Lớp 9 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Legendary Bombardment
10 điểm
What The Fuck
10 điểm
Trương Minh Trọng
10 điểm
tran manh tri
10 điểm
Hạnh Nguyên
10 điểm

Có 1797 người đã làm bài