Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2833

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Phúc Huy Đoàn10 2 phút - 0 giây2017-04-02 16:59:22 1 Xem bài làm
2 Huỳnh Nguyên Phúc10 2 phút - 13 giây2014-12-16 05:41:04 1 Xem bài làm
3 Siêu nhân họ Đỗ10 2 phút - 14 giây2017-03-26 12:25:50 1 Xem bài làm
4 nguyen quang trung10 2 phút - 22 giây2016-04-09 07:21:40 1 Xem bài làm
5 songoku saiya thinh no10 2 phút - 23 giây2016-03-13 15:35:43 1 Xem bài làm
6 Trương Quang Đạt10 2 phút - 42 giây2014-05-31 10:43:23 4 Xem bài làm
7 Trương Thị Minh Tú10 2 phút - 45 giây2014-04-29 17:03:54 2 Xem bài làm
8 Nguyễn Minh Hoàng10 2 phút - 56 giây2014-04-19 14:24:30 3 Xem bài làm
9 Trương Thị Minh Tú10 2 phút - 59 giây2014-04-20 08:18:07 2 Xem bài làm
10 Trần Văn Mạnh10 3 phút - 1 giây2017-01-18 20:41:03 1 Xem bài làm
11 Kaito Kid10 3 phút - 4 giây2017-03-11 20:55:18 1 Xem bài làm
12 kissmyasshloe10 3 phút - 4 giây2016-05-25 22:14:26 1 Xem bài làm
13 la thị my10 3 phút - 14 giây2016-12-16 20:55:09 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thị Ngọc Huyền10 3 phút - 14 giây2016-05-19 15:26:40 1 Xem bài làm
15 phamvietxuanthu10 3 phút - 16 giây2014-05-14 19:16:02 1 Xem bài làm
16 naruto10 3 phút - 24 giây2016-04-28 20:33:37 1 Xem bài làm
17 Nhat Minh Tran Ngoc10 3 phút - 25 giây2016-05-01 13:48:41 1 Xem bài làm
18 Trần Hiếu Ngân10 3 phút - 26 giây2015-03-13 21:02:48 1 Xem bài làm
19 Mạch Thu Hương10 3 phút - 30 giây2015-03-08 00:00:50 1 Xem bài làm
20 Trương Thị Minh Thư10 3 phút - 39 giây2014-05-08 15:52:44 6 Xem bài làm
21 Chí Luận Nguyễn10 3 phút - 45 giây2014-04-17 19:31:32 5 Xem bài làm
22 tôbáchiến10 3 phút - 48 giây2014-05-28 20:03:33 1 Xem bài làm
23 Vũ Đức Phong10 3 phút - 48 giây2014-12-14 08:12:06 2 Xem bài làm
24 Tung Luu10 3 phút - 49 giây2015-12-21 11:22:29 1 Xem bài làm
25 Le Hong Linh10 3 phút - 54 giây2014-04-10 18:06:37 1 Xem bài làm
26 Phan Huỳnh Minh Tuấn10 3 phút - 57 giây2016-12-21 13:15:56 1 Xem bài làm
27 Mie Ngố10 3 phút - 57 giây2015-01-01 17:45:11 1 Xem bài làm
28 Trần Quốc An10 4 phút - 0 giây2014-09-05 17:19:32 1 Xem bài làm
29 Hồ Mạnh Dũng10 4 phút - 3 giây2016-05-05 21:52:59 3 Xem bài làm
30 Lee Min Jung10 4 phút - 3 giây2017-04-11 13:03:30 1 Xem bài làm
31 phạm văn dũng10 4 phút - 4 giây2016-05-04 15:42:43 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Ngọc Quý10 4 phút - 9 giây2014-12-24 19:44:30 1 Xem bài làm
33 Dragon Knight10 4 phút - 11 giây2016-04-29 21:23:37 1 Xem bài làm
34 Hoàng Ninh10 4 phút - 11 giây2016-11-05 04:34:01 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Trịnh Quang10 4 phút - 12 giây2014-05-09 16:11:39 2 Xem bài làm
36 trần đức lương10 4 phút - 14 giây2014-05-12 09:22:08 1 Xem bài làm
37 Lâm Thị Phương Anh10 4 phút - 17 giây2016-05-10 21:29:27 1 Xem bài làm
38 Hai Trieu10 4 phút - 19 giây2016-07-22 09:40:02 1 Xem bài làm
39 Nguyen Tan Dung10 4 phút - 20 giây2014-04-16 19:23:52 2 Xem bài làm
40 Trương Thị Minh Tú10 4 phút - 24 giây2014-06-01 08:54:29 1 Xem bài làm
41 Lê Duy Hiếu10 4 phút - 28 giây2017-03-10 21:01:32 1 Xem bài làm
42 nguyen khanh van10 4 phút - 30 giây2017-04-03 21:25:39 1 Xem bài làm
43 Công chúa Thiên Bình10 4 phút - 33 giây2016-09-08 08:25:39 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Vũ Anh10 4 phút - 35 giây2016-07-02 07:50:19 1 Xem bài làm
45 thuhuongbui10 4 phút - 35 giây2017-02-14 20:55:03 1 Xem bài làm
46 Mạch Đoàn Thu Ngân10 4 phút - 41 giây2014-12-09 16:41:24 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Mạnh Thắng10 4 phút - 41 giây2014-05-01 08:23:39 1 Xem bài làm
48 Sở Anh Trường SJC10 4 phút - 42 giây2016-07-12 10:52:08 1 Xem bài làm
49 Trần Thị Tú Oanh10 4 phút - 42 giây2014-04-18 21:10:12 1 Xem bài làm
50 Đặng Thành Trung10 4 phút - 44 giây2017-02-03 19:32:39 1 Xem bài làm