Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 991

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Thủy Ngân10 4 phút - 0 giây2017-02-03 16:48:17 1 Xem bài làm
2 phạm Trung Hiếu10 4 phút - 5 giây2016-10-02 13:13:17 1 Xem bài làm
3 Nguyen Bao Anh10 4 phút - 13 giây2017-03-22 20:11:03 1 Xem bài làm
4 Lê Mạnh Hùng10 4 phút - 35 giây2016-12-08 20:31:57 1 Xem bài làm
5 Trần Duy Thái10 4 phút - 45 giây2017-03-05 21:29:16 1 Xem bài làm
6 Đỗ Anh Đức10 5 phút - 8 giây2017-03-02 22:26:12 1 Xem bài làm
7 LocVo10 5 phút - 27 giây2016-11-28 21:10:43 1 Xem bài làm
8 fdssd10 5 phút - 49 giây2016-12-23 21:50:30 1 Xem bài làm
9 tran thi quynh chang10 5 phút - 55 giây2016-10-09 09:07:35 1 Xem bài làm
10 Nguyen quang minh10 6 phút - 25 giây2016-11-09 20:04:48 1 Xem bài làm
11 2016 VNEN10 6 phút - 35 giây2016-11-13 22:19:19 1 Xem bài làm
12 nguyenthingochuyenasccs10 6 phút - 36 giây2016-10-25 10:35:48 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Quốc Huy10 6 phút - 36 giây2017-02-07 15:50:53 1 Xem bài làm
14 Vũ Nguyên Hạnh10 6 phút - 37 giây2016-10-23 16:40:59 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Như Quỳnh10 6 phút - 38 giây2017-01-09 12:32:26 1 Xem bài làm
16 Hà Nguyễn10 6 phút - 44 giây2017-01-15 21:07:22 1 Xem bài làm
17 Trần Thị Nguyệt Nga10 6 phút - 53 giây2016-10-24 20:07:49 1 Xem bài làm
18 Huy Nguyễn Đức10 7 phút - 1 giây2016-11-05 18:43:44 1 Xem bài làm
19 Thái Hà Minh10 7 phút - 7 giây2017-01-06 15:13:44 1 Xem bài làm
20 Lê Thu Phương10 7 phút - 9 giây2016-10-16 18:16:41 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt10 7 phút - 11 giây2016-11-07 07:38:35 1 Xem bài làm
22 Hoàng Nguyễn Hải Phong10 7 phút - 28 giây2016-12-08 21:04:46 1 Xem bài làm
23 TFboys_Karry10 7 phút - 33 giây2016-09-30 15:39:11 1 Xem bài làm
24 dinh cong10 8 phút - 29 giây2016-10-31 19:51:33 1 Xem bài làm
25 Trần Phương Linh10 8 phút - 32 giây2016-10-18 06:36:30 1 Xem bài làm
26 Lôi Long10 8 phút - 34 giây2016-12-15 08:14:39 1 Xem bài làm
27 Lê Thị Hà Trang10 8 phút - 37 giây2016-11-05 20:49:00 1 Xem bài làm
28 pham thuy huong10 8 phút - 48 giây2016-10-14 21:15:15 1 Xem bài làm
29 Ngọc Hằng10 8 phút - 50 giây2016-10-11 18:12:17 1 Xem bài làm
30 TÔ TÚ QUYÊN10 8 phút - 55 giây2016-11-15 10:08:25 1 Xem bài làm
31 Pham Nhu Nguyen10 9 phút - 5 giây2016-10-13 17:59:51 1 Xem bài làm
32 Nguyen Quynh Huong10 9 phút - 43 giây2017-02-04 14:29:55 1 Xem bài làm
33 VU THI HUONG10 10 phút - 1 giây2016-11-13 20:17:09 1 Xem bài làm
34 phạm bích ngọc10 10 phút - 28 giây2016-12-12 13:42:05 1 Xem bài làm
35 Trang Nguyen10 10 phút - 37 giây2017-01-15 10:46:13 1 Xem bài làm
36 Edogawa Conan10 10 phút - 45 giây2016-10-13 21:26:18 1 Xem bài làm
37 Black Angel10 10 phút - 51 giây2016-11-13 09:36:55 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Minh Phúc10 11 phút - 25 giây2017-01-08 20:30:22 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Hoài Phương10 11 phút - 59 giây2017-01-25 23:04:53 1 Xem bài làm
40 Trần Duy Thanh10 12 phút - 21 giây2017-01-25 17:42:14 2 Xem bài làm
41 Chu Quỳnh Hoa10 15 phút - 51 giây2016-11-29 21:58:11 1 Xem bài làm
42 thanh10 16 phút - 38 giây2016-11-13 11:26:25 1 Xem bài làm
43 Phan Thanh Tịnh9 3 phút - 18 giây2016-10-14 21:56:46 1 Xem bài làm
44 phạm hằng nga9 3 phút - 28 giây2017-02-09 21:21:17 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thị Thủy Ngân9 4 phút - 11 giây2016-10-19 09:54:47 1 Xem bài làm
46 Trần Ngọc Linh9 4 phút - 18 giây2016-11-27 17:05:54 1 Xem bài làm
47 Ly Ly9 4 phút - 19 giây2016-10-27 21:13:46 1 Xem bài làm
48 Nguyen quang minh9 4 phút - 34 giây2016-11-09 20:35:52 1 Xem bài làm
49 Trần Quang Vinh9 4 phút - 39 giây2017-01-24 19:01:22 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Nhan Thùy Dương9 5 phút - 11 giây2017-01-06 20:28:48 1 Xem bài làm