Lớp 9 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2110

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Văn Huy10 1 phút - 36 giây2018-09-19 20:23:28 2 Xem bài làm
2 Legendary Bombardment10 1 phút - 40 giây2016-10-24 00:28:11 1 Xem bài làm
3 What The Fuck10 1 phút - 50 giây2017-01-06 08:47:12 1 Xem bài làm
4 Trương Minh Trọng10 1 phút - 50 giây2017-06-13 08:39:56 2 Xem bài làm
5 tran manh tri10 2 phút - 6 giây2017-01-10 13:01:41 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Ngọc hưng10 2 phút - 12 giây2018-11-03 19:45:43 1 Xem bài làm
7 Hạnh Nguyên10 2 phút - 18 giây2016-10-28 20:21:08 1 Xem bài làm
8 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 2 phút - 19 giây2019-08-18 21:55:05 1 Xem bài làm
9 Quái Vật10 2 phút - 21 giây2018-09-18 22:29:04 3 Xem bài làm
10 Phan Quỳnh10 2 phút - 26 giây2016-11-07 20:04:54 1 Xem bài làm
11 Phạm Doãn Huy10 2 phút - 28 giây2017-01-02 14:59:28 1 Xem bài làm
12 Hoàng Thiện Phúc10 2 phút - 30 giây2018-05-20 16:36:14 1 Xem bài làm
13 Lê Mã Siêu10 2 phút - 31 giây2017-04-04 15:12:58 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thị Minh Nguyệt10 2 phút - 38 giây2017-08-19 20:53:53 1 Xem bài làm
15 Phan Xuân Biên10 2 phút - 41 giây2017-08-25 21:23:35 1 Xem bài làm
16 phương huyền10 2 phút - 43 giây2017-05-19 20:37:24 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Minh Huy10 2 phút - 43 giây2018-07-09 10:14:07 1 Xem bài làm
18 chu van anh10 2 phút - 46 giây2016-12-15 20:32:02 1 Xem bài làm
19 ĐỖ TUẤN HƯNG10 2 phút - 47 giây2019-04-30 09:08:25 7 Xem bài làm
20 Nguyễn Gia Triệu10 2 phút - 49 giây2019-01-29 12:58:03 2 Xem bài làm
21 Phan Văn Hiếu10 2 phút - 53 giây2017-06-03 16:56:54 1 Xem bài làm
22 Đỗ Lương Hoàng Anh10 2 phút - 54 giây2016-12-28 21:41:21 1 Xem bài làm
23 Pham Doan Huy10 2 phút - 54 giây2017-01-02 14:33:20 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Ngọc Anh10 2 phút - 55 giây2016-12-13 22:04:20 1 Xem bài làm
25 dang ha10 2 phút - 56 giây2020-01-26 22:41:29 1 Xem bài làm
26 Phạm Doãn Huy10 2 phút - 56 giây2017-01-02 14:46:46 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Thị Phương Huyền10 2 phút - 56 giây2017-11-27 21:55:26 1 Xem bài làm
28 giang Hươngg10 2 phút - 59 giây2017-01-05 20:35:39 1 Xem bài làm
29 nguyen thuy linh10 3 phút - 0 giây2017-04-15 20:36:36 1 Xem bài làm
30 Trần Trung Nguyên10 3 phút - 0 giây2018-07-17 15:16:26 1 Xem bài làm
31 Minh Thu10 3 phút - 2 giây2016-11-06 21:56:40 1 Xem bài làm
32 Thắng Nguyễn10 3 phút - 3 giây2017-03-22 20:51:50 1 Xem bài làm
33 anh khoa nguyen10 3 phút - 5 giây2019-03-10 20:36:07 2 Xem bài làm
34 Dương Đức Quang10 3 phút - 6 giây2017-08-10 23:13:06 1 Xem bài làm
35 Hà Huy Thành10 3 phút - 9 giây2019-01-20 22:57:41 1 Xem bài làm
36 Châu Thị Mỹ Lệ10 3 phút - 12 giây2017-09-24 16:06:43 1 Xem bài làm
37 Nguyen Dinh10 3 phút - 14 giây2016-09-30 16:38:54 1 Xem bài làm
38 Lê Ngọc LAn10 3 phút - 16 giây2016-10-12 21:35:20 1 Xem bài làm
39 Mã Ngọc Hương Ánh10 3 phút - 19 giây2017-02-16 20:55:24 1 Xem bài làm
40 Đỗ Thị Hải10 3 phút - 22 giây2016-10-14 21:40:13 1 Xem bài làm
41 DORAPAN10 3 phút - 23 giây2019-09-29 16:15:39 1 Xem bài làm
42 Ninh Hải Long10 3 phút - 24 giây2016-11-01 20:12:40 1 Xem bài làm
43 Vương Nguyệt10 3 phút - 24 giây2019-11-29 21:25:31 1 Xem bài làm
44 Lê Hồng Nhung10 3 phút - 25 giây2016-11-23 23:17:56 1 Xem bài làm
45 Đào Thị Kiều Trang10 3 phút - 25 giây2017-01-18 19:31:28 1 Xem bài làm
46 Tuong Minh Huy10 3 phút - 29 giây2019-04-15 20:33:07 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Quỳnh Như10 3 phút - 30 giây2016-12-11 19:45:35 1 Xem bài làm
48 Trần Đại Tri Hiến10 3 phút - 30 giây2017-06-17 10:25:53 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Trung Dũng10 3 phút - 31 giây2016-10-10 21:35:40 1 Xem bài làm
50 Aura Phạm10 3 phút - 31 giây2018-08-26 09:09:40 1 Xem bài làm