Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 17303

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 19 giây2016-10-22 10:50:26 1 Xem bài làm
2 nguyen duc vu10 0 phút - 19 giây2016-11-26 10:51:03 1 Xem bài làm
3 Hải Tặc Gokaigers10 0 phút - 19 giây2017-01-12 21:14:59 1 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 20 giây2016-10-21 17:18:07 1 Xem bài làm
5 Băng Gía10 0 phút - 20 giây2016-10-28 15:18:17 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 20 giây2016-11-14 11:57:19 1 Xem bài làm
7 Đặng Công Thực10 0 phút - 21 giây2016-10-28 15:54:40 1 Xem bài làm
8 Hắc Long10 0 phút - 22 giây2016-10-20 03:34:13 1 Xem bài làm
9 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 22 giây2016-10-20 17:56:06 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 22 giây2016-11-13 18:40:00 1 Xem bài làm
11 Dragonsvip10 0 phút - 23 giây2017-02-09 20:00:14 1 Xem bài làm
12 Thần Tuần Long10 0 phút - 23 giây2016-10-20 03:28:37 1 Xem bài làm
13 Tuần Long10 0 phút - 23 giây2016-10-22 11:17:59 1 Xem bài làm
14 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 23 giây2016-10-26 05:49:40 1 Xem bài làm
15 Trần Bá Quang Nhật10 0 phút - 24 giây2017-01-13 10:27:52 1 Xem bài làm
16 Lục sVip10 0 phút - 24 giây2017-02-26 09:03:33 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 24 giây2017-12-06 07:32:19 1 Xem bài làm
18 nguyen quang trung10 0 phút - 24 giây2016-10-10 20:57:11 2 Xem bài làm
19 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 25 giây2016-10-20 02:59:22 1 Xem bài làm
20 HUEQUANG10 0 phút - 25 giây2017-01-12 21:11:58 1 Xem bài làm
21 Trần Quang Huy10 0 phút - 25 giây2017-01-24 20:38:09 1 Xem bài làm
22 Lan Phúc10 0 phút - 25 giây2017-02-11 23:20:39 1 Xem bài làm
23 ROMAN REGINS10 0 phút - 25 giây2016-10-05 06:25:28 1 Xem bài làm
24 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 26 giây2016-10-20 03:08:29 1 Xem bài làm
25 Jack Hammer Gold10 0 phút - 26 giây2017-07-10 10:15:06 1 Xem bài làm
26 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2016-12-22 13:58:45 1 Xem bài làm
27 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2016-12-23 17:27:41 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Quang Minh10 0 phút - 27 giây2017-01-14 17:18:58 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Minh Khánh10 0 phút - 27 giây2017-03-19 19:54:35 1 Xem bài làm
30 Bùi Thái Sang10 0 phút - 27 giây2017-12-20 08:30:05 1 Xem bài làm
31 That Tinh10 0 phút - 27 giây2016-10-08 06:29:07 1 Xem bài làm
32 Trần Mỹ Anh10 0 phút - 28 giây2016-10-16 18:51:43 1 Xem bài làm
33 Natsu Dragneel10 0 phút - 28 giây2016-10-27 11:48:41 1 Xem bài làm
34 Mizuki Kanzaki10 0 phút - 28 giây2016-11-09 18:21:51 1 Xem bài làm
35 nguyễn thanh ngân10 0 phút - 28 giây2016-11-13 11:21:14 1 Xem bài làm
36 dân chơi đây10 0 phút - 28 giây2016-12-26 19:25:27 1 Xem bài làm
37 lang tu hao hoa10 0 phút - 28 giây2017-02-20 07:20:04 1 Xem bài làm
38 CAUSE I LOVE YOU10 0 phút - 28 giây2016-10-05 06:24:02 1 Xem bài làm
39 do hoang nguyen10 0 phút - 28 giây2017-01-03 22:19:57 6 Xem bài làm
40 fgijijit10 0 phút - 29 giây2016-12-29 19:12:32 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thị Thu Phương10 0 phút - 29 giây2017-01-26 16:06:46 1 Xem bài làm
42 Vu Ngoc Mai10 0 phút - 29 giây2017-02-12 21:44:17 1 Xem bài làm
43 Lucy Heartfilia10 0 phút - 29 giây2017-12-06 10:05:38 1 Xem bài làm
44 Susu Family10 0 phút - 29 giây2018-01-18 19:18:23 1 Xem bài làm
45 hẢI MESSI10 0 phút - 30 giây2017-02-10 18:37:13 1 Xem bài làm
46 zombie10 0 phút - 30 giây2016-11-19 07:23:41 1 Xem bài làm
47 Kinomoto Sakura10 0 phút - 30 giây2017-02-16 22:00:15 1 Xem bài làm
48 Đại là dại đây10 0 phút - 30 giây2016-12-18 12:43:35 1 Xem bài làm
49 Trịnh Thị Nhung10 0 phút - 30 giây2017-09-18 14:38:40 1 Xem bài làm
50 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 30 giây2016-12-21 13:02:21 1 Xem bài làm