Lớp 5 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Legendary Bombardment
10 điểm
Tiêu Viêm
10 điểm
Tsunayoshi Sawada
10 điểm
kazuto kiriyaga
10 điểm
Kudo Shinichi
10 điểm

Có 3216 người đã làm bài