Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Son Guko sayan thịnh nộ
10 điểm
Wingless Angel
10 điểm
oOo tHằNg NgỐk tỰ Kỉ oOo
10 điểm
Nguyễn Trọng Minh Hoàng
10 điểm
o0o Thanh o0o
10 điểm

Có 5638 người đã làm bài

[{"num1":4834,"dec1":2,"num2":32,"dec2":1},{"so2":4.39,"so1":395.1},{"type":1,"typeA":5,"typeB":1,"A":5.634,"B":0.0005634},{"id":41,"so":6.2},{"id":1,"so":2.8},{"type":5,"a":62,"b":26,"i":4},{"idx":10,"op1":1,"op2":3,"so2":0.4,"x":76.3,"so1":50.7,"so3":64},{"idx":0,"A":[210,290]},{"den":4,"num1":2,"num2":1,"start":0,"color":1,"labelId":1},{"idx":2,"color":"#f09600","type":2,"A":{"x":1,"y":3},"B":{"x":4,"y":3},"C":{"x":1.4,"y":8}}]
["154,688","90","0,005634","37,2","5,6","50","76,3",["210","290"],"25","7,5"]