Lớp 2 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 11811

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 36 giây2016-04-17 09:28:31 4 Xem bài làm
2 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 47 giây2016-09-11 16:42:54 1 Xem bài làm
3 Trần Ánh Dương10 0 phút - 51 giây2017-01-16 19:02:53 1 Xem bài làm
4 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 52 giây2016-09-10 19:42:28 1 Xem bài làm
5 Phạm Cao Sơn10 0 phút - 52 giây2016-05-21 09:15:45 1 Xem bài làm
6 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 54 giây2016-09-10 18:04:05 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 55 giây2016-09-02 18:47:50 1 Xem bài làm
8 Thành Trần Xuân10 0 phút - 55 giây2016-04-08 13:36:28 1 Xem bài làm
9 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 56 giây2016-09-10 18:37:04 1 Xem bài làm
10 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 56 giây2016-09-02 19:06:24 1 Xem bài làm
11 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 57 giây2016-09-10 19:50:07 1 Xem bài làm
12 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 59 giây2016-09-14 17:19:18 1 Xem bài làm
13 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 59 giây2016-12-21 15:25:57 1 Xem bài làm
14 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 59 giây2016-09-22 19:41:07 1 Xem bài làm
15 Ninh Nguyễn Trúc Lam10 1 phút - 0 giây2016-09-02 15:14:37 1 Xem bài làm
16 Hieu Pham Duc10 1 phút - 0 giây2016-07-24 10:20:05 1 Xem bài làm
17 Bui Danh10 1 phút - 2 giây2016-04-06 18:55:07 1 Xem bài làm
18 doraemon10 1 phút - 3 giây2016-04-16 20:51:54 3 Xem bài làm
19 Trần Thùy Dung10 1 phút - 3 giây2016-07-04 12:15:15 2 Xem bài làm
20 Hồ Bảo Huy10 1 phút - 4 giây2017-02-04 22:38:48 1 Xem bài làm
21 kissmyasshloe10 1 phút - 5 giây2016-05-25 21:23:39 1 Xem bài làm
22 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 5 giây2016-04-12 14:46:06 1 Xem bài làm
23 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 5 giây2016-09-12 14:19:25 1 Xem bài làm
24 John Cena RKO10 1 phút - 5 giây2016-09-03 19:57:41 1 Xem bài làm
25 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 5 giây2016-09-01 18:45:50 1 Xem bài làm
26 Minh Hiền10 1 phút - 6 giây2016-04-07 13:33:44 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 7 giây2017-01-18 18:15:23 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Quang Huy10 1 phút - 7 giây2016-12-30 11:58:47 1 Xem bài làm
29 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 7 giây2016-07-13 15:51:45 1 Xem bài làm
30 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 1 phút - 8 giây2016-07-10 14:56:12 3 Xem bài làm
31 con người bao dung10 1 phút - 10 giây2016-11-07 12:18:43 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Việt Thắng10 1 phút - 11 giây2016-04-16 13:00:58 1 Xem bài làm
33 Trần Thị Kiều Linh10 1 phút - 11 giây2016-04-05 20:04:40 1 Xem bài làm
34 Tùng Nghiêm10 1 phút - 11 giây2016-07-18 16:30:38 1 Xem bài làm
35 Băng Gía10 1 phút - 12 giây2016-11-01 12:52:00 1 Xem bài làm
36 Shinichi Kudo10 1 phút - 12 giây2016-04-24 21:57:59 1 Xem bài làm
37 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 14 giây2016-12-16 10:54:38 1 Xem bài làm
38 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 14 giây2016-11-21 12:27:49 1 Xem bài làm
39 Băng Hải Tặc Death10 1 phút - 14 giây2016-10-20 03:14:57 1 Xem bài làm
40 Đỗ Quang Vinh10 1 phút - 14 giây2016-05-12 20:33:39 1 Xem bài làm
41 Trần Thị Thùy Trang10 1 phút - 14 giây2016-04-15 12:02:30 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 15 giây2016-09-23 20:18:28 1 Xem bài làm
43 bùi thị phương thanh10 1 phút - 15 giây2016-08-03 09:36:49 1 Xem bài làm
44 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 16 giây2016-04-13 17:07:25 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Hữu Hoàng Nam10 1 phút - 16 giây2016-09-28 21:32:16 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thị Việt Thanh10 1 phút - 16 giây2016-05-20 20:58:47 1 Xem bài làm
47 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 17 giây2016-10-06 13:11:42 1 Xem bài làm
48 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 17 giây2016-09-18 08:15:19 1 Xem bài làm
49 Người Con Của Rồng10 1 phút - 17 giây2016-06-21 21:46:01 1 Xem bài làm
50 Công Chúa Sinh Đôi10 1 phút - 17 giây2016-04-09 07:40:05 1 Xem bài làm