Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1330

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Thủy Ngân10 4 phút - 0 giây2017-02-03 16:48:17 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Hữu Minh Thuần10 4 phút - 3 giây2017-08-08 17:29:04 1 Xem bài làm
3 phạm Trung Hiếu10 4 phút - 5 giây2016-10-02 13:13:17 1 Xem bài làm
4 Nguyen Bao Anh10 4 phút - 13 giây2017-03-22 20:11:03 1 Xem bài làm
5 Lê Mạnh Hùng10 4 phút - 35 giây2016-12-08 20:31:57 1 Xem bài làm
6 Trần Duy Thái10 4 phút - 45 giây2017-03-05 21:29:16 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 4 phút - 47 giây2017-06-16 14:47:23 1 Xem bài làm
8 Đỗ Anh Đức10 5 phút - 8 giây2017-03-02 22:26:12 1 Xem bài làm
9 LocVo10 5 phút - 27 giây2016-11-28 21:10:43 1 Xem bài làm
10 fdssd10 5 phút - 49 giây2016-12-23 21:50:30 1 Xem bài làm
11 tran thi quynh chang10 5 phút - 55 giây2016-10-09 09:07:35 1 Xem bài làm
12 Dung Pham Ngoc10 5 phút - 59 giây2017-10-27 20:55:26 1 Xem bài làm
13 Nguyen quang minh10 6 phút - 25 giây2016-11-09 20:04:48 1 Xem bài làm
14 2016 VNEN10 6 phút - 35 giây2016-11-13 22:19:19 1 Xem bài làm
15 nguyenthingochuyenasccs10 6 phút - 36 giây2016-10-25 10:35:48 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Quốc Huy10 6 phút - 36 giây2017-02-07 15:50:53 1 Xem bài làm
17 Vũ Nguyên Hạnh10 6 phút - 37 giây2016-10-23 16:40:59 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Như Quỳnh10 6 phút - 38 giây2017-01-09 12:32:26 1 Xem bài làm
19 Hà Nguyễn10 6 phút - 44 giây2017-01-15 21:07:22 1 Xem bài làm
20 Trần Thị Nguyệt Nga10 6 phút - 53 giây2016-10-24 20:07:49 1 Xem bài làm
21 Huy Nguyễn Đức10 7 phút - 1 giây2016-11-05 18:43:44 1 Xem bài làm
22 Thái Hà Minh10 7 phút - 7 giây2017-01-06 15:13:44 1 Xem bài làm
23 Lê Thu Phương10 7 phút - 9 giây2016-10-16 18:16:41 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt10 7 phút - 11 giây2016-11-07 07:38:35 1 Xem bài làm
25 Vũ Bắp10 7 phút - 27 giây2017-10-28 20:34:33 1 Xem bài làm
26 Hoàng Nguyễn Hải Phong10 7 phút - 28 giây2016-12-08 21:04:46 1 Xem bài làm
27 TFboys_Karry10 7 phút - 33 giây2016-09-30 15:39:11 1 Xem bài làm
28 dinh cong10 8 phút - 29 giây2016-10-31 19:51:33 1 Xem bài làm
29 Trần Phương Linh10 8 phút - 32 giây2016-10-18 06:36:30 1 Xem bài làm
30 Lôi Long10 8 phút - 34 giây2016-12-15 08:14:39 1 Xem bài làm
31 Lê Thị Hà Trang10 8 phút - 37 giây2016-11-05 20:49:00 1 Xem bài làm
32 duthaotrang10 8 phút - 48 giây2017-08-15 21:18:29 1 Xem bài làm
33 pham thuy huong10 8 phút - 48 giây2016-10-14 21:15:15 1 Xem bài làm
34 Ngọc Hằng10 8 phút - 50 giây2016-10-11 18:12:17 1 Xem bài làm
35 TÔ TÚ QUYÊN10 8 phút - 55 giây2016-11-15 10:08:25 1 Xem bài làm
36 Pham Nhu Nguyen10 9 phút - 5 giây2016-10-13 17:59:51 1 Xem bài làm
37 Nguyen Quynh Huong10 9 phút - 43 giây2017-02-04 14:29:55 1 Xem bài làm
38 VU THI HUONG10 10 phút - 1 giây2016-11-13 20:17:09 1 Xem bài làm
39 phạm bích ngọc10 10 phút - 28 giây2016-12-12 13:42:05 1 Xem bài làm
40 phạm thị hồng nhung10 10 phút - 32 giây2018-01-21 18:42:36 1 Xem bài làm
41 Đào Trọng Chân10 10 phút - 33 giây2017-07-28 09:51:47 1 Xem bài làm
42 Trang Nguyen10 10 phút - 37 giây2017-01-15 10:46:13 1 Xem bài làm
43 Edogawa Conan10 10 phút - 45 giây2016-10-13 21:26:18 1 Xem bài làm
44 Black Angel10 10 phút - 51 giây2016-11-13 09:36:55 1 Xem bài làm
45 can pham10 11 phút - 8 giây2017-10-08 21:07:46 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Minh Phúc10 11 phút - 25 giây2017-01-08 20:30:22 1 Xem bài làm
47 phamj thij nhung10 11 phút - 42 giây2017-10-29 18:28:54 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Hoài Phương10 11 phút - 59 giây2017-01-25 23:04:53 1 Xem bài làm
49 Trần Duy Thanh10 12 phút - 21 giây2017-01-25 17:42:14 2 Xem bài làm
50 Vũ Hữu Đạt10 12 phút - 24 giây2017-10-09 19:46:33 1 Xem bài làm