Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Thủy Ngân
10 điểm
Nguyễn Hữu Minh Thuần
10 điểm
phạm Trung Hiếu
10 điểm
Nguyen Bao Anh
10 điểm
Lê Mạnh Hùng
10 điểm

Có 1407 người đã làm bài