Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5671

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Trọng Minh Hoàng10 1 phút - 34 giây2016-04-06 16:33:38 1 Xem bài làm
2 Phí Phương Anh10 1 phút - 38 giây2017-03-31 17:02:37 1 Xem bài làm
3 phan quoc chien10 1 phút - 41 giây2016-04-07 14:43:15 1 Xem bài làm
4 phan quoc chien10 1 phút - 41 giây2016-04-06 16:50:46 1 Xem bài làm
5 Thành Trần Xuân10 1 phút - 42 giây2016-05-13 16:03:27 5 Xem bài làm
6 Phan Hoàng Quốc Huy10 1 phút - 42 giây2016-04-17 08:44:23 4 Xem bài làm
7 Đào Minh Tiến10 1 phút - 44 giây2016-12-09 13:36:29 2 Xem bài làm
8 doraemon10 1 phút - 47 giây2016-04-17 08:22:44 4 Xem bài làm
9 phan quoc chien10 1 phút - 47 giây2016-04-06 16:56:01 1 Xem bài làm
10 phan quoc chien10 1 phút - 48 giây2016-04-07 14:39:46 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 51 giây2017-03-24 15:08:52 1 Xem bài làm
12 phan quoc chien10 1 phút - 51 giây2016-04-07 09:22:22 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Quỳnh Anh10 1 phút - 54 giây2016-04-07 16:53:56 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Trọng Minh Hoàng10 1 phút - 55 giây2016-04-06 16:06:27 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Ngọc Tuấn10 1 phút - 56 giây2016-05-06 11:55:49 6 Xem bài làm
16 phan quoc chien10 1 phút - 56 giây2016-04-07 09:06:23 1 Xem bài làm
17 Kẹo Dẻo10 1 phút - 57 giây2016-04-06 15:11:39 1 Xem bài làm
18 o0o Thanh o0o10 2 phút - 2 giây2016-06-20 19:42:56 10 Xem bài làm
19 John Cena RKO10 2 phút - 2 giây2016-04-19 21:35:51 2 Xem bài làm
20 Đoàn Gia Hiếu10 2 phút - 2 giây2017-03-03 08:39:04 1 Xem bài làm
21 Bùi Minh Duy10 2 phút - 3 giây2016-04-05 21:06:02 1 Xem bài làm
22 Phan Minh 5E10 2 phút - 5 giây2016-04-19 20:32:26 2 Xem bài làm
23 kazuto kiriyaga10 2 phút - 6 giây2016-12-25 16:34:41 1 Xem bài làm
24 Abarai Renji10 2 phút - 7 giây2017-03-20 08:31:35 1 Xem bài làm
25 Phạm Lê Công10 2 phút - 7 giây2017-03-11 17:16:22 1 Xem bài làm
26 Edogawa Conan10 2 phút - 9 giây2016-04-07 13:15:42 1 Xem bài làm
27 Duc Chu Anh10 2 phút - 12 giây2016-04-06 21:57:06 1 Xem bài làm
28 Bùi Minh Duy10 2 phút - 12 giây2016-04-05 21:02:54 1 Xem bài làm
29 kinomoto sakura10 2 phút - 15 giây2017-02-02 17:47:08 1 Xem bài làm
30 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 2 phút - 15 giây2016-05-21 19:55:20 1 Xem bài làm
31 Người Con Của Rồng10 2 phút - 16 giây2016-06-20 21:22:25 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Việt Thắng10 2 phút - 18 giây2016-04-19 18:26:36 1 Xem bài làm
33 vbjv10 2 phút - 18 giây2016-04-16 13:19:37 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Cao Cường10 2 phút - 19 giây2016-05-21 14:57:58 1 Xem bài làm
35 phan hoang quoc khanh10 2 phút - 20 giây2016-06-11 09:10:28 1 Xem bài làm
36 Tớ Là Hộp10 2 phút - 22 giây2016-04-07 12:56:06 1 Xem bài làm
37 Phạm Việt Dũng10 2 phút - 23 giây2016-06-29 17:54:01 1 Xem bài làm
38 The Lonely Cancer10 2 phút - 24 giây2016-05-06 20:22:27 1 Xem bài làm
39 Himewaka Ayumi10 2 phút - 24 giây2016-04-09 13:44:53 1 Xem bài làm
40 Dương Thiện Nhân10 2 phút - 24 giây2016-04-05 20:29:17 1 Xem bài làm
41 Bùi Minh Duy10 2 phút - 28 giây2016-04-05 20:59:51 2 Xem bài làm
42 Nguyễn Minh Tùng10 2 phút - 28 giây2016-07-06 17:56:58 1 Xem bài làm
43 nguyễn thị thu hương10 2 phút - 29 giây2016-04-07 16:50:43 1 Xem bài làm
44 Dương Thiện Nhân10 2 phút - 29 giây2016-04-05 21:05:53 1 Xem bài làm
45 Plants vs Zombies 210 2 phút - 29 giây2017-03-13 17:43:59 1 Xem bài làm
46 hà hoàng anh kiệt10 2 phút - 30 giây2016-04-06 15:58:01 1 Xem bài làm
47 Phan Hoàng Chí Dũng10 2 phút - 31 giây2017-01-14 09:56:59 1 Xem bài làm
48 Kim Tae Hee10 2 phút - 32 giây2017-03-05 19:45:45 1 Xem bài làm
49 JOKER_Võ Văn Quốc10 2 phút - 33 giây2016-05-25 14:24:29 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thị Bảo Tiên10 2 phút - 34 giây2017-04-02 15:28:16 1 Xem bài làm