Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4835

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 tô quang minh anh10 1 phút - 3 giây2016-04-20 11:53:03 2 Xem bài làm
2 Vũ Xuân Huy10 1 phút - 4 giây2016-04-20 18:02:26 3 Xem bài làm
3 firmino10 1 phút - 11 giây2016-05-01 12:55:42 1 Xem bài làm
4 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 24 giây2016-09-11 17:03:01 1 Xem bài làm
5 Đỗ Duy Hào10 1 phút - 29 giây2016-06-09 14:18:47 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Khắc Minh Quân 4a310 1 phút - 31 giây2016-04-12 18:25:40 5 Xem bài làm
7 kazuto kiriyaga10 1 phút - 31 giây2017-01-12 13:10:42 1 Xem bài làm
8 Phạm Cao Sơn10 1 phút - 32 giây2016-05-21 09:19:02 1 Xem bài làm
9 Minh Hiền10 1 phút - 33 giây2016-04-07 13:37:16 1 Xem bài làm
10 doraemon10 1 phút - 34 giây2016-04-17 08:31:54 5 Xem bài làm
11 Trần Minh Phúc10 1 phút - 38 giây2016-04-05 21:20:52 6 Xem bài làm
12 Đoàn Phương Thanh10 1 phút - 38 giây2016-04-07 21:09:28 1 Xem bài làm
13 Bạch Dương Cá Tính10 1 phút - 41 giây2016-06-21 10:45:36 1 Xem bài làm
14 Thành Trần Xuân10 1 phút - 42 giây2016-05-14 14:26:40 7 Xem bài làm
15 Nguyễn Quang Huy10 1 phút - 42 giây2016-12-30 11:55:16 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Hiếu Nhân10 1 phút - 44 giây2016-05-21 10:14:13 1 Xem bài làm
17 bach thai son10 1 phút - 45 giây2016-09-03 15:41:10 4 Xem bài làm
18 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 48 giây2016-04-13 16:37:44 1 Xem bài làm
19 Dam Phan Nam10 1 phút - 50 giây2016-05-05 20:54:39 1 Xem bài làm
20 Lê Hoàng Tùng10 1 phút - 53 giây2016-06-02 17:28:19 1 Xem bài làm
21 To Quoc Tung10 1 phút - 55 giây2016-08-06 19:36:46 1 Xem bài làm
22 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 57 giây2016-04-10 09:17:00 1 Xem bài làm
23 Trần Thị Kiều Linh10 1 phút - 58 giây2016-04-05 20:09:19 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 59 giây2016-09-09 21:03:19 1 Xem bài làm
25 SONGOKU10 2 phút - 3 giây2016-05-28 15:45:11 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Tiến Dũng10 2 phút - 3 giây2016-04-06 08:50:34 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Mai Chi10 2 phút - 4 giây2016-04-30 10:59:58 1 Xem bài làm
28 Loan Nguyễn10 2 phút - 4 giây2016-04-16 22:09:20 1 Xem bài làm
29 Trần Tâm Anh10 2 phút - 6 giây2016-12-24 20:28:21 1 Xem bài làm
30 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 6 giây2016-09-10 20:12:54 1 Xem bài làm
31 van dinhanh (Văn Đinh)10 2 phút - 7 giây2016-04-15 20:08:19 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Ngọc Hưng10 2 phút - 8 giây2016-05-19 15:02:33 1 Xem bài làm
33 nguyenkhanhduy10 2 phút - 8 giây2016-04-28 18:41:51 1 Xem bài làm
34 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 2 phút - 11 giây2016-04-16 16:52:26 1 Xem bài làm
35 huhu10 2 phút - 12 giây2017-01-11 12:07:46 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Ngọc Mai10 2 phút - 13 giây2016-07-09 09:44:19 1 Xem bài làm
37 OSIRIS_Lê Quốc Đại10 2 phút - 13 giây2016-04-09 07:39:58 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Hà Thương10 2 phút - 14 giây2016-07-11 07:25:38 1 Xem bài làm
39 Kudo Shinichi10 2 phút - 14 giây2016-05-07 20:16:32 1 Xem bài làm
40 lê đức thắng10 2 phút - 15 giây2016-04-29 20:56:27 1 Xem bài làm
41 Pham Thi Ngoc Minh10 2 phút - 15 giây2016-04-07 09:42:17 1 Xem bài làm
42 park soyeon10 2 phút - 16 giây2016-05-26 10:14:10 1 Xem bài làm
43 KIMBERLY LOAN NGUYỄN10 2 phút - 18 giây2016-04-17 18:49:12 1 Xem bài làm
44 Karry Phạm10 2 phút - 19 giây2016-04-12 15:57:24 1 Xem bài làm
45 Bang Bang vip10 2 phút - 21 giây2016-04-30 14:44:01 2 Xem bài làm
46 Uchiha Itachi10 2 phút - 21 giây2016-04-17 20:25:37 1 Xem bài làm
47 Kim Thoa Nguyễn Thị10 2 phút - 21 giây2016-04-17 14:33:53 1 Xem bài làm
48 Lê Minh Trang10 2 phút - 22 giây2016-09-21 16:34:54 1 Xem bài làm
49 Lonely Girl10 2 phút - 22 giây2016-05-05 18:59:43 1 Xem bài làm
50 ngo hoang nhat10 2 phút - 24 giây2016-04-11 20:14:47 2 Xem bài làm