 giây2017-03-02 13:02:53 1 Xem bài làm
47 Bùi Minh Hiếu10 0 phút - 51 giây2017-03-12 22:01:58 1 Xem bài làm
48 Tao là bố mày10 0 phút - 51 giây2016-11-05 19:45:41 1 Xem bài làm
49 Phạm Hoàng10 0 phút - 52 giây2017-05-06 12:41:58 1 Xem bài làm
50 Đỗ Bùi Việt Hoàng10 0 phút - 53 giây2017-02-19 16:51:23 1 Xem bài làm