Lớp 3 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2264

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 43 giây2016-10-10 21:03:45 2 Xem bài làm
2 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 3 giây2016-10-09 20:45:28 1 Xem bài làm
3 Tô Minh Sơn10 1 phút - 14 giây2016-10-20 17:46:39 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Qúy Lê Minh10 1 phút - 25 giây2017-01-04 20:49:26 1 Xem bài làm
5 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 25 giây2016-10-06 12:24:20 1 Xem bài làm
6 Từ Thị Thanh Hương10 1 phút - 27 giây2017-01-18 12:09:44 1 Xem bài làm
7 Lê Nho Khoa10 1 phút - 33 giây2016-12-27 20:58:01 1 Xem bài làm
8 tran anh duy10 1 phút - 33 giây2016-10-22 14:46:55 1 Xem bài làm
9 Phan Thanh Tịnh10 1 phút - 36 giây2016-10-14 21:34:21 1 Xem bài làm
10 Vũ Xuân Huy10 1 phút - 39 giây2016-11-30 21:04:43 1 Xem bài làm
11 Phạm Chí Thức10 1 phút - 39 giây2016-11-19 12:03:57 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 40 giây2017-01-14 13:49:19 1 Xem bài làm
13 Trần Thanh Long10 1 phút - 43 giây2016-12-08 11:02:10 1 Xem bài làm
14 LẠC TRÔI10 1 phút - 44 giây2017-01-23 11:58:56 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 45 giây2017-01-12 20:11:15 1 Xem bài làm
16 Lương Tuyết Huỳnh10 1 phút - 46 giây2016-12-25 14:31:22 1 Xem bài làm
17 pham thi ngoc anh10 1 phút - 47 giây2016-11-22 21:13:53 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Ngọc Hải Dương10 1 phút - 47 giây2016-10-17 00:16:42 1 Xem bài làm
19 Trần Phương Thảo10 1 phút - 48 giây2017-01-21 15:41:10 1 Xem bài làm
20 Tran Manh Tien10 1 phút - 48 giây2016-11-19 10:30:44 1 Xem bài làm
21 Đặng Quốc Duy10 1 phút - 50 giây2017-01-17 08:21:45 1 Xem bài làm
22 Diana nguyễn10 1 phút - 51 giây2016-12-18 16:17:58 1 Xem bài làm
23 Đinh Tuấn Minh10 1 phút - 51 giây2017-01-17 08:26:50 1 Xem bài làm
24 tran nhan duyen10 1 phút - 52 giây2016-12-22 18:21:24 1 Xem bài làm
25 nguyen canh be10 1 phút - 54 giây2016-12-25 15:50:01 1 Xem bài làm
26 Dương Đức Hiếu10 1 phút - 55 giây2017-01-20 12:00:36 1 Xem bài làm
27 Nguyen Nhat TRUONG10 1 phút - 55 giây2016-10-09 19:18:01 1 Xem bài làm
28 nguyễn thanh bình10 1 phút - 58 giây2017-01-12 16:53:48 1 Xem bài làm
29 Quỳnh Nguyễn10 2 phút - 1 giây2017-01-16 20:04:36 1 Xem bài làm
30 Lê Hồng Nhung10 2 phút - 1 giây2016-12-28 19:25:10 1 Xem bài làm
31 Trần Đại Thành Danh10 2 phút - 1 giây2016-12-01 19:09:19 1 Xem bài làm
32 Do Manh10 2 phút - 1 giây2016-10-05 19:02:48 1 Xem bài làm
33 do hoang nguyen10 2 phút - 3 giây2016-12-01 21:00:56 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Mã Sinh10 2 phút - 4 giây2016-10-25 19:56:36 1 Xem bài làm
35 sdcfgr10 2 phút - 6 giây2016-11-22 21:03:06 1 Xem bài làm
36 Phan Phương10 2 phút - 6 giây2016-10-16 12:52:48 1 Xem bài làm
37 Nguyen Ngoc Vien10 2 phút - 7 giây2016-12-26 21:40:46 1 Xem bài làm
38 Hoàng Thị An10 2 phút - 7 giây2016-12-03 11:33:47 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Quang Thái10 2 phút - 8 giây2016-10-16 12:24:47 1 Xem bài làm
40 Minh Nhật The Thunder Assassin10 2 phút - 10 giây2016-10-13 16:15:20 1 Xem bài làm
41 dang anh duong duc10 2 phút - 11 giây2016-12-08 10:36:31 1 Xem bài làm
42 Edogawa Conan10 2 phút - 11 giây2016-10-16 23:19:21 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Khánh Huyền10 2 phút - 12 giây2017-01-16 19:14:48 1 Xem bài làm
44 duong quoc khanh10 2 phút - 12 giây2016-12-09 20:26:33 1 Xem bài làm
45 nguyen van anh10 2 phút - 14 giây2016-11-01 17:19:34 1 Xem bài làm
46 Lương Hương Giang10 2 phút - 15 giây2016-12-28 21:21:57 1 Xem bài làm
47 Thanhf10 2 phút - 15 giây2016-10-12 20:01:27 1 Xem bài làm
48 Mai Văn Tài10 2 phút - 17 giây2017-01-02 16:24:27 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Tiến Đạt10 2 phút - 17 giây2016-10-24 19:56:11 1 Xem bài làm
50 trương tuấn kiệt10 2 phút - 19 giây2016-10-11 19:55:25 1 Xem bài làm