Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2558

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Đức Tài10 1 phút - 13 giây2020-10-26 08:40:57 1 Xem bài làm
2 Phạm Quốc Đạt10 1 phút - 30 giây2020-04-02 18:56:57 1 Xem bài làm
3 Vũ Văn Huy10 1 phút - 36 giây2018-09-19 20:23:28 2 Xem bài làm
4 Legendary Bombardment10 1 phút - 40 giây2016-10-24 00:28:11 1 Xem bài làm
5 What The Fuck10 1 phút - 50 giây2017-01-06 08:47:12 1 Xem bài làm
6 Trương Minh Trọng10 1 phút - 50 giây2017-06-13 08:39:56 2 Xem bài làm
7 tran manh tri10 2 phút - 6 giây2017-01-10 13:01:41 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Ngọc hưng10 2 phút - 12 giây2018-11-03 19:45:43 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Gia Bảo10 2 phút - 13 giây2020-04-21 15:29:00 1 Xem bài làm
10 Hạnh Nguyên10 2 phút - 18 giây2016-10-28 20:21:08 1 Xem bài làm
11 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 2 phút - 19 giây2019-08-18 21:55:05 1 Xem bài làm
12 Quái Vật10 2 phút - 21 giây2018-09-18 22:29:04 3 Xem bài làm
13 Phùng Trường Anh10 2 phút - 22 giây2020-05-12 17:53:45 1 Xem bài làm
14 Phan Quỳnh10 2 phút - 26 giây2016-11-07 20:04:54 1 Xem bài làm
15 Phạm Doãn Huy10 2 phút - 28 giây2017-01-02 14:59:28 1 Xem bài làm
16 Hoàng Thiện Phúc10 2 phút - 30 giây2018-05-20 16:36:14 1 Xem bài làm
17 Lê Mã Siêu10 2 phút - 31 giây2017-04-04 15:12:58 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thị Minh Nguyệt10 2 phút - 38 giây2017-08-19 20:53:53 1 Xem bài làm
19 Trần Công Cường10 2 phút - 39 giây2020-10-25 14:23:38 1 Xem bài làm
20 Phan Xuân Biên10 2 phút - 41 giây2017-08-25 21:23:35 1 Xem bài làm
21 phương huyền10 2 phút - 43 giây2017-05-19 20:37:24 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Minh Huy10 2 phút - 43 giây2018-07-09 10:14:07 1 Xem bài làm
23 chu van anh10 2 phút - 46 giây2016-12-15 20:32:02 1 Xem bài làm
24 ĐỖ TUẤN HƯNG10 2 phút - 47 giây2019-04-30 09:08:25 7 Xem bài làm
25 Nguyễn Gia Triệu10 2 phút - 49 giây2019-01-29 12:58:03 2 Xem bài làm
26 Nguyễn Hải Quân10 2 phút - 52 giây2020-04-05 21:35:23 10 Xem bài làm
27 vương văn chiến10 2 phút - 52 giây2021-02-23 16:15:52 2 Xem bài làm
28 Phan Văn Hiếu10 2 phút - 53 giây2017-06-03 16:56:54 1 Xem bài làm
29 Đỗ Lương Hoàng Anh10 2 phút - 54 giây2016-12-28 21:41:21 1 Xem bài làm
30 Pham Doan Huy10 2 phút - 54 giây2017-01-02 14:33:20 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thị Ngọc Anh10 2 phút - 55 giây2016-12-13 22:04:20 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thị Phương Huyền10 2 phút - 56 giây2017-11-27 21:55:26 1 Xem bài làm
33 dang ha10 2 phút - 56 giây2020-01-26 22:41:29 1 Xem bài làm
34 Phạm Doãn Huy10 2 phút - 56 giây2017-01-02 14:46:46 1 Xem bài làm
35 Trần Thị Tú10 2 phút - 57 giây2020-04-11 23:10:14 1 Xem bài làm
36 giang Hươngg10 2 phút - 59 giây2017-01-05 20:35:39 1 Xem bài làm
37 nguyen thuy linh10 3 phút - 0 giây2017-04-15 20:36:36 1 Xem bài làm
38 Trần Trung Nguyên10 3 phút - 0 giây2018-07-17 15:16:26 1 Xem bài làm
39 Võ Hoàng Phúc Duy10 3 phút - 0 giây2021-06-23 17:16:28 1 Xem bài làm
40 Minh Thu10 3 phút - 2 giây2016-11-06 21:56:40 1 Xem bài làm
41 Vũ Huy Hoàng10 3 phút - 2 giây2021-02-07 14:58:11 1 Xem bài làm
42 Thắng Nguyễn10 3 phút - 3 giây2017-03-22 20:51:50 1 Xem bài làm
43 Phạm Tuấn Lộc10 3 phút - 5 giây2020-03-28 21:31:53 1 Xem bài làm
44 anh khoa nguyen10 3 phút - 5 giây2019-03-10 20:36:07 2 Xem bài làm
45 lê minh thạch10 3 phút - 6 giây2020-03-23 16:20:49 1 Xem bài làm
46 Dương Đức Quang10 3 phút - 6 giây2017-08-10 23:13:06 1 Xem bài làm
47 Hà Huy Thành10 3 phút - 9 giây2019-01-20 22:57:41 1 Xem bài làm
48 Châu Thị Mỹ Lệ10 3 phút - 12 giây2017-09-24 16:06:43 1 Xem bài làm
49 Nguyen Dinh10 3 phút - 14 giây2016-09-30 16:38:54 1 Xem bài làm
50 Lê Ngọc LAn10 3 phút - 16 giây2016-10-12 21:35:20 1 Xem bài làm