Lớp 3 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2739

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 43 giây2016-10-10 21:03:45 2 Xem bài làm
2 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 3 giây2016-10-09 20:45:28 1 Xem bài làm
3 Tô Minh Sơn10 1 phút - 14 giây2016-10-20 17:46:39 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Qúy Lê Minh10 1 phút - 25 giây2017-01-04 20:49:26 1 Xem bài làm
5 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 25 giây2016-10-06 12:24:20 1 Xem bài làm
6 Từ Thị Thanh Hương10 1 phút - 27 giây2017-01-18 12:09:44 1 Xem bài làm
7 hẢI MESSI10 1 phút - 30 giây2017-02-10 18:47:31 1 Xem bài làm
8 Lê Nho Khoa10 1 phút - 33 giây2016-12-27 20:58:01 1 Xem bài làm
9 tran anh duy10 1 phút - 33 giây2016-10-22 14:46:55 1 Xem bài làm
10 Phan Thanh Tịnh10 1 phút - 36 giây2016-10-14 21:34:21 1 Xem bài làm
11 Vũ Xuân Huy10 1 phút - 39 giây2016-11-30 21:04:43 1 Xem bài làm
12 Phạm Chí Thức10 1 phút - 39 giây2016-11-19 12:03:57 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Minh Vũ10 1 phút - 39 giây2017-01-25 15:40:12 1 Xem bài làm
14 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 40 giây2017-02-01 20:14:59 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 40 giây2017-01-14 13:49:19 1 Xem bài làm
16 băng hải tặc mũ rơm10 1 phút - 41 giây2017-02-16 10:05:20 1 Xem bài làm
17 Trần Thanh Long10 1 phút - 43 giây2016-12-08 11:02:10 1 Xem bài làm
18 LẠC TRÔI10 1 phút - 44 giây2017-01-23 11:58:56 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 45 giây2017-01-12 20:11:15 1 Xem bài làm
20 Lương Tuyết Huỳnh10 1 phút - 46 giây2016-12-25 14:31:22 1 Xem bài làm
21 daotranquanghuy10 1 phút - 47 giây2017-02-15 18:11:02 1 Xem bài làm
22 pham thi ngoc anh10 1 phút - 47 giây2016-11-22 21:13:53 1 Xem bài làm
23 Trần Phương Thảo10 1 phút - 48 giây2017-01-21 15:41:10 1 Xem bài làm
24 Tran Manh Tien10 1 phút - 48 giây2016-11-19 10:30:44 1 Xem bài làm
25 Đặng Quốc Duy10 1 phút - 50 giây2017-01-17 08:21:45 1 Xem bài làm
26 Eira10 1 phút - 51 giây2017-07-16 10:08:21 1 Xem bài làm
27 thiên thần sức mạnh quyền năng trí tuệ10 1 phút - 51 giây2017-03-06 18:35:34 1 Xem bài làm
28 Đinh Tuấn Minh10 1 phút - 51 giây2017-01-17 08:26:50 1 Xem bài làm
29 Diana nguyễn10 1 phút - 51 giây2016-12-18 16:17:58 1 Xem bài làm
30 tran nhan duyen10 1 phút - 52 giây2016-12-22 18:21:24 1 Xem bài làm
31 Dương Đức Hiếu10 1 phút - 55 giây2017-01-20 12:00:36 1 Xem bài làm
32 thủy thủ mặt trăng10 1 phút - 58 giây2017-02-21 09:27:39 1 Xem bài làm
33 nguyễn thanh bình10 1 phút - 58 giây2017-01-12 16:53:48 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Trọng Hiếu10 1 phút - 59 giây2017-02-07 22:04:04 1 Xem bài làm
35 Quỳnh Nguyễn10 2 phút - 1 giây2017-01-16 20:04:36 1 Xem bài làm
36 Lê Hồng Nhung10 2 phút - 1 giây2016-12-28 19:25:10 1 Xem bài làm
37 Trần Đại Thành Danh10 2 phút - 1 giây2016-12-01 19:09:19 1 Xem bài làm
38 Do Manh10 2 phút - 1 giây2016-10-05 19:02:48 1 Xem bài làm
39 Cô Nàng Bí Ẩn10 2 phút - 2 giây2017-01-24 12:44:40 1 Xem bài làm
40 do hoang nguyen10 2 phút - 3 giây2016-12-01 21:00:56 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Hồng Quân10 2 phút - 4 giây2017-03-01 11:24:30 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Mã Sinh10 2 phút - 4 giây2016-10-25 19:56:36 1 Xem bài làm
43 sdcfgr10 2 phút - 6 giây2016-11-22 21:03:06 1 Xem bài làm
44 Phan Phương10 2 phút - 6 giây2016-10-16 12:52:48 1 Xem bài làm
45 Cong chua hanh phuc10 2 phút - 7 giây2017-01-25 08:38:46 1 Xem bài làm
46 Nguyen Ngoc Vien10 2 phút - 7 giây2016-12-26 21:40:46 1 Xem bài làm
47 Hoàng Thị An10 2 phút - 7 giây2016-12-03 11:33:47 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Quang Thái10 2 phút - 8 giây2016-10-16 12:24:47 1 Xem bài làm
49 nguyen duc hiep10 2 phút - 9 giây2017-02-16 19:41:16 1 Xem bài làm
50 Lê Hữu Chí Kiên10 2 phút - 10 giây2017-03-11 14:59:30 1 Xem bài làm