Lớp 1 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5610

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 3 giây2017-06-24 15:05:35 1 Xem bài làm
2 Mỹ Anh10 1 phút - 5 giây2016-10-07 20:05:05 1 Xem bài làm
3 Có Huất10 1 phút - 7 giây2017-07-15 07:46:49 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Đức Vũ10 1 phút - 10 giây2016-11-13 18:32:59 1 Xem bài làm
5 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 10 giây2017-06-16 16:17:00 1 Xem bài làm
6 buibaominh10 1 phút - 11 giây2016-12-14 21:56:27 1 Xem bài làm
7 Tùng Nghiêm10 1 phút - 12 giây2016-07-29 21:07:37 1 Xem bài làm
8 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 15 giây2016-08-31 17:05:02 1 Xem bài làm
9 Tôn Nữ Mỹ Duyên10 1 phút - 16 giây2016-07-04 10:53:05 1 Xem bài làm
10 Yuriko Azami10 1 phút - 16 giây2017-04-02 08:26:02 1 Xem bài làm
11 Thanh Đoàn10 1 phút - 17 giây2016-06-18 22:04:22 1 Xem bài làm
12 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 17 giây2016-12-20 17:26:21 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Tiến Dũng10 1 phút - 18 giây2017-06-03 13:35:26 5 Xem bài làm
14 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 18 giây2016-09-14 12:52:56 1 Xem bài làm
15 deadpool10 1 phút - 19 giây2016-05-08 10:45:11 1 Xem bài làm
16 Đào Minh Tiến10 1 phút - 19 giây2016-08-28 17:36:11 1 Xem bài làm
17 Phan Anh Thư10 1 phút - 19 giây2017-01-28 19:05:30 1 Xem bài làm
18 Dam Duyen Le10 1 phút - 21 giây2016-09-20 21:43:57 1 Xem bài làm
19 John Cena RKO10 1 phút - 21 giây2017-07-26 09:17:48 2 Xem bài làm
20 Băng Hải Tặc Fuck10 1 phút - 22 giây2016-10-26 20:32:42 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 22 giây2017-01-18 08:39:54 1 Xem bài làm
22 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 23 giây2016-09-12 14:17:23 1 Xem bài làm
23 AK 47 Lego10 1 phút - 23 giây2017-09-18 17:45:38 1 Xem bài làm
24 Pea Shooter10 1 phút - 24 giây2016-05-08 10:43:21 1 Xem bài làm
25 Việt Vũ10 1 phút - 25 giây2017-09-04 14:29:24 1 Xem bài làm
26 Eunji10 1 phút - 25 giây2016-06-11 16:00:43 1 Xem bài làm
27 Mai Yến Nhi10 1 phút - 25 giây2017-02-23 08:27:02 1 Xem bài làm
28 Phan Thế Anh10 1 phút - 26 giây2016-05-12 19:29:11 1 Xem bài làm
29 Victor Blade10 1 phút - 26 giây2016-05-24 18:50:07 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Thị Huyền Trang10 1 phút - 26 giây2017-03-24 14:18:52 1 Xem bài làm
31 CAO TUAN ANH10 1 phút - 27 giây2016-08-29 18:59:39 1 Xem bài làm
32 Hồ Bảo Huy10 1 phút - 28 giây2017-02-04 22:34:03 1 Xem bài làm
33 La con gai that tuyet10 1 phút - 28 giây2017-02-16 21:21:25 1 Xem bài làm
34 Dragonsvip10 1 phút - 28 giây2017-02-04 11:19:45 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Anh Huy10 1 phút - 30 giây2016-10-08 21:46:39 1 Xem bài làm
36 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 1 phút - 31 giây2016-06-07 08:36:14 1 Xem bài làm
37 To Quoc Tung10 1 phút - 31 giây2016-08-05 21:47:32 1 Xem bài làm
38 do duc anh10 1 phút - 31 giây2016-09-19 15:34:07 1 Xem bài làm
39 Đào Thị Hoàng Yến10 1 phút - 31 giây2016-12-25 08:33:24 1 Xem bài làm
40 Đào Thị Thanh Huyền10 1 phút - 32 giây2016-05-28 08:48:00 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Hải Dương10 1 phút - 32 giây2016-06-16 15:22:40 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Minh Khôi10 1 phút - 32 giây2017-03-09 19:41:10 1 Xem bài làm
43 Trần Nhật Dương10 1 phút - 33 giây2017-02-01 16:29:16 1 Xem bài làm
44 Nguyen vu huan10 1 phút - 33 giây2017-04-16 16:57:31 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Ngọc Mai10 1 phút - 33 giây2016-07-12 08:10:23 1 Xem bài làm
46 Thái Vũ Đức Anh10 1 phút - 33 giây2016-07-26 10:17:12 1 Xem bài làm
47 Cô bé đáng yêu10 1 phút - 33 giây2016-12-27 23:10:27 1 Xem bài làm
48 Lăng Đức Thiệu10 1 phút - 34 giây2017-02-06 11:47:57 1 Xem bài làm
49 Tran Quang Khai10 1 phút - 34 giây2017-04-26 13:58:28 1 Xem bài làm
50 nguyễn quang vinh10 1 phút - 35 giây2017-02-23 20:21:20 1 Xem bài làm