Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 17219

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 20 giây2016-11-14 11:56:02 1 Xem bài làm
2 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 21 giây2016-10-26 12:16:52 1 Xem bài làm
3 nguyen duc vu10 0 phút - 21 giây2016-11-26 10:57:49 1 Xem bài làm
4 nguyen quang trung10 0 phút - 21 giây2017-01-31 09:53:14 3 Xem bài làm
5 Băng Gía10 0 phút - 22 giây2016-11-02 12:07:58 1 Xem bài làm
6 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 23 giây2016-10-25 20:54:20 1 Xem bài làm
7 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 24 giây2016-10-25 20:52:36 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 24 giây2016-10-26 20:36:38 1 Xem bài làm
9 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 24 giây2016-12-22 13:57:35 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 24 giây2017-12-06 07:31:19 1 Xem bài làm
11 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 24 giây2016-10-25 20:50:58 1 Xem bài làm
12 Lục sVip10 0 phút - 25 giây2017-02-26 09:02:52 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 25 giây2017-12-28 15:01:21 1 Xem bài làm
14 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 25 giây2016-10-25 20:50:01 1 Xem bài làm
15 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 25 giây2016-10-25 20:51:35 1 Xem bài làm
16 phuing hoang lua10 0 phút - 26 giây2017-02-23 09:26:51 1 Xem bài làm
17 Phạm xuân hiếu10 0 phút - 26 giây2017-02-27 07:20:02 1 Xem bài làm
18 Bạch Dương Cá Tính10 0 phút - 26 giây2017-03-07 19:18:30 1 Xem bài làm
19 Hắc Long10 0 phút - 26 giây2016-10-25 20:48:10 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 26 giây2017-03-15 13:11:27 1 Xem bài làm
21 Cô gái bí mật10 0 phút - 26 giây2016-11-10 17:20:45 1 Xem bài làm
22 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 26 giây2017-06-16 15:50:08 1 Xem bài làm
23 nguyen quang trung10 0 phút - 26 giây2016-11-13 19:49:55 1 Xem bài làm
24 Lucy Heartfilia10 0 phút - 26 giây2017-12-06 10:02:45 1 Xem bài làm
25 con người bao dung10 0 phút - 26 giây2016-11-15 12:49:19 1 Xem bài làm
26 Lê Xuân Hải10 0 phút - 27 giây2017-02-02 20:55:11 6 Xem bài làm
27 trần tiến đạt10 0 phút - 27 giây2017-02-25 09:36:00 1 Xem bài làm
28 Thuy thu mat trang10 0 phút - 28 giây2017-02-24 22:03:17 1 Xem bài làm
29 Trần Tiến Đạt10 0 phút - 28 giây2017-03-16 09:51:20 1 Xem bài làm
30 Trần Thu Hà10 0 phút - 28 giây2016-11-16 19:49:00 1 Xem bài làm
31 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 28 giây2017-06-15 16:15:51 1 Xem bài làm
32 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 28 giây2016-12-21 13:01:18 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 28 giây2017-10-22 16:00:40 1 Xem bài làm
34 Nobita Kun10 0 phút - 28 giây2017-02-03 21:48:00 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 28 giây2017-02-13 11:28:52 1 Xem bài làm
36 Hot girl tuoi teen10 0 phút - 28 giây2017-02-18 18:02:54 1 Xem bài làm
37 Susu Family10 0 phút - 29 giây2018-01-18 19:17:12 1 Xem bài làm
38 Yahari Yuuki10 0 phút - 29 giây2016-12-04 20:48:40 1 Xem bài làm
39 Dang Khanh Linh10 0 phút - 29 giây2017-04-07 19:17:12 1 Xem bài làm
40 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 29 giây2017-06-24 14:50:34 1 Xem bài làm
41 Phạm Nguyễn Hoàng Anh10 0 phút - 29 giây2017-11-14 20:56:47 1 Xem bài làm
42 Hot Girl Ayame10 0 phút - 29 giây2016-11-18 20:55:09 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 29 giây2017-11-29 07:13:15 1 Xem bài làm
44 Bùi Anh Hào10 0 phút - 29 giây2016-11-26 10:32:46 1 Xem bài làm
45 roronoa zoro10 0 phút - 29 giây2017-12-13 20:49:14 1 Xem bài làm
46 phạm đức bình10 0 phút - 29 giây2016-12-02 09:19:57 1 Xem bài làm
47 đặng phương linh10 0 phút - 30 giây2017-02-03 19:21:06 1 Xem bài làm
48 Dragonsvip10 0 phút - 30 giây2017-02-09 19:59:30 1 Xem bài làm
49 Vũ Ngọc Diệp10 0 phút - 30 giây2016-10-30 21:15:18 1 Xem bài làm
50 Tuấn Con10 0 phút - 30 giây2017-02-20 14:31:52 1 Xem bài làm