Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1333

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 0 phút - 36 giây2017-06-26 20:09:24 1 Xem bài làm
2 Phúc Huy Đoàn10 2 phút - 0 giây2017-04-02 16:59:22 1 Xem bài làm
3 Siêu nhân họ Đỗ10 2 phút - 14 giây2017-03-26 12:25:50 1 Xem bài làm
4 Trần Văn Mạnh10 3 phút - 1 giây2017-01-18 20:41:03 1 Xem bài làm
5 Kaito Kid10 3 phút - 4 giây2017-03-11 20:55:18 1 Xem bài làm
6 kissmyasshloe10 3 phút - 4 giây2016-05-25 22:14:26 1 Xem bài làm
7 la thị my10 3 phút - 14 giây2016-12-16 20:55:09 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thị Ngọc Huyền10 3 phút - 14 giây2016-05-19 15:26:40 1 Xem bài làm
9 Nhat Minh Tran Ngoc10 3 phút - 25 giây2016-05-01 13:48:41 1 Xem bài làm
10 Jeon Jungkook10 3 phút - 40 giây2017-04-30 21:23:00 1 Xem bài làm
11 Phan Huỳnh Minh Tuấn10 3 phút - 57 giây2016-12-21 13:15:56 1 Xem bài làm
12 Lee Min Jung10 4 phút - 3 giây2017-04-11 13:03:30 1 Xem bài làm
13 phạm văn dũng10 4 phút - 4 giây2016-05-04 15:42:43 1 Xem bài làm
14 Hoàng Ninh10 4 phút - 11 giây2016-11-05 04:34:01 1 Xem bài làm
15 Lâm Thị Phương Anh10 4 phút - 17 giây2016-05-10 21:29:27 1 Xem bài làm
16 Hai Trieu10 4 phút - 19 giây2016-07-22 09:40:02 1 Xem bài làm
17 Lê Duy Hiếu10 4 phút - 28 giây2017-03-10 21:01:32 1 Xem bài làm
18 nguyen khanh van10 4 phút - 30 giây2017-04-03 21:25:39 1 Xem bài làm
19 Công chúa Thiên Bình10 4 phút - 33 giây2016-09-08 08:25:39 1 Xem bài làm
20 Lưu Trần Vinh10 4 phút - 34 giây2017-07-04 21:04:16 1 Xem bài làm
21 thuhuongbui10 4 phút - 35 giây2017-02-14 20:55:03 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Vũ Anh10 4 phút - 35 giây2016-07-02 07:50:19 1 Xem bài làm
23 Ribishachi10 4 phút - 38 giây2017-06-10 11:23:45 1 Xem bài làm
24 Sở Anh Trường SJC10 4 phút - 42 giây2016-07-12 10:52:08 1 Xem bài làm
25 Đặng Thành Trung10 4 phút - 44 giây2017-02-03 19:32:39 1 Xem bài làm
26 Dương Đức Hiếu10 5 phút - 1 giây2017-02-24 20:07:57 1 Xem bài làm
27 Tô Minh Sơn10 5 phút - 6 giây2016-11-17 22:16:25 1 Xem bài làm
28 Quách Trần Vũ10 5 phút - 12 giây2016-06-22 16:10:16 1 Xem bài làm
29 PRINCESS ROYAL10 5 phút - 42 giây2016-07-01 14:43:40 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Hà Anh10 5 phút - 43 giây2017-01-02 10:43:16 1 Xem bài làm
31 LuongThanhAn10 5 phút - 52 giây2016-11-27 09:58:33 1 Xem bài làm
32 ngo quang minh10 6 phút - 6 giây2016-12-18 21:26:50 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Duy Tùng10 6 phút - 17 giây2017-03-26 09:35:00 1 Xem bài làm
34 nguyễn hà my10 6 phút - 27 giây2017-06-28 07:40:33 1 Xem bài làm
35 h anh nguyen10 6 phút - 30 giây2016-11-24 21:43:51 1 Xem bài làm
36 phamthiminhtrang10 6 phút - 30 giây2016-08-02 10:15:56 1 Xem bài làm
37 pham ngoc ha10 6 phút - 40 giây2016-07-27 06:01:17 1 Xem bài làm
38 Phan Thanh Lâm10 6 phút - 41 giây2017-03-14 19:33:29 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Thị Hồng Dương10 6 phút - 47 giây2016-10-16 19:34:29 1 Xem bài làm
40 Nguyen Huong Quynh10 6 phút - 54 giây2017-07-04 19:26:11 1 Xem bài làm
41 dinhthiphuongthao10 6 phút - 59 giây2017-05-22 16:50:57 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thanh Hiền10 6 phút - 59 giây2017-05-05 11:03:23 1 Xem bài làm
43 le thuy hang10 7 phút - 0 giây2017-04-18 22:01:18 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Qúy Lê Minh10 7 phút - 8 giây2016-09-10 16:23:10 2 Xem bài làm
45 Giang Gia LOng10 7 phút - 14 giây2017-03-13 22:33:03 1 Xem bài làm
46 Nguyen Van Tien Tien10 7 phút - 15 giây2017-03-21 21:16:54 1 Xem bài làm
47 Vũ Quốc Việt10 7 phút - 23 giây2017-06-09 13:17:50 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Tấn Phước10 7 phút - 26 giây2017-03-31 13:52:37 1 Xem bài làm
49 Phạm Thùy Trang10 8 phút - 14 giây2016-12-30 13:45:23 1 Xem bài làm
50 Huynh Tan Sang10 8 phút - 16 giây2017-03-23 10:18:12 1 Xem bài làm