Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2760

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 47 giây2017-02-20 20:29:15 1 Xem bài làm
2 Lê Hoàng Dương10 1 phút - 54 giây2017-04-29 08:13:26 1 Xem bài làm
3 huhu10 2 phút - 10 giây2017-01-11 12:00:58 1 Xem bài làm
4 trịnh thanh mai10 2 phút - 14 giây2017-02-18 20:20:19 1 Xem bài làm
5 Beo hứng10 2 phút - 20 giây2017-04-29 08:17:28 1 Xem bài làm
6 Ngo Hoang MInh10 2 phút - 20 giây2016-12-25 09:40:03 1 Xem bài làm
7 Mizuno Ami10 2 phút - 25 giây2016-12-12 19:24:01 1 Xem bài làm
8 Đào Minh Tiến10 2 phút - 27 giây2016-10-22 08:37:30 1 Xem bài làm
9 Mizuno Ami10 2 phút - 28 giây2017-01-22 16:17:42 1 Xem bài làm
10 Minh Nguyễn Cao10 2 phút - 35 giây2016-10-11 12:42:11 2 Xem bài làm
11 Cong chua sinh doi Mat Trang Mat Troi10 2 phút - 36 giây2017-02-19 14:25:54 1 Xem bài làm
12 Siêu nhân họ Đỗ10 2 phút - 38 giây2017-03-27 12:22:43 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Hương Lan10 2 phút - 44 giây2017-02-04 19:11:21 1 Xem bài làm
14 sieu nhan gao10 2 phút - 45 giây2017-02-18 13:44:23 1 Xem bài làm
15 Phạm Kiều Trang10 2 phút - 45 giây2017-01-14 16:19:09 1 Xem bài làm
16 Tổ Chức Akatsuki10 2 phút - 48 giây2017-01-25 20:09:58 1 Xem bài làm
17 Trần Huy Hoàng10 2 phút - 52 giây2016-12-17 16:12:08 1 Xem bài làm
18 nguyen manh hung10 2 phút - 52 giây2016-10-08 10:05:13 1 Xem bài làm
19 cửu vĩa10 2 phút - 53 giây2017-02-16 19:21:58 1 Xem bài làm
20 Ngo Hoang MInh10 2 phút - 53 giây2016-12-23 22:36:10 1 Xem bài làm
21 la thị my10 2 phút - 54 giây2016-12-12 18:26:55 1 Xem bài làm
22 adadadaada10 2 phút - 54 giây2016-10-08 21:09:51 1 Xem bài làm
23 phan thi truong vi10 2 phút - 55 giây2017-01-24 13:40:48 1 Xem bài làm
24 Phượng Hoàng Lửa10 2 phút - 55 giây2016-11-06 20:48:13 1 Xem bài làm
25 Song Tử Là TUI10 2 phút - 56 giây2016-10-23 13:50:53 1 Xem bài làm
26 do hoang nguyen10 2 phút - 59 giây2016-12-02 20:36:47 4 Xem bài làm
27 phan hữu vượng10 2 phút - 59 giây2016-10-30 21:05:46 1 Xem bài làm
28 picolo10 3 phút - 0 giây2017-02-16 20:12:54 1 Xem bài làm
29 gohan10 3 phút - 0 giây2017-01-25 08:11:06 1 Xem bài làm
30 Đỗ Anh Đức10 3 phút - 2 giây2017-02-16 19:46:21 1 Xem bài làm
31 Lê Thanh Tùng10 3 phút - 3 giây2017-04-29 08:07:33 1 Xem bài làm
32 Jeon Jungkook10 3 phút - 4 giây2017-02-13 16:24:21 1 Xem bài làm
33 songuku10 3 phút - 5 giây2017-01-23 14:00:32 1 Xem bài làm
34 Phan Anh Thư10 3 phút - 6 giây2017-01-28 18:20:15 1 Xem bài làm
35 Vũ Thanh Tùng10 3 phút - 7 giây2017-02-08 22:37:02 1 Xem bài làm
36 NARUTO UZUMAKI10 3 phút - 7 giây2016-12-21 22:00:03 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thị Lan Anh10 3 phút - 8 giây2016-10-01 09:44:36 1 Xem bài làm
38 sieu say gia10 3 phút - 9 giây2017-02-15 15:55:03 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Châu Phong10 3 phút - 10 giây2016-12-27 20:40:38 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Phương Nam10 3 phút - 10 giây2016-11-27 14:24:21 1 Xem bài làm
41 Đoàn Gia Hiếu10 3 phút - 11 giây2017-03-03 09:44:38 1 Xem bài làm
42 Đặng Thị Ý Nhi10 3 phút - 11 giây2016-12-31 09:30:47 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Đức Minh10 3 phút - 13 giây2016-10-03 12:56:18 1 Xem bài làm
44 nguyen manh hung10 3 phút - 15 giây2016-10-07 21:54:36 1 Xem bài làm
45 Tiểu thư Bạch Hậu10 3 phút - 16 giây2017-01-14 21:03:39 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thị Tuệ Nhi10 3 phút - 17 giây2017-01-01 10:02:40 1 Xem bài làm
47 Đỗ Minh Hùng10 3 phút - 19 giây2016-12-11 09:32:20 1 Xem bài làm
48 Phan Lac Vu Tiên10 3 phút - 22 giây2016-10-21 19:56:58 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Thế Chiến10 3 phút - 23 giây2016-10-07 16:45:01 1 Xem bài làm
50 Phạm Minh Hiếu10 3 phút - 24 giây2017-07-15 09:50:17 1 Xem bài làm