Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3573

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 43 giây2016-10-10 21:03:45 2 Xem bài làm
2 Tô Minh Sơn10 0 phút - 57 giây2020-03-31 21:29:09 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 3 giây2016-10-09 20:45:28 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Mai Quế Trâm10 1 phút - 18 giây2020-04-13 19:53:12 2 Xem bài làm
5 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 25 giây2016-10-06 12:24:20 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Qúy Lê Minh10 1 phút - 25 giây2017-01-04 20:49:26 1 Xem bài làm
7 Từ Thị Thanh Hương10 1 phút - 27 giây2017-01-18 12:09:44 1 Xem bài làm
8 hẢI MESSI10 1 phút - 30 giây2017-02-10 18:47:31 1 Xem bài làm
9 tran anh duy10 1 phút - 33 giây2016-10-22 14:46:55 1 Xem bài làm
10 Lê Nho Khoa10 1 phút - 33 giây2016-12-27 20:58:01 1 Xem bài làm
11 Phan Thanh Tịnh10 1 phút - 36 giây2016-10-14 21:34:21 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 36 giây2018-06-19 15:18:17 1 Xem bài làm
13 Vũ Xuân Huy10 1 phút - 39 giây2016-11-30 21:04:43 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Minh Vũ10 1 phút - 39 giây2017-01-25 15:40:12 1 Xem bài làm
15 Phạm Chí Thức10 1 phút - 39 giây2016-11-19 12:03:57 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 40 giây2017-01-14 13:49:19 1 Xem bài làm
17 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 40 giây2017-02-01 20:14:59 1 Xem bài làm
18 băng hải tặc mũ rơm10 1 phút - 41 giây2017-02-16 10:05:20 1 Xem bài làm
19 Trần Thanh Long10 1 phút - 43 giây2016-12-08 11:02:10 1 Xem bài làm
20 LẠC TRÔI10 1 phút - 44 giây2017-01-23 11:58:56 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Gia Bảo10 1 phút - 44 giây2021-07-16 16:14:41 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 45 giây2017-01-12 20:11:15 1 Xem bài làm
23 Ngô Thị Tuyết Nhi10 1 phút - 45 giây2021-08-04 16:02:54 1 Xem bài làm
24 Lương Tuyết Huỳnh10 1 phút - 46 giây2016-12-25 14:31:22 1 Xem bài làm
25 pham thi ngoc anh10 1 phút - 47 giây2016-11-22 21:13:53 1 Xem bài làm
26 Trần Phương Thảo10 1 phút - 48 giây2017-01-21 15:41:10 1 Xem bài làm
27 Hoàng Khánh Linh10 1 phút - 48 giây2021-02-23 15:21:13 1 Xem bài làm
28 Tran Manh Tien10 1 phút - 48 giây2016-11-19 10:30:44 1 Xem bài làm
29 Đặng Quốc Duy10 1 phút - 50 giây2017-01-17 08:21:45 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Minh Vũ10 1 phút - 50 giây2017-12-13 20:10:25 1 Xem bài làm
31 Angel of the eternal light legend10 1 phút - 51 giây2017-03-06 18:35:34 1 Xem bài làm
32 Eira10 1 phút - 51 giây2017-07-16 10:08:21 1 Xem bài làm
33 Diana nguyễn10 1 phút - 51 giây2016-12-18 16:17:58 1 Xem bài làm
34 Đinh Tuấn Minh10 1 phút - 51 giây2017-01-17 08:26:50 1 Xem bài làm
35 tran nhan duyen10 1 phút - 52 giây2016-12-22 18:21:24 1 Xem bài làm
36 Dương Đức Hiếu10 1 phút - 55 giây2017-01-20 12:00:36 1 Xem bài làm
37 nguyễn thanh bình10 1 phút - 58 giây2017-01-12 16:53:48 1 Xem bài làm
38 thủy thủ mặt trăng10 1 phút - 58 giây2017-02-21 09:27:39 1 Xem bài làm
39 phạm uyên nhi10 1 phút - 59 giây2017-08-13 08:38:48 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Trọng Hiếu10 1 phút - 59 giây2017-02-07 22:04:04 1 Xem bài làm
41 Do Manh10 2 phút - 1 giây2016-10-05 19:02:48 1 Xem bài làm
42 Trần Đại Thành Danh10 2 phút - 1 giây2016-12-01 19:09:19 1 Xem bài làm
43 Lê Hồng Nhung10 2 phút - 1 giây2016-12-28 19:25:10 1 Xem bài làm
44 Quỳnh Nguyễn10 2 phút - 1 giây2017-01-16 20:04:36 1 Xem bài làm
45 Cô Nàng Bí Ẩn10 2 phút - 2 giây2017-01-24 12:44:40 1 Xem bài làm
46 do hoang nguyen10 2 phút - 3 giây2016-12-01 21:00:56 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Mã Sinh10 2 phút - 4 giây2016-10-25 19:56:36 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Hồng Quân10 2 phút - 4 giây2017-03-01 11:24:30 1 Xem bài làm
49 Phan Phương10 2 phút - 6 giây2016-10-16 12:52:48 1 Xem bài làm
50 sdcfgr10 2 phút - 6 giây2016-11-22 21:03:06 1 Xem bài làm