Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 17144

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 19 giây2016-10-22 10:50:26 1 Xem bài làm
2 nguyen duc vu10 0 phút - 19 giây2016-11-26 10:51:03 1 Xem bài làm
3 Hải Tặc Gokaigers10 0 phút - 19 giây2017-01-12 21:14:59 1 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 20 giây2016-10-21 17:18:07 1 Xem bài làm
5 Băng Gía10 0 phút - 20 giây2016-10-28 15:18:17 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 20 giây2016-11-14 11:57:19 1 Xem bài làm
7 Đặng Công Thực10 0 phút - 21 giây2016-10-28 15:54:40 1 Xem bài làm
8 Hắc Long10 0 phút - 22 giây2016-10-20 03:34:13 1 Xem bài làm
9 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 22 giây2016-10-20 17:56:06 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 22 giây2016-11-13 18:40:00 1 Xem bài làm
11 Dragonsvip10 0 phút - 23 giây2017-02-09 20:00:14 1 Xem bài làm
12 Thần Tuần Long10 0 phút - 23 giây2016-10-20 03:28:37 1 Xem bài làm
13 Tuần Long10 0 phút - 23 giây2016-10-22 11:17:59 1 Xem bài làm
14 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 23 giây2016-10-26 05:49:40 1 Xem bài làm
15 Trần Bá Quang Nhật10 0 phút - 24 giây2017-01-13 10:27:52 1 Xem bài làm
16 Lục sVip10 0 phút - 24 giây2017-02-26 09:03:33 1 Xem bài làm
17 nguyen quang trung10 0 phút - 24 giây2016-10-10 20:57:11 2 Xem bài làm
18 HUEQUANG10 0 phút - 25 giây2017-01-12 21:11:58 1 Xem bài làm
19 Trần Quang Huy10 0 phút - 25 giây2017-01-24 20:38:09 1 Xem bài làm
20 Lan Phúc10 0 phút - 25 giây2017-02-11 23:20:39 1 Xem bài làm
21 ROMAN REGINS10 0 phút - 25 giây2016-10-05 06:25:28 1 Xem bài làm
22 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 25 giây2016-10-20 02:59:22 1 Xem bài làm
23 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 26 giây2016-10-20 03:08:29 1 Xem bài làm
24 Jack Hammer Gold10 0 phút - 26 giây2017-07-10 10:15:06 1 Xem bài làm
25 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2016-12-23 17:27:41 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Quang Minh10 0 phút - 27 giây2017-01-14 17:18:58 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Minh Khánh10 0 phút - 27 giây2017-03-19 19:54:35 1 Xem bài làm
28 That Tinh10 0 phút - 27 giây2016-10-08 06:29:07 1 Xem bài làm
29 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2016-12-22 13:58:45 1 Xem bài làm
30 Mizuki Kanzaki10 0 phút - 28 giây2016-11-09 18:21:51 1 Xem bài làm
31 nguyễn thanh ngân10 0 phút - 28 giây2016-11-13 11:21:14 1 Xem bài làm
32 dân chơi đây10 0 phút - 28 giây2016-12-26 19:25:27 1 Xem bài làm
33 lang tu hao hoa10 0 phút - 28 giây2017-02-20 07:20:04 1 Xem bài làm
34 CAUSE I LOVE YOU10 0 phút - 28 giây2016-10-05 06:24:02 1 Xem bài làm
35 do hoang nguyen10 0 phút - 28 giây2017-01-03 22:19:57 6 Xem bài làm
36 Trần Mỹ Anh10 0 phút - 28 giây2016-10-16 18:51:43 1 Xem bài làm
37 Natsu Dragneel10 0 phút - 28 giây2016-10-27 11:48:41 1 Xem bài làm
38 Vu Ngoc Mai10 0 phút - 29 giây2017-02-12 21:44:17 1 Xem bài làm
39 fgijijit10 0 phút - 29 giây2016-12-29 19:12:32 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Thu Phương10 0 phút - 29 giây2017-01-26 16:06:46 1 Xem bài làm
41 Lưu Ngọc Thái Sơn10 0 phút - 30 giây2016-12-27 22:59:45 1 Xem bài làm
42 Cô Bé Đáng Yêu10 0 phút - 30 giây2017-01-06 10:42:53 1 Xem bài làm
43 nguyenphuonglinh10 0 phút - 30 giây2016-11-17 20:15:44 1 Xem bài làm
44 hẢI MESSI10 0 phút - 30 giây2017-02-10 18:37:13 1 Xem bài làm
45 zombie10 0 phút - 30 giây2016-11-19 07:23:41 1 Xem bài làm
46 Kinomoto Sakura10 0 phút - 30 giây2017-02-16 22:00:15 1 Xem bài làm
47 Đại là dại đây10 0 phút - 30 giây2016-12-18 12:43:35 1 Xem bài làm
48 Trịnh Thị Nhung10 0 phút - 30 giây2017-09-18 14:38:40 1 Xem bài làm
49 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 30 giây2016-12-21 13:02:21 1 Xem bài làm
50 quách thị thu huyền10 0 phút - 30 giây2016-12-16 22:33:02 7 Xem bài làm