Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 6488

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Hồ Nguyễn Minh Nhật10 0 phút - 9 giây2019-07-29 17:53:32 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Tiến Hiếu10 0 phút - 27 giây2017-04-06 20:51:32 1 Xem bài làm
3 nguyen manh dung10 0 phút - 30 giây2016-10-02 22:19:27 1 Xem bài làm
4 nguyen manh dung10 0 phút - 33 giây2016-10-04 17:19:47 1 Xem bài làm
5 nguyen manh dung10 0 phút - 33 giây2016-10-05 17:52:58 1 Xem bài làm
6 nguyen manh dung10 0 phút - 34 giây2016-10-07 17:42:13 1 Xem bài làm
7 Trần Minh Phúc10 0 phút - 34 giây2018-06-11 21:13:59 1 Xem bài làm
8 nguyen manh dung10 0 phút - 35 giây2016-10-03 10:02:01 1 Xem bài làm
9 nguyen manh dung10 0 phút - 35 giây2016-10-04 17:12:55 1 Xem bài làm
10 nguyen manh dung10 0 phút - 35 giây2016-10-04 17:17:01 1 Xem bài làm
11 nguyen manh dung10 0 phút - 36 giây2016-10-05 17:50:41 1 Xem bài làm
12 nguyen manh dung10 0 phút - 37 giây2016-10-02 22:10:25 1 Xem bài làm
13 nguyen manh dung10 0 phút - 37 giây2016-10-07 17:39:53 1 Xem bài làm
14 Trần Minh Phúc10 0 phút - 38 giây2018-06-10 10:05:37 1 Xem bài làm
15 nguyen manh dung10 0 phút - 39 giây2016-10-03 09:34:44 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Thị Lan Anh10 0 phút - 39 giây2016-10-07 08:27:48 2 Xem bài làm
17 Nguyen manh dung10 0 phút - 40 giây2016-10-02 16:57:15 1 Xem bài làm
18 nguyen manh dung10 0 phút - 41 giây2016-10-02 16:55:29 1 Xem bài làm
19 nguyen manh dung10 0 phút - 44 giây2016-10-02 10:39:15 1 Xem bài làm
20 nguyen manh dung10 0 phút - 44 giây2016-10-02 10:36:15 1 Xem bài làm
21 Đinh Trần Bảo Châu10 0 phút - 47 giây2019-05-10 20:08:30 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thảo Vân10 0 phút - 48 giây2017-09-14 19:59:34 5 Xem bài làm
23 nguyen manh dung10 0 phút - 49 giây2016-10-01 17:55:30 1 Xem bài làm
24 nguyen manh dung10 0 phút - 50 giây2016-10-02 10:23:54 1 Xem bài làm
25 Phan Hiếu Huy10 0 phút - 50 giây2017-01-16 19:42:20 1 Xem bài làm
26 Linh Ngân Bùi10 0 phút - 52 giây2018-10-08 21:54:16 5 Xem bài làm
27 Trần Như Thảo Sương10 0 phút - 53 giây2016-10-14 21:35:12 6 Xem bài làm
28 nguyen duc anh10 0 phút - 55 giây2016-10-02 16:50:53 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Bảo Ngân10 0 phút - 55 giây2016-12-13 13:27:14 1 Xem bài làm
30 Anh Nguyễn10 0 phút - 56 giây2016-10-01 09:57:25 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Phước Đạt10 0 phút - 56 giây2016-10-11 08:53:01 1 Xem bài làm
32 nguyen manh dung10 0 phút - 57 giây2016-10-02 10:29:39 1 Xem bài làm
33 HỒ BẢO KHÔI10 1 phút - 0 giây2016-10-25 18:36:50 1 Xem bài làm
34 dothanhphong10 1 phút - 0 giây2017-01-11 21:36:51 1 Xem bài làm
35 dothanhphong12310 1 phút - 0 giây2017-01-16 21:21:09 1 Xem bài làm
36 Trần Minh Phúc10 1 phút - 1 giây2018-06-06 21:13:18 1 Xem bài làm
37 Hoàng C510 1 phút - 2 giây2016-12-15 16:57:25 1 Xem bài làm
38 Quân Bùi10 1 phút - 3 giây2016-11-22 21:53:08 1 Xem bài làm
39 chuberong10 1 phút - 5 giây2017-01-11 21:39:57 1 Xem bài làm
40 phamvanquyettam10 1 phút - 5 giây2017-09-13 20:19:30 9 Xem bài làm
41 Asuka Kurashina10 1 phút - 5 giây2016-12-15 21:27:57 1 Xem bài làm
42 Son Gogeta10 1 phút - 6 giây2016-11-12 21:24:49 1 Xem bài làm
43 Phan Hiếu Huy10 1 phút - 6 giây2017-01-18 20:13:06 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 6 giây2017-03-29 21:01:43 1 Xem bài làm
45 unkalar10 1 phút - 6 giây2017-01-29 16:48:41 5 Xem bài làm
46 mimi10 1 phút - 7 giây2016-10-02 09:58:27 1 Xem bài làm
47 Vũ Như Mai10 1 phút - 7 giây2017-10-13 15:31:57 1 Xem bài làm
48 Hiếu Nguyễn Quang10 1 phút - 8 giây2016-10-24 21:44:41 1 Xem bài làm
49 Vũ Gia An10 1 phút - 8 giây2017-02-07 16:25:03 1 Xem bài làm
50 Legendary Bombardment10 1 phút - 9 giây2016-10-24 00:25:36 1 Xem bài làm