Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 6071

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Hiếu10 0 phút - 27 giây2017-04-06 20:51:32 1 Xem bài làm
2 nguyen manh dung10 0 phút - 30 giây2016-10-02 22:19:27 1 Xem bài làm
3 nguyen manh dung10 0 phút - 33 giây2016-10-04 17:19:47 1 Xem bài làm
4 nguyen manh dung10 0 phút - 33 giây2016-10-05 17:52:58 1 Xem bài làm
5 nguyen manh dung10 0 phút - 34 giây2016-10-07 17:42:13 1 Xem bài làm
6 nguyen manh dung10 0 phút - 35 giây2016-10-04 17:17:01 1 Xem bài làm
7 nguyen manh dung10 0 phút - 35 giây2016-10-03 10:02:01 1 Xem bài làm
8 nguyen manh dung10 0 phút - 35 giây2016-10-04 17:12:55 1 Xem bài làm
9 nguyen manh dung10 0 phút - 36 giây2016-10-05 17:50:41 1 Xem bài làm
10 nguyen manh dung10 0 phút - 37 giây2016-10-02 22:10:25 1 Xem bài làm
11 nguyen manh dung10 0 phút - 37 giây2016-10-07 17:39:53 1 Xem bài làm
12 nguyen manh dung10 0 phút - 39 giây2016-10-03 09:34:44 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Lan Anh10 0 phút - 39 giây2016-10-07 08:27:48 2 Xem bài làm
14 Nguyen manh dung10 0 phút - 40 giây2016-10-02 16:57:15 1 Xem bài làm
15 nguyen manh dung10 0 phút - 41 giây2016-10-02 16:55:29 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Khắc Minh Quân10 0 phút - 41 giây2018-01-18 20:10:47 5 Xem bài làm
17 nguyen manh dung10 0 phút - 44 giây2016-10-02 10:36:15 1 Xem bài làm
18 nguyen manh dung10 0 phút - 44 giây2016-10-02 10:39:15 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thảo Vân10 0 phút - 48 giây2017-09-14 19:59:34 5 Xem bài làm
20 nguyen manh dung10 0 phút - 49 giây2016-10-01 17:55:30 1 Xem bài làm
21 nguyen manh dung10 0 phút - 50 giây2016-10-02 10:23:54 1 Xem bài làm
22 Phan Hiếu Huy10 0 phút - 50 giây2017-01-16 19:42:20 1 Xem bài làm
23 Trần Như Thảo Sương10 0 phút - 53 giây2016-10-14 21:35:12 6 Xem bài làm
24 nguyen duc anh10 0 phút - 55 giây2016-10-02 16:50:53 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Bảo Ngân10 0 phút - 55 giây2016-12-13 13:27:14 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Phước Đạt10 0 phút - 56 giây2016-10-11 08:53:01 1 Xem bài làm
27 Anh Nguyễn10 0 phút - 56 giây2016-10-01 09:57:25 1 Xem bài làm
28 nguyen manh dung10 0 phút - 57 giây2016-10-02 10:29:39 1 Xem bài làm
29 HỒ BẢO KHÔI10 1 phút - 0 giây2016-10-25 18:36:50 1 Xem bài làm
30 dothanhphong10 1 phút - 0 giây2017-01-11 21:36:51 1 Xem bài làm
31 dothanhphong12310 1 phút - 0 giây2017-01-16 21:21:09 1 Xem bài làm
32 Hoàng C510 1 phút - 2 giây2016-12-15 16:57:25 1 Xem bài làm
33 Quân Bùi10 1 phút - 3 giây2016-11-22 21:53:08 1 Xem bài làm
34 Asuka Kurashina10 1 phút - 5 giây2016-12-15 21:27:57 1 Xem bài làm
35 chuberong10 1 phút - 5 giây2017-01-11 21:39:57 1 Xem bài làm
36 phamvanquyettam10 1 phút - 5 giây2017-09-13 20:19:30 9 Xem bài làm
37 unkalar10 1 phút - 6 giây2017-01-29 16:48:41 5 Xem bài làm
38 Son Gogeta10 1 phút - 6 giây2016-11-12 21:24:49 1 Xem bài làm
39 Phan Hiếu Huy10 1 phút - 6 giây2017-01-18 20:13:06 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 6 giây2017-03-29 21:01:43 1 Xem bài làm
41 mimi10 1 phút - 7 giây2016-10-02 09:58:27 1 Xem bài làm
42 Vũ Như Mai10 1 phút - 7 giây2017-10-13 15:31:57 1 Xem bài làm
43 Hiếu Nguyễn Quang10 1 phút - 8 giây2016-10-24 21:44:41 1 Xem bài làm
44 Vũ Gia An10 1 phút - 8 giây2017-02-07 16:25:03 1 Xem bài làm
45 Legendary Bombardment10 1 phút - 9 giây2016-10-24 00:25:36 1 Xem bài làm
46 Đăng Gia Phong10 1 phút - 10 giây2016-10-07 14:34:25 1 Xem bài làm
47 Uzumaki Naruto10 1 phút - 10 giây2016-11-04 20:53:56 1 Xem bài làm
48 ghghcgfcgfcfgcfgcxgfddfx10 1 phút - 10 giây2016-11-10 21:22:28 1 Xem bài làm
49 Conan10 1 phút - 10 giây2016-10-13 21:33:51 9 Xem bài làm
50 Mai Thanh Tân10 1 phút - 13 giây2016-11-17 09:39:17 1 Xem bài làm