Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3123

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Xuân Huy10 1 phút - 4 giây2018-10-21 19:47:04 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Hữu Tuấn Dạt10 1 phút - 16 giây2016-10-07 19:54:58 1 Xem bài làm
3 Phú Trọng Duy10 1 phút - 18 giây2017-02-11 18:46:28 1 Xem bài làm
4 hẢI MESSI10 1 phút - 26 giây2017-02-11 18:55:53 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Minh Huy10 1 phút - 27 giây2016-11-08 20:42:40 6 Xem bài làm
6 Lê Thành Đạt10 1 phút - 28 giây2017-01-02 19:48:07 1 Xem bài làm
7 hẢI MESSI10 1 phút - 38 giây2017-02-11 18:39:19 1 Xem bài làm
8 Trần Ngọc Ba10 1 phút - 40 giây2016-12-26 15:56:35 1 Xem bài làm
9 Albert Einstein10 1 phút - 41 giây2019-02-13 17:13:27 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Đỗ Minh Châu10 1 phút - 43 giây2016-10-10 20:52:20 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Tấn Dũng10 1 phút - 48 giây2017-01-02 19:52:36 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Tấn Dũng10 1 phút - 49 giây2017-01-03 11:31:33 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Văn Trung10 1 phút - 50 giây2017-02-11 18:42:02 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thị Thu Uyên10 1 phút - 53 giây2016-12-25 14:11:43 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Tấn Dũng10 1 phút - 56 giây2017-01-02 16:28:48 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Tấn Dũng10 1 phút - 58 giây2017-01-02 20:00:19 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 3 giây2017-01-02 20:07:55 1 Xem bài làm
18 nhok cá tính10 2 phút - 4 giây2017-02-21 21:20:15 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Tấn Dũng Đức10 2 phút - 9 giây2017-01-03 11:27:05 1 Xem bài làm
20 Hotboy 200410 2 phút - 9 giây2017-01-12 19:58:32 1 Xem bài làm
21 long đỗ văn10 2 phút - 9 giây2018-08-08 09:42:00 6 Xem bài làm
22 Nguyễn Đỗ Minh Châu10 2 phút - 9 giây2016-10-06 20:35:13 1 Xem bài làm
23 Đàm Văn Sơn10 2 phút - 14 giây2016-11-08 15:23:22 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Quế Tài10 2 phút - 19 giây2016-10-17 10:14:27 1 Xem bài làm
25 Lê Thị Diệu Thúy10 2 phút - 24 giây2017-08-07 21:27:01 1 Xem bài làm
26 Lord of the shadow10 2 phút - 26 giây2017-01-05 19:29:13 1 Xem bài làm
27 Hoàng Thành Long10 2 phút - 27 giây2016-11-02 21:06:00 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Ngọc Mai10 2 phút - 28 giây2016-11-15 18:18:20 1 Xem bài làm
29 Thủy Thủ Mặt Trăng10 2 phút - 30 giây2016-10-25 20:39:54 1 Xem bài làm
30 Văn Đông Nguyễn10 2 phút - 30 giây2016-10-28 15:54:50 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 30 giây2016-12-17 22:11:24 1 Xem bài làm
32 tung ffff10 2 phút - 32 giây2018-05-12 20:21:35 1 Xem bài làm
33 phạm trần minh anh10 2 phút - 32 giây2017-08-18 21:40:13 2 Xem bài làm
34 Trịnh Thị Thúy Nga10 2 phút - 32 giây2016-12-23 20:45:50 1 Xem bài làm
35 Thien Vu Cong10 2 phút - 35 giây2017-02-02 18:46:40 1 Xem bài làm
36 Chàng trai xa quê10 2 phút - 35 giây2017-02-18 20:19:50 1 Xem bài làm
37 nguyen van duyet10 2 phút - 36 giây2016-10-01 21:28:20 1 Xem bài làm
38 Đoàn Đức Hiếu10 2 phút - 36 giây2016-11-04 19:49:39 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Hồng Nhung10 2 phút - 40 giây2016-11-11 16:46:21 1 Xem bài làm
40 Trần Anh Tuấn10 2 phút - 41 giây2016-12-30 21:17:41 1 Xem bài làm
41 Khánh Hạ10 2 phút - 41 giây2017-01-03 16:50:30 1 Xem bài làm
42 Phương Thảo Vũ10 2 phút - 48 giây2016-12-17 14:16:48 1 Xem bài làm
43 Đỗ Hồ Hương Giang10 2 phút - 49 giây2017-02-03 15:32:56 1 Xem bài làm
44 abc10 2 phút - 51 giây2016-12-22 20:55:16 1 Xem bài làm
45 Stephen Hawking10 2 phút - 52 giây2018-11-18 15:44:40 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thị Thanh Thảo10 2 phút - 53 giây2016-10-30 20:25:41 1 Xem bài làm
47 Mashiro Rima10 2 phút - 54 giây2016-10-01 14:43:16 1 Xem bài làm
48 Công chúa cung Cự Giải10 2 phút - 54 giây2017-02-08 20:28:52 1 Xem bài làm
49 Phạm Phương Linh10 2 phút - 54 giây2017-02-19 09:04:14 1 Xem bài làm
50 hgf10 2 phút - 54 giây2018-08-22 07:31:49 1 Xem bài làm