Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 13490

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 19 giây2016-10-22 10:50:26 1 Xem bài làm
2 Hải Tặc Gokaigers10 0 phút - 19 giây2017-01-12 21:14:59 1 Xem bài làm
3 nguyen duc vu10 0 phút - 19 giây2016-11-26 10:51:03 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 20 giây2016-11-14 11:57:19 1 Xem bài làm
5 Băng Gía10 0 phút - 20 giây2016-10-28 15:18:17 1 Xem bài làm
6 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 20 giây2016-10-21 17:18:07 1 Xem bài làm
7 Đặng Công Thực10 0 phút - 21 giây2016-10-28 15:54:40 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 22 giây2016-11-13 18:40:00 1 Xem bài làm
9 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 22 giây2016-10-20 17:56:06 1 Xem bài làm
10 Hắc Long10 0 phút - 22 giây2016-10-20 03:34:13 1 Xem bài làm
11 Tuần Long10 0 phút - 23 giây2016-10-22 11:17:59 1 Xem bài làm
12 Thần Tuần Long10 0 phút - 23 giây2016-10-20 03:28:37 1 Xem bài làm
13 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 23 giây2016-10-26 05:49:40 1 Xem bài làm
14 nguyen quang trung10 0 phút - 24 giây2016-10-10 20:57:11 2 Xem bài làm
15 Trần Bá Quang Nhật10 0 phút - 24 giây2017-01-13 10:27:52 1 Xem bài làm
16 HUEQUANG10 0 phút - 25 giây2017-01-12 21:11:58 1 Xem bài làm
17 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 25 giây2016-10-20 02:59:22 1 Xem bài làm
18 ROMAN REGINS10 0 phút - 25 giây2016-10-05 06:25:28 1 Xem bài làm
19 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 26 giây2016-10-20 03:08:29 1 Xem bài làm
20 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2016-12-23 17:27:41 1 Xem bài làm
21 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2016-12-22 13:58:45 1 Xem bài làm
22 That Tinh10 0 phút - 27 giây2016-10-08 06:29:07 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Quang Minh10 0 phút - 27 giây2017-01-14 17:18:58 1 Xem bài làm
24 do hoang nguyen10 0 phút - 28 giây2017-01-03 22:19:57 6 Xem bài làm
25 dân chơi đây10 0 phút - 28 giây2016-12-26 19:25:27 1 Xem bài làm
26 nguyễn thanh ngân10 0 phút - 28 giây2016-11-13 11:21:14 1 Xem bài làm
27 Mizuki Kanzaki10 0 phút - 28 giây2016-11-09 18:21:51 1 Xem bài làm
28 Natsu Dragneel10 0 phút - 28 giây2016-10-27 11:48:41 1 Xem bài làm
29 Trần Mỹ Anh10 0 phút - 28 giây2016-10-16 18:51:43 1 Xem bài làm
30 CAUSE I LOVE YOU10 0 phút - 28 giây2016-10-05 06:24:02 1 Xem bài làm
31 fgijijit10 0 phút - 29 giây2016-12-29 19:12:32 1 Xem bài làm
32 zombie10 0 phút - 30 giây2016-11-19 07:23:41 1 Xem bài làm
33 nguyenphuonglinh10 0 phút - 30 giây2016-11-17 20:15:44 1 Xem bài làm
34 quách thị thu huyền10 0 phút - 30 giây2016-12-16 22:33:02 7 Xem bài làm
35 Cô Bé Đáng Yêu10 0 phút - 30 giây2017-01-06 10:42:53 1 Xem bài làm
36 Lưu Ngọc Thái Sơn10 0 phút - 30 giây2016-12-27 22:59:45 1 Xem bài làm
37 tran messi10 0 phút - 30 giây2016-12-27 18:18:25 1 Xem bài làm
38 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 30 giây2016-12-21 13:02:21 1 Xem bài làm
39 Đại là dại đây10 0 phút - 30 giây2016-12-18 12:43:35 1 Xem bài làm
40 Ayuki Yuuki10 0 phút - 31 giây2016-11-25 19:37:32 1 Xem bài làm
41 con người bao dung10 0 phút - 31 giây2016-11-06 14:10:06 1 Xem bài làm
42 Kẻ Huỷ Diệt10 0 phút - 31 giây2016-10-27 20:35:12 1 Xem bài làm
43 YOU ARE MY EVERTHING10 0 phút - 31 giây2016-10-17 06:40:06 1 Xem bài làm
44 WWE10 0 phút - 31 giây2016-10-08 06:23:50 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thế Anh10 0 phút - 31 giây2016-12-15 13:04:51 1 Xem bài làm
46 Uzumaki Naruto10 0 phút - 32 giây2016-12-10 20:19:12 6 Xem bài làm
47 Nguyễn Thu Hằng10 0 phút - 32 giây2017-01-15 15:08:00 1 Xem bài làm
48 Pujimine Yukiko10 0 phút - 32 giây2017-01-13 21:47:16 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Thị Kiều Nga10 0 phút - 32 giây2016-12-11 17:52:34 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Anh Linh Dragon Ball10 0 phút - 32 giây2016-11-21 10:31:38 1 Xem bài làm