Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4035

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 firmino10 1 phút - 11 giây2016-05-01 12:55:42 1 Xem bài làm
2 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 24 giây2016-09-11 17:03:01 1 Xem bài làm
3 Đỗ Duy Hào10 1 phút - 29 giây2016-06-09 14:18:47 1 Xem bài làm
4 kazuto kiriyaga10 1 phút - 31 giây2017-01-12 13:10:42 1 Xem bài làm
5 Đảo Rồng10 1 phút - 31 giây2017-04-29 21:09:13 1 Xem bài làm
6 Phạm Cao Sơn10 1 phút - 32 giây2016-05-21 09:19:02 1 Xem bài làm
7 Bạch Dương Cá Tính10 1 phút - 41 giây2016-06-21 10:45:36 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Quang Huy10 1 phút - 42 giây2016-12-30 11:55:16 1 Xem bài làm
9 Thành Trần Xuân10 1 phút - 42 giây2016-05-14 14:26:40 7 Xem bài làm
10 Nguyễn Hiếu Nhân10 1 phút - 44 giây2016-05-21 10:14:13 1 Xem bài làm
11 bach thai son10 1 phút - 45 giây2016-09-03 15:41:10 4 Xem bài làm
12 Dam Phan Nam10 1 phút - 50 giây2016-05-05 20:54:39 1 Xem bài làm
13 Lê Hoàng Tùng10 1 phút - 53 giây2016-06-02 17:28:19 1 Xem bài làm
14 To Quoc Tung10 1 phút - 55 giây2016-08-06 19:36:46 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 59 giây2016-09-09 21:03:19 1 Xem bài làm
16 SONGOKU10 2 phút - 3 giây2016-05-28 15:45:11 1 Xem bài làm
17 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 6 giây2016-09-10 20:12:54 1 Xem bài làm
18 Trần Tâm Anh10 2 phút - 6 giây2016-12-24 20:28:21 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Ngọc Hưng10 2 phút - 8 giây2016-05-19 15:02:33 1 Xem bài làm
20 huhu10 2 phút - 12 giây2017-01-11 12:07:46 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Ngọc Mai10 2 phút - 13 giây2016-07-09 09:44:19 1 Xem bài làm
22 Kudo Shinichi10 2 phút - 14 giây2016-05-07 20:16:32 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Hà Thương10 2 phút - 14 giây2016-07-11 07:25:38 1 Xem bài làm
24 Những nàng công chúa Winx10 2 phút - 14 giây2017-06-28 10:06:37 1 Xem bài làm
25 park soyeon10 2 phút - 16 giây2016-05-26 10:14:10 1 Xem bài làm
26 Lê Minh Trang10 2 phút - 22 giây2016-09-21 16:34:54 1 Xem bài làm
27 Lonely Girl10 2 phút - 22 giây2016-05-05 18:59:43 1 Xem bài làm
28 Phùng Linh Chi10 2 phút - 25 giây2017-02-20 21:22:21 1 Xem bài làm
29 Kang Rae Ri10 2 phút - 27 giây2016-12-24 12:15:59 1 Xem bài làm
30 Huỳnh MinhKhang10 2 phút - 28 giây2016-12-18 12:34:46 1 Xem bài làm
31 Như Quỳnh Nguyễn10 2 phút - 30 giây2016-09-25 19:24:04 1 Xem bài làm
32 Trần Quang Duy10 2 phút - 32 giây2016-09-07 11:19:57 1 Xem bài làm
33 tâm toàn10 2 phút - 32 giây2016-07-23 15:45:09 1 Xem bài làm
34 Magic Kaito Kid10 2 phút - 33 giây2016-05-06 20:32:20 1 Xem bài làm
35 nguyễn thị phương thảo10 2 phút - 34 giây2016-07-21 14:30:50 1 Xem bài làm
36 lương gia khiêm10 2 phút - 35 giây2016-07-21 13:08:22 1 Xem bài làm
37 Vũ Thị Quỳnh Anh10 2 phút - 36 giây2016-12-26 19:30:39 1 Xem bài làm
38 Eira10 2 phút - 37 giây2016-07-09 15:48:54 1 Xem bài làm
39 Trần Thái Nguyễn Dương10 2 phút - 38 giây2016-06-13 20:31:52 6 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Bảo Trâm10 2 phút - 38 giây2017-03-02 16:41:24 1 Xem bài làm
41 Tiểu Thư Họ Nguyễn10 2 phút - 39 giây2016-05-07 17:56:14 1 Xem bài làm
42 tran dinh bao10 2 phút - 40 giây2016-11-15 14:46:03 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Anh Thư10 2 phút - 42 giây2016-06-24 15:13:03 1 Xem bài làm
44 Uzumaki Naruto10 2 phút - 44 giây2016-09-08 12:45:36 1 Xem bài làm
45 Dam Duyen Le10 2 phút - 44 giây2016-09-20 21:18:24 1 Xem bài làm
46 Hatsune Miku10 2 phút - 45 giây2016-06-17 08:58:01 1 Xem bài làm
47 Đào Minh Tiến10 2 phút - 45 giây2016-10-22 08:41:08 1 Xem bài làm
48 le duc anh10 2 phút - 48 giây2017-01-03 17:38:36 1 Xem bài làm
49 Bùi Duy Mạnh10 2 phút - 50 giây2016-05-03 19:15:29 1 Xem bài làm
50 quydosvip10 2 phút - 50 giây2017-09-02 20:39:48 1 Xem bài làm