Lớp 2 - Kiểm tra tháng 3 năm 2016

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 5093 người đã làm bài

[{"imageId":"gl4","imageName":"quả bóng rổ","url":"http://olm.vn/skill/images/bongro.png","m1":6,"m2":4},{"m1":2,"m2":5},{"m1":4,"m2":5},{"so":3},{"k":3,"missed":2,"list":[3,9],"help":false},{"so1":3,"so2":2,"type":1},{"so2":3,"so1":7,"idx":14},{"so1":45,"so2":45},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":2,"color":"#8fff16"},{"pheptinh":"-","dv":2,"vitri":0,"so1":84,"so2":7}]
["4*6=24","2*5=10","4+4+4+4+4=20",{"num1":"9","num2":"12","num3":"15","num4":"18"},["9","27"],"2",{"ans1":"7*3=21","ans2":"21"},{"ans0":"45-45","ans1":"0"},{"ua":["CD","DE","EF","FC"],"ta":["CD","DE","EF","FC"]},"14"]