Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1531

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 0 phút - 36 giây 2017-06-26 20:09:24 1 Xem bài làm
2 Phúc Huy Đoàn10 2 phút - 0 giây 2017-04-02 16:59:22 1 Xem bài làm
3 Siêu nhân họ Đỗ10 2 phút - 14 giây 2017-03-26 12:25:50 1 Xem bài làm
4 Trần Văn Mạnh10 3 phút - 1 giây 2017-01-18 20:41:03 1 Xem bài làm
5 truongtienduc10 3 phút - 3 giây 2017-10-17 21:29:01 2 Xem bài làm
6 kissmyasshloe10 3 phút - 4 giây 2016-05-25 22:14:26 1 Xem bài làm
7 Kaito Kid10 3 phút - 4 giây 2017-03-11 20:55:18 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thị Ngọc Huyền10 3 phút - 14 giây 2016-05-19 15:26:40 1 Xem bài làm
9 la thị my10 3 phút - 14 giây 2016-12-16 20:55:09 1 Xem bài làm
10 Chien Nguyen10 3 phút - 21 giây 2017-11-18 20:03:07 1 Xem bài làm
11 Nhat Minh Tran Ngoc10 3 phút - 25 giây 2016-05-01 13:48:41 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Ánh10 3 phút - 25 giây 2018-01-01 16:58:48 1 Xem bài làm
13 Triệu Mẫn10 3 phút - 27 giây 2017-10-21 21:37:53 1 Xem bài làm
14 Jeon Jungkook10 3 phút - 40 giây 2017-04-30 21:23:00 1 Xem bài làm
15 Phan Huỳnh Minh Tuấn10 3 phút - 57 giây 2016-12-21 13:15:56 1 Xem bài làm
16 Lee Min Jung10 4 phút - 3 giây 2017-04-11 13:03:30 1 Xem bài làm
17 doquynhtrang10 4 phút - 3 giây 2017-09-29 11:32:52 1 Xem bài làm
18 phạm văn dũng10 4 phút - 4 giây 2016-05-04 15:42:43 1 Xem bài làm
19 Hoàng Ninh10 4 phút - 11 giây 2016-11-05 04:34:01 1 Xem bài làm
20 Lâm Thị Phương Anh10 4 phút - 17 giây 2016-05-10 21:29:27 1 Xem bài làm
21 Hai Trieu10 4 phút - 19 giây 2016-07-22 09:40:02 1 Xem bài làm
22 Lê Duy Hiếu10 4 phút - 28 giây 2017-03-10 21:01:32 1 Xem bài làm
23 tạ10 4 phút - 29 giây 2017-08-08 21:11:42 1 Xem bài làm
24 thi oanh ha10 4 phút - 29 giây 2017-12-12 17:08:43 1 Xem bài làm
25 nguyen khanh van10 4 phút - 30 giây 2017-04-03 21:25:39 1 Xem bài làm
26 Công chúa Thiên Bình10 4 phút - 33 giây 2016-09-08 08:25:39 1 Xem bài làm
27 Lưu Trần Vinh10 4 phút - 34 giây 2017-07-04 21:04:16 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Vũ Anh10 4 phút - 35 giây 2016-07-02 07:50:19 1 Xem bài làm
29 thuhuongbui10 4 phút - 35 giây 2017-02-14 20:55:03 1 Xem bài làm
30 Minh Hang Ao dai10 4 phút - 37 giây 2017-07-29 19:38:44 6 Xem bài làm
31 Ribishachi10 4 phút - 38 giây 2017-06-10 11:23:45 1 Xem bài làm
32 Sở Anh Trường SJC10 4 phút - 42 giây 2016-07-12 10:52:08 1 Xem bài làm
33 Đặng Thành Trung10 4 phút - 44 giây 2017-02-03 19:32:39 1 Xem bài làm
34 Dương Đức Hiếu10 5 phút - 1 giây 2017-02-24 20:07:57 1 Xem bài làm
35 Tô Minh Sơn10 5 phút - 6 giây 2016-11-17 22:16:25 1 Xem bài làm
36 Quách Trần Vũ10 5 phút - 12 giây 2016-06-22 16:10:16 1 Xem bài làm
37 PRINCESS ROYAL10 5 phút - 42 giây 2016-07-01 14:43:40 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Hà Anh10 5 phút - 43 giây 2017-01-02 10:43:16 1 Xem bài làm
39 LuongThanhAn10 5 phút - 52 giây 2016-11-27 09:58:33 1 Xem bài làm
40 ngo quang minh10 6 phút - 6 giây 2016-12-18 21:26:50 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Duy Tùng10 6 phút - 17 giây 2017-03-26 09:35:00 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Ngọc Thanh Qúy10 6 phút - 17 giây 2017-09-22 16:04:51 1 Xem bài làm
43 nguyễn hà my10 6 phút - 27 giây 2017-06-28 07:40:33 1 Xem bài làm
44 phamthiminhtrang10 6 phút - 30 giây 2016-08-02 10:15:56 1 Xem bài làm
45 h anh nguyen10 6 phút - 30 giây 2016-11-24 21:43:51 1 Xem bài làm
46 pham ngoc ha10 6 phút - 40 giây 2016-07-27 06:01:17 1 Xem bài làm
47 Phan Thanh Lâm10 6 phút - 41 giây 2017-03-14 19:33:29 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thị Hồng Dương10 6 phút - 47 giây 2016-10-16 19:34:29 1 Xem bài làm
49 Nguyen Huong Quynh10 6 phút - 54 giây 2017-07-04 19:26:11 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thanh Hiền10 6 phút - 59 giây 2017-05-05 11:03:23 1 Xem bài làm