Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Hữu Tuấn Dạt
10 điểm
Phú Trọng Duy
10 điểm
hẢI MESSI
10 điểm
Nguyễn Minh Huy
10 điểm
Lê Thành Đạt
10 điểm

Có 3031 người đã làm bài