Lớp 9 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1644

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Legendary Bombardment10 1 phút - 40 giây2016-10-24 00:28:11 1 Xem bài làm
2 What The Fuck10 1 phút - 50 giây2017-01-06 08:47:12 1 Xem bài làm
3 Trương Minh Trọng10 1 phút - 50 giây2017-06-13 08:39:56 2 Xem bài làm
4 tran manh tri10 2 phút - 6 giây2017-01-10 13:01:41 1 Xem bài làm
5 Hạnh Nguyên10 2 phút - 18 giây2016-10-28 20:21:08 1 Xem bài làm
6 Phan Quỳnh10 2 phút - 26 giây2016-11-07 20:04:54 1 Xem bài làm
7 Phạm Doãn Huy10 2 phút - 28 giây2017-01-02 14:59:28 1 Xem bài làm
8 Lê Mã Siêu10 2 phút - 31 giây2017-04-04 15:12:58 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Minh Nguyệt10 2 phút - 38 giây2017-08-19 20:53:53 1 Xem bài làm
10 Phan Xuân Biên10 2 phút - 41 giây2017-08-25 21:23:35 1 Xem bài làm
11 phương huyền10 2 phút - 43 giây2017-05-19 20:37:24 1 Xem bài làm
12 chu van anh10 2 phút - 46 giây2016-12-15 20:32:02 1 Xem bài làm
13 Phan Văn Hiếu10 2 phút - 53 giây2017-06-03 16:56:54 1 Xem bài làm
14 Đỗ Lương Hoàng Anh10 2 phút - 54 giây2016-12-28 21:41:21 1 Xem bài làm
15 Pham Doan Huy10 2 phút - 54 giây2017-01-02 14:33:20 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Thị Ngọc Anh10 2 phút - 55 giây2016-12-13 22:04:20 1 Xem bài làm
17 Phạm Doãn Huy10 2 phút - 56 giây2017-01-02 14:46:46 1 Xem bài làm
18 giang Hươngg10 2 phút - 59 giây2017-01-05 20:35:39 1 Xem bài làm
19 nguyen thuy linh10 3 phút - 0 giây2017-04-15 20:36:36 1 Xem bài làm
20 Minh Thu10 3 phút - 2 giây2016-11-06 21:56:40 1 Xem bài làm
21 Thắng Nguyễn10 3 phút - 3 giây2017-03-22 20:51:50 1 Xem bài làm
22 Dương Đức Quang10 3 phút - 6 giây2017-08-10 23:13:06 1 Xem bài làm
23 Nguyen Dinh10 3 phút - 14 giây2016-09-30 16:38:54 1 Xem bài làm
24 Lê Ngọc LAn10 3 phút - 16 giây2016-10-12 21:35:20 1 Xem bài làm
25 Mã Ngọc Hương Ánh10 3 phút - 19 giây2017-02-16 20:55:24 1 Xem bài làm
26 Đỗ Thị Hải10 3 phút - 22 giây2016-10-14 21:40:13 1 Xem bài làm
27 Ninh Hải Long10 3 phút - 24 giây2016-11-01 20:12:40 1 Xem bài làm
28 Lê Hồng Nhung10 3 phút - 25 giây2016-11-23 23:17:56 1 Xem bài làm
29 Đào Thị Kiều Trang10 3 phút - 25 giây2017-01-18 19:31:28 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Quỳnh Như10 3 phút - 30 giây2016-12-11 19:45:35 1 Xem bài làm
31 Trần Đại Tri Hiến10 3 phút - 30 giây2017-06-17 10:25:53 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Trung Dũng10 3 phút - 31 giây2016-10-10 21:35:40 1 Xem bài làm
33 Trịnh Văn Đại10 3 phút - 32 giây2017-04-19 21:33:49 1 Xem bài làm
34 MrCreepeDude Youswell10 3 phút - 37 giây2016-10-13 21:21:56 1 Xem bài làm
35 hh hh10 3 phút - 37 giây2017-01-16 21:39:33 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Hoàng Gia10 3 phút - 45 giây2016-10-05 20:04:13 1 Xem bài làm
37 Trần Huy Hoàng VIP10 3 phút - 45 giây2017-08-16 15:00:17 1 Xem bài làm
38 Tạ Phương Anh10 3 phút - 46 giây2017-01-11 20:09:43 1 Xem bài làm
39 Trần Mỹ Tâm10 3 phút - 47 giây2017-02-01 14:59:25 1 Xem bài làm
40 anh ta10 3 phút - 48 giây2016-10-13 12:48:10 1 Xem bài làm
41 Anh Bên10 3 phút - 51 giây2016-10-22 22:40:45 1 Xem bài làm
42 Blossoms Cherry10 3 phút - 55 giây2016-12-31 11:34:12 1 Xem bài làm
43 Chu Bá Đạt10 3 phút - 56 giây2016-10-15 21:17:28 1 Xem bài làm
44 Lê Văn Cao10 3 phút - 57 giây2016-10-17 12:12:19 1 Xem bài làm
45 Nguyên Thủy10 3 phút - 57 giây2016-11-24 22:09:44 1 Xem bài làm
46 Phúc Điền Âu Lý10 3 phút - 58 giây2016-10-05 13:05:29 1 Xem bài làm
47 Trương Thanh Minh10 3 phút - 58 giây2017-09-17 20:17:26 1 Xem bài làm
48 nguyễn trinh thành10 3 phút - 59 giây2016-11-18 20:42:11 1 Xem bài làm
49 Nguyen Duc Huy10 4 phút - 0 giây2017-07-13 20:53:29 1 Xem bài làm
50 Hỗn Thiên10 4 phút - 1 giây2016-12-24 20:57:43 1 Xem bài làm