Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 17367

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 20 giây2016-11-14 11:56:02 1 Xem bài làm
2 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 21 giây2016-10-26 12:16:52 1 Xem bài làm
3 nguyen duc vu10 0 phút - 21 giây2016-11-26 10:57:49 1 Xem bài làm
4 nguyen quang trung10 0 phút - 21 giây2017-01-31 09:53:14 3 Xem bài làm
5 Băng Gía10 0 phút - 22 giây2016-11-02 12:07:58 1 Xem bài làm
6 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 23 giây2016-10-25 20:54:20 1 Xem bài làm
7 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 24 giây2016-10-25 20:52:36 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 24 giây2016-10-26 20:36:38 1 Xem bài làm
9 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 24 giây2016-12-22 13:57:35 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 24 giây2017-12-06 07:31:19 1 Xem bài làm
11 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 24 giây2016-10-25 20:50:58 1 Xem bài làm
12 Lục sVip10 0 phút - 25 giây2017-02-26 09:02:52 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 25 giây2017-12-28 15:01:21 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 25 giây2018-02-01 07:28:30 1 Xem bài làm
15 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 25 giây2016-10-25 20:50:01 1 Xem bài làm
16 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 25 giây2016-10-25 20:51:35 1 Xem bài làm
17 con người bao dung10 0 phút - 26 giây2016-11-15 12:49:19 1 Xem bài làm
18 Nijino Yume10 0 phút - 26 giây2018-04-26 16:10:43 1 Xem bài làm
19 phuing hoang lua10 0 phút - 26 giây2017-02-23 09:26:51 1 Xem bài làm
20 Phạm xuân hiếu10 0 phút - 26 giây2017-02-27 07:20:02 1 Xem bài làm
21 Bạch Dương Cá Tính10 0 phút - 26 giây2017-03-07 19:18:30 1 Xem bài làm
22 Hắc Long10 0 phút - 26 giây2016-10-25 20:48:10 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 26 giây2017-03-15 13:11:27 1 Xem bài làm
24 Cô gái bí mật10 0 phút - 26 giây2016-11-10 17:20:45 1 Xem bài làm
25 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 26 giây2017-06-16 15:50:08 1 Xem bài làm
26 nguyen quang trung10 0 phút - 26 giây2016-11-13 19:49:55 1 Xem bài làm
27 Lucy Heartfilia10 0 phút - 26 giây2017-12-06 10:02:45 1 Xem bài làm
28 trần tiến đạt10 0 phút - 27 giây2017-02-25 09:36:00 1 Xem bài làm
29 Lê Xuân Hải10 0 phút - 27 giây2017-02-02 20:55:11 6 Xem bài làm
30 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 28 giây2017-02-13 11:28:52 1 Xem bài làm
31 Hot girl tuoi teen10 0 phút - 28 giây2017-02-18 18:02:54 1 Xem bài làm
32 Thuy thu mat trang10 0 phút - 28 giây2017-02-24 22:03:17 1 Xem bài làm
33 Trần Tiến Đạt10 0 phút - 28 giây2017-03-16 09:51:20 1 Xem bài làm
34 Trần Thu Hà10 0 phút - 28 giây2016-11-16 19:49:00 1 Xem bài làm
35 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 28 giây2017-06-15 16:15:51 1 Xem bài làm
36 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 28 giây2016-12-21 13:01:18 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 28 giây2017-10-22 16:00:40 1 Xem bài làm
38 Nobita Kun10 0 phút - 28 giây2017-02-03 21:48:00 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 28 giây2018-02-08 15:02:37 1 Xem bài làm
40 Phạm Nguyễn Hoàng Anh10 0 phút - 29 giây2017-11-14 20:56:47 1 Xem bài làm
41 Hot Girl Ayame10 0 phút - 29 giây2016-11-18 20:55:09 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 29 giây2017-11-29 07:13:15 1 Xem bài làm
43 Bùi Anh Hào10 0 phút - 29 giây2016-11-26 10:32:46 1 Xem bài làm
44 roronoa zoro10 0 phút - 29 giây2017-12-13 20:49:14 1 Xem bài làm
45 phạm đức bình10 0 phút - 29 giây2016-12-02 09:19:57 1 Xem bài làm
46 Susu Family10 0 phút - 29 giây2018-01-18 19:17:12 1 Xem bài làm
47 Yahari Yuuki10 0 phút - 29 giây2016-12-04 20:48:40 1 Xem bài làm
48 Dũng Lương Trí10 0 phút - 29 giây2018-05-13 21:21:08 1 Xem bài làm
49 Dang Khanh Linh10 0 phút - 29 giây2017-04-07 19:17:12 1 Xem bài làm
50 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 29 giây2017-06-24 14:50:34 1 Xem bài làm