Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1085

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Thủy Ngân10 4 phút - 0 giây2017-02-03 16:48:17 1 Xem bài làm
2 phạm Trung Hiếu10 4 phút - 5 giây2016-10-02 13:13:17 1 Xem bài làm
3 Nguyen Bao Anh10 4 phút - 13 giây2017-03-22 20:11:03 1 Xem bài làm
4 Lê Mạnh Hùng10 4 phút - 35 giây2016-12-08 20:31:57 1 Xem bài làm
5 Trần Duy Thái10 4 phút - 45 giây2017-03-05 21:29:16 1 Xem bài làm
6 Đỗ Kim Lâm10 4 phút - 47 giây2017-06-16 14:47:23 1 Xem bài làm
7 Đỗ Anh Đức10 5 phút - 8 giây2017-03-02 22:26:12 1 Xem bài làm
8 LocVo10 5 phút - 27 giây2016-11-28 21:10:43 1 Xem bài làm
9 fdssd10 5 phút - 49 giây2016-12-23 21:50:30 1 Xem bài làm
10 tran thi quynh chang10 5 phút - 55 giây2016-10-09 09:07:35 1 Xem bài làm
11 Nguyen quang minh10 6 phút - 25 giây2016-11-09 20:04:48 1 Xem bài làm
12 2016 VNEN10 6 phút - 35 giây2016-11-13 22:19:19 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Quốc Huy10 6 phút - 36 giây2017-02-07 15:50:53 1 Xem bài làm
14 nguyenthingochuyenasccs10 6 phút - 36 giây2016-10-25 10:35:48 1 Xem bài làm
15 Vũ Nguyên Hạnh10 6 phút - 37 giây2016-10-23 16:40:59 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Như Quỳnh10 6 phút - 38 giây2017-01-09 12:32:26 1 Xem bài làm
17 Hà Nguyễn10 6 phút - 44 giây2017-01-15 21:07:22 1 Xem bài làm
18 Trần Thị Nguyệt Nga10 6 phút - 53 giây2016-10-24 20:07:49 1 Xem bài làm
19 Huy Nguyễn Đức10 7 phút - 1 giây2016-11-05 18:43:44 1 Xem bài làm
20 Thái Hà Minh10 7 phút - 7 giây2017-01-06 15:13:44 1 Xem bài làm
21 Lê Thu Phương10 7 phút - 9 giây2016-10-16 18:16:41 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt10 7 phút - 11 giây2016-11-07 07:38:35 1 Xem bài làm
23 Hoàng Nguyễn Hải Phong10 7 phút - 28 giây2016-12-08 21:04:46 1 Xem bài làm
24 TFboys_Karry10 7 phút - 33 giây2016-09-30 15:39:11 1 Xem bài làm
25 dinh cong10 8 phút - 29 giây2016-10-31 19:51:33 1 Xem bài làm
26 Trần Phương Linh10 8 phút - 32 giây2016-10-18 06:36:30 1 Xem bài làm
27 Lôi Long10 8 phút - 34 giây2016-12-15 08:14:39 1 Xem bài làm
28 Lê Thị Hà Trang10 8 phút - 37 giây2016-11-05 20:49:00 1 Xem bài làm
29 pham thuy huong10 8 phút - 48 giây2016-10-14 21:15:15 1 Xem bài làm
30 Ngọc Hằng10 8 phút - 50 giây2016-10-11 18:12:17 1 Xem bài làm
31 TÔ TÚ QUYÊN10 8 phút - 55 giây2016-11-15 10:08:25 1 Xem bài làm
32 Pham Nhu Nguyen10 9 phút - 5 giây2016-10-13 17:59:51 1 Xem bài làm
33 Nguyen Quynh Huong10 9 phút - 43 giây2017-02-04 14:29:55 1 Xem bài làm
34 VU THI HUONG10 10 phút - 1 giây2016-11-13 20:17:09 1 Xem bài làm
35 phạm bích ngọc10 10 phút - 28 giây2016-12-12 13:42:05 1 Xem bài làm
36 Trang Nguyen10 10 phút - 37 giây2017-01-15 10:46:13 1 Xem bài làm
37 Edogawa Conan10 10 phút - 45 giây2016-10-13 21:26:18 1 Xem bài làm
38 Black Angel10 10 phút - 51 giây2016-11-13 09:36:55 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Minh Phúc10 11 phút - 25 giây2017-01-08 20:30:22 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Hoài Phương10 11 phút - 59 giây2017-01-25 23:04:53 1 Xem bài làm
41 Trần Duy Thanh10 12 phút - 21 giây2017-01-25 17:42:14 2 Xem bài làm
42 Chu Quỳnh Hoa10 15 phút - 51 giây2016-11-29 21:58:11 1 Xem bài làm
43 thanh10 16 phút - 38 giây2016-11-13 11:26:25 1 Xem bài làm
44 nguyen thi thanh10 16 phút - 57 giây2017-06-02 18:28:48 1 Xem bài làm
45 Phan Thanh Tịnh9 3 phút - 18 giây2016-10-14 21:56:46 1 Xem bài làm
46 phạm hằng nga9 3 phút - 28 giây2017-02-09 21:21:17 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Thị Thủy Ngân9 4 phút - 11 giây2016-10-19 09:54:47 1 Xem bài làm
48 Trần Ngọc Linh9 4 phút - 18 giây2016-11-27 17:05:54 1 Xem bài làm
49 Ly Ly9 4 phút - 19 giây2016-10-27 21:13:46 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Phương Trang9 4 phút - 25 giây2017-07-26 10:31:32 1 Xem bài làm