Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 19372

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 19 giây2016-10-22 10:50:26 1 Xem bài làm
2 nguyen duc vu10 0 phút - 19 giây2016-11-26 10:51:03 1 Xem bài làm
3 Hải Tặc Gokaigers10 0 phút - 19 giây2017-01-12 21:14:59 1 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 20 giây2016-10-21 17:18:07 1 Xem bài làm
5 Băng Gía10 0 phút - 20 giây2016-10-28 15:18:17 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 20 giây2016-11-14 11:57:19 1 Xem bài làm
7 Đặng Công Thực10 0 phút - 21 giây2016-10-28 15:54:40 1 Xem bài làm
8 Hắc Long10 0 phút - 22 giây2016-10-20 03:34:13 1 Xem bài làm
9 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 22 giây2016-10-20 17:56:06 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 22 giây2016-11-13 18:40:00 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 22 giây2018-06-16 15:22:36 1 Xem bài làm
12 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 23 giây2016-10-26 05:49:40 1 Xem bài làm
13 Dragonsvip10 0 phút - 23 giây2017-02-09 20:00:14 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 23 giây2018-04-03 08:40:01 1 Xem bài làm
15 Thần Tuần Long10 0 phút - 23 giây2016-10-20 03:28:37 1 Xem bài làm
16 Tuần Long10 0 phút - 23 giây2016-10-22 11:17:59 1 Xem bài làm
17 Nijino Yume10 0 phút - 24 giây2018-04-26 16:09:48 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thị Trang10 0 phút - 24 giây2018-06-13 12:03:20 1 Xem bài làm
19 Kiệt Nguyễn10 0 phút - 24 giây2019-01-10 09:57:13 1 Xem bài làm
20 nguyen quang trung10 0 phút - 24 giây2016-10-10 20:57:11 2 Xem bài làm
21 Trần Bá Quang Nhật10 0 phút - 24 giây2017-01-13 10:27:52 1 Xem bài làm
22 Lục sVip10 0 phút - 24 giây2017-02-26 09:03:33 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 24 giây2017-12-06 07:32:19 1 Xem bài làm
24 Trần Quang Huy10 0 phút - 25 giây2017-01-24 20:38:09 1 Xem bài làm
25 Lan Phúc10 0 phút - 25 giây2017-02-11 23:20:39 1 Xem bài làm
26 ROMAN REGINS10 0 phút - 25 giây2016-10-05 06:25:28 1 Xem bài làm
27 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 25 giây2016-10-20 02:59:22 1 Xem bài làm
28 HUEQUANG10 0 phút - 25 giây2017-01-12 21:11:58 1 Xem bài làm
29 Phạm Hà Vi10 0 phút - 26 giây2020-07-15 14:42:04 1 Xem bài làm
30 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 26 giây2016-10-20 03:08:29 1 Xem bài làm
31 Jack Hammer Gold10 0 phút - 26 giây2017-07-10 10:15:06 1 Xem bài làm
32 Arima Kousei 10 0 phút - 26 giây2018-03-01 11:50:59 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Đức Anh10 0 phút - 26 giây2018-09-06 17:30:58 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 27 giây2018-06-17 15:55:44 1 Xem bài làm
35 That Tinh10 0 phút - 27 giây2016-10-08 06:29:07 1 Xem bài làm
36 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2016-12-22 13:58:45 1 Xem bài làm
37 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2016-12-23 17:27:41 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Quang Minh10 0 phút - 27 giây2017-01-14 17:18:58 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Minh Khánh10 0 phút - 27 giây2017-03-19 19:54:35 1 Xem bài làm
40 Bùi Thái Sang10 0 phút - 27 giây2017-12-20 08:30:05 1 Xem bài làm
41 do hoang nguyen10 0 phút - 28 giây2017-01-03 22:19:57 6 Xem bài làm
42 dân chơi đây10 0 phút - 28 giây2016-12-26 19:25:27 1 Xem bài làm
43 lang tu hao hoa10 0 phút - 28 giây2017-02-20 07:20:04 1 Xem bài làm
44 CAUSE I LOVE YOU10 0 phút - 28 giây2016-10-05 06:24:02 1 Xem bài làm
45 yêu một người ko phải bởi vì người ầy đặc biệt mà bởi vì người ấy đem lại cảm giác khó quên trong tim mình10 0 phút - 28 giây2018-05-15 20:53:56 1 Xem bài làm
46 Trần Mỹ Anh10 0 phút - 28 giây2016-10-16 18:51:43 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 28 giây2018-06-11 17:28:17 1 Xem bài làm
48 Natsu Dragneel10 0 phút - 28 giây2016-10-27 11:48:41 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 28 giây2018-06-15 11:39:20 1 Xem bài làm
50 Mizuki Kanzaki10 0 phút - 28 giây2016-11-09 18:21:51 1 Xem bài làm