Lớp 3 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2849

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 43 giây2016-10-10 21:03:45 2 Xem bài làm
2 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 3 giây2016-10-09 20:45:28 1 Xem bài làm
3 Tô Minh Sơn10 1 phút - 14 giây2016-10-20 17:46:39 1 Xem bài làm
4 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 25 giây2016-10-06 12:24:20 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Qúy Lê Minh10 1 phút - 25 giây2017-01-04 20:49:26 1 Xem bài làm
6 Từ Thị Thanh Hương10 1 phút - 27 giây2017-01-18 12:09:44 1 Xem bài làm
7 hẢI MESSI10 1 phút - 30 giây2017-02-10 18:47:31 1 Xem bài làm
8 tran anh duy10 1 phút - 33 giây2016-10-22 14:46:55 1 Xem bài làm
9 Lê Nho Khoa10 1 phút - 33 giây2016-12-27 20:58:01 1 Xem bài làm
10 Phan Thanh Tịnh10 1 phút - 36 giây2016-10-14 21:34:21 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 36 giây2018-06-19 15:18:17 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Minh Vũ10 1 phút - 39 giây2017-01-25 15:40:12 1 Xem bài làm
13 Phạm Chí Thức10 1 phút - 39 giây2016-11-19 12:03:57 1 Xem bài làm
14 Vũ Xuân Huy10 1 phút - 39 giây2016-11-30 21:04:43 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 40 giây2017-01-14 13:49:19 1 Xem bài làm
16 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 40 giây2017-02-01 20:14:59 1 Xem bài làm
17 băng hải tặc mũ rơm10 1 phút - 41 giây2017-02-16 10:05:20 1 Xem bài làm
18 Trần Thanh Long10 1 phút - 43 giây2016-12-08 11:02:10 1 Xem bài làm
19 LẠC TRÔI10 1 phút - 44 giây2017-01-23 11:58:56 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 45 giây2017-01-12 20:11:15 1 Xem bài làm
21 Lương Tuyết Huỳnh10 1 phút - 46 giây2016-12-25 14:31:22 1 Xem bài làm
22 pham thi ngoc anh10 1 phút - 47 giây2016-11-22 21:13:53 1 Xem bài làm
23 Tran Manh Tien10 1 phút - 48 giây2016-11-19 10:30:44 1 Xem bài làm
24 Trần Phương Thảo10 1 phút - 48 giây2017-01-21 15:41:10 1 Xem bài làm
25 Đặng Quốc Duy10 1 phút - 50 giây2017-01-17 08:21:45 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Minh Vũ10 1 phút - 50 giây2017-12-13 20:10:25 1 Xem bài làm
27 Diana nguyễn10 1 phút - 51 giây2016-12-18 16:17:58 1 Xem bài làm
28 Đinh Tuấn Minh10 1 phút - 51 giây2017-01-17 08:26:50 1 Xem bài làm
29 Angel of the eternal light legend10 1 phút - 51 giây2017-03-06 18:35:34 1 Xem bài làm
30 Eira10 1 phút - 51 giây2017-07-16 10:08:21 1 Xem bài làm
31 tran nhan duyen10 1 phút - 52 giây2016-12-22 18:21:24 1 Xem bài làm
32 Dương Đức Hiếu10 1 phút - 55 giây2017-01-20 12:00:36 1 Xem bài làm
33 nguyễn thanh bình10 1 phút - 58 giây2017-01-12 16:53:48 1 Xem bài làm
34 thủy thủ mặt trăng10 1 phút - 58 giây2017-02-21 09:27:39 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Trọng Hiếu10 1 phút - 59 giây2017-02-07 22:04:04 1 Xem bài làm
36 phạm uyên nhi10 1 phút - 59 giây2017-08-13 08:38:48 1 Xem bài làm
37 Quỳnh Nguyễn10 2 phút - 1 giây2017-01-16 20:04:36 1 Xem bài làm
38 Do Manh10 2 phút - 1 giây2016-10-05 19:02:48 1 Xem bài làm
39 Trần Đại Thành Danh10 2 phút - 1 giây2016-12-01 19:09:19 1 Xem bài làm
40 Lê Hồng Nhung10 2 phút - 1 giây2016-12-28 19:25:10 1 Xem bài làm
41 Cô Nàng Bí Ẩn10 2 phút - 2 giây2017-01-24 12:44:40 1 Xem bài làm
42 do hoang nguyen10 2 phút - 3 giây2016-12-01 21:00:56 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Mã Sinh10 2 phút - 4 giây2016-10-25 19:56:36 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Hồng Quân10 2 phút - 4 giây2017-03-01 11:24:30 1 Xem bài làm
45 sdcfgr10 2 phút - 6 giây2016-11-22 21:03:06 1 Xem bài làm
46 Phan Phương10 2 phút - 6 giây2016-10-16 12:52:48 1 Xem bài làm
47 Hoàng Thị An10 2 phút - 7 giây2016-12-03 11:33:47 1 Xem bài làm
48 Nguyen Ngoc Vien10 2 phút - 7 giây2016-12-26 21:40:46 1 Xem bài làm
49 Cong chua hanh phuc10 2 phút - 7 giây2017-01-25 08:38:46 1 Xem bài làm
50 Đôraemon10 2 phút - 8 giây2017-12-20 18:08:37 1 Xem bài làm