Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1479

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Thủy Ngân10 4 phút - 0 giây2017-02-03 16:48:17 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Hữu Minh Thuần10 4 phút - 3 giây2017-08-08 17:29:04 1 Xem bài làm
3 phạm Trung Hiếu10 4 phút - 5 giây2016-10-02 13:13:17 1 Xem bài làm
4 Nguyen Bao Anh10 4 phút - 13 giây2017-03-22 20:11:03 1 Xem bài làm
5 Trịnh Tùng Anh10 4 phút - 21 giây2018-10-13 21:30:15 1 Xem bài làm
6 Lê Mạnh Hùng10 4 phút - 35 giây2016-12-08 20:31:57 1 Xem bài làm
7 Trần Duy Thái10 4 phút - 45 giây2017-03-05 21:29:16 1 Xem bài làm
8 Đỗ Kim Lâm10 4 phút - 47 giây2017-06-16 14:47:23 1 Xem bài làm
9 Đỗ Anh Đức10 5 phút - 8 giây2017-03-02 22:26:12 1 Xem bài làm
10 Thu Ha Phan10 5 phút - 23 giây2018-07-06 20:24:38 1 Xem bài làm
11 LocVo10 5 phút - 27 giây2016-11-28 21:10:43 1 Xem bài làm
12 fdssd10 5 phút - 49 giây2016-12-23 21:50:30 1 Xem bài làm
13 tran thi quynh chang10 5 phút - 55 giây2016-10-09 09:07:35 1 Xem bài làm
14 Dung Pham Ngoc10 5 phút - 59 giây2017-10-27 20:55:26 1 Xem bài làm
15 Lê Ngọc Quí10 6 phút - 0 giây2019-11-08 19:52:11 2 Xem bài làm
16 Nguyen quang minh10 6 phút - 25 giây2016-11-09 20:04:48 1 Xem bài làm
17 2016 VNEN10 6 phút - 35 giây2016-11-13 22:19:19 1 Xem bài làm
18 nguyenthingochuyenasccs10 6 phút - 36 giây2016-10-25 10:35:48 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Quốc Huy10 6 phút - 36 giây2017-02-07 15:50:53 1 Xem bài làm
20 Vũ Nguyên Hạnh10 6 phút - 37 giây2016-10-23 16:40:59 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Như Quỳnh10 6 phút - 38 giây2017-01-09 12:32:26 1 Xem bài làm
22 Hà Nguyễn10 6 phút - 44 giây2017-01-15 21:07:22 1 Xem bài làm
23 Trần Thị Nguyệt Nga10 6 phút - 53 giây2016-10-24 20:07:49 1 Xem bài làm
24 Huy Nguyễn Đức10 7 phút - 1 giây2016-11-05 18:43:44 1 Xem bài làm
25 Thái Hà Minh10 7 phút - 7 giây2017-01-06 15:13:44 1 Xem bài làm
26 Lê Thu Phương10 7 phút - 9 giây2016-10-16 18:16:41 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt10 7 phút - 11 giây2016-11-07 07:38:35 1 Xem bài làm
28 Vũ Bắp10 7 phút - 27 giây2017-10-28 20:34:33 1 Xem bài làm
29 Hoàng Nguyễn Hải Phong10 7 phút - 28 giây2016-12-08 21:04:46 1 Xem bài làm
30 TFboys_Karry10 7 phút - 33 giây2016-09-30 15:39:11 1 Xem bài làm
31 đạt trần tiến10 7 phút - 38 giây2018-08-23 14:01:32 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thị Tường Vi10 8 phút - 14 giây2019-09-22 20:24:07 1 Xem bài làm
33 dinh cong10 8 phút - 29 giây2016-10-31 19:51:33 1 Xem bài làm
34 Trần Phương Linh10 8 phút - 32 giây2016-10-18 06:36:30 1 Xem bài làm
35 Lôi Long10 8 phút - 34 giây2016-12-15 08:14:39 1 Xem bài làm
36 Lê Thị Hà Trang10 8 phút - 37 giây2016-11-05 20:49:00 1 Xem bài làm
37 pham thuy huong10 8 phút - 48 giây2016-10-14 21:15:15 1 Xem bài làm
38 duthaotrang10 8 phút - 48 giây2017-08-15 21:18:29 1 Xem bài làm
39 Ngọc Hằng10 8 phút - 50 giây2016-10-11 18:12:17 1 Xem bài làm
40 TÔ TÚ QUYÊN10 8 phút - 55 giây2016-11-15 10:08:25 1 Xem bài làm
41 Pham Nhu Nguyen10 9 phút - 5 giây2016-10-13 17:59:51 1 Xem bài làm
42 Thảo Nguyên Trần10 9 phút - 34 giây2018-06-08 16:14:08 1 Xem bài làm
43 Nguyen Quynh Huong10 9 phút - 43 giây2017-02-04 14:29:55 1 Xem bài làm
44 Dương Đông Hoàng10 9 phút - 48 giây2019-05-06 20:41:49 1 Xem bài làm
45 VU THI HUONG10 10 phút - 1 giây2016-11-13 20:17:09 1 Xem bài làm
46 phạm bích ngọc10 10 phút - 28 giây2016-12-12 13:42:05 1 Xem bài làm
47 phạm thị hồng nhung10 10 phút - 32 giây2018-01-21 18:42:36 1 Xem bài làm
48 Đào Trọng Chân10 10 phút - 33 giây2017-07-28 09:51:47 1 Xem bài làm
49 Trang Nguyen10 10 phút - 37 giây2017-01-15 10:46:13 1 Xem bài làm
50 Edogawa Conan10 10 phút - 45 giây2016-10-13 21:26:18 1 Xem bài làm