Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 11654

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 20 giây2016-11-14 11:56:02 1 Xem bài làm
2 nguyen duc vu10 0 phút - 21 giây2016-11-26 10:57:49 1 Xem bài làm
3 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 21 giây2016-10-26 12:16:52 1 Xem bài làm
4 Băng Gía10 0 phút - 22 giây2016-11-02 12:07:58 1 Xem bài làm
5 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 23 giây2016-10-25 20:54:20 1 Xem bài làm
6 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 24 giây2016-12-22 13:57:35 1 Xem bài làm
7 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 24 giây2016-10-26 20:36:38 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 24 giây2016-10-25 20:52:36 1 Xem bài làm
9 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 24 giây2016-10-25 20:50:58 1 Xem bài làm
10 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 25 giây2016-10-25 20:51:35 1 Xem bài làm
11 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 25 giây2016-10-25 20:50:01 1 Xem bài làm
12 Hắc Long10 0 phút - 26 giây2016-10-25 20:48:10 1 Xem bài làm
13 con người bao dung10 0 phút - 26 giây2016-11-15 12:49:19 1 Xem bài làm
14 nguyen quang trung10 0 phút - 26 giây2016-11-13 19:49:55 1 Xem bài làm
15 Cô gái bí mật10 0 phút - 26 giây2016-11-10 17:20:45 1 Xem bài làm
16 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 28 giây2016-12-21 13:01:18 1 Xem bài làm
17 Trần Thu Hà10 0 phút - 28 giây2016-11-16 19:49:00 1 Xem bài làm
18 Yahari Yuuki10 0 phút - 29 giây2016-12-04 20:48:40 1 Xem bài làm
19 phạm đức bình10 0 phút - 29 giây2016-12-02 09:19:57 1 Xem bài làm
20 Bùi Anh Hào10 0 phút - 29 giây2016-11-26 10:32:46 1 Xem bài làm
21 Hot Girl Ayame10 0 phút - 29 giây2016-11-18 20:55:09 1 Xem bài làm
22 Vũ Ngọc Diệp10 0 phút - 30 giây2016-10-30 21:15:18 1 Xem bài làm
23 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 30 giây2016-12-23 17:26:48 1 Xem bài làm
24 Mỹ Anh10 0 phút - 30 giây2016-11-12 10:33:09 1 Xem bài làm
25 Mizuki Kanzaki10 0 phút - 30 giây2016-11-09 18:19:57 1 Xem bài làm
26 megurine luka10 0 phút - 30 giây2016-11-08 11:13:30 1 Xem bài làm
27 nguyentanphuc10 0 phút - 31 giây2017-01-08 18:38:41 1 Xem bài làm
28 Shotgun Svip10 0 phút - 31 giây2016-12-28 10:09:14 1 Xem bài làm
29 At the speed of light10 0 phút - 31 giây2016-11-30 19:27:50 1 Xem bài làm
30 cancerxinhdep10 0 phút - 31 giây2016-11-15 12:50:24 1 Xem bài làm
31 Fairy tail10 0 phút - 31 giây2016-11-06 21:11:59 1 Xem bài làm
32 Phạm Ánh Dương10 0 phút - 31 giây2016-10-29 08:54:34 1 Xem bài làm
33 Phạm Ánh Dương10 0 phút - 31 giây2016-10-27 11:50:06 1 Xem bài làm
34 do hoang nguyen10 0 phút - 31 giây2017-01-03 22:24:38 7 Xem bài làm
35 Hoàng Nguyệt Hà10 0 phút - 32 giây2016-12-20 17:51:47 1 Xem bài làm
36 messi10 0 phút - 32 giây2016-12-20 12:58:00 1 Xem bài làm
37 Phạm Đức Bình10 0 phút - 32 giây2016-12-12 14:17:01 1 Xem bài làm
38 LEO VIRGO10 0 phút - 32 giây2016-12-02 21:06:41 1 Xem bài làm
39 Vũ Ngọc Diệp10 0 phút - 33 giây2016-12-18 09:46:13 1 Xem bài làm
40 ngungu10 0 phút - 33 giây2016-12-11 14:46:52 1 Xem bài làm
41 Phan Thị Trang Linh10 0 phút - 33 giây2016-11-20 08:37:56 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Phương Linh10 0 phút - 33 giây2016-11-19 11:34:06 1 Xem bài làm
43 Aikatsu Nhiệt Huyết Thần Tượng10 0 phút - 33 giây2016-11-08 17:25:06 1 Xem bài làm
44 Tuần Long10 0 phút - 33 giây2016-10-25 20:49:14 1 Xem bài làm
45 le quang hieu10 0 phút - 33 giây2017-01-19 20:16:16 1 Xem bài làm
46 Miyano Shiho10 0 phút - 33 giây2017-01-15 11:27:15 1 Xem bài làm
47 Cô Bé Đáng Yêu10 0 phút - 33 giây2017-01-06 10:40:41 1 Xem bài làm
48 Phạm Thùy Trang10 0 phút - 33 giây2016-12-27 18:01:27 1 Xem bài làm
49 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 33 giây2016-12-20 17:02:27 1 Xem bài làm
50 Hoang Tuan Anh10 0 phút - 34 giây2016-11-07 19:14:14 1 Xem bài làm