Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1527

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Jim Kakarot10 2 phút - 59 giây2020-08-11 21:01:22 1 Xem bài làm
2 long đỗ văn10 3 phút - 8 giây2020-03-16 10:17:11 3 Xem bài làm
3 Nguyễn Thị Thủy Ngân10 4 phút - 0 giây2017-02-03 16:48:17 1 Xem bài làm
4 Trần Quang Minh10 4 phút - 2 giây2020-04-20 08:28:51 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Hữu Minh Thuần10 4 phút - 3 giây2017-08-08 17:29:04 1 Xem bài làm
6 phạm Trung Hiếu10 4 phút - 5 giây2016-10-02 13:13:17 1 Xem bài làm
7 Nguyen Bao Anh10 4 phút - 13 giây2017-03-22 20:11:03 1 Xem bài làm
8 Trịnh Tùng Anh10 4 phút - 21 giây2018-10-13 21:30:15 1 Xem bài làm
9 Lê Mạnh Hùng10 4 phút - 35 giây2016-12-08 20:31:57 1 Xem bài làm
10 Trần Duy Thái10 4 phút - 45 giây2017-03-05 21:29:16 1 Xem bài làm
11 Đỗ Kim Lâm10 4 phút - 47 giây2017-06-16 14:47:23 1 Xem bài làm
12 Đỗ Anh Đức10 5 phút - 8 giây2017-03-02 22:26:12 1 Xem bài làm
13 Thu Ha Phan10 5 phút - 23 giây2018-07-06 20:24:38 1 Xem bài làm
14 LocVo10 5 phút - 27 giây2016-11-28 21:10:43 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Duy Nam10 5 phút - 30 giây2020-04-20 08:21:19 1 Xem bài làm
16 fdssd10 5 phút - 49 giây2016-12-23 21:50:30 1 Xem bài làm
17 tran thi quynh chang10 5 phút - 55 giây2016-10-09 09:07:35 1 Xem bài làm
18 Dung Pham Ngoc10 5 phút - 59 giây2017-10-27 20:55:26 1 Xem bài làm
19 Lê Ngọc Quí10 6 phút - 0 giây2019-11-08 19:52:11 2 Xem bài làm
20 Nguyen quang minh10 6 phút - 25 giây2016-11-09 20:04:48 1 Xem bài làm
21 2016 VNEN10 6 phút - 35 giây2016-11-13 22:19:19 1 Xem bài làm
22 nguyenthingochuyenasccs10 6 phút - 36 giây2016-10-25 10:35:48 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Quốc Huy10 6 phút - 36 giây2017-02-07 15:50:53 1 Xem bài làm
24 Vũ Nguyên Hạnh10 6 phút - 37 giây2016-10-23 16:40:59 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Như Quỳnh10 6 phút - 38 giây2017-01-09 12:32:26 1 Xem bài làm
26 Hà Nguyễn10 6 phút - 44 giây2017-01-15 21:07:22 1 Xem bài làm
27 Trần Thị Nguyệt Nga10 6 phút - 53 giây2016-10-24 20:07:49 1 Xem bài làm
28 Huy Nguyễn Đức10 7 phút - 1 giây2016-11-05 18:43:44 1 Xem bài làm
29 Thái Hà Minh10 7 phút - 7 giây2017-01-06 15:13:44 1 Xem bài làm
30 Lê Thu Phương10 7 phút - 9 giây2016-10-16 18:16:41 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt10 7 phút - 11 giây2016-11-07 07:38:35 1 Xem bài làm
32 Vũ Bắp10 7 phút - 27 giây2017-10-28 20:34:33 1 Xem bài làm
33 Hoàng Nguyễn Hải Phong10 7 phút - 28 giây2016-12-08 21:04:46 1 Xem bài làm
34 TFboys_Karry10 7 phút - 33 giây2016-09-30 15:39:11 1 Xem bài làm
35 đạt trần tiến10 7 phút - 38 giây2018-08-23 14:01:32 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Ngọc Thanh Mai10 8 phút - 10 giây2020-04-02 16:25:59 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thị Tường Vi10 8 phút - 14 giây2019-09-22 20:24:07 1 Xem bài làm
38 dinh cong10 8 phút - 29 giây2016-10-31 19:51:33 1 Xem bài làm
39 Trần Phương Linh10 8 phút - 32 giây2016-10-18 06:36:30 1 Xem bài làm
40 Lôi Long10 8 phút - 34 giây2016-12-15 08:14:39 1 Xem bài làm
41 Lê Thị Hà Trang10 8 phút - 37 giây2016-11-05 20:49:00 1 Xem bài làm
42 pham thuy huong10 8 phút - 48 giây2016-10-14 21:15:15 1 Xem bài làm
43 duthaotrang10 8 phút - 48 giây2017-08-15 21:18:29 1 Xem bài làm
44 Ngọc Hằng10 8 phút - 50 giây2016-10-11 18:12:17 1 Xem bài làm
45 TÔ TÚ QUYÊN10 8 phút - 55 giây2016-11-15 10:08:25 1 Xem bài làm
46 Pham Nhu Nguyen10 9 phút - 5 giây2016-10-13 17:59:51 1 Xem bài làm
47 Thảo Nguyên Trần10 9 phút - 34 giây2018-06-08 16:14:08 1 Xem bài làm
48 Nguyen Quynh Huong10 9 phút - 43 giây2017-02-04 14:29:55 1 Xem bài làm
49 Dương Đông Hoàng10 9 phút - 48 giây2019-05-06 20:41:49 1 Xem bài làm
50 VU THI HUONG10 10 phút - 1 giây2016-11-13 20:17:09 1 Xem bài làm