Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2845

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Triệu Mẫn10 1 phút - 44 giây2017-11-05 12:28:55 1 Xem bài làm
2 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 47 giây2017-02-20 20:29:15 1 Xem bài làm
3 Lê Hoàng Dương10 1 phút - 54 giây2017-04-29 08:13:26 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Đình Toàn10 2 phút - 8 giây2017-11-20 14:21:10 1 Xem bài làm
5 huhu10 2 phút - 10 giây2017-01-11 12:00:58 1 Xem bài làm
6 trịnh thanh mai10 2 phút - 14 giây2017-02-18 20:20:19 1 Xem bài làm
7 nguyen quang trung10 2 phút - 18 giây2017-08-24 10:18:52 1 Xem bài làm
8 Ngo Hoang MInh10 2 phút - 20 giây2016-12-25 09:40:03 1 Xem bài làm
9 Beo hứng10 2 phút - 20 giây2017-04-29 08:17:28 1 Xem bài làm
10 aladin10 2 phút - 24 giây2017-08-05 08:09:39 1 Xem bài làm
11 Mizuno Ami10 2 phút - 25 giây2016-12-12 19:24:01 1 Xem bài làm
12 Đào Minh Tiến10 2 phút - 27 giây2016-10-22 08:37:30 1 Xem bài làm
13 Mizuno Ami10 2 phút - 28 giây2017-01-22 16:17:42 1 Xem bài làm
14 Minh Nguyễn Cao10 2 phút - 35 giây2016-10-11 12:42:11 2 Xem bài làm
15 Cong chua sinh doi Mat Trang Mat Troi10 2 phút - 36 giây2017-02-19 14:25:54 1 Xem bài làm
16 Siêu nhân họ Đỗ10 2 phút - 38 giây2017-03-27 12:22:43 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Hương Lan10 2 phút - 44 giây2017-02-04 19:11:21 1 Xem bài làm
18 Phạm Kiều Trang10 2 phút - 45 giây2017-01-14 16:19:09 1 Xem bài làm
19 sieu nhan gao10 2 phút - 45 giây2017-02-18 13:44:23 1 Xem bài làm
20 Tổ Chức Akatsuki10 2 phút - 48 giây2017-01-25 20:09:58 1 Xem bài làm
21 Chào Mừng Các Bạn10 2 phút - 48 giây2017-09-16 21:20:29 1 Xem bài làm
22 nguyen manh hung10 2 phút - 52 giây2016-10-08 10:05:13 1 Xem bài làm
23 Trần Huy Hoàng10 2 phút - 52 giây2016-12-17 16:12:08 1 Xem bài làm
24 Ngo Hoang MInh10 2 phút - 53 giây2016-12-23 22:36:10 1 Xem bài làm
25 cửu vĩa10 2 phút - 53 giây2017-02-16 19:21:58 1 Xem bài làm
26 la thị my10 2 phút - 54 giây2016-12-12 18:26:55 1 Xem bài làm
27 adadadaada10 2 phút - 54 giây2016-10-08 21:09:51 1 Xem bài làm
28 Phượng Hoàng Lửa10 2 phút - 55 giây2016-11-06 20:48:13 1 Xem bài làm
29 phan thi truong vi10 2 phút - 55 giây2017-01-24 13:40:48 1 Xem bài làm
30 Song Tử Là TUI10 2 phút - 56 giây2016-10-23 13:50:53 1 Xem bài làm
31 phan hữu vượng10 2 phút - 59 giây2016-10-30 21:05:46 1 Xem bài làm
32 do hoang nguyen10 2 phút - 59 giây2016-12-02 20:36:47 4 Xem bài làm
33 gohan10 3 phút - 0 giây2017-01-25 08:11:06 1 Xem bài làm
34 picolo10 3 phút - 0 giây2017-02-16 20:12:54 1 Xem bài làm
35 Đỗ Anh Đức10 3 phút - 2 giây2017-02-16 19:46:21 1 Xem bài làm
36 Lê Thanh Tùng10 3 phút - 3 giây2017-04-29 08:07:33 1 Xem bài làm
37 Jeon Jungkook10 3 phút - 4 giây2017-02-13 16:24:21 1 Xem bài làm
38 songuku10 3 phút - 5 giây2017-01-23 14:00:32 1 Xem bài làm
39 Phan Anh Thư10 3 phút - 6 giây2017-01-28 18:20:15 1 Xem bài làm
40 NARUTO UZUMAKI10 3 phút - 7 giây2016-12-21 22:00:03 1 Xem bài làm
41 Vũ Thanh Tùng10 3 phút - 7 giây2017-02-08 22:37:02 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Lan Anh10 3 phút - 8 giây2016-10-01 09:44:36 1 Xem bài làm
43 sieu say gia10 3 phút - 9 giây2017-02-15 15:55:03 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Phương Nam10 3 phút - 10 giây2016-11-27 14:24:21 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Châu Phong10 3 phút - 10 giây2016-12-27 20:40:38 1 Xem bài làm
46 Đặng Thị Ý Nhi10 3 phút - 11 giây2016-12-31 09:30:47 1 Xem bài làm
47 Đoàn Gia Hiếu10 3 phút - 11 giây2017-03-03 09:44:38 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Đức Minh10 3 phút - 13 giây2016-10-03 12:56:18 1 Xem bài làm
49 alibaba10 3 phút - 14 giây2017-08-04 07:53:23 1 Xem bài làm
50 nguyen manh hung10 3 phút - 15 giây2016-10-07 21:54:36 1 Xem bài làm