Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5827

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Hiếu10 0 phút - 27 giây2017-04-06 20:51:32 1 Xem bài làm
2 nguyen manh dung10 0 phút - 30 giây2016-10-02 22:19:27 1 Xem bài làm
3 nguyen manh dung10 0 phút - 33 giây2016-10-04 17:19:47 1 Xem bài làm
4 nguyen manh dung10 0 phút - 33 giây2016-10-05 17:52:58 1 Xem bài làm
5 nguyen manh dung10 0 phút - 34 giây2016-10-07 17:42:13 1 Xem bài làm
6 nguyen manh dung10 0 phút - 35 giây2016-10-04 17:17:01 1 Xem bài làm
7 nguyen manh dung10 0 phút - 35 giây2016-10-03 10:02:01 1 Xem bài làm
8 nguyen manh dung10 0 phút - 35 giây2016-10-04 17:12:55 1 Xem bài làm
9 nguyen manh dung10 0 phút - 36 giây2016-10-05 17:50:41 1 Xem bài làm
10 nguyen manh dung10 0 phút - 37 giây2016-10-02 22:10:25 1 Xem bài làm
11 nguyen manh dung10 0 phút - 37 giây2016-10-07 17:39:53 1 Xem bài làm
12 nguyen manh dung10 0 phút - 39 giây2016-10-03 09:34:44 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Lan Anh10 0 phút - 39 giây2016-10-07 08:27:48 2 Xem bài làm
14 Nguyen manh dung10 0 phút - 40 giây2016-10-02 16:57:15 1 Xem bài làm
15 nguyen manh dung10 0 phút - 41 giây2016-10-02 16:55:29 1 Xem bài làm
16 nguyen manh dung10 0 phút - 44 giây2016-10-02 10:36:15 1 Xem bài làm
17 nguyen manh dung10 0 phút - 44 giây2016-10-02 10:39:15 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thảo Vân10 0 phút - 48 giây2017-09-14 19:59:34 5 Xem bài làm
19 nguyen manh dung10 0 phút - 49 giây2016-10-01 17:55:30 1 Xem bài làm
20 nguyen manh dung10 0 phút - 50 giây2016-10-02 10:23:54 1 Xem bài làm
21 Phan Hiếu Huy10 0 phút - 50 giây2017-01-16 19:42:20 1 Xem bài làm
22 Trần Như Thảo Sương10 0 phút - 53 giây2016-10-14 21:35:12 6 Xem bài làm
23 nguyen duc anh10 0 phút - 55 giây2016-10-02 16:50:53 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Bảo Ngân10 0 phút - 55 giây2016-12-13 13:27:14 1 Xem bài làm
25 Anh Nguyễn10 0 phút - 56 giây2016-10-01 09:57:25 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Phước Đạt10 0 phút - 56 giây2016-10-11 08:53:01 1 Xem bài làm
27 nguyen manh dung10 0 phút - 57 giây2016-10-02 10:29:39 1 Xem bài làm
28 HỒ BẢO KHÔI10 1 phút - 0 giây2016-10-25 18:36:50 1 Xem bài làm
29 dothanhphong10 1 phút - 0 giây2017-01-11 21:36:51 1 Xem bài làm
30 dothanhphong12310 1 phút - 0 giây2017-01-16 21:21:09 1 Xem bài làm
31 Hoàng C510 1 phút - 2 giây2016-12-15 16:57:25 1 Xem bài làm
32 Quân Bùi10 1 phút - 3 giây2016-11-22 21:53:08 1 Xem bài làm
33 Asuka Kurashina10 1 phút - 5 giây2016-12-15 21:27:57 1 Xem bài làm
34 chuberong10 1 phút - 5 giây2017-01-11 21:39:57 1 Xem bài làm
35 phamvanquyettam10 1 phút - 5 giây2017-09-13 20:19:30 9 Xem bài làm
36 Son Gogeta10 1 phút - 6 giây2016-11-12 21:24:49 1 Xem bài làm
37 Phan Hiếu Huy10 1 phút - 6 giây2017-01-18 20:13:06 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 6 giây2017-03-29 21:01:43 1 Xem bài làm
39 unkalar10 1 phút - 6 giây2017-01-29 16:48:41 5 Xem bài làm
40 mimi10 1 phút - 7 giây2016-10-02 09:58:27 1 Xem bài làm
41 Vũ Như Mai10 1 phút - 7 giây2017-10-13 15:31:57 1 Xem bài làm
42 Hiếu Nguyễn Quang10 1 phút - 8 giây2016-10-24 21:44:41 1 Xem bài làm
43 Vũ Gia An10 1 phút - 8 giây2017-02-07 16:25:03 1 Xem bài làm
44 Legendary Bombardment10 1 phút - 9 giây2016-10-24 00:25:36 1 Xem bài làm
45 Uzumaki Naruto10 1 phút - 10 giây2016-11-04 20:53:56 1 Xem bài làm
46 ghghcgfcgfcfgcfgcxgfddfx10 1 phút - 10 giây2016-11-10 21:22:28 1 Xem bài làm
47 Conan10 1 phút - 10 giây2016-10-13 21:33:51 9 Xem bài làm
48 Đăng Gia Phong10 1 phút - 10 giây2016-10-07 14:34:25 1 Xem bài làm
49 Mai Thanh Tân10 1 phút - 13 giây2016-11-17 09:39:17 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thị Giang Thanh10 1 phút - 13 giây2017-01-27 14:27:51 1 Xem bài làm