Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2979

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Hữu Tuấn Dạt10 1 phút - 16 giây2016-10-07 19:54:58 1 Xem bài làm
2 Phú Trọng Duy10 1 phút - 18 giây2017-02-11 18:46:28 1 Xem bài làm
3 hẢI MESSI10 1 phút - 26 giây2017-02-11 18:55:53 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Minh Huy10 1 phút - 27 giây2016-11-08 20:42:40 6 Xem bài làm
5 Lê Thành Đạt10 1 phút - 28 giây2017-01-02 19:48:07 1 Xem bài làm
6 hẢI MESSI10 1 phút - 38 giây2017-02-11 18:39:19 1 Xem bài làm
7 Trần Ngọc Ba10 1 phút - 40 giây2016-12-26 15:56:35 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Đỗ Minh Châu10 1 phút - 43 giây2016-10-10 20:52:20 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Tấn Dũng10 1 phút - 48 giây2017-01-02 19:52:36 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Tấn Dũng10 1 phút - 49 giây2017-01-03 11:31:33 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Văn Trung10 1 phút - 50 giây2017-02-11 18:42:02 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Thu Uyên10 1 phút - 53 giây2016-12-25 14:11:43 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Tấn Dũng10 1 phút - 56 giây2017-01-02 16:28:48 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Tấn Dũng10 1 phút - 58 giây2017-01-02 20:00:19 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 3 giây2017-01-02 20:07:55 1 Xem bài làm
16 nhok cá tính10 2 phút - 4 giây2017-02-21 21:20:15 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Đỗ Minh Châu10 2 phút - 9 giây2016-10-06 20:35:13 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Tấn Dũng Đức10 2 phút - 9 giây2017-01-03 11:27:05 1 Xem bài làm
19 Hotboy 200410 2 phút - 9 giây2017-01-12 19:58:32 1 Xem bài làm
20 Đàm Văn Sơn10 2 phút - 14 giây2016-11-08 15:23:22 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Quế Tài10 2 phút - 19 giây2016-10-17 10:14:27 1 Xem bài làm
22 Lê Thị Diệu Thúy10 2 phút - 24 giây2017-08-07 21:27:01 1 Xem bài làm
23 Lord of the shadow10 2 phút - 26 giây2017-01-05 19:29:13 1 Xem bài làm
24 Hoàng Thành Long10 2 phút - 27 giây2016-11-02 21:06:00 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Ngọc Mai10 2 phút - 28 giây2016-11-15 18:18:20 1 Xem bài làm
26 Văn Đông Nguyễn10 2 phút - 30 giây2016-10-28 15:54:50 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 30 giây2016-12-17 22:11:24 1 Xem bài làm
28 Thủy Thủ Mặt Trăng10 2 phút - 30 giây2016-10-25 20:39:54 1 Xem bài làm
29 Trịnh Thị Thúy Nga10 2 phút - 32 giây2016-12-23 20:45:50 1 Xem bài làm
30 tung ffff10 2 phút - 32 giây2018-05-12 20:21:35 1 Xem bài làm
31 phạm trần minh anh10 2 phút - 32 giây2017-08-18 21:40:13 2 Xem bài làm
32 Chàng trai xa quê10 2 phút - 35 giây2017-02-18 20:19:50 1 Xem bài làm
33 Thien Vu Cong10 2 phút - 35 giây2017-02-02 18:46:40 1 Xem bài làm
34 nguyen van duyet10 2 phút - 36 giây2016-10-01 21:28:20 1 Xem bài làm
35 Đoàn Đức Hiếu10 2 phút - 36 giây2016-11-04 19:49:39 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Hồng Nhung10 2 phút - 40 giây2016-11-11 16:46:21 1 Xem bài làm
37 Trần Anh Tuấn10 2 phút - 41 giây2016-12-30 21:17:41 1 Xem bài làm
38 Khánh Hạ10 2 phút - 41 giây2017-01-03 16:50:30 1 Xem bài làm
39 Phương Thảo Vũ10 2 phút - 48 giây2016-12-17 14:16:48 1 Xem bài làm
40 Đỗ Hồ Hương Giang10 2 phút - 49 giây2017-02-03 15:32:56 1 Xem bài làm
41 abc10 2 phút - 51 giây2016-12-22 20:55:16 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Thanh Thảo10 2 phút - 53 giây2016-10-30 20:25:41 1 Xem bài làm
43 Mashiro Rima10 2 phút - 54 giây2016-10-01 14:43:16 1 Xem bài làm
44 Công chúa cung Cự Giải10 2 phút - 54 giây2017-02-08 20:28:52 1 Xem bài làm
45 Phạm Phương Linh10 2 phút - 54 giây2017-02-19 09:04:14 1 Xem bài làm
46 dang duc minh 7c210 2 phút - 57 giây2017-01-27 11:00:20 2 Xem bài làm
47 Nguyễn Vũ Quỳnh Thy10 2 phút - 58 giây2016-11-06 10:32:13 1 Xem bài làm
48 dfdf10 2 phút - 58 giây2016-11-15 20:39:34 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Dung Nhi10 2 phút - 59 giây2016-09-30 19:04:36 1 Xem bài làm
50 Đặng Đoàn Đức Hoàng10 2 phút - 59 giây2017-02-03 07:59:13 1 Xem bài làm