Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2686

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 47 giây2017-02-20 20:29:15 1 Xem bài làm
2 huhu10 2 phút - 10 giây2017-01-11 12:00:58 1 Xem bài làm
3 trịnh thanh mai10 2 phút - 14 giây2017-02-18 20:20:19 1 Xem bài làm
4 Ngo Hoang MInh10 2 phút - 20 giây2016-12-25 09:40:03 1 Xem bài làm
5 Trần Bá Quang Trường10 2 phút - 22 giây2017-02-28 19:41:09 1 Xem bài làm
6 Mizuno Ami10 2 phút - 25 giây2016-12-12 19:24:01 1 Xem bài làm
7 Đào Minh Tiến10 2 phút - 27 giây2016-10-22 08:37:30 1 Xem bài làm
8 Mizuno Ami10 2 phút - 28 giây2017-01-22 16:17:42 1 Xem bài làm
9 Minh Nguyễn Cao10 2 phút - 35 giây2016-10-11 12:42:11 2 Xem bài làm
10 Cong chua sinh doi Mat Trang Mat Troi10 2 phút - 36 giây2017-02-19 14:25:54 1 Xem bài làm
11 Siêu nhân họ Đỗ10 2 phút - 38 giây2017-03-27 12:22:43 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Hương Lan10 2 phút - 44 giây2017-02-04 19:11:21 1 Xem bài làm
13 sieu nhan gao10 2 phút - 45 giây2017-02-18 13:44:23 1 Xem bài làm
14 Phạm Kiều Trang10 2 phút - 45 giây2017-01-14 16:19:09 1 Xem bài làm
15 Tổ Chức Akatsuki10 2 phút - 48 giây2017-01-25 20:09:58 1 Xem bài làm
16 Trần Huy Hoàng10 2 phút - 52 giây2016-12-17 16:12:08 1 Xem bài làm
17 nguyen manh hung10 2 phút - 52 giây2016-10-08 10:05:13 1 Xem bài làm
18 cửu vĩa10 2 phút - 53 giây2017-02-16 19:21:58 1 Xem bài làm
19 Ngo Hoang MInh10 2 phút - 53 giây2016-12-23 22:36:10 1 Xem bài làm
20 la thị my10 2 phút - 54 giây2016-12-12 18:26:55 1 Xem bài làm
21 adadadaada10 2 phút - 54 giây2016-10-08 21:09:51 1 Xem bài làm
22 Phượng Hoàng Lửa10 2 phút - 55 giây2016-11-06 20:48:13 1 Xem bài làm
23 phan thi truong vi10 2 phút - 55 giây2017-01-24 13:40:48 1 Xem bài làm
24 Song Tử Là TUI10 2 phút - 56 giây2016-10-23 13:50:53 1 Xem bài làm
25 Nguyen Nhat TRUONG10 2 phút - 59 giây2017-03-24 08:56:50 4 Xem bài làm
26 do hoang nguyen10 2 phút - 59 giây2016-12-02 20:36:47 4 Xem bài làm
27 phan hữu vượng10 2 phút - 59 giây2016-10-30 21:05:46 1 Xem bài làm
28 picolo10 3 phút - 0 giây2017-02-16 20:12:54 1 Xem bài làm
29 gohan10 3 phút - 0 giây2017-01-25 08:11:06 1 Xem bài làm
30 Đỗ Anh Đức10 3 phút - 2 giây2017-02-16 19:46:21 1 Xem bài làm
31 Jeon Jungkook10 3 phút - 4 giây2017-02-13 16:24:21 1 Xem bài làm
32 songuku10 3 phút - 5 giây2017-01-23 14:00:32 1 Xem bài làm
33 Phan Anh Thư10 3 phút - 6 giây2017-01-28 18:20:15 1 Xem bài làm
34 Vũ Thanh Tùng10 3 phút - 7 giây2017-02-08 22:37:02 1 Xem bài làm
35 NARUTO UZUMAKI10 3 phút - 7 giây2016-12-21 22:00:03 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Thị Lan Anh10 3 phút - 8 giây2016-10-01 09:44:36 1 Xem bài làm
37 sieu say gia10 3 phút - 9 giây2017-02-15 15:55:03 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Châu Phong10 3 phút - 10 giây2016-12-27 20:40:38 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Phương Nam10 3 phút - 10 giây2016-11-27 14:24:21 1 Xem bài làm
40 Đoàn Gia Hiếu10 3 phút - 11 giây2017-03-03 09:44:38 1 Xem bài làm
41 Đặng Thị Ý Nhi10 3 phút - 11 giây2016-12-31 09:30:47 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Đức Minh10 3 phút - 13 giây2016-10-03 12:56:18 1 Xem bài làm
43 nguyen manh hung10 3 phút - 15 giây2016-10-07 21:54:36 1 Xem bài làm
44 Tiểu thư Bạch Hậu10 3 phút - 16 giây2017-01-14 21:03:39 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thị Tuệ Nhi10 3 phút - 17 giây2017-01-01 10:02:40 1 Xem bài làm
46 Đỗ Minh Hùng10 3 phút - 19 giây2016-12-11 09:32:20 1 Xem bài làm
47 Phan Lac Vu Tiên10 3 phút - 22 giây2016-10-21 19:56:58 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thế Chiến10 3 phút - 23 giây2016-10-07 16:45:01 1 Xem bài làm
49 Vũ Trần Khánh An10 3 phút - 26 giây2016-11-01 19:09:19 1 Xem bài làm
50 nhan sieu khung10 3 phút - 30 giây2017-02-18 07:42:18 1 Xem bài làm