Lớp 9 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2103

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Văn Huy10 1 phút - 36 giây2018-09-19 20:23:28 2 Xem bài làm
2 Legendary Bombardment10 1 phút - 40 giây2016-10-24 00:28:11 1 Xem bài làm
3 What The Fuck10 1 phút - 50 giây2017-01-06 08:47:12 1 Xem bài làm
4 Trương Minh Trọng10 1 phút - 50 giây2017-06-13 08:39:56 2 Xem bài làm
5 tran manh tri10 2 phút - 6 giây2017-01-10 13:01:41 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Ngọc hưng10 2 phút - 12 giây2018-11-03 19:45:43 1 Xem bài làm
7 Hạnh Nguyên10 2 phút - 18 giây2016-10-28 20:21:08 1 Xem bài làm
8 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 2 phút - 19 giây2019-08-18 21:55:05 1 Xem bài làm
9 Quái Vật10 2 phút - 21 giây2018-09-18 22:29:04 3 Xem bài làm
10 Phan Quỳnh10 2 phút - 26 giây2016-11-07 20:04:54 1 Xem bài làm
11 Phạm Doãn Huy10 2 phút - 28 giây2017-01-02 14:59:28 1 Xem bài làm
12 Hoàng Thiện Phúc10 2 phút - 30 giây2018-05-20 16:36:14 1 Xem bài làm
13 Lê Mã Siêu10 2 phút - 31 giây2017-04-04 15:12:58 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thị Minh Nguyệt10 2 phút - 38 giây2017-08-19 20:53:53 1 Xem bài làm
15 Phan Xuân Biên10 2 phút - 41 giây2017-08-25 21:23:35 1 Xem bài làm
16 phương huyền10 2 phút - 43 giây2017-05-19 20:37:24 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Minh Huy10 2 phút - 43 giây2018-07-09 10:14:07 1 Xem bài làm
18 chu van anh10 2 phút - 46 giây2016-12-15 20:32:02 1 Xem bài làm
19 ĐỖ TUẤN HƯNG10 2 phút - 47 giây2019-04-30 09:08:25 7 Xem bài làm
20 Nguyễn Gia Triệu10 2 phút - 49 giây2019-01-29 12:58:03 2 Xem bài làm
21 Phan Văn Hiếu10 2 phút - 53 giây2017-06-03 16:56:54 1 Xem bài làm
22 Đỗ Lương Hoàng Anh10 2 phút - 54 giây2016-12-28 21:41:21 1 Xem bài làm
23 Pham Doan Huy10 2 phút - 54 giây2017-01-02 14:33:20 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Ngọc Anh10 2 phút - 55 giây2016-12-13 22:04:20 1 Xem bài làm
25 Phạm Doãn Huy10 2 phút - 56 giây2017-01-02 14:46:46 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Thị Phương Huyền10 2 phút - 56 giây2017-11-27 21:55:26 1 Xem bài làm
27 giang Hươngg10 2 phút - 59 giây2017-01-05 20:35:39 1 Xem bài làm
28 nguyen thuy linh10 3 phút - 0 giây2017-04-15 20:36:36 1 Xem bài làm
29 Trần Trung Nguyên10 3 phút - 0 giây2018-07-17 15:16:26 1 Xem bài làm
30 Minh Thu10 3 phút - 2 giây2016-11-06 21:56:40 1 Xem bài làm
31 Thắng Nguyễn10 3 phút - 3 giây2017-03-22 20:51:50 1 Xem bài làm
32 anh khoa nguyen10 3 phút - 5 giây2019-03-10 20:36:07 2 Xem bài làm
33 Dương Đức Quang10 3 phút - 6 giây2017-08-10 23:13:06 1 Xem bài làm
34 Hà Huy Thành10 3 phút - 9 giây2019-01-20 22:57:41 1 Xem bài làm
35 Châu Thị Mỹ Lệ10 3 phút - 12 giây2017-09-24 16:06:43 1 Xem bài làm
36 Nguyen Dinh10 3 phút - 14 giây2016-09-30 16:38:54 1 Xem bài làm
37 Lê Ngọc LAn10 3 phút - 16 giây2016-10-12 21:35:20 1 Xem bài làm
38 Mã Ngọc Hương Ánh10 3 phút - 19 giây2017-02-16 20:55:24 1 Xem bài làm
39 Đỗ Thị Hải10 3 phút - 22 giây2016-10-14 21:40:13 1 Xem bài làm
40 DORAPAN10 3 phút - 23 giây2019-09-29 16:15:39 1 Xem bài làm
41 Ninh Hải Long10 3 phút - 24 giây2016-11-01 20:12:40 1 Xem bài làm
42 Lê Hồng Nhung10 3 phút - 25 giây2016-11-23 23:17:56 1 Xem bài làm
43 Đào Thị Kiều Trang10 3 phút - 25 giây2017-01-18 19:31:28 1 Xem bài làm
44 Tuong Minh Huy10 3 phút - 29 giây2019-04-15 20:33:07 1 Xem bài làm
45 Trần Đại Tri Hiến10 3 phút - 30 giây2017-06-17 10:25:53 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Quỳnh Như10 3 phút - 30 giây2016-12-11 19:45:35 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Trung Dũng10 3 phút - 31 giây2016-10-10 21:35:40 1 Xem bài làm
48 Aura Phạm10 3 phút - 31 giây2018-08-26 09:09:40 1 Xem bài làm
49 Trịnh Văn Đại10 3 phút - 32 giây2017-04-19 21:33:49 1 Xem bài làm
50 Trần Phú Cường10 3 phút - 34 giây2019-06-24 09:47:03 1 Xem bài làm