Lớp 6 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5377

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thủy Nhi10 1 phút - 12 giây2016-05-25 17:27:47 1 Xem bài làm
2 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 16 giây2016-04-13 15:30:07 1 Xem bài làm
3 Kim Ji Won10 1 phút - 25 giây2016-05-29 15:20:46 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Thủy Nhi10 1 phút - 26 giây2016-05-23 22:19:38 1 Xem bài làm
5 Thành Trần Xuân10 1 phút - 31 giây2016-05-13 15:55:42 3 Xem bài làm
6 Nguyễn Thủy Nhi10 1 phút - 31 giây2016-05-23 11:12:49 1 Xem bài làm
7 Kim So Hyun10 1 phút - 42 giây2016-05-29 20:15:55 1 Xem bài làm
8 Trịnh Đức Anh10 1 phút - 43 giây2016-05-20 21:43:57 1 Xem bài làm
9 Đào Minh Nhật10 2 phút - 10 giây2016-04-26 12:09:23 1 Xem bài làm
10 John Cena RKO10 2 phút - 12 giây2016-04-16 22:14:25 4 Xem bài làm
11 Minh Thư10 2 phút - 14 giây2016-04-07 20:11:26 1 Xem bài làm
12 Minh Hiền10 2 phút - 14 giây2016-04-07 13:44:33 1 Xem bài làm
13 Nữ thần xinh đẹp10 2 phút - 20 giây2016-04-21 17:42:47 1 Xem bài làm
14 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 21 giây2016-04-11 19:30:28 1 Xem bài làm
15 Trần Phương Thảo10 2 phút - 22 giây2016-05-22 21:25:55 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Sơn Lâm10 2 phút - 23 giây2016-04-28 09:46:43 1 Xem bài làm
17 Bé Tún10 2 phút - 23 giây2016-04-07 20:32:32 1 Xem bài làm
18 KL Nguyễn10 2 phút - 24 giây2016-04-18 22:12:32 1 Xem bài làm
19 nobi nobita10 2 phút - 28 giây2016-08-11 08:29:42 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Vương Thuỳ Linh10 2 phút - 31 giây2016-08-09 08:57:33 4 Xem bài làm
21 Mỹ Lệ10 2 phút - 31 giây2016-04-07 20:01:58 1 Xem bài làm
22 Vũ Tuấn Minh10 2 phút - 33 giây2016-04-05 20:09:31 1 Xem bài làm
23 Vuong Song Toan10 2 phút - 41 giây2016-05-16 20:06:28 1 Xem bài làm
24 Duong Thi Minh10 2 phút - 45 giây2016-08-14 15:21:18 1 Xem bài làm
25 Nghị Hoàng10 2 phút - 47 giây2016-06-18 05:17:49 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Hà Phương10 2 phút - 48 giây2016-08-13 23:28:18 1 Xem bài làm
27 Đinh Quốc Anh10 2 phút - 51 giây2016-08-02 21:06:24 1 Xem bài làm
28 cute10 2 phút - 52 giây2016-12-10 21:54:44 1 Xem bài làm
29 Phạm Việt Anh10 2 phút - 56 giây2016-06-27 10:46:40 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Trung Hiếu10 2 phút - 56 giây2016-04-20 19:00:32 1 Xem bài làm
31 Đỗ Cặc10 2 phút - 57 giây2016-04-19 20:35:06 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Tuấn Minh10 2 phút - 59 giây2016-05-07 21:30:17 1 Xem bài làm
33 ĐỖ TUẤN HƯNG10 3 phút - 4 giây2016-04-18 14:02:17 8 Xem bài làm
34 Son Nguyen Cong10 3 phút - 5 giây2016-07-11 09:26:56 8 Xem bài làm
35 Nguyễn Phương Thảo10 3 phút - 5 giây2016-04-28 22:54:17 1 Xem bài làm
36 Phượng Hoàng Lửa10 3 phút - 5 giây2016-04-16 21:01:14 1 Xem bài làm
37 Khiem Hoang Trong10 3 phút - 7 giây2016-06-22 09:45:03 1 Xem bài làm
38 phatkudo10 3 phút - 8 giây2016-12-14 14:51:16 1 Xem bài làm
39 Trang10 3 phút - 10 giây2016-05-09 11:16:29 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Ngọc Hưng10 3 phút - 11 giây2016-06-04 07:28:56 1 Xem bài làm
41 tran anh duc10 3 phút - 13 giây2016-04-09 10:23:32 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Thúy10 3 phút - 16 giây2016-04-13 16:19:45 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Quang Huy10 3 phút - 18 giây2016-12-18 21:11:03 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Thị Luyến10 3 phút - 20 giây2016-04-18 09:57:49 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Đình Toàn10 3 phút - 20 giây2016-06-26 21:22:50 1 Xem bài làm
46 Vũ Thị Hồng Mai10 3 phút - 20 giây2016-05-04 20:51:05 1 Xem bài làm
47 Trần Nguyễn Dạ Ni10 3 phút - 21 giây2016-05-08 18:20:22 6 Xem bài làm
48 Trịnh Minh Hiếu10 3 phút - 21 giây2016-05-03 17:54:09 1 Xem bài làm
49 nacute10 3 phút - 21 giây2016-04-28 16:11:16 1 Xem bài làm
50 nguyen thanh dat10 3 phút - 24 giây2016-08-02 19:42:25 1 Xem bài làm