Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3209

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Xuân Huy10 1 phút - 4 giây2018-10-21 19:47:04 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Hữu Tuấn Dạt10 1 phút - 16 giây2016-10-07 19:54:58 1 Xem bài làm
3 Phú Trọng Duy10 1 phút - 18 giây2017-02-11 18:46:28 1 Xem bài làm
4 hẢI MESSI10 1 phút - 26 giây2017-02-11 18:55:53 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Minh Huy10 1 phút - 27 giây2016-11-08 20:42:40 6 Xem bài làm
6 Lê Thành Đạt10 1 phút - 28 giây2017-01-02 19:48:07 1 Xem bài làm
7 hẢI MESSI10 1 phút - 38 giây2017-02-11 18:39:19 1 Xem bài làm
8 Trần Ngọc Ba10 1 phút - 40 giây2016-12-26 15:56:35 1 Xem bài làm
9 Albert Einstein10 1 phút - 41 giây2019-02-13 17:13:27 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Đỗ Minh Châu10 1 phút - 43 giây2016-10-10 20:52:20 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Tấn Dũng10 1 phút - 48 giây2017-01-02 19:52:36 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Tấn Dũng10 1 phút - 49 giây2017-01-03 11:31:33 1 Xem bài làm
13 Võ Thành Đạt10 1 phút - 49 giây2019-09-22 09:57:53 4 Xem bài làm
14 Nguyễn Văn Trung10 1 phút - 50 giây2017-02-11 18:42:02 1 Xem bài làm
15 chuong ta10 1 phút - 51 giây2019-10-29 10:16:51 4 Xem bài làm
16 Nguyễn Thị Thu Uyên10 1 phút - 53 giây2016-12-25 14:11:43 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Tấn Dũng10 1 phút - 56 giây2017-01-02 16:28:48 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Tấn Dũng10 1 phút - 58 giây2017-01-02 20:00:19 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 3 giây2017-01-02 20:07:55 1 Xem bài làm
20 nhok cá tính10 2 phút - 4 giây2017-02-21 21:20:15 1 Xem bài làm
21 Tran Thai Binh10 2 phút - 7 giây2019-06-02 10:02:54 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Đỗ Minh Châu10 2 phút - 9 giây2016-10-06 20:35:13 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Tấn Dũng Đức10 2 phút - 9 giây2017-01-03 11:27:05 1 Xem bài làm
24 Hotboy 200410 2 phút - 9 giây2017-01-12 19:58:32 1 Xem bài làm
25 Đàm Văn Sơn10 2 phút - 14 giây2016-11-08 15:23:22 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Quế Tài10 2 phút - 19 giây2016-10-17 10:14:27 1 Xem bài làm
27 Lê Thị Diệu Thúy10 2 phút - 24 giây2017-08-07 21:27:01 1 Xem bài làm
28 Lord of the shadow10 2 phút - 26 giây2017-01-05 19:29:13 1 Xem bài làm
29 Hoàng Thành Long10 2 phút - 27 giây2016-11-02 21:06:00 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Ngọc Mai10 2 phút - 28 giây2016-11-15 18:18:20 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 30 giây2016-12-17 22:11:24 1 Xem bài làm
32 Thủy Thủ Mặt Trăng10 2 phút - 30 giây2016-10-25 20:39:54 1 Xem bài làm
33 Văn Đông Nguyễn10 2 phút - 30 giây2016-10-28 15:54:50 1 Xem bài làm
34 Trịnh Thị Thúy Nga10 2 phút - 32 giây2016-12-23 20:45:50 1 Xem bài làm
35 tung ffff10 2 phút - 32 giây2018-05-12 20:21:35 1 Xem bài làm
36 phạm trần minh anh10 2 phút - 32 giây2017-08-18 21:40:13 2 Xem bài làm
37 Thien Vu Cong10 2 phút - 35 giây2017-02-02 18:46:40 1 Xem bài làm
38 Chàng trai xa quê10 2 phút - 35 giây2017-02-18 20:19:50 1 Xem bài làm
39 Đoàn Đức Hiếu10 2 phút - 36 giây2016-11-04 19:49:39 1 Xem bài làm
40 nguyen van duyet10 2 phút - 36 giây2016-10-01 21:28:20 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Vũ Kỳ Phong10 2 phút - 38 giây2019-06-26 21:02:57 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Hồng Nhung10 2 phút - 40 giây2016-11-11 16:46:21 1 Xem bài làm
43 Trần Anh Tuấn10 2 phút - 41 giây2016-12-30 21:17:41 1 Xem bài làm
44 Khánh Hạ10 2 phút - 41 giây2017-01-03 16:50:30 1 Xem bài làm
45 Tsukino Usagi10 2 phút - 48 giây2019-10-04 11:18:33 1 Xem bài làm
46 Phương Thảo Vũ10 2 phút - 48 giây2016-12-17 14:16:48 1 Xem bài làm
47 Đỗ Hồ Hương Giang10 2 phút - 49 giây2017-02-03 15:32:56 1 Xem bài làm
48 abc10 2 phút - 51 giây2016-12-22 20:55:16 1 Xem bài làm
49 Stephen Hawking10 2 phút - 52 giây2018-11-18 15:44:40 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thị Thanh Thảo10 2 phút - 53 giây2016-10-30 20:25:41 1 Xem bài làm