Lớp 9 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1986

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Văn Huy10 1 phút - 36 giây2018-09-19 20:23:28 2 Xem bài làm
2 Legendary Bombardment10 1 phút - 40 giây2016-10-24 00:28:11 1 Xem bài làm
3 What The Fuck10 1 phút - 50 giây2017-01-06 08:47:12 1 Xem bài làm
4 Trương Minh Trọng10 1 phút - 50 giây2017-06-13 08:39:56 2 Xem bài làm
5 tran manh tri10 2 phút - 6 giây2017-01-10 13:01:41 1 Xem bài làm
6 Hạnh Nguyên10 2 phút - 18 giây2016-10-28 20:21:08 1 Xem bài làm
7 Quái Vật10 2 phút - 21 giây2018-09-18 22:29:04 3 Xem bài làm
8 Phan Quỳnh10 2 phút - 26 giây2016-11-07 20:04:54 1 Xem bài làm
9 Phạm Doãn Huy10 2 phút - 28 giây2017-01-02 14:59:28 1 Xem bài làm
10 Hoàng Thiện Phúc10 2 phút - 30 giây2018-05-20 16:36:14 1 Xem bài làm
11 Lê Mã Siêu10 2 phút - 31 giây2017-04-04 15:12:58 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Minh Nguyệt10 2 phút - 38 giây2017-08-19 20:53:53 1 Xem bài làm
13 Phan Xuân Biên10 2 phút - 41 giây2017-08-25 21:23:35 1 Xem bài làm
14 phương huyền10 2 phút - 43 giây2017-05-19 20:37:24 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Minh Huy10 2 phút - 43 giây2018-07-09 10:14:07 1 Xem bài làm
16 chu van anh10 2 phút - 46 giây2016-12-15 20:32:02 1 Xem bài làm
17 Phan Văn Hiếu10 2 phút - 53 giây2017-06-03 16:56:54 1 Xem bài làm
18 Đỗ Lương Hoàng Anh10 2 phút - 54 giây2016-12-28 21:41:21 1 Xem bài làm
19 Pham Doan Huy10 2 phút - 54 giây2017-01-02 14:33:20 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Thị Ngọc Anh10 2 phút - 55 giây2016-12-13 22:04:20 1 Xem bài làm
21 Phạm Doãn Huy10 2 phút - 56 giây2017-01-02 14:46:46 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thị Phương Huyền10 2 phút - 56 giây2017-11-27 21:55:26 1 Xem bài làm
23 giang Hươngg10 2 phút - 59 giây2017-01-05 20:35:39 1 Xem bài làm
24 nguyen thuy linh10 3 phút - 0 giây2017-04-15 20:36:36 1 Xem bài làm
25 Trần Trung Nguyên10 3 phút - 0 giây2018-07-17 15:16:26 1 Xem bài làm
26 Minh Thu10 3 phút - 2 giây2016-11-06 21:56:40 1 Xem bài làm
27 Thắng Nguyễn10 3 phút - 3 giây2017-03-22 20:51:50 1 Xem bài làm
28 Dương Đức Quang10 3 phút - 6 giây2017-08-10 23:13:06 1 Xem bài làm
29 Châu Thị Mỹ Lệ10 3 phút - 12 giây2017-09-24 16:06:43 1 Xem bài làm
30 Nguyen Dinh10 3 phút - 14 giây2016-09-30 16:38:54 1 Xem bài làm
31 Lê Ngọc LAn10 3 phút - 16 giây2016-10-12 21:35:20 1 Xem bài làm
32 Mã Ngọc Hương Ánh10 3 phút - 19 giây2017-02-16 20:55:24 1 Xem bài làm
33 Đỗ Thị Hải10 3 phút - 22 giây2016-10-14 21:40:13 1 Xem bài làm
34 Ninh Hải Long10 3 phút - 24 giây2016-11-01 20:12:40 1 Xem bài làm
35 Lê Hồng Nhung10 3 phút - 25 giây2016-11-23 23:17:56 1 Xem bài làm
36 Đào Thị Kiều Trang10 3 phút - 25 giây2017-01-18 19:31:28 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Quỳnh Như10 3 phút - 30 giây2016-12-11 19:45:35 1 Xem bài làm
38 Trần Đại Tri Hiến10 3 phút - 30 giây2017-06-17 10:25:53 1 Xem bài làm
39 Aura Phạm10 3 phút - 31 giây2018-08-26 09:09:40 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Trung Dũng10 3 phút - 31 giây2016-10-10 21:35:40 1 Xem bài làm
41 Trịnh Văn Đại10 3 phút - 32 giây2017-04-19 21:33:49 1 Xem bài làm
42 MrCreepeDude Youswell10 3 phút - 37 giây2016-10-13 21:21:56 1 Xem bài làm
43 hh hh10 3 phút - 37 giây2017-01-16 21:39:33 1 Xem bài làm
44 bui ba thang10 3 phút - 39 giây2017-11-26 17:24:15 1 Xem bài làm
45 Trần Huy Hoàng VIP10 3 phút - 45 giây2017-08-16 15:00:17 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Hoàng Gia10 3 phút - 45 giây2016-10-05 20:04:13 1 Xem bài làm
47 Tạ Phương Anh10 3 phút - 46 giây2017-01-11 20:09:43 1 Xem bài làm
48 a10 3 phút - 46 giây2018-02-25 21:22:53 1 Xem bài làm
49 Trần Mỹ Tâm10 3 phút - 47 giây2017-02-01 14:59:25 1 Xem bài làm
50 anh ta10 3 phút - 48 giây2016-10-13 12:48:10 1 Xem bài làm