Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1183

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Thủy Ngân10 4 phút - 0 giây2017-02-03 16:48:17 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Hữu Minh Thuần10 4 phút - 3 giây2017-08-08 17:29:04 1 Xem bài làm
3 phạm Trung Hiếu10 4 phút - 5 giây2016-10-02 13:13:17 1 Xem bài làm
4 Nguyen Bao Anh10 4 phút - 13 giây2017-03-22 20:11:03 1 Xem bài làm
5 Lê Mạnh Hùng10 4 phút - 35 giây2016-12-08 20:31:57 1 Xem bài làm
6 Trần Duy Thái10 4 phút - 45 giây2017-03-05 21:29:16 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 4 phút - 47 giây2017-06-16 14:47:23 1 Xem bài làm
8 Đỗ Anh Đức10 5 phút - 8 giây2017-03-02 22:26:12 1 Xem bài làm
9 LocVo10 5 phút - 27 giây2016-11-28 21:10:43 1 Xem bài làm
10 fdssd10 5 phút - 49 giây2016-12-23 21:50:30 1 Xem bài làm
11 tran thi quynh chang10 5 phút - 55 giây2016-10-09 09:07:35 1 Xem bài làm
12 Nguyen quang minh10 6 phút - 25 giây2016-11-09 20:04:48 1 Xem bài làm
13 2016 VNEN10 6 phút - 35 giây2016-11-13 22:19:19 1 Xem bài làm
14 nguyenthingochuyenasccs10 6 phút - 36 giây2016-10-25 10:35:48 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Quốc Huy10 6 phút - 36 giây2017-02-07 15:50:53 1 Xem bài làm
16 Vũ Nguyên Hạnh10 6 phút - 37 giây2016-10-23 16:40:59 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Như Quỳnh10 6 phút - 38 giây2017-01-09 12:32:26 1 Xem bài làm
18 Hà Nguyễn10 6 phút - 44 giây2017-01-15 21:07:22 1 Xem bài làm
19 Trần Thị Nguyệt Nga10 6 phút - 53 giây2016-10-24 20:07:49 1 Xem bài làm
20 Huy Nguyễn Đức10 7 phút - 1 giây2016-11-05 18:43:44 1 Xem bài làm
21 Thái Hà Minh10 7 phút - 7 giây2017-01-06 15:13:44 1 Xem bài làm
22 Lê Thu Phương10 7 phút - 9 giây2016-10-16 18:16:41 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt10 7 phút - 11 giây2016-11-07 07:38:35 1 Xem bài làm
24 Hoàng Nguyễn Hải Phong10 7 phút - 28 giây2016-12-08 21:04:46 1 Xem bài làm
25 TFboys_Karry10 7 phút - 33 giây2016-09-30 15:39:11 1 Xem bài làm
26 dinh cong10 8 phút - 29 giây2016-10-31 19:51:33 1 Xem bài làm
27 Trần Phương Linh10 8 phút - 32 giây2016-10-18 06:36:30 1 Xem bài làm
28 Lôi Long10 8 phút - 34 giây2016-12-15 08:14:39 1 Xem bài làm
29 Lê Thị Hà Trang10 8 phút - 37 giây2016-11-05 20:49:00 1 Xem bài làm
30 pham thuy huong10 8 phút - 48 giây2016-10-14 21:15:15 1 Xem bài làm
31 duthaotrang10 8 phút - 48 giây2017-08-15 21:18:29 1 Xem bài làm
32 Ngọc Hằng10 8 phút - 50 giây2016-10-11 18:12:17 1 Xem bài làm
33 TÔ TÚ QUYÊN10 8 phút - 55 giây2016-11-15 10:08:25 1 Xem bài làm
34 Pham Nhu Nguyen10 9 phút - 5 giây2016-10-13 17:59:51 1 Xem bài làm
35 Nguyen Quynh Huong10 9 phút - 43 giây2017-02-04 14:29:55 1 Xem bài làm
36 VU THI HUONG10 10 phút - 1 giây2016-11-13 20:17:09 1 Xem bài làm
37 phạm bích ngọc10 10 phút - 28 giây2016-12-12 13:42:05 1 Xem bài làm
38 Đào Trọng Chân10 10 phút - 33 giây2017-07-28 09:51:47 1 Xem bài làm
39 Trang Nguyen10 10 phút - 37 giây2017-01-15 10:46:13 1 Xem bài làm
40 Edogawa Conan10 10 phút - 45 giây2016-10-13 21:26:18 1 Xem bài làm
41 Black Angel10 10 phút - 51 giây2016-11-13 09:36:55 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Minh Phúc10 11 phút - 25 giây2017-01-08 20:30:22 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Hoài Phương10 11 phút - 59 giây2017-01-25 23:04:53 1 Xem bài làm
44 Trần Duy Thanh10 12 phút - 21 giây2017-01-25 17:42:14 2 Xem bài làm
45 Chu Quỳnh Hoa10 15 phút - 51 giây2016-11-29 21:58:11 1 Xem bài làm
46 thanh10 16 phút - 38 giây2016-11-13 11:26:25 1 Xem bài làm
47 nguyen thi thanh10 16 phút - 57 giây2017-06-02 18:28:48 1 Xem bài làm
48 Phan Thanh Tịnh9 3 phút - 18 giây2016-10-14 21:56:46 1 Xem bài làm
49 phạm hằng nga9 3 phút - 28 giây2017-02-09 21:21:17 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thị Thủy Ngân9 4 phút - 11 giây2016-10-19 09:54:47 1 Xem bài làm