Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5484

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Hiếu10 0 phút - 27 giây2017-04-06 20:51:32 1 Xem bài làm
2 nguyen manh dung10 0 phút - 30 giây2016-10-02 22:19:27 1 Xem bài làm
3 nguyen manh dung10 0 phút - 33 giây2016-10-05 17:52:58 1 Xem bài làm
4 nguyen manh dung10 0 phút - 33 giây2016-10-04 17:19:47 1 Xem bài làm
5 nguyen manh dung10 0 phút - 34 giây2016-10-07 17:42:13 1 Xem bài làm
6 nguyen manh dung10 0 phút - 35 giây2016-10-04 17:17:01 1 Xem bài làm
7 nguyen manh dung10 0 phút - 35 giây2016-10-04 17:12:55 1 Xem bài làm
8 nguyen manh dung10 0 phút - 35 giây2016-10-03 10:02:01 1 Xem bài làm
9 nguyen manh dung10 0 phút - 36 giây2016-10-05 17:50:41 1 Xem bài làm
10 nguyen manh dung10 0 phút - 37 giây2016-10-07 17:39:53 1 Xem bài làm
11 nguyen manh dung10 0 phút - 37 giây2016-10-02 22:10:25 1 Xem bài làm
12 nguyen manh dung10 0 phút - 39 giây2016-10-03 09:34:44 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Lan Anh10 0 phút - 39 giây2016-10-07 08:27:48 2 Xem bài làm
14 Nguyen manh dung10 0 phút - 40 giây2016-10-02 16:57:15 1 Xem bài làm
15 nguyen manh dung10 0 phút - 41 giây2016-10-02 16:55:29 1 Xem bài làm
16 nguyen manh dung10 0 phút - 44 giây2016-10-02 10:39:15 1 Xem bài làm
17 nguyen manh dung10 0 phút - 44 giây2016-10-02 10:36:15 1 Xem bài làm
18 nguyen manh dung10 0 phút - 49 giây2016-10-01 17:55:30 1 Xem bài làm
19 Phan Hiếu Huy10 0 phút - 50 giây2017-01-16 19:42:20 1 Xem bài làm
20 nguyen manh dung10 0 phút - 50 giây2016-10-02 10:23:54 1 Xem bài làm
21 Trần Như Thảo Sương10 0 phút - 53 giây2016-10-14 21:35:12 6 Xem bài làm
22 nguyen duc anh10 0 phút - 55 giây2016-10-02 16:50:53 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Bảo Ngân10 0 phút - 55 giây2016-12-13 13:27:14 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Phước Đạt10 0 phút - 56 giây2016-10-11 08:53:01 1 Xem bài làm
25 Anh Nguyễn10 0 phút - 56 giây2016-10-01 09:57:25 1 Xem bài làm
26 nguyen manh dung10 0 phút - 57 giây2016-10-02 10:29:39 1 Xem bài làm
27 dothanhphong12310 1 phút - 0 giây2017-01-16 21:21:09 1 Xem bài làm
28 dothanhphong10 1 phút - 0 giây2017-01-11 21:36:51 1 Xem bài làm
29 HỒ BẢO KHÔI10 1 phút - 0 giây2016-10-25 18:36:50 1 Xem bài làm
30 Hoàng C510 1 phút - 2 giây2016-12-15 16:57:25 1 Xem bài làm
31 Quân Bùi10 1 phút - 3 giây2016-11-22 21:53:08 1 Xem bài làm
32 chuberong10 1 phút - 5 giây2017-01-11 21:39:57 1 Xem bài làm
33 Asuka Kurashina10 1 phút - 5 giây2016-12-15 21:27:57 1 Xem bài làm
34 unkalar10 1 phút - 6 giây2017-01-29 16:48:41 5 Xem bài làm
35 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 6 giây2017-03-29 21:01:43 1 Xem bài làm
36 Phan Hiếu Huy10 1 phút - 6 giây2017-01-18 20:13:06 1 Xem bài làm
37 Son Gogeta10 1 phút - 6 giây2016-11-12 21:24:49 1 Xem bài làm
38 mimi10 1 phút - 7 giây2016-10-02 09:58:27 1 Xem bài làm
39 Vũ Gia An10 1 phút - 8 giây2017-02-07 16:25:03 1 Xem bài làm
40 Hiếu Nguyễn Quang10 1 phút - 8 giây2016-10-24 21:44:41 1 Xem bài làm
41 Legendary Bombardment10 1 phút - 9 giây2016-10-24 00:25:36 1 Xem bài làm
42 ghghcgfcgfcfgcfgcxgfddfx10 1 phút - 10 giây2016-11-10 21:22:28 1 Xem bài làm
43 Uzumaki Naruto10 1 phút - 10 giây2016-11-04 20:53:56 1 Xem bài làm
44 Đăng Gia Phong10 1 phút - 10 giây2016-10-07 14:34:25 1 Xem bài làm
45 Conan10 1 phút - 10 giây2016-10-13 21:33:51 9 Xem bài làm
46 Nguyễn Thị Giang Thanh10 1 phút - 13 giây2017-01-27 14:27:51 1 Xem bài làm
47 Mai Thanh Tân10 1 phút - 13 giây2016-11-17 09:39:17 1 Xem bài làm
48 Lê Tiến Đạt10 1 phút - 14 giây2016-11-18 19:57:51 1 Xem bài làm
49 Hatake Kakasi10 1 phút - 15 giây2016-11-13 19:36:33 1 Xem bài làm
50 aaaaaaaaaaaaaaaa10 1 phút - 15 giây2016-10-23 18:47:35 1 Xem bài làm