Lớp 2 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 9922

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 47 giây2016-09-11 16:42:54 1 Xem bài làm
2 Trần Ánh Dương10 0 phút - 51 giây2017-01-16 19:02:53 1 Xem bài làm
3 Phạm Cao Sơn10 0 phút - 52 giây2016-05-21 09:15:45 1 Xem bài làm
4 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 52 giây2016-09-10 19:42:28 1 Xem bài làm
5 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 54 giây2016-09-10 18:04:05 1 Xem bài làm
6 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 55 giây2016-09-02 18:47:50 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 56 giây2016-09-10 18:37:04 1 Xem bài làm
8 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 56 giây2016-09-02 19:06:24 1 Xem bài làm
9 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 57 giây2016-09-10 19:50:07 1 Xem bài làm
10 Thành Trần Xuân10 0 phút - 57 giây2016-05-13 16:05:55 2 Xem bài làm
11 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 59 giây2016-09-14 17:19:18 1 Xem bài làm
12 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 59 giây2016-09-22 19:41:07 1 Xem bài làm
13 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 59 giây2016-12-21 15:25:57 1 Xem bài làm
14 Hieu Pham Duc10 1 phút - 0 giây2016-07-24 10:20:05 1 Xem bài làm
15 Ninh Nguyễn Trúc Lam10 1 phút - 0 giây2016-09-02 15:14:37 1 Xem bài làm
16 Trần Thùy Dung10 1 phút - 3 giây2016-07-04 12:15:15 2 Xem bài làm
17 Hồ Bảo Huy10 1 phút - 4 giây2017-02-04 22:38:48 1 Xem bài làm
18 John Cena RKO10 1 phút - 5 giây2016-09-03 19:57:41 1 Xem bài làm
19 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 5 giây2016-09-12 14:19:25 1 Xem bài làm
20 kissmyasshloe10 1 phút - 5 giây2016-05-25 21:23:39 1 Xem bài làm
21 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 5 giây2016-09-01 18:45:50 1 Xem bài làm
22 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 7 giây2016-07-13 15:51:45 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Quang Huy10 1 phút - 7 giây2016-12-30 11:58:47 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 7 giây2017-01-18 18:15:23 1 Xem bài làm
25 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 1 phút - 8 giây2016-07-10 14:56:12 3 Xem bài làm
26 Vũ Thị Thu Hằng10 1 phút - 10 giây2017-03-22 20:51:56 1 Xem bài làm
27 con người bao dung10 1 phút - 10 giây2016-11-07 12:18:43 1 Xem bài làm
28 Tùng Nghiêm10 1 phút - 11 giây2016-07-18 16:30:38 1 Xem bài làm
29 Băng Gía10 1 phút - 12 giây2016-11-01 12:52:00 1 Xem bài làm
30 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 14 giây2016-12-16 10:54:38 1 Xem bài làm
31 Đỗ Quang Vinh10 1 phút - 14 giây2016-05-12 20:33:39 1 Xem bài làm
32 Băng Hải Tặc Death10 1 phút - 14 giây2016-10-20 03:14:57 1 Xem bài làm
33 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 14 giây2016-11-21 12:27:49 1 Xem bài làm
34 bùi thị phương thanh10 1 phút - 15 giây2016-08-03 09:36:49 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 15 giây2016-09-23 20:18:28 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Thị Việt Thanh10 1 phút - 16 giây2016-05-20 20:58:47 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Hữu Hoàng Nam10 1 phút - 16 giây2016-09-28 21:32:16 1 Xem bài làm
38 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 17 giây2016-10-06 13:11:42 1 Xem bài làm
39 Siêu nhân họ Đỗ10 1 phút - 17 giây2017-03-08 18:43:39 1 Xem bài làm
40 Người Con Của Rồng10 1 phút - 17 giây2016-06-21 21:46:01 1 Xem bài làm
41 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 17 giây2016-09-18 08:15:19 1 Xem bài làm
42 Tsubasa10 1 phút - 18 giây2017-01-23 18:21:42 1 Xem bài làm
43 Đỗ Khôi Nguyên10 1 phút - 19 giây2017-01-08 15:02:42 1 Xem bài làm
44 Trần Thượng Dũng10 1 phút - 19 giây2017-01-17 19:20:04 1 Xem bài làm
45 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 20 giây2016-08-16 09:44:48 1 Xem bài làm
46 Luu Ngoc Bach10 1 phút - 20 giây2016-09-12 20:45:50 1 Xem bài làm
47 ghjudikx10 1 phút - 20 giây2016-10-01 21:09:41 1 Xem bài làm
48 Kiều Bích Huyền10 1 phút - 20 giây2016-06-23 23:13:53 1 Xem bài làm
49 Trần Bình Phương10 1 phút - 21 giây2016-07-19 20:53:16 1 Xem bài làm
50 hello everyone10 1 phút - 21 giây2016-09-25 08:59:45 1 Xem bài làm