Lớp 7 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2728

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 12 giây2016-09-12 16:06:27 1 Xem bài làm
2 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 23 giây2016-09-12 14:57:17 1 Xem bài làm
3 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 31 giây2016-09-14 16:33:58 1 Xem bài làm
4 Legendary Bombardment10 1 phút - 34 giây2016-10-24 00:18:33 1 Xem bài làm
5 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 41 giây2016-09-12 15:49:35 1 Xem bài làm
6 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 45 giây2016-09-12 15:05:07 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 46 giây2016-09-12 15:27:28 1 Xem bài làm
8 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 3 giây2016-09-06 21:03:56 1 Xem bài làm
9 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 7 giây2016-04-13 15:16:27 1 Xem bài làm
10 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 16 giây2016-04-14 15:20:19 1 Xem bài làm
11 ĐYTNTYĐ10 2 phút - 20 giây2016-04-08 21:44:23 1 Xem bài làm
12 nobita9810 2 phút - 35 giây2016-08-06 10:02:36 1 Xem bài làm
13 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 40 giây2016-09-14 15:23:06 1 Xem bài làm
14 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 47 giây2016-04-12 14:25:16 1 Xem bài làm
15 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 49 giây2016-04-11 19:52:04 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Trương Nam10 2 phút - 53 giây2016-07-15 16:17:34 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Hồng Đức10 2 phút - 55 giây2016-04-08 21:40:14 1 Xem bài làm
18 shinichi kudo10 3 phút - 13 giây2016-08-01 08:16:46 1 Xem bài làm
19 Trần Văn Đồng10 3 phút - 21 giây2016-08-03 20:40:51 1 Xem bài làm
20 trần thị huệ10 3 phút - 27 giây2016-09-18 21:55:09 1 Xem bài làm
21 Lê Minh Đức10 3 phút - 31 giây2016-08-16 16:46:17 1 Xem bài làm
22 sakura10 3 phút - 38 giây2016-07-28 10:06:20 1 Xem bài làm
23 Bùi Thế Quang10 3 phút - 40 giây2016-04-05 21:26:43 1 Xem bài làm
24 montran10 3 phút - 42 giây2016-07-27 10:27:24 1 Xem bài làm
25 TFboys_Karry10 3 phút - 47 giây2016-05-09 15:00:35 1 Xem bài làm
26 Toàn Thanh10 3 phút - 52 giây2016-09-16 22:21:33 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Nho Dũng10 3 phút - 53 giây2016-07-24 10:13:19 1 Xem bài làm
28 nguyenymai10 3 phút - 54 giây2016-04-16 22:23:30 1 Xem bài làm
29 Ngô Trần Hoàng Quân10 3 phút - 57 giây2016-07-29 11:13:54 3 Xem bài làm
30 Nguyễn Như Ý10 3 phút - 59 giây2016-05-16 10:30:42 1 Xem bài làm
31 Hoàng Đức Việt10 4 phút - 10 giây2016-04-06 20:23:39 3 Xem bài làm
32 băng băng10 4 phút - 12 giây2016-07-29 08:45:56 1 Xem bài làm
33 Lôi Long10 4 phút - 27 giây2016-08-11 20:12:56 1 Xem bài làm
34 Đinh Trọng Chiến10 4 phút - 36 giây2016-07-03 09:11:02 7 Xem bài làm
35 Nguyễn Vương Thuỳ Linh10 4 phút - 37 giây2016-08-06 20:47:13 3 Xem bài làm
36 Phan Thế Anh10 4 phút - 37 giây2016-04-30 21:42:03 1 Xem bài làm
37 Thúy Nguyễn10 4 phút - 42 giây2016-05-04 17:48:54 1 Xem bài làm
38 Phan Thị Duyên10 4 phút - 52 giây2016-04-29 19:23:54 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Ngọc Trường10 4 phút - 55 giây2016-06-04 20:19:11 1 Xem bài làm
40 Tạ Văn sáng10 4 phút - 59 giây2016-07-16 09:56:29 1 Xem bài làm
41 Bùi Ngọc Phương Nghi10 5 phút - 1 giây2016-07-19 16:45:22 1 Xem bài làm
42 Linh Nguyễn Hữu10 5 phút - 1 giây2016-04-11 20:36:48 1 Xem bài làm
43 Trần Tiến Phát10 5 phút - 3 giây2016-04-24 14:15:43 1 Xem bài làm
44 Sakura10 5 phút - 5 giây2016-04-25 09:07:40 1 Xem bài làm
45 Nyn Nhy10 5 phút - 7 giây2016-05-12 19:03:58 1 Xem bài làm
46 đỗ thị mai quỳnh10 5 phút - 8 giây2016-04-06 20:04:02 1 Xem bài làm
47 VICTORY_Trần Thạch Thảo10 5 phút - 14 giây2016-06-23 19:30:24 4 Xem bài làm
48 Trương Thảo Sang10 5 phút - 23 giây2016-07-19 14:00:00 1 Xem bài làm
49 Oo Gajeel Redfox oO10 5 phút - 25 giây2016-04-23 10:31:14 1 Xem bài làm
50 Lê Minh Anh10 5 phút - 26 giây2016-09-24 21:49:38 2 Xem bài làm