Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 886

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 phạm Trung Hiếu10 4 phút - 5 giây2016-10-02 13:13:17 1 Xem bài làm
2 Lê Mạnh Hùng10 4 phút - 35 giây2016-12-08 20:31:57 1 Xem bài làm
3 LocVo10 5 phút - 27 giây2016-11-28 21:10:43 1 Xem bài làm
4 fdssd10 5 phút - 49 giây2016-12-23 21:50:30 1 Xem bài làm
5 tran thi quynh chang10 5 phút - 55 giây2016-10-09 09:07:35 1 Xem bài làm
6 Nguyen quang minh10 6 phút - 25 giây2016-11-09 20:04:48 1 Xem bài làm
7 2016 VNEN10 6 phút - 35 giây2016-11-13 22:19:19 1 Xem bài làm
8 nguyenthingochuyenasccs10 6 phút - 36 giây2016-10-25 10:35:48 1 Xem bài làm
9 Vũ Nguyên Hạnh10 6 phút - 37 giây2016-10-23 16:40:59 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Như Quỳnh10 6 phút - 38 giây2017-01-09 12:32:26 1 Xem bài làm
11 Hà Nguyễn10 6 phút - 44 giây2017-01-15 21:07:22 1 Xem bài làm
12 Trần Thị Nguyệt Nga10 6 phút - 53 giây2016-10-24 20:07:49 1 Xem bài làm
13 Huy Nguyễn Đức10 7 phút - 1 giây2016-11-05 18:43:44 1 Xem bài làm
14 Thái Hà Minh10 7 phút - 7 giây2017-01-06 15:13:44 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Khánh Ly10 7 phút - 8 giây2017-01-16 19:51:08 1 Xem bài làm
16 Lê Thu Phương10 7 phút - 9 giây2016-10-16 18:16:41 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt10 7 phút - 11 giây2016-11-07 07:38:35 1 Xem bài làm
18 Hoàng Nguyễn Hải Phong10 7 phút - 28 giây2016-12-08 21:04:46 1 Xem bài làm
19 TFboys_Karry10 7 phút - 33 giây2016-09-30 15:39:11 1 Xem bài làm
20 dinh cong10 8 phút - 29 giây2016-10-31 19:51:33 1 Xem bài làm
21 Trần Phương Linh10 8 phút - 32 giây2016-10-18 06:36:30 1 Xem bài làm
22 Lôi Long10 8 phút - 34 giây2016-12-15 08:14:39 1 Xem bài làm
23 Lê Thị Hà Trang10 8 phút - 37 giây2016-11-05 20:49:00 1 Xem bài làm
24 pham thuy huong10 8 phút - 48 giây2016-10-14 21:15:15 1 Xem bài làm
25 Ngọc Hằng10 8 phút - 50 giây2016-10-11 18:12:17 1 Xem bài làm
26 TÔ TÚ QUYÊN10 8 phút - 55 giây2016-11-15 10:08:25 1 Xem bài làm
27 Pham Nhu Nguyen10 9 phút - 5 giây2016-10-13 17:59:51 1 Xem bài làm
28 VU THI HUONG10 10 phút - 1 giây2016-11-13 20:17:09 1 Xem bài làm
29 phạm bích ngọc10 10 phút - 28 giây2016-12-12 13:42:05 1 Xem bài làm
30 Trang Nguyen10 10 phút - 37 giây2017-01-15 10:46:13 1 Xem bài làm
31 Edogawa Conan10 10 phút - 45 giây2016-10-13 21:26:18 1 Xem bài làm
32 Black Angel10 10 phút - 51 giây2016-11-13 09:36:55 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Minh Phúc10 11 phút - 25 giây2017-01-08 20:30:22 1 Xem bài làm
34 Chu Quỳnh Hoa10 15 phút - 51 giây2016-11-29 21:58:11 1 Xem bài làm
35 thanh10 16 phút - 38 giây2016-11-13 11:26:25 1 Xem bài làm
36 Phan Thanh Tịnh9 3 phút - 18 giây2016-10-14 21:56:46 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thị Thủy Ngân9 4 phút - 11 giây2016-10-19 09:54:47 1 Xem bài làm
38 Trần Ngọc Linh9 4 phút - 18 giây2016-11-27 17:05:54 1 Xem bài làm
39 Ly Ly9 4 phút - 19 giây2016-10-27 21:13:46 1 Xem bài làm
40 Nguyen quang minh9 4 phút - 34 giây2016-11-09 20:35:52 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Nhan Thùy Dương9 5 phút - 11 giây2017-01-06 20:28:48 1 Xem bài làm
42 Vương Tuấn Khải9 5 phút - 11 giây2016-10-16 20:24:19 1 Xem bài làm
43 Vu Duc Minh9 5 phút - 19 giây2016-10-19 12:21:11 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Thị Thùy Linh9 5 phút - 23 giây2016-12-25 12:33:54 1 Xem bài làm
45 Trần Ngọc Hoa9 5 phút - 26 giây2016-12-25 17:38:03 1 Xem bài làm
46 Wang Jun Kai9 5 phút - 29 giây2016-09-30 15:45:11 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Bá Đức9 5 phút - 33 giây2016-11-02 20:16:23 1 Xem bài làm
48 tran van den9 5 phút - 43 giây2016-10-14 20:51:45 1 Xem bài làm
49 Nguyen Thi Linh9 5 phút - 52 giây2017-01-05 15:22:55 1 Xem bài làm
50 NGÔ THANH TRÚC9 6 phút - 0 giây2016-11-07 20:45:02 1 Xem bài làm