Lớp 6 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4482

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thủy Nhi10 1 phút - 12 giây2016-05-25 17:27:47 1 Xem bài làm
2 Kim Ji Won10 1 phút - 25 giây2016-05-29 15:20:46 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Thủy Nhi10 1 phút - 26 giây2016-05-23 22:19:38 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Thủy Nhi10 1 phút - 31 giây2016-05-23 11:12:49 1 Xem bài làm
5 Thành Trần Xuân10 1 phút - 31 giây2016-05-13 15:55:42 3 Xem bài làm
6 Kim So Hyun10 1 phút - 42 giây2016-05-29 20:15:55 1 Xem bài làm
7 Trịnh Đức Anh10 1 phút - 43 giây2016-05-20 21:43:57 1 Xem bài làm
8 Trần Phương Thảo10 2 phút - 22 giây2016-05-22 21:25:55 1 Xem bài làm
9 nobi nobita10 2 phút - 28 giây2016-08-11 08:29:42 1 Xem bài làm
10 John Cena RKO10 2 phút - 30 giây2017-07-23 20:17:26 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Vương Thuỳ Linh10 2 phút - 31 giây2016-08-09 08:57:33 4 Xem bài làm
12 Shinichi10 2 phút - 32 giây2017-03-28 13:20:23 1 Xem bài làm
13 Vuong Song Toan10 2 phút - 41 giây2016-05-16 20:06:28 1 Xem bài làm
14 Duong Thi Minh10 2 phút - 45 giây2016-08-14 15:21:18 1 Xem bài làm
15 Nghị Hoàng10 2 phút - 47 giây2016-06-18 05:17:49 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Hà Phương10 2 phút - 48 giây2016-08-13 23:28:18 1 Xem bài làm
17 Đinh Quốc Anh10 2 phút - 51 giây2016-08-02 21:06:24 1 Xem bài làm
18 Đảo Rồng10 2 phút - 51 giây2017-03-13 20:53:08 1 Xem bài làm
19 cute10 2 phút - 52 giây2016-12-10 21:54:44 1 Xem bài làm
20 Phạm Việt Anh10 2 phút - 56 giây2016-06-27 10:46:40 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Tuấn Minh10 2 phút - 59 giây2016-05-07 21:30:17 1 Xem bài làm
22 khanhhuyen10 3 phút - 3 giây2017-04-16 20:22:23 6 Xem bài làm
23 Son Nguyen Cong10 3 phút - 5 giây2016-07-11 09:26:56 8 Xem bài làm
24 Khiem Hoang Trong10 3 phút - 7 giây2016-06-22 09:45:03 1 Xem bài làm
25 phatkudo10 3 phút - 8 giây2016-12-14 14:51:16 1 Xem bài làm
26 Trang10 3 phút - 10 giây2016-05-09 11:16:29 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Ngọc Hưng10 3 phút - 11 giây2016-06-04 07:28:56 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Quang Huy10 3 phút - 18 giây2016-12-18 21:11:03 1 Xem bài làm
29 Vũ Thị Hồng Mai10 3 phút - 20 giây2016-05-04 20:51:05 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Đình Toàn10 3 phút - 20 giây2016-06-26 21:22:50 1 Xem bài làm
31 Trần Nguyễn Dạ Ni10 3 phút - 21 giây2016-05-08 18:20:22 6 Xem bài làm
32 Trịnh Minh Hiếu10 3 phút - 21 giây2016-05-03 17:54:09 1 Xem bài làm
33 TTran10 3 phút - 21 giây2017-08-18 18:17:26 1 Xem bài làm
34 TFboys_Lê Phương Thảo10 3 phút - 24 giây2016-05-06 20:45:15 1 Xem bài làm
35 Bạch Quỷ10 3 phút - 24 giây2016-05-31 21:01:22 1 Xem bài làm
36 nguyen thanh dat10 3 phút - 24 giây2016-08-02 19:42:25 1 Xem bài làm
37 Huỳnh Vân Quỳnh10 3 phút - 25 giây2016-05-17 20:58:03 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Minh Thư10 3 phút - 25 giây2017-04-02 13:40:24 1 Xem bài làm
39 Đàm Thanh Hòa10 3 phút - 26 giây2016-05-13 21:02:08 1 Xem bài làm
40 JOKER_Võ Văn Quốc10 3 phút - 29 giây2016-05-20 09:07:26 1 Xem bài làm
41 Nguyễn tuấn nghĩa10 3 phút - 29 giây2016-06-07 20:03:34 1 Xem bài làm
42 Dương Trường Nam10 3 phút - 29 giây2016-09-17 21:53:16 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Quỳnh Như10 3 phút - 32 giây2016-12-05 20:24:35 1 Xem bài làm
44 VICTOR_Nobita Kun10 3 phút - 34 giây2016-05-21 20:23:46 1 Xem bài làm
45 Đào Giang Bình10 3 phút - 36 giây2016-05-05 17:39:38 1 Xem bài làm
46 Ngô Thượng Thắng10 3 phút - 37 giây2017-03-25 22:34:00 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Thị Thanh10 3 phút - 38 giây2016-05-02 11:42:38 1 Xem bài làm
48 Tạ Hoàng Quang Anh10 3 phút - 40 giây2017-02-27 14:52:56 1 Xem bài làm
49 Lãng Tử Hào Hoa II10 3 phút - 41 giây2016-07-26 09:59:15 1 Xem bài làm
50 hoang thanh son10 3 phút - 44 giây2016-05-12 21:58:16 1 Xem bài làm