Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 6974

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 47 giây2016-10-10 20:58:37 1 Xem bài làm
2 Băng Gía10 0 phút - 48 giây2016-10-28 15:19:24 1 Xem bài làm
3 nguyen duc vu10 0 phút - 50 giây2016-12-03 19:38:29 1 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 51 giây2016-10-20 17:57:55 1 Xem bài làm
5 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 53 giây2016-10-26 05:50:57 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 54 giây2016-11-13 18:52:49 1 Xem bài làm
7 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 54 giây2017-02-11 09:25:00 1 Xem bài làm
8 Mỹ Anh10 0 phút - 55 giây2016-10-23 09:58:15 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 55 giây2016-11-14 12:02:14 1 Xem bài làm
10 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 56 giây2016-10-21 20:59:47 1 Xem bài làm
11 Leonard Daniel Arnold10 0 phút - 56 giây2017-01-03 21:51:41 1 Xem bài làm
12 Nobita Kun10 0 phút - 59 giây2017-02-04 10:50:03 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Văn Tiến10 0 phút - 59 giây2021-09-17 22:19:18 1 Xem bài làm
14 Hắc Long10 0 phút - 59 giây2016-10-20 03:35:45 1 Xem bài làm
15 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 59 giây2016-10-21 17:16:13 1 Xem bài làm
16 do hoang nguyen10 1 phút - 7 giây2017-01-03 21:57:43 3 Xem bài làm
17 Songoku10 1 phút - 8 giây2017-02-09 11:30:44 1 Xem bài làm
18 Đặng Công Thực10 1 phút - 9 giây2016-10-20 03:39:02 1 Xem bài làm
19 Trần Thành Đức10 1 phút - 9 giây2016-11-22 10:40:34 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Quang Huy10 1 phút - 9 giây2016-12-30 12:04:01 1 Xem bài làm
21 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 9 giây2016-10-08 16:53:46 1 Xem bài làm
22 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 9 giây2016-10-20 01:50:40 1 Xem bài làm
23 Duong Thi Minh10 1 phút - 10 giây2017-02-19 13:34:00 1 Xem bài làm
24 Thần Tuần Long10 1 phút - 11 giây2016-10-20 03:32:32 1 Xem bài làm
25 trần công lý10 1 phút - 11 giây2016-11-16 11:52:46 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Thế Anh10 1 phút - 11 giây2016-12-15 13:17:22 1 Xem bài làm
27 Băng Hải Tặc Death10 1 phút - 12 giây2016-10-20 03:12:47 1 Xem bài làm
28 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 14 giây2016-10-06 12:44:18 1 Xem bài làm
29 Phan Thanh Tịnh10 1 phút - 14 giây2016-10-14 21:32:21 1 Xem bài làm
30 Băng Hải Tặc Death 410 1 phút - 14 giây2016-12-06 12:13:46 1 Xem bài làm
31 Đào Minh Tiến10 1 phút - 15 giây2016-10-19 02:20:43 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Quỳnh Anh10 1 phút - 15 giây2016-12-08 13:15:57 1 Xem bài làm
33 Đinh Hoàng Huy10 1 phút - 16 giây2017-01-19 21:20:19 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Mai lan10 1 phút - 17 giây2017-01-15 21:25:01 1 Xem bài làm
35 Phí Công Đức10 1 phút - 17 giây2017-01-18 21:06:14 1 Xem bài làm
36 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 17 giây2017-02-01 20:50:39 1 Xem bài làm
37 Tsubasa10 1 phút - 18 giây2017-01-23 18:20:01 1 Xem bài làm
38 Hồ Bảo Huy10 1 phút - 18 giây2017-01-31 21:26:21 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 18 giây2016-10-09 20:43:13 1 Xem bài làm
40 lê xuân tùng10 1 phút - 18 giây2016-10-21 19:52:36 1 Xem bài làm
41 Kim Ngọc Yên10 1 phút - 18 giây2016-10-27 19:49:53 1 Xem bài làm
42 giakhiemchit10 1 phút - 19 giây2016-12-02 21:11:29 1 Xem bài làm
43 Bất Tử Điểu10 1 phút - 19 giây2016-12-04 18:56:12 1 Xem bài làm
44 Pham Khac Tuan10 1 phút - 19 giây2017-02-22 10:35:37 1 Xem bài làm
45 Vũ Thùy Linh10 1 phút - 19 giây2017-01-15 11:32:32 4 Xem bài làm
46 Đặng Trần Thảo Vi10 1 phút - 20 giây2017-02-17 10:17:02 1 Xem bài làm
47 do tien dung10 1 phút - 20 giây2017-02-17 15:30:16 1 Xem bài làm
48 la thị my10 1 phút - 21 giây2016-11-10 10:46:45 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Sỹ Anh Đức10 1 phút - 22 giây2016-10-17 09:55:41 1 Xem bài làm
50 Rồng Mặt Xệ10 1 phút - 22 giây2016-10-20 02:58:42 1 Xem bài làm