Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2228

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Phạm Quốc Đạt10 1 phút - 30 giây2020-04-02 18:56:57 1 Xem bài làm
2 Vũ Văn Huy10 1 phút - 36 giây2018-09-19 20:23:28 2 Xem bài làm
3 Legendary Bombardment10 1 phút - 40 giây2016-10-24 00:28:11 1 Xem bài làm
4 What The Fuck10 1 phút - 50 giây2017-01-06 08:47:12 1 Xem bài làm
5 Trương Minh Trọng10 1 phút - 50 giây2017-06-13 08:39:56 2 Xem bài làm
6 tran manh tri10 2 phút - 6 giây2017-01-10 13:01:41 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Ngọc hưng10 2 phút - 12 giây2018-11-03 19:45:43 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Gia Bảo10 2 phút - 13 giây2020-04-21 15:29:00 1 Xem bài làm
9 Hạnh Nguyên10 2 phút - 18 giây2016-10-28 20:21:08 1 Xem bài làm
10 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 2 phút - 19 giây2019-08-18 21:55:05 1 Xem bài làm
11 Quái Vật10 2 phút - 21 giây2018-09-18 22:29:04 3 Xem bài làm
12 Phùng Trường Anh10 2 phút - 22 giây2020-05-12 17:53:45 1 Xem bài làm
13 Phan Quỳnh10 2 phút - 26 giây2016-11-07 20:04:54 1 Xem bài làm
14 Phạm Doãn Huy10 2 phút - 28 giây2017-01-02 14:59:28 1 Xem bài làm
15 Hoàng Thiện Phúc10 2 phút - 30 giây2018-05-20 16:36:14 1 Xem bài làm
16 Lê Mã Siêu10 2 phút - 31 giây2017-04-04 15:12:58 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Thị Minh Nguyệt10 2 phút - 38 giây2017-08-19 20:53:53 1 Xem bài làm
18 Phan Xuân Biên10 2 phút - 41 giây2017-08-25 21:23:35 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Minh Huy10 2 phút - 43 giây2018-07-09 10:14:07 1 Xem bài làm
20 phương huyền10 2 phút - 43 giây2017-05-19 20:37:24 1 Xem bài làm
21 chu van anh10 2 phút - 46 giây2016-12-15 20:32:02 1 Xem bài làm
22 ĐỖ TUẤN HƯNG10 2 phút - 47 giây2019-04-30 09:08:25 7 Xem bài làm
23 Nguyễn Gia Triệu10 2 phút - 49 giây2019-01-29 12:58:03 2 Xem bài làm
24 Nguyễn Hải Quân10 2 phút - 52 giây2020-04-05 21:35:23 10 Xem bài làm
25 Phan Văn Hiếu10 2 phút - 53 giây2017-06-03 16:56:54 1 Xem bài làm
26 Pham Doan Huy10 2 phút - 54 giây2017-01-02 14:33:20 1 Xem bài làm
27 Đỗ Lương Hoàng Anh10 2 phút - 54 giây2016-12-28 21:41:21 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Thị Ngọc Anh10 2 phút - 55 giây2016-12-13 22:04:20 1 Xem bài làm
29 Phạm Doãn Huy10 2 phút - 56 giây2017-01-02 14:46:46 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Thị Phương Huyền10 2 phút - 56 giây2017-11-27 21:55:26 1 Xem bài làm
31 dang ha10 2 phút - 56 giây2020-01-26 22:41:29 1 Xem bài làm
32 Trần Thị Tú10 2 phút - 57 giây2020-04-11 23:10:14 1 Xem bài làm
33 giang Hươngg10 2 phút - 59 giây2017-01-05 20:35:39 1 Xem bài làm
34 nguyen thuy linh10 3 phút - 0 giây2017-04-15 20:36:36 1 Xem bài làm
35 Trần Trung Nguyên10 3 phút - 0 giây2018-07-17 15:16:26 1 Xem bài làm
36 Minh Thu10 3 phút - 2 giây2016-11-06 21:56:40 1 Xem bài làm
37 Thắng Nguyễn10 3 phút - 3 giây2017-03-22 20:51:50 1 Xem bài làm
38 Phạm Tuấn Lộc10 3 phút - 5 giây2020-03-28 21:31:53 1 Xem bài làm
39 anh khoa nguyen10 3 phút - 5 giây2019-03-10 20:36:07 2 Xem bài làm
40 Dương Đức Quang10 3 phút - 6 giây2017-08-10 23:13:06 1 Xem bài làm
41 lê minh thạch10 3 phút - 6 giây2020-03-23 16:20:49 1 Xem bài làm
42 Hà Huy Thành10 3 phút - 9 giây2019-01-20 22:57:41 1 Xem bài làm
43 Châu Thị Mỹ Lệ10 3 phút - 12 giây2017-09-24 16:06:43 1 Xem bài làm
44 Nguyen Dinh10 3 phút - 14 giây2016-09-30 16:38:54 1 Xem bài làm
45 Lê Ngọc LAn10 3 phút - 16 giây2016-10-12 21:35:20 1 Xem bài làm
46 Trần Quang Minh10 3 phút - 18 giây2020-08-03 21:17:28 1 Xem bài làm
47 Mã Ngọc Hương Ánh10 3 phút - 19 giây2017-02-16 20:55:24 1 Xem bài làm
48 Ngô Hoàng Mai10 3 phút - 19 giây2020-03-20 17:12:24 1 Xem bài làm
49 Đỗ Thị Hải10 3 phút - 22 giây2016-10-14 21:40:13 1 Xem bài làm
50 DORAPAN10 3 phút - 23 giây2019-09-29 16:15:39 1 Xem bài làm